14. 7. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 7. 2008

Topolánek připravuje válku přesto, že je mír

"Uzdravujte, neválčete!", je výrok otevírající nadějnou budoucnost. "Chceš-li mír, připravuj válku", patří temné minulosti. Úvaha jednoho důchodce - občana ČR nad jedním projevem premiéra ČR

Díky internetu jsem měl možnost seznámit se s projevem premiéra M.Topolánka, který přednesl v úvodu 5. konference o protiraketové obraně : Výzvy v Evropě (5th International Conference on Missile Defence: Challenges in Europe) , která proběhla ve dnech 8. - 11. 7. 2008 v hotelu Hilton Praha. Šokovalo mne, že se v projevu plně přihlásil k latinskému přísloví "Si vis pacem, para bellum" -- "Chceš-li mír, připravuj válku". Podle něho je prý málokterý výrok tak pravdivý po celá tisíciletí. Nutno však podotknout, že neuvedl skutečnost, že pro minulá tisíciletí byly opravdu války všech druhů typickým projevem a představovaly milióny zbytečně zmařených lidských životů.

Na výše zmíněné konferenci, která zůstala (úmyslně!?) stranou zájmu většiny médií v ČR, bylo přítomno více jak 400 účastníků, z toho cca 10 z Česka, píše čtenář Rudolf Vondřich.

Zúčastnila se jí řada vrcholných představitelů velkých nadnárodních koncernů, zbrojařských firem a zástupců dalších firem pohybujících se v oblasti protiraketové obrany. Mezi sponzory konference byly například společnosti Boeing nebo Raytheon, která má případnou výstavbu amerického radaru v Česku na starosti.

Podrobnosti o zaměření, sponzorech a programu konference ZDE

Premiér zaměřil projev na širší souvislosti protiraketové obrany. Podle něho lze širší souvislosti vojenských systémů spatřovat v aktuálně politické stránce věci, ve významu obranných technologií pro uchování hodnot a také v jejich mírovém využití.

Podle premiéra, cituji:

"... obranné technologie brání naši svobodu, přinášejí technologický pokrok a při správném použití mají stabilizující vliv na světovou politiku. Samozřejmě za základního předpokladu, že onen "vojensko-průmyslový" komplex funguje ve svobodných a demokratických zemích, že je nástrojem obrany práva, nikoli jeho vytváření."

Vojensko-průmyslový komplex se však netěší příliš dobré pověsti. Nadnárodní koncerny sázejí na jistotou, a aby prosadily svou politiku, podporují hlavní politické tábory. Mohou tedy jen vyhrát -- a to se jim zatím dosud také až dojemně daří. Martin a Schumann v Pasti globalizace například píší:"...když však vlády ve všech existenciálních otázkách budoucnosti poukazují už jen na objektivní tlak nadnárodní ekonomiky, politika rozbředává, mění se v bezmocné divadlo a demokratický stát ztrácí svou legitimitu. Globalizace líčí demokracii past."

V předvečer možné světové války se premiér Topolánek zařadil mezi politiky, ze kterých se stávají ve stále větší míře výkonní pomocníci kapitálu, provádějících politiku, která prospívá jejich mecenášům. Nepokrytě se postavil na stranu příprav války, která není v zájmu ČR a většiny lidí světa, ale slouží určitým zájmovým skupinám, k nimž patří zbrojní průmysl stejnou měrou jako ropný a farmaceutický průmysl.

V těchto dnech 21.století se lidstvo ocitá opět na křižovatce. Civilizace se zase dostává do osudného stádia, kdy se mnozí přestávají obávat důsledků svých činů, nebo si je nedokážou představit. Už nyní má stále více lidí pocit bezmoci, když pozorují, jak se vyvíjí jejich život a jejich země. Lidé se přitom proměňují ve figurky, které sebou nechávají hýbat buď dobrovolně, nebo proti své vůli. Jakékoliv násilí je jen katalyzátor pro další uvědomění sebe samého. Čím více se budou korporace snažit ovládat, čím více nám budou vnucovat svá pravidla, tím rychleji probudí celé lidstvo. A jednou sami přijdou na to, že peníze nemají hodnotu, protože už nebudou mít možnost si za ně koupit ani ty otroky, co se je teď snaží dělat z lidí. Pak se sami ocitnou v osudových rolích, které tak chystali pro ostatní. A není nic horšího, než žít v mrtvém ráji.

