Ekologické organizace zveřejnily ideální verzi "Kodaňské klimatické smlouvy"

10. 6. 2009

KD│Aliance nevládních organizací zveřejnila "ideální" návrh nové mezinárodní smlouvy o ochraně klimatu nahrazující Kjótský protokol. Návrh smlouvy zpracovaný padesáti klimatickými experty pro nevládní organizace (NGO) jako Greenpeace nebo WWF International vyzývá všech 192 zemí - ale zejména bohaté ekonomiky - aby při snižování emisí CO2 přijaly mnohem ambicióznější cíle. Požaduje například, aby bohaté země snížily uhlíkové emise do roku 2020 o více než 40% a do roku 2050 o 95%. Skutečná smlouva má být vyjednána a dokončena v hlavním městě Dánska v prosinci letošního roku, informuje server Grist.

Návrh nevládních organizací mimo jiné počítá mezi lety 2013 a 2017 se shromážděním přinejmenším 160 miliard dolarů na pomoc chudým zemím při omezování jejich emisí a adaptaci na již existující důsledky oteplování.

Návrh hovoří také o snížení tempa růstu emisí v rozvojových zemích, včetně Číny a Indie, avšak nestanovuje žádný konkrétní cíl.

Cíl 40% redukce do roku 2020 výrazně překračuje vše, co průmyslové země samy nabízejí. EU se zavázala ke 20% snížení a posléze přislíbila až 30%, pokud se ostatní zavážou k témuž. Obamovy USA vyhlásily cíl snížit emise do roku 2020 o 14%, avšak jen proti úrovni roku 2005, což oproti úrovni z roku 1990 znamená snížení o pouhá 4%. Snížení o 40% označily za "nerealistické".

Dlouhodobý cíl redukovat do poloviny století emise o 95% kontrastuje s cílem EU a USA na úrovni 85%.

Daniel Demainlly z WWF International nicméně řekl, že návrh NGO je proveditelný a nepředpokládá žádný průlom v dosavadním formátu rozhovorů.

Skutečný návrh smlouvy, o němž se začne jednat v Bonnu 12. června, zatím není ničím víc než kompilací jednotlivých národních pozic, které se v různých ohledech od sebe navzájem dosti liší.

Neexistuje konsensus ohledně "bezpečné" úrovně oteplení, ale mnozí vědci jsou přesvědčeni, že by celkový nárůst oproti úrovni v předprůmyslové době neměl překročit 2 stupně Celsia. To by si vyžádalo snížit emise vypouštěné průmyslovými zeměmi do roku 2020 o 25-40%, ale také zastavení růstu emisí v rychle rostoucích ekonomikách rozvojových zemí.

Zdroj: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 10.6. 2009