24. 11. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 11. 2008

Přehlížený detail - konečnost zdrojů vysvětluje finanční krizi

Náš svět je konečný

Gail E. Tverberg (aka Gail the Actuary), The Oil Drum

Přeložil Jindřich Kalous

Všichni víme, že svět není plochý. Komukoli z nás by se vysmáli, kdybychom vytvořili model s plochou Zemí jako jedním z hlavních přepokladů. Také víme, že svět není nekonečný. Na Zemi a v její atmosféře existuje konečné množství atomů. Schopnost atmosféry absorbovat znečištění je omezená. Schopnost půdy vzdorovat opakovanému špatnému zacházení je omezená. Množství neobnovitelných zdrojů je omezené.

Fosilní paliva, zvláště ropa, jsou specifický problém. I když se množství zdrojů zdá obrovské, náklady na jejich dobývání (vyjádřené množstvím fosilních paliv, pracovních hodin a vody) značně rostou poté, co jsme vytěžili snadno dostupnou ropu, zemní plyn i uhlí. Náhražky (jako líh a sluneční články) jsou ve stejném vyjádření spotřeby zdrojů drahé. Je také obtížné vystupňovat jejich množství na úroveň potřebnou k náhradě fosilních paliv.

Konečné zdroje, ale nekonečný růst

Navzdory jasnému faktu konečnosti světa finanční komunita přijala za jeden z ústředních bodů své víry, že Ekonomický Růst je Dobrý a ve skutečnosti má být předpokládán. Logickým přímým důsledkem je, že Spekulace jsou Dobré. Náš měnový systém je úzce spojen s dluhem a rázem by se zablokoval, kdyby se půjčování peněz zastavilo. Naše banky a pojišťovny závisejí na úvěru jako na primárním zdroji výnosů a pojišťovny používají množství dluhopisů na straně aktiv ve svých rozvahách.

Jak jsme mohli začít věřit, že nekonečný růst je možný? Jedním důvodem byl prostě pohled zpět. Růst pokračoval od průmyslové revoluce. Po celou tu dobu byl vázán na zdroje energie. Průmyslová revoluce přinesla uhlí, které způsobilo snadnější výrobu zboží. Později se přidala ropa, zemní plyn a uran jako další zdroje energie. Světové spotřeba energie rostla po dlouhou dobu prakticky bez přerušení.

Jiným způsobem, jímž jsme opravňovali myšlenku nekonečného růstu, byly ekonomické modely ignorující příspěvek energie k růstu a samozřejmě ignorující fakt, že žijeme v konečném světě. Ekonomické modely tohoto typu zahrnují např. Solow-Swanův růstový model, který bere v úvahu příspěvek práce a kapitálu, a Cobb-Douglasovu produkční funkci, obsahující práci, kapitál a produktivitu. Žádný z těchto modelů nemá vestavěná omezení. (Citované modely jsou základními východisky, s nimiž pracují neoklasičtí ekonomové, a jako takové měly rozhodující vliv na ekonomický výzkum a školství i na veškeré makroekonomické rozhodování vlád vyspělých západních zemí. O jejich platnosti se po desítky let v podstatě nediskutovalo. Po pádu železné opony se jejich vliv rozšířil po celém světě. Pozn. J.K.)

Souvislost mezi energetickými zdroji a ekonomickým růstem

Robert Ayres a Benjamin Warr ukázali těsnou souvislost mezi zdroji energie a ekonomickým růstem v roce 2004. Zjistili, že když použijí ekonomický model beroucí zřetel na růst spotřeby energie i energetické výkonnosti, vysvětluje to velkou většinu ekonomického růstu v USA mezi léty 1900 a 2000, kromě asi 12% po r. 1975.

Zdravý rozum nám říká, že zdroje energie jsou potřeba pro růst i pro udržení fungování naší současné ekonomiky. Je jen velmi málo ekonomických činností, které můžeme vykonávat bez nafty, benzínu nebo elektřiny. Zdravý rozum by nám měl říci, že takové modely jako Solow-Swanův model růstu a Cobb-Douglasova produkční funkce jsou neúplné.

Dosahujeme limitů

Nehledíce na to, s jakým druhem zdrojů pracujeme, ony prostě "nedojdou", když jich používáme stále více a více. Místo toho bude stále složitější jejich dobývání. V případě nerostů se koncentrace rud stále snižují. Doly se musí budovat stále hlubší. Kvalita fosilních paliv se snižuje a jejich dobývání je stále složitější.

