16. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 6. 2008

Lidové noviny a paradox současného diskurzu

Od Neffova infantilního heroismu do intelektuální dimenze 21. století

Dvojí dlouhodobější setkání s Lidovými novinami v krátké době po sobě mě přivedlo k zajímavému zjištění. LN nejsou jednoznačně špatné, to je nutné deklarovat jasně. LN jsou paradoxní a svým způsobem, částečně, zobrazují cosi o stavu diskurzu české společnosti. Je zde povrchní, propagandistická a bezmyšlenkovitá vrstva, syntéza různých kulturně intelektuálních postižení, a pak ta druhá, zajímavá, podnětná a realitu odrážející. Problém je v tom, že ta první je dominantní a vůdčí, zatímco ta druhá je, pravděpodobně záměrně, skrývaná v pozadí komerčně ideologického balastu. A přitom by to mohlo být (bude?) klidně naopak.

Afirmace intelektuálního handicapu

Lidové noviny ve svém vydání z 14. června 2008 pokračují v publikování primitivních, ideologicky handicapovaných blábolů, které neobsahují ani špetku tvůrčího, v pravém slova smyslu kritického či analytického koření. Natož aby z těchto ingrediencí přímo sestávaly. Sloupek pana Neffa na titulní straně s názvem "Greenpeace jsou spojenci darebáckých států" svým nadpisem i obsahem utvrzuje a ostře vymezuje degenerované myšlenkové stereotypy, které jsou konstrukčním "materiálem" pocházejícím z doby dogmatického socialismu a které se úspěšně transformovaly podle ideologických klišé platných dnes.

Shrnutí ideologického ukotvení textu je následující:

Existuje na světě jakási strana dobra (nevyřčeno: USA) a strana zla (vyřčeno: darebácké státy) ► Strana dobra je hájena čistou pravdou a láskou, strana zla je vystavěna na odporné lži a nenávisti (nevyřčeno: USA přinášejí demokracii a svobodu, darebácké státy despocii a smrt) ► Strana dobra je opět (nevyřčeno: trvale) ohrožována stranou zla a musí se proto bránit ► Chceme-li stát na straně dobra, jsme povinni se bránit také ► Jsou zde však síly, které podporují stranu zla (vyřčeno: jak bylo mnohokrát spolehlivě prokázáno) a ty je potřeba demaskovat ► Demaskovat síly podporující stranu zla je jednoduché: všichni, kdo nestojí na straně dobra, jsou darebáci ► POSELSTVÍ: STŘEZME SE ZLA VE VŠECH JEHO FORMÁCH A BOJUJME NA STRANĚ DOBRA; UKAŽME PRAVOU TVÁŘ DOBRA A ZLA I TĚM, KDO TO NEVIDÍ!

Trochu to připomíná fantasy seriál Pán prstenů, má ale zobrazovat skutečnost. Děsivá představa. Vedle toho se line textem ještě jedna paralela, letitá důvěrnice českého diskurzu. Zajímavým způsobem je zde vysvětlován význam slova "aktivista". Autorův výklad poukazuje na to, že pouze historická společenská struktura s jednoznačně ustálenými mocenskými procesy (a bez ohledu na měnící se povahu společnosti) může přinášet "dobrá" řešení. "Aktivista" je přitom někdo, kdo tento "řád věcí" narušuje a poškozuje, v autorově výkladu dokonce tak, že je prostě spojencem "zla". Tento patologický mem, zpochybňování občanské aktivity, která není posvěcena danou, pro mluvčího srozumitelnou mocí (respektive něčím, co ji navenek zastupuje) se jako dědictví táhne novodobou českou historií a s prezidentským posvěcením se mu zjevně daří ze sféry společenského podvědomí prosakovat na povrch.

Nevím přesně, co vede pisatele k takovým myšlenkovým postupům. Je to jakási směs infantilního heroismu a poruchy společenské sebeidentifikace v závislosti na specifickém kulturním vývoji, kterým je postižen (jak bylo mnohokrát spolehlivě prokázáno...). Někde z temna lidského uvažování prostupuje na povrch snaha vykládat nepochopitelné způsobem, který je přijatelný a který dává naději, když už se musíme vyrovnávat s tím, co bylo, co je a co přijde. Naději na to, že je jasně ohraničitelné dobro (jehož jsme pochopitelně součástí) a že toto dobro zvítězí. Mýtus par excellence.

Od obřadního ohniště do intelektuální dimenze 21. století

Je přitom překvapivé, že LN věnují výsadní postavení těmto rituálním zaklínadlům. Zároveň ve stejném vydání, v rámci přílohy Orientace, je totiž možné najít třeba dobrou, zdravě kritickou recenzi knihy známého kritika univerzálního okcidentalismu Emmanuela Wallersteina (Petr Zídek) nebo třeba vysoce poučený analytický materiál o současné politické situaci v Iráku, v němž autor (Vít Klepárník) zcela nezaujatě hodnotí americkou politickou vojenskou aktivitu v této oblasti. Jedná se o texty s jasnou přidanou hodnotou, které vysloveně popírají absurditu preferovaného "politicky výchovného" textu . Čtenář se dostává od obřadního ohniště, na němž se upalují oběti kultu, do intelektuální dimenze 21. století.

