16. 7. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 7. 2008

Římský mír

Fidel Castro Ruz

Autor byl dlouhá léta monarchistickým diktátorem autoritářského režimu na Kubě.

Údaje, které zde používám, byly převzaty především z vystoupení velvyslance Spojených států v Kolumbii Williama Brownfielda, z tisku a televize zmíněné země, z mezinárodního tisku a dalších zdrojů. Je šokující, jaké ekonomické prostředky a technologie se rozhazují. Zatímco kolumbijští vysocí vojenští velitelé pečlivě zdůrazňují, že operace k záchraně Ingrid Betancourtové byla čistě kolumbijskou záležitostí, úřady Spojených států prohlašují, že „byla výsledkem dlouhých let intenzívní vojenské spolupráce mezi armádami Kolumbie a Spojených států.“

„Faktem je, že jsme dosáhli souladu ve Spojených státech málokdy vídaného, s výjimkou našich starých spojenců, především z NATO“

To řekl Brownfield s odkazem na vztahy s kolumbijskými bezpečnostními silami, které obdržely od roku 2000 vojenskou pomoc v hodnotě více než 4 miliardy dolarů.

„...několikrát musela vláda Spojených států v operaci přijmout rozhodnutí na své nejvyšší úrovni.“

„Americké špionážní satelity pomohly lokalizovat rukojmí během měsíce, v době od 31. května do středečního vysvobození.“

„Kolumbijci nainstalovali sledovací videozařízení poskytnuté Spojenými státy, umožňující pomocí dálkového ovládání přiblížit a nasnímat panoramatické záběry podél řek, které jsou jedinou dopravní trasou hustými pralesními oblastmi, uvedly kolumbijské a americké úřady.“

„Americká pátrací letadla zachytila radiové a telefonické rozhovory rebelů přes satelit a použila záběry umožňující proniknout přes listí v pralese.“

„'Dezertér obdrží značnou částku kolem 100 milionů dolarů, kterou vláda nabídla jako odměnu', prohlásil kolumbijský vrchní velitel.“

Ve středu 1. července uvedla londýnská BBC, že César Mauricio Velásquez, tiskový tajemník Casa de Nariño (pozn.: úřadu vlády) informoval, že se delegáti z Francie a Švýcarska sešli s velitelem FARC Alonsem Canem.

Podle BBC šlo o první kontakt nového velitele s mezinárodními delegáty po smrti Manuela Marulanda. Falešná informace o jednání dvou evropských emisarů s Canem pocházela z Bogoty.

Zemřelý velitel FARC se podle svědectví svého otce narodil 12. května 1932. Tento liberální rolník chudého původu, Gaitánův stoupenec, zahájil svůj ozbrojený odpor před 60 lety. V reakci na vraždění rolníků páchané orligarchií se stal partyzánem dříve než my.

Komunistická strana, kam vstoupil později, byla stejně jako všechny v Latinské Americe pod vlivem Komunistické strany SSSR, nikoli kubánské KS. S naší revolucí solidarizovali, avšak nebyli jí podřízeni.

Tím, kdo v této bratrské zemi rozpoutal teror, nebyly síly FARC, nýbrž obchodníci s drogami, kteří v boji o americký trh odpalovali nejen silné bomby, nýbrž i kamiony naložené plastickými trhavinami, které ničily budovy a zranily nebo zabily nespočet lidí.

Komunistická strana Kolumbie si nikdy nekladla za cíl, dobýt moc zbraněmi. Guerrilla byla frontou odporu, nikoli základním nástrojem dobytí revoluční moci, jako tomu bylo na Kubě. V roce 1993, rozhodla 8. konference FARC o rozchodu s komunistickou stranou. Její velitel Manuel Marulanda převzal řízení partyzánských jednotek této strany, které se vždy vyznačovaly hermetickým sektářstvím při přijímání bojovníků a železnými metodami samostatného velení jednotek.

Marulanda, značně přirozeně inteligentní a s velitelským nadáním, však neměl v době dospívání příležitost ke studiu. Říká se, že absolvoval jen 5 tříd. Předpokládal dlouhý a vleklý boj, já jsem tento názor nesdílel. Nikdy jsem neměl příležitost si s ním pohovořit.

FARC dosáhly značné síly a jejich stavy překročily 10 000 bojovníků. Mnozí se narodili v průběhu samotné války a nic jiného neznali. FARC měly v boji rivaly i z dalších levicových organizací. Již tehdy se kolumbijské území stalo největším zdrojem produkce kokainu ve světě. Extrémní násilí, únosy, donucování a požadavky na výrobce drog se staly všeobecným jevem.

