USA: Břemena studentských půjček zhoršují bublinu vzdělávacích institucí

7. 7. 2009

ŠOK│ Pouze 19 procent z vysokoškolských absolventů v roce 2009 našlo zaměstnání. Budou studenti amerických univerzit, kteří si museli na školné půjčit, celý život v dluzích? Během doby finančního stresu se lidé se stávají zranitelnými a usilují o zlepšení situace jakýmkoliv způsobem. Tváří v tvář této situaci, školy a univerzity jsou na lovu nových zdrojů příjmů. A nejblíže jsou studenti.

Příští bublina, která praskne, bude vzdělávací bublina, konstatuje předseda katedry náboženství na Kolumbijské univerzitě Mark C. Taylor v diskuzi s editory New York Times v článku "Jaká je hodnota univeriztního titulu MA?". Za této situace se mnoho mladých lidí táže, zda má smysl se vrátit do školy vyzvednout magisterský titul. Vzdělání je velký byznys, a podobně jako v jiných velkých firmách, potýká se s velkými problémy. Lidé mimo školství si bublinu neuvědomují a lidé uvnitř nic nezmohou. Na mnoha vysokých školách a univerzitách jsou ve stejné situaci jako velké banky a finanční instituce: jejich majetek (dotace se snižují v tomto roce o 30-40 procent) prudce klesá, závazky (dluhy) rostou, většina jejich nákladů jsou fixní a rostou, a jejich příjmy (návratnost investic, podpora ze strany vlády i soukromé dary, apod.) klesá. To je těžko předpis na finanční úspěch.

Jedním ze špinavých tajemství mnoha výzkumných univerzit je, že se na magisterské studenty dívají jako na finanční dojné krávy, které mají financovat další aktivity. Aby byla situace ještě horší, mnoho členy fakult, nezainteresovanými ve výuce studentů nemůže předpokládat, že budou mít za co brát plat .

NYT: What Is a Master's Degree Worth? ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 7.7. 2009