Nevím, zda jsou premiérovi známy výroky George Orwella, který kdysi napsal:

"Následky každého činu jsou obsaženy v činu samotném".

" Nejde o to, zda je válka skutečná nebo ne.

Vítězství není možné.

Smyslem války není, aby byla vyhrána.

Jejím smyslem je, aby trvala stále.

Hierarchická společnost je možná jen na základě chudoby a nevědomosti.

Tato novodobá podoba je minulost a žádná odlišná minulost nemohla existovat.

Válka je v zásadě určena k tomu, aby držela společnost na pokraji smrti hladem.

Válku vedou vládnoucí skupiny proti vlastním poddaným.

A jejím cílem není zvítězit nad Euroasií a nebo Východní Asií,

Ale uchránit samotnou strukturu společnosti před každým narušením."

Války v minulých osmi letech připravily o životy opět statisíce lidí v různých částech světa. Temná minulost válek představuje zastaralé stereotypy myšlení. Jsem přesvědčen o tom, že v současné době je žádoucí namísto rozdmýchávání dalších válečných plamenů, aby představitelé všech států učinili vše, co je v jejich silách, zejména ke zlepšení zdraví obyvatel, zajištění potravin a zabránění dalších negativních změn klimatu.

Na rozdíl od premiéra Topolánka bych mohl být hrdý na takového premiéra, který převezme odpovědnost za důsledky svých činů ve prospěch všech obyvatel ČR a bude odpovědně naplňovat svými skutky např. výrok "Uzdravujte, neválčete!"

Záleží jen na nás, zda odevzdaně přijmeme dnešní svět s tolika nebezpečnými jevy, nebo začneme na sobě pracovat a fatální následky se tak pokusíme odvrátit. Je třeba si klást otázku - Kam až se necháme zatlačit, než se začneme bránit ?

Projev premiéra M. Topolánka na konferenci za účasti MDA o protiraketové obraně 8. 7. 2008

Jsem rád, že mám příležitost vám tu říci pár slov o protiraketové obraně. A to v širších souvislostech, než je tato otázka obvykle diskutována. Nejen v médiích, ale i na domácí a mezinárodní politické scéně. Protiraketová obrana představuje v první řadě špičkovou technologii. Každá technologie, kterou člověk vyvíjí, má svůj účel, své použití, svůj význam nejen pro současnost, ale i pro budoucnost. Platí to i o obranných technologiích. Proč vyvíjíme protiraketovou obranu? To je jednoduché. Jde o odpověď na jinou technologii. Na technologii zbraní hromadného ničení a jejich nosičů, kterou mají, či v blízké budoucnosti mohou mít v rukách naši nepřátelé. Nevyzpytatelné režimy či teroristické skupiny.

Toto jsou nepřátelé naší svobody. A MD, stejně jako každá jiná obranná technologie, má v první řadě chránit naši svobodu před ničivou technologií v nepřátelských rukách. Takto prosté to je a kdo říká, že věc je ve skutečnosti "složitější", je buď nebezpečně naivní snílek, nebo nebezpečně cynický populista, nebo je zkrátka nebezpečně nebezpečný. Nebezpečná technologie v nebezpečných rukách představuje vždy hrozbu. Odpovědný politik na ní musí adekvátně reagovat. Pokud má tu možnost, tak ještě v době, kdy jde o hrozbu potenciální. Jakmile se totiž hrozba stane aktuální, je buď pozdě, nebo je přinejmenším za účinnou obranu třeba platit daleko vyšší cenu, a to jak ekonomicky, tak politicky. Tímto jsem se vypořádal s aktuálně politickou stránkou věci. A nechci tu dnes o ní mluvit více. Ta politická debata se točí v kruhu a je málo přínosná, málo srozumitelná, zato hodně pokrytecká a hodně demagogická. Zde plně platí, že méně je více.

Nyní mi dovolte říci něco o významu obranných technologií pro uchování našich základních hodnot, o jejich souvislostech s mírovou technikou, a o jejich vlivu na dlouhodobou světovou politiku. Tzv. vojensko průmyslový komplex se netěší příliš dobré pověsti. Známé latinské přísloví "Si vis pacem, para bellum" -- "Chceš-li mír, připravuj válku" se stalo tématem nesčetných parodií a zuřivé kritiky pacifistů. Ve skutečnosti je málokterý výrok tak pravdivý po celá tisíciletí.