Po mnoho let vyčerpání zdrojů nebylo vlastně žádným problémem. Zdroje byly tak obrovské a efekt poskytovaný energií z fosilních paliv tak velký, že jsme mohli skoro čehokoli těžit tolik, kolik jsme chtěli (ropy, zemního plynu, uhlí, uranu, mědi, fosforu, zlata, platiny, india, galia, pitné vody a jiných věcí) velmi levně a v množstvích potřebných k čemukoli žádanému.

V posledních několika letech se stalo, že jsme se přiblížili k bodu, v němž dobývání mnoha těchto zdrojů se stává stále složitějším. V dubnu 2007 byla citována prohlášení ředitelů ropných firem Shell a Total, že dny "snadné ropy" jsou historií. Minulý týden (psáno 22. 11. 2008, pozn. J.K.) Mezinárodní energetická agentura IEA vydala zprávu, jejíž souhrn začíná slovy: "Světový energetický systém je na křižovatce. Současné globální trendy v nabídce a spotřebě energie jsou naprosto neudržitelné z hlediska životního prostředí, ekonomického i sociálního."

Naše současná ekonomická krize

Nyní, kdy se dostáváme do bodu, v němž dobývání fosilních paliv a nerostů všeho druhu začíná dosahovat hranic, zjišťujeme, že když se ekonomika začíná přehřívat, cena mnoha komodit strmě roste. Důvodem je soutěž o omezené zdroje. Důvodem jsou také vysoké náklady na těžbu těchto zdrojů, právě teď, kdy dosahujeme limitů. Stejně tak jsou postiženy ceny potravin, částečně proto, že pro jejich výrobu se používá ropa (pro zemědělské stroje) a zemní plyn (pro výrobu dusíkatých hnojiv) a částečně z důvodu, že konkurence pěstování kukuřice pro výrobu lihu žene nahoru ceny půdy.

Když rostou ceny potravin a paliv, lidé zjišťují, že je těžké splácet dluhy a roste prodlení splátek. Nesplácené dluhy se šíří ekonomikou. Špatná finanční situace bank způsobuje jejich neochotu půjčovat. Nedostatek úvěru způsobuje, že pro mnoho přímých i nepřímých spotřebitelů komodit je složité nakupovat produkty mnoha druhů (například ropu, zemní plyn, uran nebo měď). Klesají ceny mnoha výrobků, protože jsou dost neelastické.

Tyto nižší ceny mají zpětnovazební účinek na novou produkci komodit. Úvěrová krize a z ní vyplývající nižší ceny komodit vedou ke snižování plánované výroby energetických produktů všech druhů (fosilních i obnovitelných paliv a uranu). V důsledku toho, jestliže se ekonomika znovu začne přehřívat, nastane další kolo zvyšování cen komodit. To ovšem bude následováno dalším kolem nesplácení dluhů.

Jaké je řešení?

V konečném světě se brzy octneme ve stagnující nebo klesající ekonomice, jednoduše proto, že není dost snadno dostupných zdrojů, které by mohly podporovat růst bez způsobování velkých cenových skoků, následovaných nesplácením dluhů a dalšími koly omezení úvěru a zhroucení cen komodit. Jediným řešením je vyvinout nový peněžní systém, který nebude založený na dluhu a od něhož se nebude očekávat růst. Ideálně by se mohl smršťovat, jak bude méně zdrojů a jak bude ekonomika přirozeně klesat.

Ve stagnující nebo klesající ekonomice nedávají dlouhodobé dluhy nadále smysl. Pravděpodobnost, že dlužníci budou schopni splácet půjčky i s úrokem, se stane dost nízkou, protože ekonomický systém jako celek neporoste a nebude produkovat přebytky, které by mohly být použity k úhradě úroků. Pro dlužníka je mnohem snazší splácet 20letou hypotéku s úrokem, když dostává prémie a roste mu plat, než když jeho zaměstnavatel omezuje činnost.

Musí být nějak navržen měnový systém operující bez dluhu, s výjimkou velmi krátkodobých dluhů k zajištění obchodních transakcí. Navíc se potřebujeme vyhrabat z dluhové bažiny, kterou jsme vytvořili. Nyní existuje mnohem více závazků a příslibů jako sociální a zdravotní pojištění, které by mohly zaplaceny ze stávajících zdrojů.

Jediný představitelný způsob přechodu na nový měnový systém je mít přechodné období, kdy budou fungovat oba systémy současně. Nabídka nových peněz by zpočátku mohla být omezena a používaly by se jen pro nákup potravin a energií (něco jako přídělový systém). Lidé by dostávali platby v obou druzích peněz. Nakonec by nový měnový systém zcela nahradil ten problematický dnešní.