Paravojenské síly vyzbrojené oligarchií, jejichž stavy se doplňovaly obrovským proudem mužů, kteří byli po službě v ozbrojených silách země každoročně demobilizováni, aniž jim bylo nabídnuto jiné zaměstnání, vytvořily v Kolumbii tak složitou situaci, že z ní existovalo jen jediné východisko: skutečný mír, stejně vzdálený a obtížně dosažitelný, jako mnohé jiné cíle lidstva. Řešení, které Kuba po tři desetiletí pro tento národ obhajovala.

Zatímco kubánští žurnalisté diskutují na svém VIII. Kongresu o nových informačních technologiích, zásadách a etice zprostředkovatelů společenské komunikace, já se zamýšlel nad zmíněnými událostmi.

Jasně jsem vyjádřil náš postoj podporující mír v Kolumbii, avšak nikoli zahraniční vojenskou intervenci, ani politiku síly, kterou chtějí Spojené státy tomuto zkoušenému a pracovitému lidu vnutit za každou a jakoukoli cenu.

Energicky a otevřeně jsem kritizoval objektivně kruté metody únosů a zadržování zajatců v podmínkách džungle. Avšak nikomu nenavrhuji, aby složil zbraně, neboť ti, kdo to v posledních 50 letech udělali, se míru nedožili. Pokud si dovolím partyzánům z FARC něco navrhnout, pak to, aby prostě jakoukoli cestou oznámili prostřednictvím Mezinárodního červeného kříže svou ochotu propustit unesené a vězněné, které dosud drží, bez jakýchkoliv podmínek. Nečekám, že budu vyslyšen. Plním svou povinnost vyslovit, co si myslím. Jakýkoli jiný postup by posloužil jen jako ocenění neloajálnosti a zrady.

Nikdy nepodpořím římský mír, který chce nastolit v Latinské Americe impérium.

Ponámka redakce BL: Pax Romana, latinsky "římský mír" (někdy také Pax Augusta), byla dlouhá perioda relativního míru a minimální expanze Římské říše mezi roky 27 př.n.l. a 180 n.l. Začal ho císař Augustus svou umírněnou politikou a jeho nástupci v něm pokračovali. Římská říše ve své imperiální podobě trvala několik staletí, přičemž podle historiků dosáhla svého vrcholu v prvních dvou stech letech našeho letopočtu. Rozkládala se od Herkulových sloupů - dnešního Gibraltaru - po obou stranách Středozemního moře až na Blízký východ k ústí Eufratu a Tigridu. Obsahovala dnešní západní Evropu, Británii, Balkán až k Dněpru, římské posádky byly i v podhůří Kavkazu.

Proti nájezdům barbarů říši chránil opevněný val mezi dnešním Edinburgem a Glasgowem, palisádový val mezi Dunajem a Rýnem, a především legie. Byly to vojenské útvary v síle asi dnešní brigády složené z těžkooděnců, vyzbrojené praky a balistami - což bylo jakési starověké dělostřelectvo - s ženijními oddíly a jezdectvem. Všichni tito vojáci byli dobře vycvičení žoldnéři vedení profesionálními důstojníky. S nimi se do výzbroje a taktiky mohly jen těžko měřit vojska barbarů. Systém římských silnic, jež měly tehdy stejnou funkci jako dnešní dálnice, umožňoval rychlé vojenské přesuny a dobré zásobování. Válečné loďstvo pak chránilo bezpečnost moří.

Právní řád a na svou dobu ekonomická vyspělost otrokářského systému umožňovaly hospodářský život říše. Císařové s legiemi zajišťovali bezpečnost, vyžadovali však tam, kde ponechávali u moci spojenecké vládce, absolutní loajalitu a jakékoliv pokusy o vzpouru nemilosrdně potlačovali. Dokladem toho jsou například dvě židovská povstání v Judeji, jež byla římskými legiemi rozdrcena a při posledním byl zcela zničen Jeruzalém pro výstrahu do budoucna. To představoval tehdy římský mír "pax romana".

zdroj: Sondy, 20. února 2003, Jiří G. Müller: Co představuje "pax americana" na Blízkém východěZDE

