10. 9. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 9. 2008

Čeští piloti nesouhlasí s rozprodejem ČSA před jejich privatizací

tisková zpráva

České sdružení dopravních pilotů CZALPA ČSA zásadně nesouhlasí s dalším rozprodáváním majetku společnosti ČSA a.s. tak, jak ho ještě před privatizací připravuje současný management zřejmě podle zadání vlastníka společnosti, tedy státu.

Ministerstvo financí se rozhodlo navýšit před privatizací majetek jedné státní firmy na úkor jiné státní firmy. Takové jednání před privatizací obou společností považujeme za nekorektní a hlavně nevýhodné pro vlajkového dopravce v České republice, společnost ČSA a.s., která se sama potýká s obtížemi na trhu letecké dopravy. Celá transakce skrývaná za snahu o narovnání vztahů mezi Letištěm Praha a ČSA a.s., je nazývána "směnou pozemků a nemovitostí." Přitom se jedná o transakci velmi nevyrovnanou, jejíž výsledkem bude další snížení hodnoty společnosti ČSA.

ČSA by měly Letišti Praha prodat mimo jiné tři nemovitosti na starém letišti, které stále využívá k vlastnímu provozu, což je podle názoru CZALPA ČSA jednoznačně proti zdravému rozumu a pro ČSA nevýhodné. Mezi těmito nemovitostmi je např. hangár E, který je využíván pro údržbu letadel ATR. Jeho opuštěním dojde k omezení kapacity údržby letadel, což může vést ke zhoršení bezpečnosti provozu a k omezení zisku společnosti z údržby letadel třetích subjektů. Dalším objektem, který chce ČSA prodat, je hangár B, ve kterém sídlí výcvikové středisko letového a pozemního personálu ČSA. Výcvikové středisko, které si společnost založila, se za posledních deset let dostalo na vysokou evropskou úroveň a je vysoce ceněným a uznávaným výcvikovým zařízením, nehledě na stamilionové úspory, které každý rok přináší společnosti, protože velká většina výcviků pozemního i letového personálu probíhá ve vlastním výcvikovém zařízení v Praze. Prodej výcvikového střediska a jeho zpětný pronájem nedává z ekonomického hlediska žádný smysl a opět přinese problémy v provozu a zabrání dalšímu rozvoji tohoto střediska. To se může odrazit ve snížení kvality a tedy opět ve snížení bezpečnosti provozu. Třetím objektem, který chce management společnosti prodat, je budova, kde sídlí ekonomický úsek společnosti.

Protihodnotou za výše zmíněné budovy jsou pozemky v blízkosti hangáru F a kolem administrativní budovy APC. Cena těchto pozemků je řádově nižší, a proto součástí vyrovnání má být doplatek zhruba ve výši 1 mld. Kč, kterou ČSA a.s. získá od Letiště Praha. CZALPA ČSA je přesvědčena, že tento prodej je jen dalším krátkodobým ziskem pro ČSA. Z dlouhodobého hlediska je naopak daleko výhodnější uchování nemovitého majetku pro další rozvoj ČSA, o jeho případném prodeji by měl rozhodnout až budoucí vlastník. Dalším argumentem proti rozprodeji jsou neustále rostoucí ceny nemovitostí, které na rozvíjejícím se pražském letišti určitě nebudou v nejbližší době klesat. Obáváme se tedy, že před privatizací bude tato letecká společnost s dlouhou historií bezprecedentně vykuchána.

Prezident společnosti Radomír Lašák tento týden na tiskové konferenci řekl, že společnost ČSA je připravena na privatizaci. Zároveň ale připravuje s managementem rozprodej nemovitostí, které si společnost budovala desítky let a které stále aktivně využívá pro svůj provoz a výcvik. To značí účelovost výroků managementu společnosti a možné nekalé úmysly s majetkem firmy.Celou transakci nazývanou vyrovnání vztahů považujeme pro České aerolinie za ekonomicky nevýhodnou a před privatizací vedoucí jen ke krátkodobému zisku.

