13. 10. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 10. 2008

POLITICKÝ PROGRAM PRO NESTRANÍKY

Volte voly, volte krávy, jen nevolte klerikály

Břitké heslo předvolebního klání první republiky ukazuje razanci, s jakou se dřív vedla kampaň. Proti tomu jsou xenofobní výpady ústeckého hejtmana Šulce (ODS) "Makejte, gádžové," zvěčněné na billboardech v Ústí, Litvínově a Mostě, jen ubohou náhražkou. Koho ale zvolit? Patriotismus se projevuje nikoliv velkohubým vlastenčením či nenávistí k cizincům či "nepřizpůsobivým", ale nesobeckou láskou a obětavostí pro všechny potřebné. Trpělivostí a pracovitostí. Ti, kteří chtějí rychle zbohatnout, nemají v politice co dělat.

Nechtějte po politicích víc, než chcete po sobě. Nejsou svatí a nemohou být. Jsou stejně poctiví jako vy. Pro ty, kteří se neorientují v lokálních slibech ani ve velkých, pod koberec zametaných kauzách, mám několik drobných nápověd.

 • Volte voly, volte krávy, jen nevolte... Namísto tří teček dosaďte všechny ty, kteří vám slibují nemožné a nebo pro vás nepřijatelné. Dosaďte tam všechny ty, pro které jsou zájmy USA, Horního Rakouska či Německa, případně zájmy majitelů nového hypermarketu podstatnější než zájmy Česka, vašeho kraje či vaší obce. V politice se nelze nechat "sponzorovat" a nic za to nedávat. Cenou za poskytnuté peníze je zrada. A každý účel nesvětí všechny prostředky.
 • Není pravda, že výsledky krajských a senátních voleb se nepromítnou do "velké" politiky. Promítnou. V krajích i v Senátu. V něm hlavně, neboť nyní existuje jako nástroj jediné strany - ODS - pro přípravu řady kontroverzních předloh, se kterými by v daleko "pestřejší" sněmovně neuspěla.
 • Není pravda, že komunální a regionální politika nezná stranictví, že jde jen a jen o jednotlivé osobnosti. Ani sebevětší osobnost není schopna SAMA prosadit stavbu dálnice nebo naopak ji zastavit za situace, kdy se většina politické reprezentace regionu rozhodne pro jiné řešení. Klasickou ukázkou je přemístění nádraží v Brně. Rozvoj kteréhokoliv města vždy boří to staré a nechává vyrůst nové. Jinak bychom žili ve skanzenech. Podstatné je, aby to nové sloužilo lidem a to staré se nebořilo bez úcty k dědictví historie.
 • Není pravda, že je v politice třeba více nezávislých. Každý je na něčem závislý. A nejvíce je závislý ten, který tvrdí, jak je nezávislý. Většinou na penězích či na moci. Anebo na obojím. "Nezávislý" starosta je nejvíce závislý na penězích, které dostane "shora". Při prosazování svých záměrů je minimálně závislý na penězích příslušného ministerstva, programů EU, názoru ostatních, kteří mu umožní realizovat jeho ideu. Nezávislost je jen synonymem nechuti se dělit, synonymem "jiné závislosti". Na lobbistických penězích a zájmech, na lokálních podnikatelských skupinách, na svém vlastním podnikání... Podnikatel Fischer, který se stal "nezávislým" senátorem a chtěl se stát dokonce prezidentem, je ukázkou vlivu nezávislosti na politiku. Co dokázal mimo vlastního bankrotu?
 • Není pravda, že na složitou otázku existuje jednoduchá odpověď a viník, na kterého můžete ukázat prstem. Kdo ukazuje na druhé prstem jako na příčinu problémů, je fašista, ať se zaštiťuje názvem dělnickým nebo vlasteneckým. Hnědá zůstane hnědá, i když se obalí do trikolóry. Čechy nejsou jen pro slušné, zdravé, bohaté, bílé, modrooké a dlouholebé. A každý zde žijící má svá práva i své povinnosti. I Vietnamec v tržnici, i Číňan v bistru, i Ukrajinec na stavbě. Moravané nemají více práv než Češi. Češi nemají více práv než Slováci. Heterosexuálové by neměli mít více práv než homosexuálové. Bezpeční nebudeme, budou li nás hlídat jakési partajím podřízené národní gardy či soukromí hrdlořezové, ale jen a jen tehdy, bude-li svou práci dělat námi placená a námi kontrolovaná policie, která se nenechá zkorumpovat. Nacionalismus, homofobie a xenofobie jsou znaky stran a politiků, kterým se stýská po koncentrácích pro všechny "nepřizpůsobivé".