                 
Obsah vydání       24. 11. 2008
24. 11. 2008 Washington Post: Polsko nebude lobbovat u Obamy pro raketovou obranu
24. 11. 2008 AFP: Čeští starostové naléhají na Obamu, aby zrušil raketovou obranu
24. 11. 2008 Pokleslé divadlo trpasličích forem Ivo  Šebestík
24. 11. 2008 Kladivo na satelity Ivan  Větvička
24. 11. 2008 Bursíkova izolace se prohlubuje Milan  Daniel
24. 11. 2008 Hlasujte v souladu s programem, nebo odejděte! Ondřej  Slačálek
24. 11. 2008 Demogrant jako nástroj financování vysokého školství Petr  Gočev
22. 11. 2008 Bohaté země znovu kolonizují rozvojové země, aby si pro budoucnost zajistily potraviny
23. 11. 2008 Apelplac v tržnici SAPA Milan  Daniel
24. 11. 2008 Čunkův návrh si zaslouží pozornost Milan  Daniel
24. 11. 2008 O několika studentských pseoudoproblémech Jakub  Bachtík, Jiří  Boudal, Silvie  Čadská, Silvie  Mitlenerová
22. 11. 2008 ATAEM: Senzor pro detekci podzemních objektů
22. 11. 2008 Rusko může proti americkému štítu použít střely Ch-55
22. 11. 2008 Dopis Obamovi
22. 11. 2008 Psát Obamovi nestačí Jan  Čulík
23. 11. 2008 Tak teď víte, co si o vás myslím
22. 11. 2008 Protiradarové protesty v ČR nemají účinnost
24. 11. 2008 Věštci v nouzi, neboli Jak dlouho trvá taková krize? Uwe  Ladwig
24. 11. 2008 Kartelový úřad v Německu chce prosadit nižší ceny plynu
23. 11. 2008 Náš svět je konečný
23. 11. 2008 Primitivní odezdikezdismus Soňa  Hromátková
24. 11. 2008 Rusko-ukrajinské spory o plyn začínají
22. 11. 2008 Ochránci práv dětí kritizují, že práva dětí nedodržují vláda, soudy ani parlament
23. 11. 2008 Starostové z Brd: České vládě to osladíme
21. 11. 2008 Hrozící výprodej Ameriky, neboli Naléhavé hledání peněz Uwe  Ladwig
22. 11. 2008 Gazeta Wyborcza: Nový šéf německých Zelených odmítl protiraketovou obranu v Polsku
22. 11. 2008 Diskusní fórum v Parlamentu "Co firmy čekají od státu, aneb baby boom strašákem prosperity?"
22. 11. 2008 Poslankyně Věra Jakubková a Olga Zubová opustily klub SZ
24. 11. 2008 Jsme skvělí, nebo dementní? Sandra  Wain
24. 11. 2008 Ať si napíší diktát František  Řezáč
22. 11. 2008 Vlády sázejí svou kůži proti recesi -- česká však ne Karel  Dolejší
21. 11. 2008 Pohádky s Michaelou Jílkovou Miloslav  Štěrba
20. 11. 2008 Demagogie médií Petr  Valenta
9. 11. 2008 Hospodaření OSBL za říjen 2008

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
23. 11. 2008 Náš svět je konečný   
18. 11. 2008 O vlivu ekonomické "vědy" na globální energetické prognózy a jak z toho ven Jindřich  Kalous
14. 11. 2008 Žít, nebo těžit?!? Ladislav  Žák
13. 11. 2008 Mezinárodní úřad pro energii varuje před novým nedostatkem ropy   
10. 11. 2008 Energetická bezpečnost a zemní plyn -- část II Jaroslav  Ungerman
3. 11. 2008 Devět procent Jindřich  Kalous
31. 10. 2008 A už je to tady: Rusko staví ropovod do Číny   
31. 10. 2008 Energetická bezpečnost a zemní plyn -- část I. Jaroslav  Ungerman
29. 10. 2008 Proč jsou ceny ropy tak nízké?   
27. 10. 2008 Rumunsko a Rakousko zrazují Nabucco   
23. 10. 2008 Nový plynový kartel by mohl mít podstatný dopad na Evropu   
10. 10. 2008 Cena ropy klesá   
7. 10. 2008 Naše nynější krize Michal  Vimmer
6. 10. 2008 Finance a energie - souvislost krizí Jindřich  Kalous
4. 10. 2008 Bahrajn a El Baradei vyzvali k vytvoření globální energetické organizace