Dr. Edvard Beneš i dr. Milada Horáková byli národní socialisté

27. 5. 2009

Tisková zpráva České strany národně socialistické

V poslední době je často urážen či zneužíván pojem národní socialismus. Národním socialismem se ohání, jak pravicový, tak i levicový extremismus. Všemocná media jej velice často a záměrně hází do jednoho "pytle" s německým či italským sociálním hnutím, z prvé poloviny minulého století, které bylo totalitní a fašistické. Tato hnutí byla jak programově, tak i fakticky vždy v přímém rozporu jak s českým národním socialismem, tak i s významem tohoto slovního spojení.

<úp> Pro neznalé je nutno připomenout, že český národní socialismus se zrodil na konci 19. století, jako hnutí českých dělníků. Toto hnutí, později jako Česká strana národně socialistická (ČSNS), ovlivnilo český, později československý politický vývoj. ČSNS stála u zrodu novodobého státu Čechů a Slováků v roce 1918. Dr. Edvard Beneš pozdější prezident, byl místopředsedou České strany národně socialistické v meziválečném období. Česká strana národně socialistická, tak postupně vyrostla z malého hnutí v druhou nejsilnější politickou stranu po druhé světové válce. Národní socialisté hájili vždy zájmy národní a sociální, vystupovali důrazně proti všem projevům totalitní moci a diktatury. Tím se český národní socialismus odlišoval od stran, které ač měly v názvu pojem sociální či národní, byly ale programově totalitní.

Čeští národní socialisté umírali za svou vlast na bojištích první a zejména druhé světové války. Po roce 1948 byl národní socialismus umlčen, jeho představitelé v lepším případě byli vyhnáni ze země, desetitisíce dalších v skončili ve věznicích a v pracovních táborech. Desítky z nich na popravištích. Symbolem protikomunistického odboje se stala nepokořená, statečná dr. Milada Horáková, národní socialistka. Dr. Milada Horáková, která prošla nacistickým koncentrákem, byla v červnu 1950 popravena komunistickou totalitou.

Před 112 lety se zrodil národní socialismus. Byl mnohými umlčován, znevažován, urážen, zakazován. Jeho hlasatelé, příznivci, či členové strany prošli věznicemi, pracovními tábory, popravišti. Byli vyhazováni z práce, ze studií, jejich rodiny byly diskriminovány. Mnozí z nich skončili daleko v exilu od domova.

Jakékoliv znevažování myšlenek českého národního socialismu je proto zradou na novodobé historii našeho národa. Tyto snahy Česká strana národně socialistická důrazně odmítá.

Přemysl Votava

místopředseda

Ing. Karel Janko

předseda České strany národně socialistické

26.5.2009

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 27.5. 2009