 • Není pravda, že strany jsou jen pro straníky a Občanské fórum je pro všechny. O tom nejvíce přesvědčilo samo Občanské fórum v době, kdy se rozpadalo. Spoušť, která po něm zůstala, se mnohdy nenapravila dodnes. Zkušenost s kandidáty jednotlivých stran uděláte zejména, podíváte-li se do vlastní peněženky. Přibylo v ní peněz za jejich vlády, nebo ne? Zlepšila se vaše situace nebo ne? Máte více starostí nebo ne? Jste spokojení? Máte jistotu do budoucna? Víte, co se s vámi stane, když dlouhodobě onemocníte? Víte, jak budete trávit své stáří?
 • Nevolte politiky z obskurních straniček, jejichž všichni členové by se vešli do místní hospody. Nevolte proto ani strany přátel piva, hospodské a různé pivovarníky. Pivařům jde jen o pivo, hospodským jen o hospodu a pivovarník se nejvíce bude starat o svůj pivovar. Kdo se postará o obec a o vás, až budete potřebovat? Nabubřelá pýcha dmoucí hruď malých a nechuť se dohodnout za devatenáct let na širším politickém programu nečiní tyto politiky hrdšími a principiálnějšími, ukazují pouze svou hloupost, omezenost a neschopnost. Jde jim jen o zisk a pohodlné křeslo nebo o uspokojení vlastní ješitnosti.
 • Nevolte nikoho z politiků, který si na leasing koupil nové auto za více než 300 tisíc, vzal si hypotéku na stavbu rodinného domu větší než půl milionu či si pořídil pětipokojový byt. Ten není nezávislý na požitcích. Pro splacení svých dluhů udělá cokoliv. I vás zradí. Nevolte nikoho z politiků, který chodí oblečen jako švihák lázeňský, chodí hrát golf či si dodává lesku pobytem v blízkosti pochybných nafintěných celebrit. Takoví jsou nýmandy sami o sobě. Jejich auto či jejich hypotéka je bude vždy zajímat víc než vy.
 • Nevolte politiky, kteří ve svých vlastních stranách ukázali, že problémy řeší silou, nikoliv dohodou a shodou. Uchvátit moc lze, ale nemělo by to být navždy. Nebo to bude navždy.
 • Nevolte herce, zpěváky a jiné návnady. Kdo umí zpívat či hrát, zcela určitě neumí číst zákony a nerozumí otázkám řízení regionu nebo státu. Politika je profese. Odbornost. Vyžaduje se plně věnovat nesmírně složitým souvislostem, vyžaduje znát mnoho jednotlivostí z řady oborů, umět naslouchat odborníkům, vyžaduje schopnost se sebevzdělávat a znát mnoho podrobností o každé projednávané otázce. Zpěvák nechť pěje, herec nechť hraje. Kvalita vyžaduje soustředění. Naši předkové měli heslo "ševče, drž se svého koryta". Současnost přidala jiné: "ševče, pusť se svého kopyta a drž se svého koryta". Nechtějme více koryt pro více bývalých ševců.
 • Nevolte politiky, kteří se bojí dát kus moci vám - kteří jsou dlouhodobě proti referendům, kteří se cítí být povoláni rozhodovat o všem za vás. Politik je vaším zástupcem, vyslancem vaší ledničky či peněženky. Neslyší-li vaše názory teď, nebude je slyšet nikdy.
 • Volte ty politiky, kteří respektují vaše názory a kteří se vás ptají. Třeba i na to, zda si přejete dálnici pro lepší dostupnost vašeho regionu nebo ne. Třeba i na to, zda chcete obchvat vašeho města, nebo kolony náklaďáků projíždějící okolo vašeho domu. Třeba na to, zda chcete mít nemocnici ve městě, nebo až kdesi v krajském městě. Třeba na to, jestli chcete platit za léky a ošetření u lékaře. Třeba na to, zda chcete riskovat, že soukromý penzijní fond zkrachuje, když si koupí americké cenné papíry, které se ukáží být bezcenné. Třeba i na to, zda si přejete americký radar v Česku, nebo ne.
 • Volte politiky, které znáte podle jejich práce, ne z novin. Volte politiky se zázemím silných politických stran, kteří mohou pomocí nich prosadit to, co vám slibují. Volte politiky, kteří už něco pro vás konkrétně udělali.
 • Nevolte reklamu na politiky, volte politiky. Dobrá práce je politikovou reklamou sama o sobě. Sebevíce sebevětších a sebebarevnějších billboardů na tom nic nezmění. Za ty billboardy mohla být postavena či opravena školka nebo ordinace ve vaší vesnici.

