11. 9. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 9. 2008

Spojené státy způsobí Kubě ročně větší škody než uragán Gustav

tisková zpráva Ministerstva zahraničních věcí Kuby

Níže publikované prohlášení kubánské diplomacie je nutno brát vzhledem k dlouholetým kubánsko-americkým vztahům cum grano salis - s jistým omezením, odstupem. │ red

Ve středu 3. září v 16.45 předal zástupce státní tajemnice pro záležitosti západní polokoule Thomas Shannon vedoucímu Zájmové sekce Kuby ve Washingtonu verbální nótu č. 46, v níž vyjadřuje "svou nejhlubší účast v souvislosti se zkázou způsobenou uragánem Gustav" a uvádí, že Spojené státy jsou připraveny nabídnout kubánskému lidu "okamžitou úvodní humanitární pomoc formou dodávek pomoci prostřednictvím vhodné mezinárodní organizace." Identická nóta byla Zájmovou sekcí Spojených států v Havaně následně předána Ministerstvu zahraničních věcí. V této nótě americká vláda dále žádá kubánskou vládu, aby "povolila návštěvu Kuby skupině pro vyhodnocování humanitárních situací, k provedení inspekce postižených oblastí a správnému vyhodnocení škod."

V sobotu 6. září v 8.55 zaslalo Ministerstvo zahraničních věcí cestou Kubánské zájmové sekce ve Washingtonu a současně cestou Zájmové sekce Spojených států v Havaně nótu č. 1866 adresovanou Státnímu deparmentu, v níž děkuje za účast projevenou vládou Spojených států v souvislosti se zkázou způsobenou v naší zemi uragánem Gustav.

Tato nóta rovněž sděluje, že Kuba nepotřebuje pomoc skupiny pro vyhodnocení humanítární situace, aby posoudila škody a potřeby, neboť má dostatek specialistů, kteří tuto práci již prakticky dokončili.

Nóta Ministerstva zahraničních věcí dále uvádí, že pokud má vláda Spojených států skutečně vůli spolupracovat s kubánským lidem v souvislosti s tragédií způsobenou uragánem, žádáme ji, aby umožnila prodávat Kubě nezbytný materiál a zrušila restrikce bránící americkým společnostem poskytnout naší zemi soukromé obchodní úvěry na nákup potravin ve Spojených státech.

V posledních hodinách se v oné zemi rozpoutala široká veřejná debata ohledně postoje, který by měla její vláda zaujmout ve věci těžkých škod způsobených na Kubě uragánem Gustav.

4. září odpoledne požadoval demokratický prezidenský kandidát Barack Obama zrušení restrikcí na cestování a zasílání peněžní a jiné pomoci od Kubánců žijících ve Spojených státech jejich příbuzným na Kubě, na dobu nejméně 90 dnů.

Ministerstvo zahraničních věcí soudí, že restrikce na cestování a peněžní zásilky od občanů kubánského původu žijících ve Spojených státech neměly být nikdy uvaleny. Není to Kuba, nýbrž Spojené státy, kdo tyto osoby kubánského původu zbavuje tohoto práva.

Pokud by byla tato práva z humanitárních důvodů obnovena pro Kubánce, neexistoval by způsob, jak vysvětlit, že stejně nespravedlivý a diskriminační zákaz dále platí pro americké občany.

Dnes, kdy je již na východě země vyhlášena cyklonová pohotovost v souvislosti s uragánem Ike, stejně silným jako byl Gustav, Kuba znova zdůrazňuje, že fakticky jediným správným, etickým postupem, který by byl v souladu s mezinárodním právem a téměř jednomyslnou vůlí Valného shromáždění Spojených národů, je úplné a definitivní zrušení kruté železné ekonomické, obchodní a finanční blokády uplatňované vůči naší vlasti téměř půl století, která zahrnuje i pronásledování kubánských obchodních a finančních operací a podle střídmých odhadů způsobí ročně větší škody než uragán Gustav.

V sobotu 6. září v 8.55 zaslalo Ministerstvo zahraničních věcí cestou Kubánské zájmové sekce ve Washingtonu a současně cestou Zájmové sekce Spojených států v Havaně nótu č. 1866 adresovanou Státnímu deparmentu, v níž děkuje za účast projevenou vládou Spojených států v souvislosti se zkázou způsobenou v naší zemi uragánem Gustav.

