7. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 5. 2008

Demokratická vláda nedokáže přikazovat ekonomice

Stanislav Hošek na konci svého článku tvrdí mj. že "všichni [kteří se zabývají ekonomickou teorií] se dopouštějí jedné kardinální chyby. Ve všech svých výrocích, vzorcích, ... do svých úvah nezačleňují mocenské vlivy, ať již ekonomické, politické, či jiné. Reálná moc je totiž v praxi tím opravdu dominantním vlivem, který určuje nejen ekonomické rozhodování, ale i ostatní chování. V dobách až krizového nedostatku zdrojů pak jde o vliv absolutně jediný."

Podle ekonomické teorie, které v Československu rozuměl pouze Václav Klaus, se reformovalo nejen u nás, ale i v ostatních zemích postkomunistické Evropy. S jednou výjimkou : Bulhaři si svobodně zvolili reformované komunisty, a ti pak pokračovali s mírně uvolněnou státní ekonomikou. Trvalo to několik let, pak následoval kolaps. Ne krize, ale totální kolaps celé ekonomiky. Podobný, jako později postihl Argentinu. Jenže Argentina byla kapitalistická země a ovládal ji kapitál. Naproti tomu v Bulharsku byly klíčové oblasti ekonomiky stále v moci vlády. Má-li Stanislav Hošek pravdu, proč bulharská vláda hospodářský kolaps jednoduše nezakázala?

Demokratická vláda možná takovou reálnou moc nemá. Kdo ji ale mít měl, to bylo politbyro někdejšího Sovětského svazu. A to i v dobách, kdy první stát dělníků a rolníků dovážel kvanta amerického obilí, protože ti rolníci jaksi nestíhali. Přitom Rusko po staletí vyváželo obilí ve velkém. A samotná Ukrajina měla potenciál uživit svým obilím většinu Evropy. Proč tedy sovětské vedení prostě nenařídilo kolchozníkům, ať tento potenciál naplno využijí ? Co omezovalo jeho moc?

Je ekonomie vědou (omylnou a zneužívanou), jejíž závěry fungují nezávisle na lidské vůli (aspoň částečně, jako tendence) ? Nebo je jako ideologie čistě produktem lidské vůle a může být lidskou vůlí libovolně měněna ? Ať už jinak Ondřej Palkovský napsal, co napsal, v tomhle uhodil hřebíček na hlavičku. Tohle není rozdíl v názorech ekonomických, ale filozofických. Představme si člověka, který by chtěl čelit hrozbě nedostatku energie zavedením "nové fyziky". Která by umožnila třeba existenci perpetua mobile. A hrozně se divil, že o tom normální fyzikové odmítají vážně uvažovat. Asi tu energetickou krizi podceňují...

Ani já neznám konkrétní veřejný prostor, jehož lidské společenství se ortodoxně řídí pouze teoretickými zákony svobodného trhu, tedy absolutně bez jakýchkoliv regulací. Z toho odvozuji, že liberální ekonomie nemůže fungovat jako univerzální teorie lidského chování a jsem kritický vůči všem, kteří to tvrdí. Stejně tak ale neznám příklad lidského společenství, jehož typickým členům by bylo jedno, jaký mají příjem nebo kolik času stráví tou či onou prací. Kteří by byli ochotni pracovat jako havíři za stejnou mzdu a se stejnou spotřebou kalorií jako vrátní či dispečeři. Které by ekonomické minimum nedeterminovalo, protože by na něj nebyli schopni reagovat (a umřeli by hlady i v případě, že nějaká alternativa existuje).

Jedině v takovéto společnosti platí, že ekonomie není vědou, ale pavědou či ideologií. Pokud má pan Hošek pod pojmem "tvrdá kriteria vědeckého poznání" na mysli absolutní přesnost a plnou reprodukovatelnost v duchu klasické fyziky, pak má pravdu. Takováto kritéria nelze použít na vědu, zabývající se chaotickými systémy (kromě ekonomie jde například i o klimatologii). Tady se pracuje s pravděpodobností, podobně jako v kvantové mechanice. To ale neznamená, že závěry takovéhoto zkoumání nemají praktický smysl. Mnoho kritiků ekonomie věnuje téměř výhradní pozornost rozdělování hodnot a téměř ignorují jejich vytváření. Rozdělování již vytvořeného může být pouze mocenskou záležitostí. Ekonomii v takovém případě opravdu nepotřebujeme. Vytváření nových hodnot na rozkaz je také možné, ale není to příliš efektivní. Příkladem by mohl být válečný komunismus za občanské války v Rusku.