České sdružení dopravních pilotů ČSA (CZALPA - Czech Air Line Pilots Association ) bylo založeno v roce 1990 a je v tuto chvíli jedinou profesní organizací v České republice, které zastupuje dopravní piloty. Jejím cílem je nejen reprezentovat dopravní piloty, ale i utvářet podmínky pro rozvoj jejich odborných znalostí a dovedností a v neposlední řadě spolupracovat se státními institucemi a s mezinárodními organizacemi zastupujícími dopravní piloty.

                 
Obsah vydání       10. 9. 2008
10. 9. 2008 Ruské strategické bombardéry přiletěly do Venezuely
10. 9. 2008 Pokles na úroveň opic? Možná postkomunistické panorama... Darina  Martykánová
10. 9. 2008 Rusko a pošetilost pohádek o pokroku
10. 9. 2008 Nejnovější důvody pro radar: Mulláhové, chamberlaini a elektromagnetické pulsy Karel  Dolejší
10. 9. 2008 LA Times: Ruský nacionalista prosazuje eurasijskou alianci proti Spojeným státům
10. 9. 2008 Tragická fraška, pokračování normalizace Boris  Cvek
10. 9. 2008 Zelený triumvirát Martin J. Kadrman
10. 9. 2008 Čeští piloti nesouhlasí s rozprodejem ČSA před jejich privatizací
10. 9. 2008 CERN dnes 9:30: "konec světa" začíná
10. 9. 2008 Politik - alfa samec ve smečce Petr  Sak
10. 9. 2008 Výbuch sopky, cyklón a státní převrat na Réunionu Miloslav  Štěrba
10. 9. 2008 Ne nadutost Ruska, ale cenzura. Tvrdá, odporná, jednostranná cenzura.
10. 9. 2008 Falešná "Točka" z Gori už krouží nad ruskými médii Štěpán  Kotrba
10. 9. 2008 Smlouva SOFA schválena
10. 9. 2008 Ani ruské protiraketové systémy nezachytí nový Topol-M
10. 9. 2008 Bude radar v Brdech zdravotní riziko?
10. 9. 2008 Marihuana proti zarputilým infekcím
10. 9. 2008 Radarové výsledky z ruky
10. 9. 2008 Nepřesnosti v technických údajích o vyzařování radaru pro Brdy
10. 9. 2008 Referendum jako jediný legitimní prostředek rozhodnutí o základně
10. 9. 2008 Juščenko se připravuje řešit následky "Černého úterý" vojenským převratem
10. 9. 2008 Zmocněnec vlády ČR pro lidská práva hlásá xenofobii a latentní předsudky
9. 9. 2008 Michael  Marčák
10. 9. 2008 Osladíme? František  Řezáč
10. 9. 2008 Je energetika a změna klimatu konfliktem mezi empirií, teorií a politikou?
10. 9. 2008 Političtí alfa samci a jejich trofejní samičky Štěpán  Kotrba
9. 9. 2008 Ne Základnám: Situace v Gruzii pro nás není důvodem ke změně názoru
10. 9. 2008 Zbavování způsobilosti lidí v novém občanském zákoníku nevyhovuje
9. 9. 2008 Anonymní avataři v digitální éře a Kroupova žurnalistická etika Štěpán  Kotrba
8. 9. 2008 V Gruzii byl zadržen štáb polské televize
9. 9. 2008 Michael  Marčák
9. 9. 2008 EP: v zájmu dosažení rovnoprávného postavení mužů a žen je nutné zpochybnit tradiční ženské a mužské role
9. 9. 2008 USA provedly už třetí útok na území Pákistánu - tentokráte na madrásu
9. 9. 2008 Citát dne (včerejšího) aneb konzervativně vyděšený pohled na neoliberální poučky
9. 9. 2008 Radiožurnál drsně porušuje veřejnoprávní statut Českého rozhlasu Miloslav  Štěrba
8. 9. 2008 Válcovací sjezd Zelených: Silou, Katuško, silou... Štěpán  Kotrba
9. 9. 2008 Defense News: Jak čelit ruské hrozbě
8. 9. 2008 Jsou tu paralely? O čem je gruzínská lekce? Miloš  Dokulil
8. 9. 2008 Zuby nehty Bohumil  Kartous
8. 9. 2008 Ekonomické reformy roku 1968 Martin  Myant
9. 8. 2008 Hospodaření OSBL za červenec 2008