10. 4. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 4. 2009

Golgotské utrpení je důkazem lásky

Nemohu souhlasit s názorem Jana Čulíka, že golgotské události, které v těchto dnech slaví křesťanský svět svými posvátnými obřady, jsou důkazem toho, že křesťanský Bůh je sadista. Bůh Syn, Ježíš Kristus, neumírá na kříži pro potěšení Boha Otce. Umírá proto, aby spasil svět. Bůh vydal svého Syna světu, a svět, který nebyl zastoupen nějakými pokoutními zločinci, nýbrž nejvyššími představiteli náboženské a světské moci, Syna umučil. Golgota je obětí, obětí, dosvědčující lásku. Nikdo nemiluje tolik jako ten, kdo se odhodlá za milovaného, aby ho zachránil, umřít umučením či vydat svého syna k umučení.

Souhlasím, že je to strašlivé. Proč bylo zapotřebí něčeho tak strašlivého k záchraně nás všech? A kde je ta záchrana, když svět se po golgotských událostech nezlepšil vlastně v žádném směru? Bůh Otec jistě mohl, protože je všemocný, vymazat z tohoto světa všechno zlo mnohem jednodušeji než vydáním svého Syna k umučení. Musel by nás ovšem zbavit svobodné vůle, musel by tvorstvu vůbec vzít svobodu (podle křesťanství, zejména podle Listu Římanům, je celé tvorstvo předmětem hříchu i spásy, což je jedno z největších mystérií křesťanství vůbec) a vnutit dokonalost samu. To neudělal, protože by znemožnil lásku - láska nemůže být vnucena, musí vycházet ze svobody.

Základním mentálním problémem v pochopení Golgoty je to, nakolik jsme schopni si připustit, že mimo povrch všedního života (v jehož zrcadle se musí křesťanství jevit jako zrůdná bláhovost) existuje obrovské množství utrpení, beznadeje a hrůzy, kdy důstojnost unikátní (nejen) lidské bytosti je zcela popřena a zničena bezduchým cynismem hmoty (nakonec je to vlastně každá smrt - proto se taky říká, že Ukřižovaný přemohl smrt, ne jen tu svou, ale smrt vůbec). Je otázka, jak na tuto vážnou situaci, která vznikla jenom proto, aby byla umožněna svoboda (čili nejen láska, ale i zločin a konečná vymknutost, pád), Bůh Otec mohl reagovat. Reagoval tak, že poslal ztělesnění své lásky, Boha samotného (a tu jsme u dalších mystérií křesťanské víry: mystérium Trojice a mystérium Syna člověka i Boha), aby ukázal, že On je láska, aby ukázal, že nás miluje až k smrti umučením, a aby konečně zvítězil nad vším zlem a dal naději v proměnu světa v budoucnosti, kdy všechno má být učiněno nové.

Na tom není nic sadistického. Je to zcela nepochybně svébytný pohled na svět, který není snadné pochopit a prožít, a vyžaduje značné úsilí v tom "myslet jinak", neběžně, mít odvahu k mystériím a k překročení běžného "zdravého rozumu" a pavlačových pravd všednosti. Ať už je křesťanství pravdivé, nebo není, je rozhodně mnohem hlubší a hodnotnější než povrch a konzum, ba dokonce než osvícenství (ač já osvícenství miluji), věda atd. Křesťanství může a musí být kritizováno, zešměšňováno, haněno atd., jinak by zapomnělo, že je Kristovo a ne světa, ale nemělo by nikým být ponecháno jen tak nepovšimnuto, už jenom proto, že je bránou do největších mystérií evropské duchovní a umělecké kultury.

Je pravda, že existuje milión výkladů křesťanské zvěsti, v církvích i mimo ně, a že mystéria, typická pro ortodoxní křesťanství, nejsou nutným předpokladem k tomu, aby člověk přijal a pochopil Golgotu křesťansky. Že však golgotské události jsou vrcholem, smyslem a vyjádřením křesťanství, to je jednoznačný důraz Nového zákona i apoštolských spisů. Všechna učení, svátosti, hierarchie, knihy, světci, to vše je vedle golgotských mystérií nic - to, co se stalo tehdy tam, je tak jasným důkazem lásky Boha k člověku, že nikdo, nikdo, ani papežové, ani andělé, ani smrt, se nemůže postavit mezi Boha a člověka a tu lásku zmařit. Nic jiného vlastně Ukřižovaný z výšky svého kříže světu neříká.

Pozn. JČ: Aby mohla existovat láska a svobodná vůle, tak musí existovat nelidské mučení a zabíjení a všemohoucí, vševědoucí a nekonečně laskavý Bůh nehne proti tomu zlu ani prstem, protože by porušil princip svobodné vůle lidí? (Mimochodem, jestliže je Bůh vševědoucí, jakto, že existuje svobodná vůle?) To tedy onen všemohoucí a vševědoucí Bůh stvořil svět s prominutím hodně amatérsky. Když je tak dokonalý, to si nemohl vymyslet nic lepšího? Kdo kromě sadisty - pokud je vševědoucí a všemohoucí - by hnal lidi údolím hříchu? Jen sadista stvoří člověka záměrně nedokonalého, hloupého a se sklony k hříchu, aby se pak mohl těšit tím, jak klopýtá. Je to asi jako když morčeti useknete jednu nohu a pak se bavíte, jak se s tím dokáže vyrovnat.

