POZNÁMKA NA OKRAJ:

Co je to demokracie, neboli O často příliš zatíženém základním výrazu

3. 7. 2009 / Uwe Ladwig

V poslední době se v BL vyskytlo několik článků, v nichž se psalo o demokracii. S ní se spojovaly požadavky, které podle mého s tímto základním konstruktem vlastně nemají co dělat, ačkoliv by si to někdy člověk mohl přát. A protože přílišné zatížení základního výrazu demokracie může mít za následek dost prekérních omylů, v téhle poznámce krátce něco o demokracii.

Politický systém který má právo nést jméno demokracie, by měl zaručovat tyto zásady: volnost informací a svobodu projevit svůj názor, možnost existence opozice, ustanovení volebního období, rovnost občanů ohledně aktivního i pasivního volebního práva, svoboda volit mezi různými kandidáty, vítězství toho kandidáta, který dostane nejvíc hlasů, a tím možnost výměny těch, kdo byli do konce volebního období u moci.

Zatížení základního výrazu demokracie začíná už tím, kdy si lidé myslí, že rozhodnutí většiny voličů by mělo splnit nějaké morální normy vyjma těch, které umožňují dodržování základních zásad demokratického systému. Je to neradostné, ale ovšem může většina demokratickým způsobem rozhodnout o něčem, co se protiví z morálního hlediska prý na Západě "obecně" existujícího práva menšin, ba i jinde převládajícím právním představám.

Franz Jungreithmayr asi taky z toho důvodu poukázal kdysi na to, že se z demokracie může stát "diktatura hlupáků" viz: http://www.blisty.cz/art/33668.html). V německém vydání wikipedie (viz: http://de.wikipedia.org/wiki/Demokratie) se dočteme, že demokracie a právní stát jsou dvě věci, které nemusejí mít nic společného, ale že když jedna z nich chybí, lidská práva a důstojnost jsou ohroženy. Že můžou být však ohroženy i tehdy, když v právním státě existuje demokracie, to by právě nám mělo být taky jasné, nebo myslíte, že ne?

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 3.7. 2009