13. 10. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 10. 2008

I když slova jsou hrachem toliko

Dočká-li se instituce nebo rituál stého výročí, je-li koho, kdo to uznamená, rozjedou se orgiastické oslavy úměrné významu instituce či rituálu. Žel, naší institucí je pouze základní škola a rituálem vzdělávání a výchova, to pouze je na místě, neboť navzdory kecům o důležitosti a významu obého, jež se vlečou historií, jak Baťák krajinou, zůstávají vysvlečeným kabátem, zapomenutým na věšáku v hospodě, píše učitel K.Hoff.

Navzdory strážnické tradici českobratrského školství, jehož vývoj byl rekatolizací nemilosrdně stopnut po třicetileté válce, prvním vážně míněným strukturálním záměrem něco se vzděláním udělat, neboť úplně blbí poddaní nejsou vhodní ani pro rozvoj monarchie, byl Všeobecný školní řád pro německé normální, hlavní a triviální školy ve všech c.k. dědičných zemích.

Výnos Marie Terezie z 6. prosince 1774 zaváděl pro děti od 6 do 12 let tři typy škol. Synek rolníkův v tomto čase musel do školy triviální (čtení, psaní, počítání, náboženství). Měšťanské dítko na tři až čtyři roky do krajského města na hlavní školu (trochu latiny, zpaměti zeměpis, základy vojenské služby).

Normální škola u nás fungovala jenom v Praze a Brně. Pro školu triviální jsou vyměřeny tři měsíce, pro hlavní půl roku. Nový řád neinstituoval povinnou školní docházku, jen všeobecnou vyučovací povinnost. Dítka chodí do školy od prosince do března, jinak makají na poli a kde je třeba.

Povinnou školní docházku přináší 14. května 1869 tzv. Hasnerovým zákonem vláda císaře Františka Josefa I. Osm let povinné docházky. Už Marie Terezie byla seznámena se zoufalým stavem učitelstva, učil každý, kdo se nepodepisoval křížky a překoktal více či méně (to zajisté častěji) plynule verš z bible, a proto i učitelé nabírají "vzdělání". Absolvují tzv. preparandy (přípravné učitelské kurzy). Už tehdy nepoletovalo vzduchem valné mínění o učitelích a jejich činnosti. Antická tradice opovrhování prací i učitelů z křesťanské Evropy nevyvanula. Proč?

Otevřeme-li Evangelium podle sepsání sv. Marka, hned v Kapitole 1. nalezneme toto: I vešli do Kafarnaum. A hned v sobotu šel Ježíš do školy, a učil. (Mar. 1, 21) Patrně odtud se odvíjí přesvědčení, že učitelování není práce, neboť Jehošua byl pravověrný žid, a jako takový o šabatu, tj. od pátku večera do soboty večera, nezapálil ani svíčku, ba ani neoloupal jablko, ergo litrovka: učil-li v sobotu, pak nepracoval.

Strávil jsem čtyřiačtyřicet roků v terénu základních škol jako češtinář a troškuznalec některých humanitních předmětů, ale sobota to namouduši byla málokdy. Zato jsem dospěl k neotřesitelnému závěru, že absolutně nejdůležitější rekvizitou v teátru školství je učitel.

Budova je důležitá, ale učit se dá i ve stodole, pomůcky významně oživují vyučovací proces, ale umný učitel (-ka) jsou nenahraditelná a neodsuplovatelná pomůcka číslo jedna. Mocným takový poznatek z nejrůznějších pohnutek nehodí se do jejich krámu bez rozdílu politického vyznání dotyčných skvostů.

Pamatuji si, slyšel jsem na vlastní uši, jak jedna soužka inspektorka načisto vážně prohlašovala, že u učitele je nejdůležitější jeho ideový postoj, ostatek není podstatný a vzdělání v oboru nezáživná prkotina, a proto může učit každý ideově pevný. Jeden by řekl, že podobný postoj v jiných podmínkách nemůže se opakovat, ale škaredě by se opásl.

Noví školští obrazoborci po převratu roku 1989 pustili se do očisty s vervou a s nápady vskutku neotřelými: v první fázi objevilo se volání po zrušení povinné školní docházky. (Též jsem slyšel na vlastní uši).

Nezdar nové politické komisaře neodradil. Posledním hitem jest nepotřebnost vysokoškolského vzdělání pro učitelstvo, a jsme zase u ideologie, tentokrát tržní: Čím chatrnější kvalifikaci kantoři budou mít, tím menší peníze mohou žádat. Postačí pedagogické preparandy na středoškolské úrovni, samozřejmě soukromé a nejlépe v církevní režii. Kolik much se tím zahluší!

Šlo by to zahrnout i do oněch miliard vyrovnání s církvemi. Vzdělaný kantor nehodí se do noekapitalistického (to není chyba, finanční krachy v USA a jinde jasně naznačují, že se blíží potopa, ale do nové archy nás nikdo nevezme).

Může mně někdo namítnout a mnozí to dělají tvrdíce, že nejdůležitější ve škole jsou děti. Toto tvrzení by se stalo axiomem pouze tehdy, když by se děti dělaly tak dlouho jako se "dělá" učitel. To by dětí bylo tak poskrovnu, že by učitelů netřeba bylo. Odpůrci mohou opáčit, že v takovém případě by situaci zachránily zkumavky. Obávám se, že v důsledku finančních nákladů by zkumavky záhy rozbolela hlava.