Proč musí být celý biologický svět, aby přežil, založen na nesmírné krutosti - kdy jedno zvíře neustále požírá druhé, většinou zaživa? Mnozí usuzují, že svět stvořil zlý démon - demiurg.

Staletí se křesťani - nepřesvědčivě - snaží odvysvětlit rozpory ve své teologii. Nepřesvědčivě, protože to bohužel nejde. Mystérium rozporů případné Boží existence - i existence světa - zůstává mystériem.

                 
Obsah vydání       10. 4. 2009
20. 4. 2014 Tři hodiny odpoledne Jim  Bishop
12. 4. 2009 Představa, že Kristus byl obětován za naše hříchy, je odporná
10. 4. 2009 Golgotské utrpení je důkazem lásky Boris  Cvek
11. 4. 2009 Racionalita je s náboženstvím neslučitelná?
10. 4. 2009 Malé velikonoční zamyšlení Jan  Paul
13. 4. 2009 K čemu je nám předsednictví v EU?!? Ladislav  Žák
11. 4. 2009 Bílá sobota Tomáš  Koloc
13. 4. 2009 Varování britským labouristům: Šíření pomluv povede k volební prohře
12. 4. 2009 Asymetrická válka s teroristy a piráty Štěpán  Kotrba
10. 4. 2009 Mediální hysterici nazývají řešení krizí Bohumil  Kartous
10. 4. 2009 Robert Pynsent mýtoborný - a mýtotvorný Jiří  Holý
10. 4. 2009 Vítězství kapitalismu Hynek  Tippelt, Jan  Civín
11. 4. 2009 Obama a změna ve světě Oskar  Krejčí
11. 4. 2009 Máte padáka! Michael  Moore
11. 4. 2009 Citát dne - zejména inspirativní pro Jana Krause
11. 4. 2009 Načo (teraz) NATO Radovan  Geist
11. 4. 2009 Zabudnime na ekonomický rast, ide o prežitie! Ľuboš  Blaha
10. 4. 2009 Soud s babou mastičkářkou jako seriál vědeckých přednášek nejen pro policisty a státní zástupce Štěpán  Kotrba
10. 4. 2009 Obama: Jsem zde díky Pražskému jaru Miroslav  Polreich
10. 4. 2009 Marxismus a "náboženská" dimenze moderního člověka David  Pěcha
10. 4. 2009 Rady německému básníku po ropném zlomu John Michael Greer
10. 4. 2009 Jen pár čísel z jednoho čísla časopisu Time Miloš  Dokulil
12. 4. 2009 Obamovi: Zrušte americké diplomatické zastoupení ve Vatikánu Štěpán  Kotrba
10. 4. 2009 Kunderovi chybí úcta Pavel  Urban
9. 4. 2009 Gruzínská opozice dala prezidentovi čtyřiadvacetihodinové ultimátum Karel  Dolejší
10. 4. 2009 Protest gruzínské opozice dnes pokračuje
9. 4. 2009 Stratfor: V Gruzii se možná blíží revoluční bod varu
9. 4. 2009 Mladá komunistická úderka aneb komu doopravdy vadí srp a komu kladivo Štěpán  Kotrba
9. 4. 2009 Není Amerika zemí všech možností? Miloš  Dokulil
10. 4. 2009 Falešný Schindlerův seznam a novinářská senzacechtivost Jitka  Gruntová
10. 4. 2009 Zaprášené vzpomínky, internační tábor Svatobořice a trocha současnosti Josef  Liška
10. 4. 2009 Proč se lákavé předpovědi letošního oživení v USA zřejmě nesplní
10. 4. 2009 Britské listy opakovaně nekriticky glorifikují ruská letadla Petr  Nachtmann
10. 4. 2009 F-22 je nezbytný pro jakýkoli preemptivní úder na Írán
10. 4. 2009 Raptor je zbraní pro budoucí války Lukáš  Visingr
10. 4. 2009 Aký bol Slovenský štát: Fašizmus nám nevnútil Hitler
10. 4. 2009 Kosovští představitelé údajně upláceli, aby byla uznána nezávislost této entity Petr  Nachtmann
10. 4. 2009 Fidel Castro: Prečo sa Kuba vyčleňuje? Fidel Castro Ruz
9. 4. 2009 Auditoři potvrdili, že pomluvy členů Rady STV se nezakládaly na pravdě Štěpán  Kotrba
9. 4. 2009 Primární účel Obamovy cesty do Evropy: naverbovat vojáky pro válku USA v Afghánistánu a Pákistánu Daniel  Veselý
9. 4. 2009 Z jedné náruče do druhé? Štěpán  Steiger
9. 4. 2009 Deset tisíc na Wall Streetu Štěpán  Steiger
8. 4. 2009 V radarovém rauši Karel  Dolejší
8. 4. 2009 Stranění Michal  Kuklík
7. 4. 2009 Neviditelní Češi Petr  Schnur
27. 3. 2009 Daňová přiznání Občanského sdružení Britské listy
12. 4. 2009 Hospodaření OSBL za březen 2009