14. 7. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 7. 2008

Kauza Jiřího Čunka -- Zrcadlo mravnosti politických elit

Kauza Jiřího Čunka dávno přerostla hranice jeho osobní záležitosti a stala se zrcadlem mravnosti politických elit. Jen z počátku v ní byla nejdůležitější otázka, zda se šéf lidovců ještě jako starosta Vsetína skutečně dopustil mravního poklesku přijetí "všimného" za prospěch, který výhodným nákupem obecních bytů získala společnost H & B Real. Daleko závažnější otázky se vynořily později, kdy bylo Jiřímu Čunkovi sděleno obvinění: je přípustné, aby trestně stíhaný občan byl ministrem a místopředsedou vlády? A má politik právo, aby v zájmu budování své osobní kariéry zatěžoval vládu svými problémy? Od vypuknutí jeho aféry do dneška jsme byli svědky několika resignací členů zahraničních vlád, leckdy kvůli podezřením méně závažným, než v jeho případě. Praxe ale ukázala, že laťka mravní přísnosti je v našem politickém prostředí zatím nastavena tak nízko, že přítomnost obviněného ve vládě snad vadí části občanů, ale politici se s ní dokáží kvůli stabilitě svého postavení smířit.

Mravní rozměr -- kromě trestněprávního -- má i otázka, zda byl přípustný zásah nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké a jejích podřízených do trestního stíhání Jiřího Čunka. Připusťme, že orgány činné v trestním řízení, které vedly jeho vyšetřování, se dopouštěly přehmatů. Je ale pro dobové společenské mravní cítění přijatelné použití speciálního postupu k záchraně této jediné vybrané oběti špatně vedeného trestního řízení, když stovky či možná tisíce dalších musí ve stejné situaci bojovat o svou čest někdy i řadu let, ničíce se finančně používáním zdlouhavých a velmi nákladných opravných prostředků ? Zatím nám vláda odpovídá: ano, je to tak v pořádku, quod licet Iovi, non licet bovi, a vy, malí občánkové, buďte rádi, že nežijete v U.S.A., kde je justice tak poctivá, že by byla schopna po letech sdělit vašim pozůstalým, že jste byli popraveni nedopatřením. Vzniká otázka i po úrovni smyslu Jiřího Čunka pro občanské ctnosti, když toto "výběrové" řešení přijal. Poslal totiž občanům zdrcující demoralizující vzkaz: nelze se spoléhat na profesionalitu, nestrannost, nezávislost našich soudů, kdo můžeš, spas se před jejich zasahováním do tvých věcí jakýmkoli způsobem, za cenu jakékoli nemravnosti. A na rovnost občanů v přístupu k právu zapomeň, silnější a drzejší mají přednost.

Nepřekvapuje, že neobvyklý zásah státních zástupců, jenž zachránil Jiřího Čunka před hrozící nezbytností postavit se jako řadový obžalovaný ve veřejném řízení před nezávislý soud, vyvolal odpor nejen části veřejnosti, ale i některých politiků a zejména části příslušníků orgánů činných v trestním řízení. Pod hladinou ticha před bouří stále doutnají záměry Čunkovo trestní stíhání obnovit. Ale i odpor proti zmanipulování případu se někdy projevuje způsoby, jež vzbuzují rozpaky. Proti zastáncům záchrany Jiřího Čunka se používají metody, jež ze všeho nejvíce připomínají nakládání normalizačních orgánů s disidenty: dochází ke sledování soukromých setkání osob, podsouvání nepronesených výroků, rozvíjí se mediální kampaň, používající nepodložených hanobících informací. Chápu: jde o výraz odporu bezmocných, kteří ztratili důvěru v možnost nápravy cestou legálních prostředků. Tolerance k takovým postupům je ale nebezpečná: budeme-li je trpět dnes proti jedněm, mohou být zítra použity proti komukoli z nás, neboť každý se může znelíbit. Část odpovědnosti za nekorektní projevy nespokojenosti s ovlivněním kauzy Jiřího Čunka ovšem nese ministr spravedlnosti, který vytrvale odmítá prověření zákonnosti provedeného zákroku Nejvyšším soudem ČR, i když jej k němu patrně ve slabé chvilce kdysi vyzvala přímo Renata Vesecká.