Tato nóta rovněž sděluje, že Kuba nepotřebuje pomoc skupiny pro vyhodnocení humanítární situace, aby posoudila škody a potřeby, neboť má dostatek specialistů, kteří tuto práci již prakticky dokončili.

Nóta Ministerstva zahraničních věcí dále uvádí, že pokud má vláda Spojených států skutečně vůli spolupracovat s kubánským lidem v souvislosti s tragédií způsobenou uragánem, žádáme ji, aby umožnila prodávat Kubě nezbytný materiál a zrušila restrikce bránící americkým společnostem poskytnout naší zemi soukromé obchodní úvěry na nákup potravin ve Spojených státech.

V posledních hodinách se v oné zemi rozpoutala široká veřejná debata ohledně postoje, který by měla její vláda zaujmout ve věci těžkých škod způsobených na Kubě uragánem Gustav.

4. září odpoledne požadoval demokratický prezidenský kandidát Barack Obama zrušení restrikcí na cestování a zasílání peněžní a jiné pomoci od Kubánců žijících ve Spojených státech jejich příbuzným na Kubě, na dobu nejméně 90 dnů.

Ministerstvo zahraničních věcí soudí, že restrikce na cestování a peněžní zásilky od občanů kubánského původu žijících ve Spojených státech neměly být nikdy uvaleny. Není to Kuba, nýbrž Spojené státy, kdo tyto osoby kubánského původu zbavuje tohoto práva.

Pokud by byla tato práva z humanitárních důvodů obnovena pro Kubánce, neexistoval by způsob, jak vysvětlit, že stejně nespravedlivý a diskriminační zákaz dále platí pro americké občany.

Dnes, kdy je již na východě země vyhlášena cyklonová pohotost v souvislosti s uragánem Ike, stejně silným jako byl Gustav, Kuba znova zdůrazňuje, že fakticky jediným správným, etickým postupem, který by byl v souladu s mezinárodním právem a téměř jednomyslnou vůlí Valného shromáždění Spojených národů, je úplné a definitivní zrušení kruté železné ekonomické, obchodní a finanční blokády uplatňované vůči naší vlasti téměř půl století, která zahrnuje i pronásledování kubánských obchodních a finančních operací a podle střídmých odhadů způsobí ročně větší škody než uragán Gustav.

Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Kuby z 10.9.2008

Včera, v úterý 9. září v 11.50 zaslal Státní department Kubánské zájmové sekci ve Washingtonu verbální nótu č. 252/18, v níž nejprve vyjadřuje svou účast v souvislosti s dalšími škodami způsobenými kubánskému lidu uragánem Ike a poté naléhá na vyslání „týmu pro vyhodnocování humanitárních situací“ k „inspekci postižených oblastí“ v naší zemi.

Dnes, 10. září v 19.20 zaslala Kubánská zájmová sekce ve Washingtonu Státnímu deparmentu verbální nótu č. 046/08, v níž děkuje za účast projevenou vládou Spojených států v souvislosti se škodami způsobenými na Kubě uragánem Ike a opakuje, že Kuba nežádá pomoc týmu pro vyhodocování humanitárních situací, neboť má k dispozici dostatek specialistů připravených tuto práci provést.

Nóta zdůrazňuje, že pokud má vláda Spojených států skutečně vůli ke spolupráci s kubánským lidem, žádáme ji, aby povolila prodávat na Kubu nezbytný materiál, jako jsou střešní krytiny a další na opravy obytných domů a obnovu elektrických sítí.

Znova také opakuje žádost, aby vláda Spojených států zrušila restrikce bránící americkým společnostem poskytovat Kubě soukromé obchodní úvěry na nákup potravin pro tuto zemi.

Nóta dále upozorňuje Státní department na skutečnost, že pro umožnění prodeje výše zmíněných materiálů a povolení soukromých úvěrů na nákup potravin není zapotřebí, aby Kubu navštívil "tým pro vyhodnocování humanitární situace".

