Doufáme, že Američané už nechtějí rozmísťovat v ČR žádné své zbraně

23. 10. 2009

Stanovisko Humanistické strany k návštěvě viceprezidenta USA Bidena v ČR Praha

HS i nadále spojuje s nástupem nové administrativy USA naději na zásadní obrat v americké zahraniční politice směrem k řešení zásadních problémů dnešního světa cestou diplomacie a jednání na co nejširším základě.

V tomto kontextu HS usiluje o nový začátek v česko-amerických vztazích (reset), které by měly být položeny na rovnoprávný a suverénní základ. Upuštění od výstavby radarové základny USA v ČR, která neměla věcné oprávnění ani podporu většiny českých občanů, je v této souvislosti zásadní krok správným směrem.

Proto jakékoli další úvahy o umístění jiných prvků protiraketové obrany USA nebo dalších vojenských zařízení v ČR, byť údajně v rámci NATO, HS považuje za nepřijatelné pokračování konfrontační politiky předchozích administrativ USA a ČR jinými prostředky. HS je v duchu svého programu zásadně proti umisťování vojenských základen a zařízení cizích států na území států jiných.

Očekáváme zásadní debatu o budoucím bezpečnostním uspořádání v Evropě, definici hrozeb a způsobu reakce na ně.

HS proto věří, že návštěva viceprezidenta USA Bidena přispěje k tomu, že česko‑americké vztahy již nikdy nebudou zatíženy otázkou umístění vojenských zařízení nebo základen USA na území ČR, jakož i prodejem zbraní a vojenského materiálu amerických firem do ČR.

HS vyzývá českou politickou reprezentaci, aby vyjádřila jasnou podporu zahraničně‑politickému programu prezidenta Obamy, týkajícího se řešení globálních problémů světa tak, jak jej formuloval ve svých projevech v Praze v dubnu 2009 a na Valném shromáždění OSN v září tohoto roku.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 23.10. 2009