Mravní stránku případu vyhnal na ostří nože Karel Schwarzenberg, který zaplatil agentuře Kroll za audit, jenž měl rozptýlit nejasnosti, na které nestačily státní orgány, popřípadě je v některých směrech zamlžily. Jeho setrvání ve vládě nebo resignace tak dostaly význam "známky z mravů", udělené Jiřímu Čunkovi nejvíce nezávislým členem vlády. Všichni dnes proto s napětím očekávají, jaké závěry z auditu Karel Schwarzenberg vyvodí. Pan ministr si zabrnkal na nervy netrpělivců tím, že se zveřejněním výsledků nespěchá. Musíme mu uznat, že na to má právo: nikdo z nás mu na zaplacení auditu nepřidal, jeho čas a síly jsou omezeny, a vyhodnocení auditu není jediným úkolem, který musel v těchto dnech zvládnout. Právě proto ale považuji za neetický způsob, jakým s dostupnými informacemi naložil v Otázkách Václava Moravce vicepremiér Martin Bursík. Ujal se úlohy mluvčího Karla Schwarzenberga a oznámil veřejnosti, že poznatky z auditu nejsou tak jednoznačné, aby kvůli nim musel ministr zahraničí splnit hrozbu resignací a ani nevedou stranu zelených k nátlaku na premiéra, aby odvolal Jiřího Čunka. Výsledek je podle jeho tvrzení jasný: Karel Schwarzenberg i zelení ve vládě zůstanou a i nadále snesou vedle sebe Jiřího Čunka. Když se ho ale moderátor zeptal, zda mu Karel Schwarzenberg takto jednoznačně řekl o svém rozhodnutí, přímé odpovědi se vyhnul. Nevysvětlil také -- a moderátor se ho na to neptal - zda ho ministr zahraničí pověřil, aby v jeho nepřítomnosti informoval veřejnost, popř. zda mu aspoň dovolil, aby tímto způsobem použil pětistránkový závěr zprávy agentury Kroll, který dal jemu a předsedovi vlády k disposici. Svévolné nakládání s dokumentem, který obstaral a zaplatil Karel Schwarzenberg je podle jeho chování samozřejmostí. Soudím, že není žádný důvod, proč jsme se zrovna v neděli 13.července 2008 v poledne museli dovědět, co obsahují závěry auditu. Slušnost žádala počkat, až podá zprávu veřejnosti ten, kdo audit objednal a zaplatil. Martin Bursík dostal Karla Schwarzenberga svým vystoupením do obtížné situace: s vědomím, že by resignací po něm dal najevo mravní odsouzení nejen Jiřího Čunka, ale i Martina Bursíka, by se k odchodu odhodlával s většími potížemi, než kdyby nemusel brát ohledy. Protože závěry auditu nejsou úplně jednoznačné, setrváním ve vládě na sebe bere kříž naslouchání odsudkům těch, kteří si budou myslet, že nedodržel slovo. Karel Schwarzenberg tak bude dalším, kdo se přesvědčí o platnosti zásady, že každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.

Pozn. red.: Autor je aktivistou spolku pro nezávislou justici Šalamoun. Toto sdružení podalo ministru spravedlnosti k Čunkovu případu stížnost pro porušení zákona proti usnesením nejvyšší státní zástupkyně o odebrání věci státnímu zástupci Radimu Obstovi a jejímu přidělení státnímu zástupci Arifu Salichovi a proti usnesení Arifa Salichova o zastavení trestního stíhání Jiřího Čunka. Šalamoun se kroky, zejména směrovanými na ministra spravedlnosti, snaží o ovlivnění řady soudních případů.

                 
Obsah vydání       14. 7. 2008
14. 7. 2008 Evropská unie -- náš nepřítel? Michael  Kroh
14. 7. 2008 Hypotéční krize v USA se prohlubuje
14. 7. 2008 Fronty na cizinecké polici chce řešit Akademie věd: vlastním cizineckým policistou pro vědce
14. 7. 2008 Cizinecká policie dělá jen práci, kterou jí přikazuje zákon Milan  Daniel
14. 7. 2008 Čtěte informační bulletin ČSSD! Čtěte sondu do psychologie předsedy Paroubka Štěpán  Kotrba
14. 7. 2008 14. července 1789 : „Dnes špatný lov“. Karel  Košťál
14. 7. 2008 Mnoho řečí, ale otázka "Proč radar?" stále nezodpovězena Lubomír  Peške
14. 7. 2008 Topolánek připravuje válku přesto, že je mír
14. 7. 2008 Bude odpovědí Ruska na radar v Česku rozvinutí systémů Iskander u Kaliningradu?
14. 7. 2008 Írán "zkoušel" staré rakety, domnívají se Američané
14. 7. 2008 Kauza Jiřího Čunka -- Zrcadlo mravnosti politických elit Zdeněk  Jemelík
14. 7. 2008 Nové vakcíny budou do deseti let schopny zklividovat zhoubné nemocniční infekce
14. 7. 2008 Jaroslav Foldyna hrubě zkresluje historii balkánské války
14. 7. 2008 Oploťte celou republiku, paní Parkanová
12. 7. 2008 Ohlédnutí za Karlovými Vary: Přijatelné filmy; nic co by vám od základů změnilo život Jan  Čulík
13. 7. 2008 Emma Čulík: Karlovy Vary 2008 - A fistful of impressions/Hrst dojmů Ema  Čulík
14. 7. 2008 Rozkrádání evropských pokladů po II. světové válce Richard  Seemann
10. 7. 2008 Katyň - film o ideologiích, které zešílely Jan  Čulík
14. 7. 2008 Vědecký důkaz, že odpůrce radaru platí Rusové, Arabové a Číňané Wenzel  Lischka
12. 7. 2008 Fundovanější analýza než hysterické stesky a paušální negace v Britských listech
12. 7. 2008 Demokracie v ČR je slabá, protože občané jsou lhostejní Jan  Čulík
12. 7. 2008 Medicinal-marihuana conviction sheds light on ambiguous drug law
14. 7. 2008 Sdělovací technika Beno  Trávníček
12. 7. 2008 Lidé ztratí na amerických letištích 637 000 laptopů ročně
11. 7. 2008 Bobošíková podala trestní oznámení proti osobám, odpovědným za poměry v LDN v Chitussiho ulici
11. 7. 2008 Demokracie, odvaha a lochneská obluda Luděk  Toman
12. 7. 2008 Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice
11. 7. 2008 "Jsme otevřeni konstruktivní debatě, ale v případě vybudování základny v ČR zajistíme vlastní bezpečnost vojenskými prostředky"
11. 7. 2008 Radar je správný krok: Pohádky MF Dnes Jakub  Rolčík
10. 7. 2008 O dobru proti nadzlu Ondřej  Slačálek
10. 7. 2008 Bushka versus stát: Poloviční vítězství snaživého primitiva Štěpán  Kotrba
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008