A konečně, verbální nóta Kubánské zájmové sekce Státnímu deparmentu zdůrazňuje, že jeho nóta č. 252/18 opakuje žádost, na níž kubánská vláda nótou Ministerstva zahraničních věcí ze 6. září 2008 již odpověděla, ale, což je důležitější, neodpovídá fakticky na obě konkrétní žádosti adresované vládou Kuby vládě Spojených států k řešení škod způsobených uragánem Gustav, které dnes předložená nóta opakuje.

V posledních hodinách se mluvčí vlády Spojených států zároveň pokoušejí ospravedlnit odmítavé stanovisko prezidenta Bushe k umožnění prodeje nezbytných materiálů Kubě a povolení soukromých obchodních úvěrů na nákup potravin pro tuto zemi.

Státní tajemnice Condoleezza Riceová v neděli 7. září kategoricky prohlásila. „Nemyslím, že (...) by zrušení embarga bylo moudré.“

Mluvcí Státního departmentu Sean McCormack trval na tiskové konferenci v pondělí 8. září na údajné důležitosti toho, aby Kuby přijala tým pro vyhodnocování (humanitárních situací), jenž by provedl inspekci škod „in situ“. Na poznámku novinářů, že jiné země zaslaly pomoc, aniž požadovaly předcházející inspekci škod v terénu, odpověděl McCormack vyhýbavě: „Uvidíme, zda kubánská vláda změní názor a dovolí nám pomoci kubánskému lidu“.

Američan kubánského původu, tajemník pro obchod a jeden z předsedů komise pověřené uplatňováním Bushova plánu proti Kubě, Carlos Gutiérrez zase včera pokrytecky uvedl.“ ...opakujeme svou nabídku, že umožníme týmu USAID odcestovat na Kubu, aby tam vyhodnotil situaci“.

Vláda Spojených států se chová cynicky. Pokouší se sugerovat, že zoufale touží s Kubou spolupracovat, ale my to odmítáme. Bez skrupulí lže.

Proč trvá vláda Spojených států na zámince, že provede inspekci terénu, když existují obsáhlé a evidentní informace o vážných škodách způsobených uragány na Kubě?

Proč klade jako podmínku vyslání inspekčního týmu, což neučinila žádná jiná z desítek zemí, které s námi velkoryse spolupracují?

Proč vláda Spojených států odmítá umožnit Kubě, aby tam zakoupila materiál na opravy obytných domů, střešní krytinu nebo komponenty na obnovu elektrických sítí?

Proč zakazuje americkým podnikům a jejich filiálkám v kterékoli zemi poskytnout Kubě soukromé úvěry na nákup potravin, jež jsou dnes nezbytné pro zajištění výživy postiženého obyvatelstva a doplnění rezerv země pro případné další uragány?

To jsou otázky, na něž by měla vláda Spojených států odpovědět.

To jsou otázky, jež vládě Spojených států klade mezinárodní společenství, které v naprosté většině Kubu podporuje v jejím boji proti blokádě.

Kuba nežádala vládu Spojených států, aby jí něco darovala. Jen aby jí prostě dovolila nakoupit.

Vše ostatní je čirá rétorika, záminky a ospravedlňování, jemuž nikdo nevěří.

Kuba vše překoná. Ani uragány, ani blokády, ani agresoři tomu nezabrání.