Je zajímavé porovnávat tuto zvláštní kontrastní nesourodost. LN poskytují zvláštní obraz hodný socioanalytického zkoumání. Jejich vrstevnatost, poměr jednotlivých složek a stanovení významu odráží stav současného diskurzu. A stav je takový, že veřejně je upřednostňováno intelektuální plebejství, ideologická demagogie tupých politicko mediálních textových prefabrikátů, záměrné omezování hranic diskurzu stereotypní banalitou, neustálé povyšování bigotního maloměšťáctví na roveň intelektuálně přijatelného. Naprosto klíčová je redakční strategie: veřejně a nahlas šířené bludy stojí na prvním místě, kdežto objektivizující průhledy do reality jsou izolovány jako intelektuální "deviace" na vyhrazeném a specificky omezeném místě.

Vzniká tak paradox, který LN vytvářejí a určují. Je prostě nesporný fakt, že sloupek na titulní straně vidí každý, zatímco příloha Orientace vychází jen jednou za týden a nahlédne do ní také každý. Dvacátý. Dokud instituce, které ovlivňují diskurz v jeho nejobecnější podobě neprovedou obrat z hlavy na nohy, nebude to lepší. Existuje ale ještě jedna možnost. Současné vlivné instituce ztratí kvůli své cílené trivializaci opodstatnění a budou nahrazeny jinými. Tato varianta se zdá být dokonce pravděpodobnější a určité náznaky jsou patrné již dnes. Nechejme se překvapit.

                 
Obsah vydání       16. 6. 2008
16. 6. 2008 Destrukce práv, za něž naši předkové riskovali život Darina  Martykánová
16. 6. 2008 Soukromí v parlamentním klubu Zelených Štěpán  Kotrba
16. 6. 2008 Prezident Sarko neviditelný, choť Carla nedorazila Josef  Brož
16. 6. 2008 Nemocnice v Havlíčkově Brodě zůstává veřejným nebezpečím Petr  Wagner
16. 6. 2008 Lidové noviny a paradox současného diskurzu Bohumil  Kartous
16. 6. 2008 Holding AGEL podává žalobu na Olomoucký deník
16. 6. 2008 Výstřižek z básně: Bombo Gregory Nunzio Corso
15. 6. 2008 "Je to za hranicí vkusu, ale ne za hranicí mediální" Jan  Čulík
15. 6. 2008 Ztráta základní slušnosti Sandra  Wain
16. 6. 2008 V Praze 9 se nad hlavami bydlících občanů protizákonně staví linka vysokého napětí
16. 6. 2008 Bombastický titulek mladého pravičáka v iDnes nic neosvětlil Štěpán  Kotrba
16. 6. 2008 Vazba pro svědky Zdeněk  Jemelík
16. 6. 2008 Za porážku našich můžu já František  Řezáč
16. 6. 2008 BBC: Jak dál s Lisabonskou smlouvou?
16. 6. 2008 Irské odmítnutí: za současnou podobou EU stojí dinosauři Boris  Cvek
16. 6. 2008 Volby by měly být povinné, aneb O významu neznalosti pro demokratický rozhodovací proces Uwe  Ladwig
16. 6. 2008 Nebude-li pršet, nezmoknem Ladislav  Žák
16. 6. 2008 Radar vs. Lisabonská smlouva Jan  Beer
16. 6. 2008 Vivat Ireland! Tomáš  Krček
16. 6. 2008 Irsko -- výkřik lidské svobody
16. 6. 2008 Kdo je to EU?!? Ladislav  Žák
16. 6. 2008 Rozhovor s Vladimírem Putinem v příloze MfD Kavárna
16. 6. 2008 Mafiánský kapitalismus v českém školství
16. 6. 2008 Stav školství je odrazem stavu společnosti
16. 6. 2008 Všímejme si "nenápadností" Martin J. Kadrman
16. 6. 2008 Interpretace a kritika Hegelovy filosofie v díle mladého Marxe David  Pěcha
16. 6. 2008 Pod Gusenbauerem se otřásá křeslo předsedy SPÖ Richard  Seemann
16. 6. 2008 Paroubek drží zemi v kleštích a Bursík si dělá legraci z voličů Václav  Hála
16. 6. 2008 Můj soused estébák Jan  Kadubec
16. 6. 2008 Lidice, Oradour, My-Lai a Rotary club Karel  Košťál
16. 6. 2008 Skuteční páni? Pavel  Urban
16. 6. 2008 Irácké děti trpí psychickými chorobami
16. 6. 2008 Státotvornost spisovatelská a politický význam české svobody Jan  Makovička
16. 6. 2008 Polští piloti neuměli anglicky, a tak došlo v Heathrow málem k letecké havárii
16. 6. 2008 A bude válka
16. 6. 2008 Testudo - loutna v renesanční a barokní hudbě
16. 6. 2008 Přetěžováním lékařů se péče nezlepší Bohumír  Tichánek
16. 6. 2008 Řetězovou hladovku podpoří herečka Tatiana Vilhelmová a plavkyně Yvetta Hlaváčová
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008