Když chceme něco používat, musíme si to zaplatit

23. 10. 2009

Vážené Britské listy, jsem trochu v údivu, když čtu, že se na Váš server připojí měsíčně až 200 000 občanů ČR a že přitom nemáte k dispozici dostatek prostředků na obměnu hardwaru. My s manželkou jsme důchodci a tím pádem máme asi i jiné myšlení, než mladší spoluobčané, ale víme, že když chceme něco používat, musíme si to zaplatit, píše František Lhoták a dodává: Každý rok na provoz Britských listů přispívám částkou 1 000,--Kč a myslím si, že je to částka přiměřená.

Na BL si opravdu mohu přečíst to, co se v našem běžném tisku a vůbec v mediích neobjeví. Mám tak jedinou příležitost zjistit i jiné názory na dění ve světě, na různé jiné trendy než jsou uváděny atd. Jistě, že nejsem nekritickým fandou BL a všeho, co se v nich uvádí. Ale řeším to jednoduše. To, o čem si myslím, že je jinak si sám v hlavě přeberu a řídím se svými znalostmi a zkušennostmi. Na druhé straně však občas i měním názor ve světle nových poznatků, které mi BL přinášejí. Závěrem bych chtěl vzkázat těm dvěmastutisícům návštěvníků BL: je slušné za to co si beru také zaplatit a proto Vám adresuji výzvu-přispějte na provoz BL. Je to jednak potřebné a je to fair.

Pozn. JČ: Musíme sdělit, že řada lidí se na naši výzvu ozvala a finančně na obnovu hardwaru přispěla, ale ještě to bohužel nestačí, i když skutečnost, že se za posledních cca 24 hodin sebralo skoro 30 000 Kč, zavazuje. Doufáme, že přispějí i další čtenáři, abychom mohli náklady na nové servery včas uhradit. Všem dárcům mnohokrát děkujeme a o výsledku sbírky budeme samozřejmě informovat.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 23.10. 2009