                 
Obsah vydání       11. 9. 2008
11. 9. 2008 Chorvatsko prý prodalo Íránu ruský protivzdušný systém S-300 Karel  Dolejší
10. 9. 2008 Ruské strategické bombardéry přiletěly do Venezuely
11. 9. 2008 Kořistka: "I další skutečnosti svědčí o tom, že korupční nabídka byla učiněna" Zdeněk  Kořistka
11. 9. 2008 Kořistka: soud odmítl pustit policejní odposlechy, včetně odposlechů Topolánka
11. 9. 2008 Michael  Marčák
11. 9. 2008 11. září : neobyčejná, či běžná výročí? Vladislav  Černík
10. 9. 2008 Svobodu místo strachu!
10. 9. 2008 Rusko a pošetilost pohádek o pokroku
11. 9. 2008 Lode NATO opustili Čierne more
11. 9. 2008 Pakistan nepovolí cudzincom vojenské akcie na svojom území
11. 9. 2008 Češi mohou mít vládu, ke které budou mít důvěru Milan  Daniel
11. 9. 2008 Cchinvali očima ruského bulváru: Tragédie? To je život...
11. 9. 2008 Michael  Marčák
11. 9. 2008 Socialismus pro bohaté
11. 9. 2008 Platy v ČR 2008 Jaroslav  Polák
11. 9. 2008 Potvrzeno: předražená ropa (a potraviny) mají spasit krachující finanční systém Michal  Vimmer
11. 9. 2008 Redaktoři ČRo 6 se pouští do politických diskuzí pro komerční konkurenci Štěpán  Kotrba
11. 9. 2008 Udělej si sám Ladislav  Žák
11. 9. 2008 Citát dne (včerejšího) aneb konec amerického unipolarismu
11. 9. 2008 Gruzie v Radě Evropy: "Osetie je přece součástí Gruzie, tak si ji můžeme bombardovat" Štěpán  Kotrba
11. 9. 2008 Je správné prokazovat úctu příslušníkům SS?
10. 9. 2008 Poslanci Státní dumy: čekáme novou válku na Kavkaze
8. 9. 2008 Jsou tu paralely? O čem je gruzínská lekce? Miloš  Dokulil
10. 9. 2008 Referendum jako jediný legitimní prostředek rozhodnutí o základně
10. 9. 2008 Smlouva SOFA schválena
10. 9. 2008 Ani ruské protiraketové systémy nezachytí nový Topol-M
10. 9. 2008 Pokles na úroveň opic? Možná postkomunistické panorama... Darina  Martykánová
11. 9. 2008 Spojené státy způsobí Kubě ročně větší škody než uragán Gustav
10. 9. 2008 Politik - alfa samec ve smečce Petr  Sak
10. 9. 2008 Radarové výsledky z ruky
10. 9. 2008 Výbuch sopky, cyklón a státní převrat na Réunionu Miloslav  Štěrba
10. 9. 2008 Falešná "Točka" z Gori už krouží nad ruskými médii Štěpán  Kotrba
10. 9. 2008 LA Times: Ruský nacionalista prosazuje eurasijskou alianci proti Spojeným státům
10. 9. 2008 Nejnovější důvody pro radar: Mulláhové, chamberlaini a elektromagnetické pulsy Karel  Dolejší
10. 9. 2008 Zbavování způsobilosti lidí v novém občanském zákoníku nevyhovuje
10. 9. 2008 Tragická fraška, pokračování normalizace Boris  Cvek
10. 9. 2008 Čeští piloti nesouhlasí s rozprodejem ČSA před jejich privatizací
10. 9. 2008 Marihuana proti zarputilým infekcím
11. 9. 2008 Hospodaření OSBL za srpen 2008

Kuba a Fidel Castro RSS 2.0      Historie >
11. 9. 2008 Spojené státy způsobí Kubě ročně větší škody než uragán Gustav   
1. 8. 2008 Kuba: Ruský vicepremiér a bývalý šéf FSB na návštěvě   
16. 7. 2008 Římský mír Fidel Castro Ruz
26. 6. 2008 Hlad a podvýživa nemohou být odstraněny symbolickými dary   
28. 5. 2008 Camilo Guevara: Máte jen falešnou svobodu tisku Fabiano  Golgo
28. 3. 2008 Kubánci smějí mít od nynějška mobilní telefony   
18. 3. 2008 Ideologická zaujatost Fabiano  Golgo
29. 2. 2008 Quo vadis, Kuba? Silvia  Ruppeldtová
19. 2. 2008 Fidel Castro oznámil, že se nevrátí do funkce   
17. 12. 2007 Další uprchlíci z Kuby Fabiano  Golgo
6. 12. 2007 Národ pod palbou Fidel Castro Ruz
14. 11. 2007 Hodnota myšlenek Fidel Castro Ruz
31. 10. 2007 Valné shromáždění OSN znovu odsoudilo ekonomické embargo Spojených států proti Kubě   
15. 8. 2007 V kubánsko-brazilské sportovní telenovele scházejí otazníky i šťastný konec Štěpán  Kotrba
15. 8. 2007 Německý tisk psal o německé boxerské mafii i dezerci Kubáců v uvozovkách, německý novinář byl falešný Štěpán  Kotrba