10. 9. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 9. 2008

Zbavování způsobilosti lidí v novém občanském zákoníku nevyhovuje

Tisková zpráva Ligy lidských práv

Centrum advokacie duševně postižených a Liga lidských práv využily příležitosti veřejného připomínkového řízení k návrhu nového občanského zákoníku a připravily připomínky k jeho částem týkajícím se omezení a zbavení svéprávnosti, jakož i k institutu opatrovnictví člověka. Na vypracování připomínek se podílelo dalších jedenáct organizací, které se věnují problematice práv osob s mentálním postižením či duševní nemocí.

Organizace společně usilují o to, aby nový občanský zákoník důsledně napravil nedostatky současné právní úpravy, která umožňuje nadužívání a zneužívání zásahů do způsobilosti k právním úkonům. Reforma by měla zajistit také naplnění textu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, kterou ČR podepsala. Ta například předpokládá, že k úplnému zbavování způsobilosti k právním úkonům by vůbec nemělo docházet. Přednostně by měla být využívána jiná opatření, která umožní, aby osobám, které nejsou schopny se samostatně rozhodovat a činit právní úkony, byla poskytována podpora a pomoc. V České republice žije přitom přes 23 tisíc osob zcela zbavených způsobilosti k právním úkonům a téměř 4 tisíce osob, jejichž způsobilost byla omezena.

Celkem 53 připomínek k návrhu zákona podepsaly také organizace QUIP

- Společnost pro změnu, Česká asociace pro psychické zdraví, občanské sdružení Kolumbus, občanské sdružení SELF HELP Ústí nad Labem, o.p.s. SYMPATHEA, občanské sdružení Fokus Praha, společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením,

- občanské sdružení Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, Asociace průvodců v problematice rizikového chování, občanské sdružení Proutek a Centrum adiktologie. Připomínky podpořila rovněž Národní rada zdravotně postižených ČR..

"Na připomínkách a našich návrzích, které předkládáme ministerstvu, jsme společně s partnery pracovali téměř čtyři měsíce a detailně je diskutovali. Zájem a široká podpora organizací, které se zabývají duševně nemocnými a jejich právy, svědčí o tom, že náš návrh skutečně odráží potřeby osob, kterých se týká. Věříme proto, že ministerstvo se jimi bude zodpovědně zabývat," uvádí Jana Marečková, právnička MDAC a Ligy.

"Návrh se připojuje k reformním snahám v oblasti opatrovnictví na celém světě. Společným cílem bylo v co nejširší míře zrovnoprávnit osoby s postižením v oblasti právního jednání a vytvořit funkční systém podporovaného rozhodování bez zásahů do jejich práv a svobod," doplňuje Maroš Matiaško, právník MDAC a Ligy.

Připomínky směřují zejména k nápravě následujících nedostatků:

-návrh nevhodně upravuje alternativní opatření k uplatňování způsobilosti k právním úkonům; ta by měla být využívána přednostně před opatřeními, která vycházejí z principu náhradního rozhodování,

-návrh umožňuje, aby docházelo k úplnému zbavení způsobilosti k právním úkonům, což představuje neproporcionální zásah do základních práv,

-návrh nedostatečně upravuje postavení, práva a povinnosti opatrovníků,

-mechanismy kontroly opatrovníka a zapojení opatrované osoby do těchto mechanismů jsou upraveny nedostatečně,

-návrh nepočítá s reformou procesních předpisů, která by měla jít ruku v ruce s reformou práva hmotného tak, aby všechna práva související s uplatňováním způsobilosti k právním úkonům, moha být efektivně realizována.

                 
Obsah vydání       10. 9. 2008
10. 9. 2008 Ruské strategické bombardéry přiletěly do Venezuely
10. 9. 2008 Pokles na úroveň opic? Možná postkomunistické panorama... Darina  Martykánová
10. 9. 2008 Rusko a pošetilost pohádek o pokroku
10. 9. 2008 Nejnovější důvody pro radar: Mulláhové, chamberlaini a elektromagnetické pulsy Karel  Dolejší
10. 9. 2008 LA Times: Ruský nacionalista prosazuje eurasijskou alianci proti Spojeným státům
10. 9. 2008 Tragická fraška, pokračování normalizace Boris  Cvek
10. 9. 2008 Zelený triumvirát Martin J. Kadrman
10. 9. 2008 Čeští piloti nesouhlasí s rozprodejem ČSA před jejich privatizací
10. 9. 2008 CERN dnes 9:30: "konec světa" začíná
10. 9. 2008 Politik - alfa samec ve smečce Petr  Sak
10. 9. 2008 Výbuch sopky, cyklón a státní převrat na Réunionu Miloslav  Štěrba
10. 9. 2008 Ne nadutost Ruska, ale cenzura. Tvrdá, odporná, jednostranná cenzura.
10. 9. 2008 Falešná "Točka" z Gori už krouží nad ruskými médii Štěpán  Kotrba
10. 9. 2008 Smlouva SOFA schválena
10. 9. 2008 Ani ruské protiraketové systémy nezachytí nový Topol-M
10. 9. 2008 Bude radar v Brdech zdravotní riziko?
10. 9. 2008 Marihuana proti zarputilým infekcím
10. 9. 2008 Radarové výsledky z ruky
10. 9. 2008 Nepřesnosti v technických údajích o vyzařování radaru pro Brdy
10. 9. 2008 Referendum jako jediný legitimní prostředek rozhodnutí o základně
10. 9. 2008 Juščenko se připravuje řešit následky "Černého úterý" vojenským převratem
10. 9. 2008 Zmocněnec vlády ČR pro lidská práva hlásá xenofobii a latentní předsudky
9. 9. 2008 Michael  Marčák
10. 9. 2008 Osladíme? František  Řezáč
10. 9. 2008 Je energetika a změna klimatu konfliktem mezi empirií, teorií a politikou?
10. 9. 2008 Političtí alfa samci a jejich trofejní samičky Štěpán  Kotrba
9. 9. 2008 Ne Základnám: Situace v Gruzii pro nás není důvodem ke změně názoru
10. 9. 2008 Zbavování způsobilosti lidí v novém občanském zákoníku nevyhovuje
9. 9. 2008 Anonymní avataři v digitální éře a Kroupova žurnalistická etika Štěpán  Kotrba
8. 9. 2008 V Gruzii byl zadržen štáb polské televize
9. 9. 2008 Michael  Marčák
9. 9. 2008 EP: v zájmu dosažení rovnoprávného postavení mužů a žen je nutné zpochybnit tradiční ženské a mužské role
9. 9. 2008 USA provedly už třetí útok na území Pákistánu - tentokráte na madrásu
9. 9. 2008 Citát dne (včerejšího) aneb konzervativně vyděšený pohled na neoliberální poučky
9. 9. 2008 Radiožurnál drsně porušuje veřejnoprávní statut Českého rozhlasu Miloslav  Štěrba
8. 9. 2008 Válcovací sjezd Zelených: Silou, Katuško, silou... Štěpán  Kotrba
9. 9. 2008 Defense News: Jak čelit ruské hrozbě
8. 9. 2008 Jsou tu paralely? O čem je gruzínská lekce? Miloš  Dokulil
8. 9. 2008 Zuby nehty Bohumil  Kartous
8. 9. 2008 Ekonomické reformy roku 1968 Martin  Myant
9. 8. 2008 Hospodaření OSBL za červenec 2008