Proč vám neradím, koho volit:? Protože vy to víte nejlíp. Víte, kterým politikům jste věřili a kteří vás zklamali. Víte, kteří jen slibovali a pak se napakovali. Víte, kterým věřili novináři až tak nekriticky, že namísto poctivé žurnalistiky jim dělali reklamu. Víte, kteří politici pracovali pro lidi a s lidmi, a kteří zastupovali jen zájmy bohatých a mocných. Víte, kteří politici si vytrpěli úsměšky, dehonestace, kriminalizaci a mediální štvanice na svou osobu jen proto, že si dovolili zastávat se těch, kteří to potřebují nejvíc.

Proč nevolit klerikály? Protože vaši dědové a otcové měli pravdu. Pro klerikály je 270 miliard za majetek církví víc než království nebeské. Pro klerikály jsou cikáni vředy, ne občané ve složité a bez pomoci neřešitelné sociální situaci. Pro klerikály je kostel víc než obec. Pro klerikály je církev víc než stát. Klerikálové nevědí, zda jsou následovníci chudého a pomáhajícího Krista nebo penězoměnců, kteří pomáhají jen sami sobě a kostel je jim jen úkrytem, aby jim nepršelo na hlavu. Klerikálové nevědí, jestli jsou pro Evropu nebo proti ní, pro válku nebo pro mír, pro soucit nebo pro sobectví. Neváhají válčit pro prospěch i na druhém konci světa. Neváhají omezovat vaši svobodu rozhodnutí ve jménu svého náboženství, i když by v něj nevěříte. Chtějí po druhých drakonickou morálku, sami jsou ale schopni jednat amorálně. Jsou pro cokoliv, co jim zajistí podíl na moci - už od Msgr. Šrámka. To se ovšem netýká všech poctivých,. skromných a pracovitých křesťanů, kterých už není zase tolik, to se týká jen a jen politických klerikálů. Poctivým, skromným a pracovitým křesťanem či věřícím jiné církve, obce či náboženského společenství může být člen kterékoliv strany v této zemi. Žádná (ani komunisté) nedeklarovala odpor vůči věřícím ve svých řadách nebo na své kandidátce. Všechny (vetně komunistů) na svých kandidátkách věřící mají. Ale jen klerikál může být a chce být klerikálem.

Proto vám neradím, koho volit. Nicméně volte. K volbám určitě jděte. Volte třeba voly, volte třeba krávy, jen nevolte fašisty a klerikály.

