Stanovisko ing. Radima Hrehy k prohlášení Rady ČTK ze dne 15. října 2009

16. 10. 2009 / Radim Hreha

Na základě právních rozborů, které mám k dispozici, konstatuji:

1. Informace ČTK, kterou převzaly další zpravodajské weby, že volba Milana Stibrala je právně relevantní, je nepravdivá a jiné právní posudky naopak poukazují na celou řadu právních vad. Bohužel se této dezinterpretace dopouští subjekt, jehož zpravodajské výstupy mají být nade vší pochybnost korektní.

2. Rada ČTK svými kroky ve dnech 10. a 17. září a 1. října 2009 opakovaně porušila zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, v platném znění.

3. Vzhledem k tomu, že Stálá komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny PČR vyzvala na svém zasedání dne 1. října 2009 Radu ČTK, aby do včerejšího dne uvedla stav ČTK do souladu se zákonem, zdržel jsem se do této chvíle právních kroků, vedoucích k tomu, abych se ujal funkce generálního ředitele ČTK na základě rozhodnutí soudu. Protože Rada ČTK ve stanoveném termínu protiprávní stav neodstranila, nezbývá mi jiná možnost, než postupovat dále právní cestou.

4. Upozorňuji veškeré smluvní partnery ČTK, že jakékoliv smluvní závazky ČTK přijaté současným managementem od 1. října 2009 včetně mohou být soudní cestou prohlášeny za neplatné.

Lituji, že Rada ČTK svým jednáním od 10. září 2009 poškozuje zájem a dobré jméno ČTK, a budu usilovat o co nejrychlejší nápravu tohoto stavu.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 16.10. 2009