O demokracii

7. 7. 2009 / Josef Vít

Několik autorů se dotklo téma demokracie. Chtěl bych k tomu přidat pár poznámek. Je mnoho definic demokracie. Mně osobně se líbí definice jednoho ze zakladatelů demokracie Abrahama Lincolna. Podle něho je demokracie vláda lidu a pro lid. Je to demokracie, kterou začal tím, že zrušil otroctví. Dobrý počinek pro začátek.

Uwe Ladwig si představuje demokracii jako  "volnost informací a svobodu projevit svůj názor, možnost existence opozice, ustanovení volebního období, rovnost občanů ohledně aktivního i pasivního volebního práva, svoboda volit mezi různými kandidáty, vítězství toho kandidáta, který dostane nejvíc hlasů, a tím možnost výměny těch, kdo byli do konce volebního období u moci". To je přesně to, co z demokracie dělá diktaturu hlupáků - o níž píše dále. A nebo také diktaturu darebáků. Tak tomu totiž většinou je.

Je hezké, že občan může projevit svůj názor. Je mu to však houby platné, stejně jako svoboda volit mezi různými kandidáty, když jsou oba stejní a liší se jen barvou praporů. Výsměchem demokracie je stát, kde se neustále střídají u vlády dvě politické strany. On totiž mezi nimi není žádný rozdíl, jak můžeme vidět v USA nebo Británii. Proto - ať vládne jedna nebo druhá, na politické linii se nic nemění. Jenom se střídají šíbři u koryta. Ale lidé to už vědí, proto se na ulicích měst objevují grafitti s textem : Kdyby volby mohly něco změnit, už dávno by je zakázali. Hlas lidu, hlas boží. Bohužel, oba hlasy mají na lidské konání (zvláště politiků) stejný vliv.

Luděk Toman správně napsal, že "demokratická vláda vládne tak, jak si tento lid přeje. To znamená, že by se tohoto lidu měla také, nejspíš v nějakých pravidelných intervalech nebo nejlépe průběžně a permanentně ptát, jak by měla vládnout".

Naše vlády se však nikoho neptají a dělají si co chtějí. Vrchní demokrat Topolánek tvrdí, že zvolením do parlamentu jako vítěz dostal mandát dělat si co chce. Jen on ví, co je pro lidi dobré. V případě ODS je to obzvláště zajímavé. ODS dostala cca 30% hlasů. Při cca 50% účasti voličů dostala mandát od 15% obyvatel. To znamená, že 15% obyvatel rozhodlo, že se u nás bude stavět americký radar, že se sníží zdravotní pojištění bohatým, že se budou privatizovat nemocnice a důchody, že se bude platit u lékaře.  Vůle 85% obyvatel se nebere do úvahy. To je demokracie podle ODS. Referendum je zbytečné - ale hlavně nebezpečné.

V další části článku se pan Toman vypořádal s českými intelektuály pro jejich kolaboraci se stávající mocí. Ale tady přestřelil. On se obul do sorty lidí, kteří mají hlavní slovo v našich sdělovacích prostředcích. Ale to nejsou ani intelektuálové ani vzdělanci. To jsou jen slouhové nového režimu, kteří plní roli užitečného mouřenína.  Není bez zajímavosti, že mnoho z nich bylo novináři už za komunistů, kdy podlézali jiné vládě a jinému režimu. Ale vždy byli a jsou in - jak dnes říkají.

Skutečné názory nezávislých intelektuálů je možno najít jen na internetu. Tam nestačí "žvanit, zapřísahat se a skloňovat demokracii ve všech pádech. Zdůrazňovat vlastní "demokratičnost".  Tam probíhá diskuse o demokracii. O skutečné demokracii.

  Otázka demokracie ve světě je složitější problém. Kde je a kde není demokracie určuje dnes Bílý dům.  Ve Venezuele není demokracie, protože tam znárodnili naftový průmysl a odstavili americké monopoly od zdroje jejich obrovských zisků. Demokracie není ani v Bělorusku, protože Lukašenko odmítl rozkradení běloruského průmyslu. U nás je demokracie, protože jsme 80% průmyslové výroby včetně nejlukrativnějších podniků předali za hubičku cizím západním společnostem. Demokracie je v bývalých sovětských středoasijských republikách. Vaří tam sice opoziční politiky ve vroucí vodě, ale jsou tam vojenské základny USA. Demokratický je Izrael, který provádí genocidu v Gaze.

To je obraz demokracie v současném světě. Demokracie je zástěrkou, pod kterou se vedou války a dějí největší zločiny. Demokracie je prázdné heslo, zastírající skutečný stav věcí. O demokracii Winston Churchill řekl, že je to nejlepší způsob vládnutí ze všech špatných.  I když je současná demokracie špatná, něco na tom je - skutečně umožňuje změnu vlády.

K čertu s demokracií! Chce to vládu pevné ruky.


Pro některé čtenáře - poslední věty jsou vtip, přestože  výsledky průzkumu (STEM 2/08) odhalují, že podle mínění nadpoloviční většiny by bylo lépe, kdyby v naší zemi "vládla pevná ruka a někdo jasně určil, co se má dělat".   Z tohoto průzkumu vyplývá jasné ohrožení demokracie u nás. Tím ohrožením není  rudá totalita, kterou nás straší Topolánek, ale nová forma fašismu. Potom postačí dost velké množství flustrovaných a nespokojených lidí zklamaných současným stavem politiky. Když se nenajde dostatek těch, kteří by byli ochotni bránit "naší demokracii", bude vymalováno. Lidé svázaní s ekonomickými zájmy a s podporou médií se mohou zmocnit vlády. O takové lidi není u nás nouze a prostředků mají dost.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 7.7. 2009