Autor prohlašuje, že nekandiduje na žádnou funkci, nežádá ani nežádal o veřejné prostředky, nemá s žádnou radnicí ani se státem uzavřenou žádnou smlouvu a nemá na výsledku těchto voleb žádný jiný osobní zájem. Své názory říká otevřeně bez ohledu, zda se tím někomu zalíbí nebo znelíbí. Většinu politiků zná za svou dlouholetou žurnalistickou praxi déle, než by jim to bylo milé, a mnozí se v tomto textu poznají. Nalevo i napravo.

                 
Obsah vydání       13. 10. 2008
13. 10. 2008 Radar u Prahy Ivan  Větvička
13. 10. 2008 Ramstein, závisle pohodové městečko Jan  Neoral
13. 10. 2008 Kopnete-li si do Kundery, stanete se komickou postavou jeho románů Jan  Čulík
13. 10. 2008 Jak "naši historikové" pronásledují devětasedmdesátiletého autora
13. 10. 2008 Nevíte koho volit do Senátu? Nechte si napovědět na www.KohoVolit.eu Michal  Škop
13. 10. 2008 Řekněte ve volbách NE výpovědi z práce bez udání důvodu! Jan  Sova
13. 10. 2008 Budu volit ODS Boris  Cvek
13. 10. 2008 Volte voly, volte krávy, jen nevolte klerikály Štěpán  Kotrba
13. 10. 2008 Anální vesmíry. A co je za nimi? Bohumil  Kartous
13. 10. 2008 1945: Češi popravovali snad nejvíc z Evropanů Jan  Čulík
13. 10. 2008 Čína zřejmě dovolí zemědělcům prodávat svou půdu
13. 10. 2008 Írán chce trestat odpadlictví od víry smrtí, Západu je to jedno
10. 10. 2008 Prosím, pomozte jazykovému výzkumu
13. 10. 2008 Michael  Marčák
13. 10. 2008 Smrt hejtmana Ladislav  Žák
13. 10. 2008 Rakouskem otřásá Haiderova smrt Richard  Seemann
13. 10. 2008 Krumlov, Kleť a Ekofilm František  Řezáč
13. 10. 2008 Michael  Marčák
13. 10. 2008 Je to Škoda Beno  Trávníček
13. 10. 2008 Není "jen" krajská politika Milan  Daniel
12. 10. 2008 Dělnická strana: Za rudou kamufláží hnědé jádro Pavel  Pečínka
12. 10. 2008 Ceny dříve a dnes Josef  Vít
13. 10. 2008 Zestátnění bank -- následek finanční krize, aneb Podivné obojetnictví kancléřky Merkelové Uwe  Ladwig
12. 10. 2008 15 zemí EU se dohodlo na záchranném plánu pro banky
12. 10. 2008 Ztráta Ruska jako obchodního partnera hrozí Ukrajině katastrofou
13. 10. 2008 Kritický rok 1938 Jan  Máče
13. 10. 2008 V Rusku proběhly regionální volby, Jednotné Rusko získalo většinu. I v Čečensku
13. 10. 2008 Praha 1968 a poté -- Na prahu nové éry
13. 10. 2008 I když slova jsou hrachem toliko
13. 10. 2008 Smysl života v bolestech
12. 10. 2008 Kauza Asanace po osmnácti letech skončena. Skončena?
12. 10. 2008 Hamižnost ano, ale držená na uzdě
11. 10. 2008 Volby 17. a 18. října budou referendem o radaru Jan  Tamáš
11. 10. 2008 Skupina G7 schválila globální záchranný plán
10. 10. 2008 Finanční krize ohrožuje ruské zemědělství
10. 10. 2008 Vyhlídky českých "futures" na trhu s bezpečností Karel  Dolejší
11. 9. 2008 Hospodaření OSBL za srpen 2008