Naší základní hodnotou je svoboda. Je hodnotou přirozenou, rodí se s ní každý člověk. V žádném případě to však neznamená, že je hodnotou samozřejmou. Jen malá část lidstva má to štěstí žít ve svobodných zemích. Zároveň po svobodě všichni touží, včetně těch, kteří jsou ovládáni totalitními či autoritativními režimy, které se s ní nesnesou. Z toho logicky plyne, že svoboda má mocné nepřátele a je neustále třeba myslet na její obranu. Můžeme žít ve svobodě, protože hrozby zatím zůstávají za našimi hranicemi. Nikoli však díky řečem pacifistů. Je to náš technologický náskok, která nás chrání. Jen díky němu může početně slabší svobodný svět přežít.

Svoboda je naší základní hodnotou. To uznávají i kritici MD, stejně jako dalších obranných technologií. Zásadně se však mýlí, když tvrdí, že obrana tento náš prostor svobody zužuje. Ten prostor tu přece nevznikl sám od sebe. Musel být našimi předky vybojován, často za cenu velkých obětí. A sám od sebe, bez vůle k obraně, se také neudrží. Obranné technologie nám tak pomáhají bránit naši svobodu, pomáhají držet její nepřátele v odstupu. Vyrovnávají naši početní nevýhodu a obracejí ji v přednost, protože šetří životy našich vojáků. Špičkové stíhačky na misích tisíce kilometrů daleko od nás brání naši svobodu efektivněji, než plamenné projevy v parlamentu.

Kromě základního významu obranných technologií pro uchování našich hodnot mají vojenské systémy také své mírové využití. Původně vojenské technologie přinášejí pokrok i pro civilní vědu a techniku. Asi nejznámějším příkladem je dobývání vesmíru, na jehož počátku stála vojenská technologie. Proto jsem rád, že kromě smlouvy o umístění prvků MD v České republice bude podepsána i Americko česká rámcová dohoda o protiraketové obraně. Česká republika se pak stane po Velké Británii, Japonsku, Austrálii, Dánsku a Itálii šestou zemí, která má tuto úroveň obrané spolupráce se Spojenými státy.

Očekávám, že pro český obranný průmysl to bude velká příležitost, kterou dokáže využít. Stejně jako pro českou vědu a výzkum. Ty se již dnes podílejí na obranných technologiích a nyní získají přístup na úplnou špičku. V rámci zadání MDA projektu přišli Američané s 15 tématy spolupráce a řídící rada k nim dodala dalších devět. To je velká šance, jak zvýšit inovační potenciál České republiky, jak dostat do země technologie na té úplně nejvyšší úrovni. To považuji vedle obrany svobody za praktický přínos MD, který bude mít pro české občany a kvalitu jejich života.

A konečně, obranné technologie samozřejmě jako každá jiná velká technologie ovlivňují světové dění, ovlivňují politiku. Velkorysá Strategická obranná iniciativa, ony "Hvězdné války" prezidenta Reagana pomohly dostat na kolena sovětský systém a ukončit tak studenou válku. Je dobrý předpoklad, že daleko skromnější, kvantitativně i kvalitativně zcela jiný projekt MD bude mít vliv na politiku zemí, jako je Írán. Že sama existence účinné obrany způsobí, že jí nakonec nebude potřeba. Tak jako nebylo potřeba použít odstrašující jaderný arzenál NATO. (Útočný arzenál, protože efektivní obraný systém nebyl tehdy k dispozici.)

Obranné technologie také v politice ukazují, kdo je kdo. Kdo je spojenec, kdo chce alespoň spolupracovat, kdo je sok a kdo vyslovený nepřítel. Věřím, že na MD bude možné spolupracovat s Ruskou federací. Jakkoli momentálně je Moskva k projektu kritická, projevila vůli o tom v budoucnu uvažovat.

