16. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 6. 2008

Vazba pro svědky

Udivila mě zpráva v televizním zpravodajství, že ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil pojal záměr zavést do našeho trestního řádu nebývalou novinku: vazbu pro svědky, kteří opakovaným neuposlechnutím předvolání k soudu maří jeho jednání. Takovou vymoženost prý mají v Německu a U.S.A. Na první poslech zní zpráva dobře: nekázeň svědků skutečně vyvolává průtahy řízení. Nedaří se ji držet v přijatelných mezích ani pořádkovými pokutami až do 50 tis. Kč, jejichž ukládání je v pravomoci soudců.

Zdá se mi ale, že se jedná o příliš hluboký zásah do postavení svědků, kteří se tímto způsobem dostávají na stejnou úroveň jako obžalovaní, ač se nepustili trestného činu a důvodem jejich nechuti svědčit mohou být i důsledky nezpůsobilosti státu zajistit jim spolehlivou ochranu před pomstou obžalovaného za svědectví v jeho neprospěch. Každé omezení osobní svobody občana je třeba vnímat jako velmi závažné krácení jeho ústavně zaručených základních práv a svobod. Mělo by k němu proto docházet jen ve zcela nezbytných případech a co nejmenším rozsahu.

K opatrnosti při uskutečnění záměru by měla vést i smutná skutečnost, že stále dochází k nadužívání vazby jejím uvalením na obviněné, kteří později buď nejsou vůbec obžalováni, nebo odcházejí od soudu se zprošťujícím rozsudkem. Je nebezpečí, že rozšířením použitelnosti institutu vazby také na svědky by se dále zvýšil počet občanů, zbytečně dočasně zbavených osobní svobody.

Je otázka, zda zrodu nápadu předcházela řádná analýza využívání a účinnosti opatření, jež mají soudy v současnosti k disposici pro "umravňování" svědků, tedy zda se např. ví, zda byly absentérům řádně doručeny obsílky a v jakém rozsahu soudy využívaly možnosti pokutovat neukázněné. Pochybuji, že se v současnosti plně využívají existující možnosti. Uvalení vazby na neposlušného svědka bude -- doufejme -- možné pouze se souhlasem soudu, který je nutný i u vazby obviněného. Taková možnost ale existuje již nyní, nicméně využívá se nerada a málo. Narušování činnosti soudu neomluvenými absencemi při jednání by bylo možné stíhat jako projev pohrdání soudem. V praxi ale dochází k tomu, že státní zastupitelství zaujímají netečný postoj dokonce k oznámení o narušování soudního jednání opakovanou neúčastí žalovaného. Pro někoho by při tom možná pouhé předvolání k podání vysvětlení bylo popudem, aby se ve vztahu k soudu ukáznil. Je možné, že nechuť státních zastupitelství stíhat opakované neuposlechnutí soudní obsílky je jednou z příčin masového rozšíření tohoto nežádoucího jevu, takže změna praxe by předešla nutnosti zavádět do našeho právního řádu zmíněnou novinku. Sám jsem se stal svědkem souběžného maření jednání několika soudů a policejních součástí nedbáním obsílek jistým dovedou, který "v tom umí chodit". Příslušné státní zastupitelství se jeho chováním odmítlo zabývat s tím, že jak soudy, tak policie mají dostatek prostředků, aby si neposlušného našly a s použitím vlastních nástrojů přinutily k účasti. Za těchto okolností se mi zdá předčasné reagovat na vědomé podceňování státními zástupci škodlivosti nekázně svědků tím, že se zřídí zvláštní institut vazby svědka. Mělo by se začít od přinucení státních zástupců, aby jevu nekázně občanů ve vztahu k soudní obsílce věnovali patřičnou pozornost. Pokud totiž státní zastupitelství nezmění obecný postoj k opakovanému nedbání předvolání soudem, nová právní úprava by neplnila své poslání, neboť patrně by nikdo nevynucoval její účinky.

                 
Obsah vydání       16. 6. 2008
16. 6. 2008 Destrukce práv, za něž naši předkové riskovali život Darina  Martykánová
16. 6. 2008 Soukromí v parlamentním klubu Zelených Štěpán  Kotrba
16. 6. 2008 Prezident Sarko neviditelný, choť Carla nedorazila Josef  Brož
16. 6. 2008 Nemocnice v Havlíčkově Brodě zůstává veřejným nebezpečím Petr  Wagner
16. 6. 2008 Lidové noviny a paradox současného diskurzu Bohumil  Kartous
16. 6. 2008 Holding AGEL podává žalobu na Olomoucký deník
16. 6. 2008 Výstřižek z básně: Bombo Gregory Nunzio Corso
15. 6. 2008 "Je to za hranicí vkusu, ale ne za hranicí mediální" Jan  Čulík
15. 6. 2008 Ztráta základní slušnosti Sandra  Wain
16. 6. 2008 V Praze 9 se nad hlavami bydlících občanů protizákonně staví linka vysokého napětí
16. 6. 2008 Bombastický titulek mladého pravičáka v iDnes nic neosvětlil Štěpán  Kotrba
16. 6. 2008 Vazba pro svědky Zdeněk  Jemelík
16. 6. 2008 Za porážku našich můžu já František  Řezáč
16. 6. 2008 BBC: Jak dál s Lisabonskou smlouvou?
16. 6. 2008 Irské odmítnutí: za současnou podobou EU stojí dinosauři Boris  Cvek
16. 6. 2008 Volby by měly být povinné, aneb O významu neznalosti pro demokratický rozhodovací proces Uwe  Ladwig
16. 6. 2008 Nebude-li pršet, nezmoknem Ladislav  Žák
16. 6. 2008 Radar vs. Lisabonská smlouva Jan  Beer
16. 6. 2008 Vivat Ireland! Tomáš  Krček
16. 6. 2008 Irsko -- výkřik lidské svobody
16. 6. 2008 Kdo je to EU?!? Ladislav  Žák
16. 6. 2008 Rozhovor s Vladimírem Putinem v příloze MfD Kavárna
16. 6. 2008 Mafiánský kapitalismus v českém školství
16. 6. 2008 Stav školství je odrazem stavu společnosti
16. 6. 2008 Všímejme si "nenápadností" Martin J. Kadrman
16. 6. 2008 Interpretace a kritika Hegelovy filosofie v díle mladého Marxe David  Pěcha
16. 6. 2008 Pod Gusenbauerem se otřásá křeslo předsedy SPÖ Richard  Seemann
16. 6. 2008 Paroubek drží zemi v kleštích a Bursík si dělá legraci z voličů Václav  Hála
16. 6. 2008 Můj soused estébák Jan  Kadubec
16. 6. 2008 Lidice, Oradour, My-Lai a Rotary club Karel  Košťál
16. 6. 2008 Skuteční páni? Pavel  Urban
16. 6. 2008 Irácké děti trpí psychickými chorobami
16. 6. 2008 Státotvornost spisovatelská a politický význam české svobody Jan  Makovička
16. 6. 2008 Polští piloti neuměli anglicky, a tak došlo v Heathrow málem k letecké havárii
16. 6. 2008 A bude válka
16. 6. 2008 Testudo - loutna v renesanční a barokní hudbě
16. 6. 2008 Přetěžováním lékařů se péče nezlepší Bohumír  Tichánek
16. 6. 2008 Řetězovou hladovku podpoří herečka Tatiana Vilhelmová a plavkyně Yvetta Hlaváčová
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008