Portál: Antika: řecká reálpolitika a římský idealismus ZDE

                 
Obsah vydání       16. 7. 2008
16. 7. 2008 BBC: Videozáznam výslechu z Guantánama je ve veřejné doméně
16. 7. 2008 Trapnosti nekončí Zdeněk  Jemelík
16. 7. 2008 Sežehne Čunka pekelný Plamen? Štěpán  Kotrba
16. 7. 2008 Ruský prezident Medvěděv obnovil napětí s USA ohledně raketové obrany
15. 7. 2008 Co by mělo Rusko dělat proti americké raketové obraně v Evropě
16. 7. 2008 Příprava úderu na Írán: Řecko poskytlo Izraeli k prozkoumání ruský systém S-300
16. 7. 2008 Místopředsedkyně Evropského parlamentu vystoupí v českém Parlamentu na konferenci o hvězdných válkách
16. 7. 2008 Ruské rakety v Kaliningradu: V deníku Právo sice umějí číst, ale jenom něco... Štěpán  Kotrba
16. 7. 2008 Michael  Marčák
16. 7. 2008 Nedostatek žen povede v Číně k občanskému násilí
15. 7. 2008 Knížectví zvané Kocourkov Jiří  Jírovec
15. 7. 2008 Quo usque tandem? Petr  Wagner
15. 7. 2008 Kaczynski nebude blokovat Lisabonskou smlouvu
15. 7. 2008 Proč takhle (objektivně) nepíší čeští novináři !?
15. 7. 2008 Reflexe srpna 1968 Miloslav  Štěrba
16. 7. 2008 Michael  Marčák
15. 7. 2008 Bush plánuje urychlit stahování amerických vojsk z Iráku, aby pomohl Johnu McCainovi vyhrát volby
14. 7. 2008 Republikánský kandidát John McCain je "technologicky negramotný"
13. 7. 2008 Emma Čulík: Karlovy Vary 2008 - A fistful of impressions/Hrst dojmů Ema  Čulík
14. 7. 2008 Topolánek připravuje válku přesto, že je mír
16. 7. 2008 Římský mír Fidel Castro Ruz
14. 7. 2008 Cizinecká policie dělá jen práci, kterou jí přikazuje zákon Milan  Daniel
14. 7. 2008 Fronty na cizinecké polici chce řešit Akademie věd: vlastním cizineckým policistou pro vědce
12. 7. 2008 Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice
14. 7. 2008 Kauza Jiřího Čunka -- Zrcadlo mravnosti politických elit Zdeněk  Jemelík
12. 7. 2008 Ohlédnutí za Karlovými Vary: Přijatelné filmy; nic co by vám od základů změnilo život Jan  Čulík
10. 7. 2008 Jak láká stoka Ema  Čulík
8. 7. 2008 Hřebejkův Medvídek: dobře napsaný, zábavný scénář bez hlubšího záběru Jan  Čulík
7. 7. 2008 Ženy v ČR asi už brzo udělají revoluci, zatím točí velmi dobré filmy Jan  Čulík
14. 7. 2008 Evropská unie -- náš nepřítel? Michael  Kroh
8. 7. 2008 Vorlův Gympl: Jak film vyjadřuje všeobecnou občanskou nespokojenost v České republice Jan  Čulík
9. 7. 2008 Film není mrtvý. A mrtvý není ani formát VHS Ema  Čulík
9. 7. 2008 Karamazovi: Profesionální záznam divadelní inscenace Jan  Čulík
9. 7. 2008 Západ zjišťuje, že na třetí svět nemá Jan  Čulík
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008

Kuba a Fidel Castro RSS 2.0      Historie >
16. 7. 2008 Římský mír Fidel Castro Ruz
26. 6. 2008 Hlad a podvýživa nemohou být odstraněny symbolickými dary   
28. 5. 2008 Camilo Guevara: Máte jen falešnou svobodu tisku Fabiano  Golgo
28. 3. 2008 Kubánci smějí mít od nynějška mobilní telefony   
18. 3. 2008 Ideologická zaujatost Fabiano  Golgo
29. 2. 2008 Quo vadis, Kuba? Silvia  Ruppeldtová
19. 2. 2008 Fidel Castro oznámil, že se nevrátí do funkce   
17. 12. 2007 Další uprchlíci z Kuby Fabiano  Golgo
6. 12. 2007 Národ pod palbou Fidel Castro Ruz
14. 11. 2007 Hodnota myšlenek Fidel Castro Ruz
31. 10. 2007 Valné shromáždění OSN znovu odsoudilo ekonomické embargo Spojených států proti Kubě   
15. 8. 2007 V kubánsko-brazilské sportovní telenovele scházejí otazníky i šťastný konec Štěpán  Kotrba
15. 8. 2007 Německý tisk psal o německé boxerské mafii i dezerci Kubáců v uvozovkách, německý novinář byl falešný Štěpán  Kotrba
14. 8. 2007 Rigondeauxův a Larův knockout Štěpán  Kotrba
6. 8. 2007 Zjednotenie jedného svetadielu Ivan  Lesay