16. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 6. 2008

V Praze 9 se nad hlavami bydlících občanů protizákonně staví linka vysokého napětí

tisková zpráva strany Zelených

Počátkem 80. let byla provedena výstavba tzv. Průmyslového polokruhu a v jejím rámci vybudována hlavně dnes těžkou kamionovou dopravou značně vytížená čtyřproudová komunikace -- ulice Průmyslová. Návazně na tuto stavbu zde byla plánována výstava čtyřproudých komunikací (z Jarova na dálnice vedoucí z Černého Mostu na Hr. Králové a Ml. Boleslav) s nájezdy a výjezdy na ulici Průmyslová v lokalitě Za Horou v Hloubětíně v Praze 9.

Tak jako u jiných staveb provedla i zde energetika za finance investora dopravních staveb v předstihu před realizací dopravních staveb přeložku nadzemního el.vedení velmi vysokého napětí 110 000V (VVN 110kV) k umožnění jejich realizace. Z tohoto důvodu byla hl. městem stanovena i stavební uzávěra a dané území mělo být dále určeno výlučně pro stavby komunikací a zde ,prakticky v celé lokalitě, měly být všechny dosud vybudované bytové a jiné stavby odstraněny.

Tím došlo k dnešnímu stavu , kdy je výše citované el.vedení VVN 110 kV vedeno přímo nad rodinnými domy (RD), jelikož tyto obytné stavby nebyly demolovány, a to proto, že počátkem 90.let bylo s konečnou platností rozhodnuto o jiné koncepci dopravního řešení v Praze. Bylo definitivně rozhodnuto, že kromě již v dané lokalitě postavené komunikace-ulice Průmyslová se zde další komunikace již stavět nebudou a dané území bylo a je i nyní vedeno i v územním plánu jen jako obytné (viz schválený územní plán).

Je proto více než zarážející, že stejný stavební úřad v Praze 9, který nyní vydal stavební povolení na rekonstrukci VVN 110 kV nenašel v sobě tolik rozumu, aby právě při této rekonstrukci nařídil investorovi návrat trasy předmětného el.vedení do původní trasy nebo "tlačil" investora a provozovatele PRE (Pražská energetika a.s.) do jiného technického řešení (např.kabely v zemi nebo v chráničce na přemostění ul.Průmyslová) a navíc přímém rozporu se zákony trvale tento stavební úřad vydává stavební povolení stavebníkům pro jejich novostavby situované v ochranném pásmu i přímo pod vodiči tohoto velmi vysokého napětí(VVN 110 kV) ! Nikdo z kompetentních úřadů se již dále rovněž nezajímal a to i přes četné protesty zde bydlících občanů o to,aby byl dán soulad do územního plánu a byly v plném rozsahu respektovány zákony.

Je proto žádoucí ,aby v dané věci byl plně respektovány zákony (zejména energetický zákon a zákon o bezpečnosti práce), což předpokládá neprodlené zrušení stavebního povolení vydaného stavebním úřadem Městské části Prahy a to v mimoodvolací lhůtě. Důvodem je jasný rozpor stavby se zákony, t.j stavby, která nerespektuje v zákoně danou povinnost, která výslovně vylučuje možnost ohrožení života,zdraví a majetku občanů takovouto předmětnou stavbou .Je vysloveně nevídané a kuriozní, aby tak životu nebezpečná stavba probíhala přímo nad hlavami a rodinnými domy v dané lokalitě bydlících občanů.Kdo nese přímou odpovědnost za dané protizákonné jednání?

                 
Obsah vydání       16. 6. 2008
16. 6. 2008 Destrukce práv, za něž naši předkové riskovali život Darina  Martykánová
16. 6. 2008 Soukromí v parlamentním klubu Zelených Štěpán  Kotrba
16. 6. 2008 Prezident Sarko neviditelný, choť Carla nedorazila Josef  Brož
16. 6. 2008 Nemocnice v Havlíčkově Brodě zůstává veřejným nebezpečím Petr  Wagner
16. 6. 2008 Lidové noviny a paradox současného diskurzu Bohumil  Kartous
16. 6. 2008 Holding AGEL podává žalobu na Olomoucký deník
16. 6. 2008 Výstřižek z básně: Bombo Gregory Nunzio Corso
15. 6. 2008 "Je to za hranicí vkusu, ale ne za hranicí mediální" Jan  Čulík
15. 6. 2008 Ztráta základní slušnosti Sandra  Wain
16. 6. 2008 V Praze 9 se nad hlavami bydlících občanů protizákonně staví linka vysokého napětí
16. 6. 2008 Bombastický titulek mladého pravičáka v iDnes nic neosvětlil Štěpán  Kotrba
16. 6. 2008 Vazba pro svědky Zdeněk  Jemelík
16. 6. 2008 Za porážku našich můžu já František  Řezáč
16. 6. 2008 BBC: Jak dál s Lisabonskou smlouvou?
16. 6. 2008 Irské odmítnutí: za současnou podobou EU stojí dinosauři Boris  Cvek
16. 6. 2008 Volby by měly být povinné, aneb O významu neznalosti pro demokratický rozhodovací proces Uwe  Ladwig
16. 6. 2008 Nebude-li pršet, nezmoknem Ladislav  Žák
16. 6. 2008 Radar vs. Lisabonská smlouva Jan  Beer
16. 6. 2008 Vivat Ireland! Tomáš  Krček
16. 6. 2008 Irsko -- výkřik lidské svobody
16. 6. 2008 Kdo je to EU?!? Ladislav  Žák
16. 6. 2008 Rozhovor s Vladimírem Putinem v příloze MfD Kavárna
16. 6. 2008 Mafiánský kapitalismus v českém školství
16. 6. 2008 Stav školství je odrazem stavu společnosti
16. 6. 2008 Všímejme si "nenápadností" Martin J. Kadrman
16. 6. 2008 Interpretace a kritika Hegelovy filosofie v díle mladého Marxe David  Pěcha
16. 6. 2008 Pod Gusenbauerem se otřásá křeslo předsedy SPÖ Richard  Seemann
16. 6. 2008 Paroubek drží zemi v kleštích a Bursík si dělá legraci z voličů Václav  Hála
16. 6. 2008 Můj soused estébák Jan  Kadubec
16. 6. 2008 Lidice, Oradour, My-Lai a Rotary club Karel  Košťál
16. 6. 2008 Skuteční páni? Pavel  Urban
16. 6. 2008 Irácké děti trpí psychickými chorobami
16. 6. 2008 Státotvornost spisovatelská a politický význam české svobody Jan  Makovička
16. 6. 2008 Polští piloti neuměli anglicky, a tak došlo v Heathrow málem k letecké havárii
16. 6. 2008 A bude válka
16. 6. 2008 Testudo - loutna v renesanční a barokní hudbě
16. 6. 2008 Přetěžováním lékařů se péče nezlepší Bohumír  Tichánek
16. 6. 2008 Řetězovou hladovku podpoří herečka Tatiana Vilhelmová a plavkyně Yvetta Hlaváčová
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008