Ve Francii neuspěl Zákon proti nelegálnímu stahování na internetu

11. 6. 2009

ČTK│ Francouzská Ústavní rada dnes zamítla hlavní bod nedávno přijatého zákona umožňující odpojit od internetu uživatele, kteří si z něho nelegálně stahují filmy nebo hudbu. Zákon tím fakticky ztrácí smysl. Je to neúspěch pro prezidenta Nicolase Sarkozyho, který ho vehementně prosazoval.

Rada, která posuzuje soulad zákonů s ústavou a proti jejímž závěrům se nelze nijak odvolat, došla k závěru, že uvedený článek zákona nerespektuje základní práva. Uvedla, že svoboda vyjadřování, jak ji pojímá deklarace lidských práv, znamená "vzhledem ke všeobecnému rozvoji internetu i svobodu k přístupu ke komunikačním službám on line". Rada poukázala také na to, že zákon pomíjí presumpci neviny. Zákon byl schválen 13. května a měl se začít uplatňovat na podzim. Rada se jím zabývala z podnětu opoziční Socialistické strany, která poukazovala na to, že odstřižení někoho od placené služby, jakou je internet, může být důsledkem jedině rozhodnutí soudu, ne nějakého administrativního orgánu. Podobný postoj zaujal začátkem května i Evropský parlament.

BBC News: Court curbs French net piracy law ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 11.6. 2009