Nezapomněl Václav Žák na "ŽÁČKY"?

8. 6. 2009 / Miloslav Štěrba

Končící působení Václava Žáka v čele Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) se odráží v jeho zvýšených mediálních vystoupeních. Předseda RRTV se dokonce osobně zapojuje do diskuzních programů. Naposledy jsme ho mohli slyšet na ČRo 6, v pořadu moderovaném Radko Kubičkem o volbách do Evropského parlamentu v neděli 7. června. Jakoby už nemohl strpět nehoráznosti šířené v pořadech tohoto typu. Od politiků, ale i od diskutujících, jejichž nesmyslné výroky zůstávaly bez odezvy ze strany moderátorů.

Tentokrát byl předseda RRTV aktivní do té míry, že si během pořadu dělal poznámky a poté komentoval jednotlivé příspěvky. Částečně tím suploval práci moderátora, částečně napravoval své renomé šéfa RRTV zodpovědné za obsahovou věrohodnost veřejnoprávního vysílání. Lépe pozdě než nikdy, řeknete, jenže současné poměry v médiích vzbuzují pochybnosti, zda Václav Žák od roku 2003 využil možnosti ovlivňovat obsahovou nezávislost pořadů rozhlasu a televize.

Dávno už nejsme na počátku 90. let, kdy na sněmech Občanského fóra byli moderátoři odvoláváni jako na běžícím pásu na popud nespokojených delegátů. Po dvaceti letech demokratického "záběhu" to ví dobře i Václav Žák. Nicméně náročnost této specifické profese je podrobována kritice, neboť od moderátora vyžadujeme erudici odpovídající významu mediálního působení. Jak hodnotit Radko Kubička, když nechal bez povšimnutí "bláboly" bývalého předsedy Demokratické strany Československa Jana Kukačky o tom, že EU je větší hrůzou než bývalý "žalář národů" Rakousko-Uherská monarchie. Podle Jana Kukačky se tehdejší mocnář "alespoň ztotožnil se svými občany, a dokonce je oslovil "Mým národům". Takový to byl lidumil. Myslíte si, že Radko Kubičko namítl, že císař sice napsal "Mým národům", ale poté je poslal umírat na bojiště První světové války? Správně tušíte. A tak do hlav méně pozorných posluchačů zapadlo semínko odporu vůči EU, která je "horší" než pověstné Rakousko-Uhersko.

A to zcela nepochopitelně Radko Kubičko nevyužil příležitost vzpomenout na J. V. Stalina, který na počátku Velké vlastenecké války oslovil své spoluobčany "Bratři a sestry". Vzhledem k zažité praxi našich moderátorů nacházet negativní příklady v oné pověstné zemi "Kde včera snědli, co měli jíst zítra" je uvedená zmínka pikantní tím, že tento druh argumentace je pečlivě zanášen do kádrových materiálů pracovníků médií. (Nemusíte se mnou souhlasit.) Proč ji Radko Kubičko nevyužil, nechápu.

Od Václava Žáka bych spíše než odmítnutí federalizace EU (která by tím popřela "národní" podstatu Evropy) očekával fundovaný rozbor práce jeho RRTV. Nikoli jen hořekování, že "parlament se dívá na RRTV jako na tchyni, která musí existovat, ale rádi ji nemají". Třeba nám mohl říct svůj názor na skutečné fungování "nezávislosti" radních, kteří "nesmějí zastávat funkce v politických stranách", jak zní ve zřizovací listině. A přitom je radní jistá primátorka města zvolená za ODS. Nyní je "opravdu" nestranná, nezávislá, je primátorkou všech, a tudíž i její členství v RRTV nemůže být ovlivněno jejím stranictvím, díky kterému pobrala obě funkce.

S přihlédnutím k filosofii nestrannosti straníků ( už ta etymologie!) bych mu doporučil přehodnotit obsahy vysílání rozhlasu a televize. Např. v pondělí by měla média propachtována vládní strana, v úterý opozice, v pátek lidovci atd. Současně by se mohly o dohled nad médii podělit i církve. Neděli bych přidělil Adventistům sedmého dne. Občan by přesně věděl, kdy rádio a televizi nezapínat. Předešlo by se "blbým náladám". Jediné negativum by zůstalo na bedrech pedagogů, neboť všetečné dotazy žáčků holdujících obrazovce by vyžadovaly speciální průpravu.

Ale s touto potřebou se musí kantorky a kantoři vyrovnávat i nyní, kdy RRTV ještě nepřistoupila na mnou zmíněné mimořádně podnětné návrhy.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 8.6. 2009