Člověk takto prezentující své názory při příležitosti stého výročí Základní školy Marie Kudeříkové ve Strážnici musí nutně alespoň symbolicky smeknout v úctě před generacemi kantorů, jež na této škole působily, což rád a upřímně činím.

Závěrem pár osobních poznámek. Základní škola Marie Kudeříkové do mého života vstoupila dvakrát: Poprvé mi poskytla základní vzdělání a podruhé mně dala práci. Obojí setkání považuji za vydařené životní periody.

Pravda, svou kantorskou práci jsem nedodělal, ale moji druhou nejlepší třídu doprovodili ke zdárnému konci zdatní kolegové, kterým tímto velice rád děkuji.

Mgr. K. Hoff, od školního roku 1991/2 do šk. roku 2004/5 učitel na ZŠ M. Kudeříkové ve Strážnici.

Citát z Biblí Kralické, Kutná Hora 1940
                 
Obsah vydání       13. 10. 2008
13. 10. 2008 Radar u Prahy Ivan  Větvička
13. 10. 2008 Ramstein, závisle pohodové městečko Jan  Neoral
13. 10. 2008 Kopnete-li si do Kundery, stanete se komickou postavou jeho románů Jan  Čulík
13. 10. 2008 Jak "naši historikové" pronásledují devětasedmdesátiletého autora
13. 10. 2008 Nevíte koho volit do Senátu? Nechte si napovědět na www.KohoVolit.eu Michal  Škop
13. 10. 2008 Řekněte ve volbách NE výpovědi z práce bez udání důvodu! Jan  Sova
13. 10. 2008 Budu volit ODS Boris  Cvek
13. 10. 2008 Volte voly, volte krávy, jen nevolte klerikály Štěpán  Kotrba
13. 10. 2008 Anální vesmíry. A co je za nimi? Bohumil  Kartous
13. 10. 2008 1945: Češi popravovali snad nejvíc z Evropanů Jan  Čulík
13. 10. 2008 Čína zřejmě dovolí zemědělcům prodávat svou půdu
13. 10. 2008 Írán chce trestat odpadlictví od víry smrtí, Západu je to jedno
10. 10. 2008 Prosím, pomozte jazykovému výzkumu
13. 10. 2008 Michael  Marčák
13. 10. 2008 Smrt hejtmana Ladislav  Žák
13. 10. 2008 Rakouskem otřásá Haiderova smrt Richard  Seemann
13. 10. 2008 Krumlov, Kleť a Ekofilm František  Řezáč
13. 10. 2008 Michael  Marčák
13. 10. 2008 Je to Škoda Beno  Trávníček
13. 10. 2008 Není "jen" krajská politika Milan  Daniel
12. 10. 2008 Dělnická strana: Za rudou kamufláží hnědé jádro Pavel  Pečínka
12. 10. 2008 Ceny dříve a dnes Josef  Vít
13. 10. 2008 Zestátnění bank -- následek finanční krize, aneb Podivné obojetnictví kancléřky Merkelové Uwe  Ladwig
12. 10. 2008 15 zemí EU se dohodlo na záchranném plánu pro banky
12. 10. 2008 Ztráta Ruska jako obchodního partnera hrozí Ukrajině katastrofou
13. 10. 2008 Kritický rok 1938 Jan  Máče
13. 10. 2008 V Rusku proběhly regionální volby, Jednotné Rusko získalo většinu. I v Čečensku
13. 10. 2008 Praha 1968 a poté -- Na prahu nové éry
13. 10. 2008 I když slova jsou hrachem toliko
13. 10. 2008 Smysl života v bolestech
12. 10. 2008 Kauza Asanace po osmnácti letech skončena. Skončena?
12. 10. 2008 Hamižnost ano, ale držená na uzdě
11. 10. 2008 Volby 17. a 18. října budou referendem o radaru Jan  Tamáš
11. 10. 2008 Skupina G7 schválila globální záchranný plán
10. 10. 2008 Finanční krize ohrožuje ruské zemědělství
10. 10. 2008 Vyhlídky českých "futures" na trhu s bezpečností Karel  Dolejší
11. 9. 2008 Hospodaření OSBL za srpen 2008

Školství RSS 2.0      Historie >
13. 10. 2008 I když slova jsou hrachem toliko   
10. 10. 2008 Vzdělanost, NEBO armádu? Michal  Rusek
10. 10. 2008 Kde je politologův rohlík?   
9. 10. 2008 Ministerstvo vnitra "bude přímo financovat malé obory na FFUK"   
9. 10. 2008 Jak čeští politikové likvidují humanitní obory Jiří  Holý
8. 10. 2008 Orientální obory v objetí ministerstva vnitra Lukáš  Zádrapa
26. 9. 2008 "Byla to významná změna". A bude hůř... Petr  Bílek
16. 9. 2008 Školy by měly víc studovat světovou literaturu Boris  Cvek
2. 9. 2008 Být učitelem Miriam  Prokešová
1. 9. 2008 Našim vzdělancům, aneb recyklace zaostalosti Ondřej  Hausenblas
25. 8. 2008 S učitelstvím to není tak jednoduché   
20. 8. 2008 Úroveň vysokoškolského studia určují studentky a studenti Milan  Šveřepa
19. 8. 2008 Učitelství je především řemeslo, na pedagogických fakultách se však nevyučuje Bohuslav  Sedláček
19. 8. 2008 Jsou učitelé v koncích? Miriam  Prokešová
19. 8. 2008 Není pravda, že ve škole není disciplína