Potřebujeme objevit oheň nebo vymyslet kolo II.

8. 6. 2009

KD│ Dokončení rozhovoru s prognostikem Gerardem Celentem

Freeman: Myslíte si, že by v důsledku finančních problémů středomořských zemí a nových členských zemí na východě mohly padnout Evropská unie a euro?

Celente: Ano, to si myslíme. Předpověděli jsme to ještě předtím, než bylo euro zavedeno. Všechno, co k tomu potřebujete, je nacionalistický populista v jedné členské zemi, který si myslí, že krizi dokáže zvládnout pouze vystoupením z EU - a potom se Unie rozpadne. Vždyť Berlusconi už něco takového naznačoval, hrozil odstoupením od Schengenské smlouvy kvůli počtům přistěhovalců.

Masová migrace je velikým problémem. Západní země jsou zaplavovány lidmi, kteří touží po lepším životě nebo chtějí utéci před bídou. Zde nám nepomůže žádný altruismus, kdo to má všechno platit? Kde vzít pro cizince ubytování, potraviny a práci, když sa sotva dokážeme postarat o vlastní obyvatele?


Myslíte si, že vznikne Severoamerická unie mezi Mexikem, USA a Kanadou?

Ano, považujeme to za možné, ale teď je mnohem větší šance, že dojde k rozdělení. Předpovídáme rozpad USA podobným způsobem, jakým se kdysi rozpadl Sovětský svaz. Jednotlivé regiony zjistí, že bez federální vlády se dokáží s krizí vypořádat lépe. K čemu potřebují vzdálený Washington? Tím chci říci: Podívejte se, jací politici se tam pohybují. Jsou neschopní a zkorumpovaní, myslí jen na vlastní výhody. Předpovídáme rozdělení Spojených států.

Myslíte si, že funkce centrálních bank je překonaná? Koneckonců způsobily krizi a totálně selhaly.

Ano, selhaly, nicméně teď probíhá mocenský boj. Velcí chtějí zničit malé, jak už se to v historii opakovaně stává. Jeden z trendů, který sledujeme, nazýváme "utnout jim hlavy". K tomu určitě dojde.

Takže máte za to, že dojde k opravdovému povstání?

Nepochybně. Podívejte se na ten ksindl z Wall Street, nebo co vychází z univerzit Harvard a Yale. Ti si nikdy v životě nezašpinili ruce. Nemají ani potuchy, co znamená být úplně chudý a žít na ulici. Když lidi připravíte o všechno a už nemají co ztratit, jsou schopni čehokoliv.

To co předpovídáte nezní zrovna optimisticky.

To nemá s optimismem nebo pesimismem nic spoločného, to je prostě realismus. Je to jako když jdete k lékaři a diagnostikuje vám rakovinu v konečném stádiu. Má vás raději obelhat, nebo jednoduše říci, jak to je? Falešný optimismus na faktu, že zanedlouho zemřete, nic nezmění.

Myslíte, že pro jednotlivce, nebo pro komunity a obce, by bylo dobrým nápadem stát se samozásobiteli a odpojit se od sítě?

Nepochybně. Zcela jistě. Lidé by měli zkoušet možnosti, jak se stát na systému nezávislými. Produkovat vlastní potraviny a elektřinu. To je to, o čem jsem již hovořil, s novými technologiemi to bude možné. Pokud k tomu dojde, lidé se oddělí od otcovského státu a od koncernů. Už v roce 1997 jsem publikoval knihu s názvem "Trendy 2000" věnovanou přesně této problematice. Centrální systém se měl zhroutit už dávno. Držely ho pohromadě jedině levné peníze. Ale ty už také nefungují. Nač potřebujeme centrální vládu, která tak jako tak způsobuje všechny problémy a nenabízí žádné řešení?

Co nejdalekosáhlejší samostatnost a decentralizace - to je budoucnost.

Děkuji Vám za rozhovor.

Zdroj: ZDE

S přihlédnutím ke slovenskému překladu: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 8.6. 2009