Pravda, ne každý držitel reálné moci je v situaci, která ho tlačí k ekonomicky nejefektivnějším cestám. Koneckonců, co fungovalo včera, to nejspíš bude fungovat i zítra. Dlouhodobě ale takováhle strategie vede k vážným problémům. Ekonomické boží mlýny sice melou pomalu -- někdy celé generace, někdy i déle -- ale poměrně jistě. Pokud ovšem někdo chce s výše uvedenou filozofií hospodářství či společnost reformovat, pak se vážné problémy objeví zpravidla mnohem dříve. Václav Klaus možná není tak geniální ekonom, jak si myslí.

Možná, že Pithartův ministr Vrba by české podniky zprivatizoval o nějakou tu stomiliardu výhodněji. Ale jestli má být výše uvedená filozofie alternativou těch, "kteří tomu jediní rozuměli", pak zaplať Pánbůh za Klause. Ať byl jaký byl, ať dělal co dělal, české hospodářství k úplnému kolapsu nepřivedl. Nepovažoval jsem to za samozřejmé ani tehdy a nepovažuji to za samozřejmé ani dnes.

                 
Obsah vydání       7. 5. 2008
8. 5. 2008 Opravdu sváteční den Ivan  Votava
7. 5. 2008 Květen 2008: babo, raď Boris  Cvek
7. 5. 2008 Květen 2008: Babo, prosím, neraď Karel  Březný
7. 5. 2008 Proč nám nepomohli? Protože o to nikdo nepožádal Pavel  Urban
7. 5. 2008 O jednom hudebním vystoupení nuceně nasazených v Říši Petr  Klán
7. 5. 2008 Jan Tamáš zahájí hladovku proti radaru
8. 5. 2008 Proč ta zášť?
8. 5. 2008 Americké náboženské organizace protestují proti továrně na jaderné hlavice
7. 5. 2008 Vyváženost je v České televizi samozřejmostí Ladislav  Šticha
7. 5. 2008 Dotaz panu Štichovi, mluvčímu České televize
7. 5. 2008 Co všechno udělal mluvčí ČT špatně Jan  Keller
6. 5. 2008 Násilí rozhoduje o programu galerie hlavního města Prahy Ondřej  Slačálek
7. 5. 2008 Krize v Rusku
7. 5. 2008 Demokratická vláda nedokáže přikazovat ekonomice Pavel  Urban
6. 5. 2008 Tisícovka lidí na demonstraci Ne základnám Štěpán  Kotrba
6. 5. 2008 Radarová inkvizice Karel  Dolejší
7. 5. 2008 Michael  Marčák
7. 5. 2008 Nebezpečné klouzání po povrchu
7. 5. 2008 Brusel má svých vlastních starostí dost Ivo  Šebestík
7. 5. 2008 Divadelníci v kapitalismu František  Řezáč
7. 5. 2008 Izraeli je šedesát Patrick  Seale
7. 5. 2008 Článek který Právo neotisklo Mojmír  Babáček
7. 5. 2008 Jednotná levice: fikce či reálná možnost?
7. 5. 2008 Věnec sonetů (V) Jaroslav  Seifert
7. 5. 2008 O Seifertově Věnci sonetů Jan  Čulík
8. 5. 2008 Český rozhlas Online: video z boje o rozhlas ve vysoké kvalitě na webu
7. 5. 2008 Přistupujte k oponentovi s trochou úcty Ladislav  Šticha
6. 5. 2008 Mluvčí jako klenot České televize Jan  Keller
7. 5. 2008 Úctu si zaslouží profesionál Štěpán  Kotrba
7. 5. 2008 Díky profesoru Kellerovi
7. 5. 2008 Odbíjená mezi Českou televizí a jejími diváky
7. 5. 2008 Odvysíláním reportáže Luboše Rosího ČT tvrdě narušila svůj veřejnoprávní statut Jan  Čulík
7. 5. 2008 Je mluvčí ČT hluchý a slepý!?
7. 5. 2008 PRD zve ČT na hru Alois! Mein Gott!!
6. 5. 2008 ČT není vlivovou agenturou Ladislav  Šticha
7. 5. 2008 O umělcích, kteří umějí, neboli Pozdrav z města, kde nemám kufr Uwe  Ladwig
7. 5. 2008 Případ ukradeného deštníku vyšetřen? Wenzel  Lischka
6. 5. 2008 Srbské ikony, albánské fangle a balkánská politická masturbace Lenka  Kučerová
7. 5. 2008 Vyhoďte je už konečně všechny -- ty ouředníky! Beno  Trávníček
30. 4. 2008 Miloš Pick: Zápas o pětidenní pracovní týden v éře reforem Miloš  Pick
6. 5. 2008 Fotografie Petra Fialy
4. 5. 2008 Ten problém je i náš, vážení Hana  Mudrová
6. 5. 2008 Hamáček: Mým hlavním argumentem je kontinuita zahraniční politiky ČR Jan  Hamáček
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008