Jakkoli NATO a Rusko nemají ve všem stejné zájmy, v tom základním se shodují. Obě civilizační oblasti mají společného nepřítele: terorismus. Obě mají zájem na světové stabilitě a bezpečí, obě představují předvídatelnou a srozumitelnou politiku v protikladu k chaosu a fanatismu. Obranné technologie tedy brání naši svobodu, přinášejí technologický pokrok a při správném použití mají stabilizující vliv na světovou politiku. Samozřejmě za základního předpokladu, že onen "vojensko-průmyslový" komplex funguje ve svobodných a demokratických zemích, že je nástrojem obrany práva, nikoli jeho vytváření.

Říká se, že ve světě rozhoduje právo silnějšího. Já mám ale pocit, že právě nyní vládne právo slabšího. Početně slabší a demokratickými pravidly svázané země mají v mezinárodní aréně navrch nad panovačnými režimy, které ovládají většinu lidstva. Věřím, že tato konference přispěje k tomu, obranný průmysl svobodného světa bude dále sloužit k zachování této pro nás šťastné anomálie.

Zdroj: vláda ČR ZDE

                 
Obsah vydání       14. 7. 2008
14. 7. 2008 Evropská unie -- náš nepřítel? Michael  Kroh
14. 7. 2008 Hypotéční krize v USA se prohlubuje
14. 7. 2008 Fronty na cizinecké polici chce řešit Akademie věd: vlastním cizineckým policistou pro vědce
14. 7. 2008 Cizinecká policie dělá jen práci, kterou jí přikazuje zákon Milan  Daniel
14. 7. 2008 Čtěte informační bulletin ČSSD! Čtěte sondu do psychologie předsedy Paroubka Štěpán  Kotrba
14. 7. 2008 14. července 1789 : „Dnes špatný lov“. Karel  Košťál
14. 7. 2008 Mnoho řečí, ale otázka "Proč radar?" stále nezodpovězena Lubomír  Peške
14. 7. 2008 Topolánek připravuje válku přesto, že je mír
14. 7. 2008 Bude odpovědí Ruska na radar v Česku rozvinutí systémů Iskander u Kaliningradu?
14. 7. 2008 Írán "zkoušel" staré rakety, domnívají se Američané
14. 7. 2008 Kauza Jiřího Čunka -- Zrcadlo mravnosti politických elit Zdeněk  Jemelík
14. 7. 2008 Nové vakcíny budou do deseti let schopny zklividovat zhoubné nemocniční infekce
14. 7. 2008 Jaroslav Foldyna hrubě zkresluje historii balkánské války
14. 7. 2008 Oploťte celou republiku, paní Parkanová
12. 7. 2008 Ohlédnutí za Karlovými Vary: Přijatelné filmy; nic co by vám od základů změnilo život Jan  Čulík
13. 7. 2008 Emma Čulík: Karlovy Vary 2008 - A fistful of impressions/Hrst dojmů Ema  Čulík
14. 7. 2008 Rozkrádání evropských pokladů po II. světové válce Richard  Seemann
10. 7. 2008 Katyň - film o ideologiích, které zešílely Jan  Čulík
14. 7. 2008 Vědecký důkaz, že odpůrce radaru platí Rusové, Arabové a Číňané Wenzel  Lischka
12. 7. 2008 Fundovanější analýza než hysterické stesky a paušální negace v Britských listech
12. 7. 2008 Demokracie v ČR je slabá, protože občané jsou lhostejní Jan  Čulík
12. 7. 2008 Medicinal-marihuana conviction sheds light on ambiguous drug law
14. 7. 2008 Sdělovací technika Beno  Trávníček
12. 7. 2008 Lidé ztratí na amerických letištích 637 000 laptopů ročně
11. 7. 2008 Bobošíková podala trestní oznámení proti osobám, odpovědným za poměry v LDN v Chitussiho ulici
11. 7. 2008 Demokracie, odvaha a lochneská obluda Luděk  Toman
12. 7. 2008 Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice
11. 7. 2008 "Jsme otevřeni konstruktivní debatě, ale v případě vybudování základny v ČR zajistíme vlastní bezpečnost vojenskými prostředky"
11. 7. 2008 Radar je správný krok: Pohádky MF Dnes Jakub  Rolčík
10. 7. 2008 O dobru proti nadzlu Ondřej  Slačálek
10. 7. 2008 Bushka versus stát: Poloviční vítězství snaživého primitiva Štěpán  Kotrba
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008