9. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 1. 2008

Úspěchy lhářů a co s tím

Metoda ohlupování obyvatelstva stálým opakováním lží se s úspěchem používala za všech nedemokratických režimů a je smutné, když je používána jako pracovní postup i reprezentací strany, která má v názvu "demokratická". Využívá se přitom skutečnosti, že většina lidí má jen málo informací o reálném stavu věcí a dost je i těch, kteří nejsou schopni dostupné informace správně vyhodnotit. Potom není těžké uplatnit účelové lži vybrané pomocí zneužité psychologie. V televizi jsou pak záběry paní, které rády zaplatí poplatky, protože zdraví je přednější, než těch pár korun. A nevědí nic o tom, že zavádění poplatků má nahradit chyby, které se měly odstranit a neodstranily a zastřít další nepravosti a i když většina lidí poplatky unese, pro někoho jsou bariérou. Takto se do oblbování zapojují i média a připravuje se půda, aby prošly i velké loupeže společného vlastnictví občanů, jako je privatizace nemocnic za babku za současné ztráty garancí s nimi spojených a vydání zdravotních pojišťoven a fondů veřejného pojištění do soukromých rukou, což umožní trvalé a neomezené vysávání dříve chráněných veřejných fondů ve prospěch nových majitelů zdravotnictví.

Ve veřejném zdravotnictví přetrvávají deformace z dob, kdy bylo formováno zdravotnickými profesionály podle síly jednotlivých zájmových skupin a v rámci střetů se zájmy občanů, které nebyly respektovány. Postupně se stále více uplatňovala neracionální podpora podnikatelského stavu a hrozí v Evropě nevídaná amerikanizace zdravotnictví, směřující k velkému růstu nákladů a klesání efektivnosti systému. Probíhá to bez otevřeného přiznání, v čím zájmu se to dělá. Chybí i jen náznak snahy odstranit staré deformace. Naproti tomu ignorování Ústavy ČR a vysokých zákonů o lidských právech má přímo manifestační charakter. Smysl jejich ustanovení je překrucován a popírán v rozporu s přirozenou logikou a zřetelně patrným záměrem zákonodárce.

Tak, například, úplnost zdravotní péče, garantované Ústavou, prý může být obyčejným zákonem libovolně omezena, takže vlastně žádnou ústavní garanci nemáme. Tato zásadní argumentace sporem je odmítána s tím, že prostý občan tomu nemůže rozumět, že od toho je jen Ústavní soud. To je ovšem sprostá lež. Ústava a vysoké mezinárodní právní normy jsou srozumitelné i díky tomu, že ve vzájemném kontextu většinou dávají jednoznačný smysl, a kdyby byly pochybnosti, platí podle vyjádření předsedy Ústavního soudu to, co je pro občana nejpříznivější. Je velmi smutné, že občané, o jejichž blaho by měla Vláda a Parlament dbát, se musí obracet na Ústavní soud se žádostí o pomoc.

Ministrova skupina se snaží za podpory těch, kteří si nové uspořádání zdravotnictví objednali, namluvit obyvatelstvu, že jediná cesta ke zdravotní péči je placení dalších a dalších peněz navíc, jejichž osud nebudou moci pojištěnci kontrolovat ani prostřednictvím k tomu účelu volených zástupců a dokonce ani prostřednictvím málo chápající politické reprezentace. Je to lež, a proto chce Svaz pacientů ČR ukázat, jak lze veřejné zdravotnictví hospodárně zorganizovat a z dostupných zdrojů i uživit i při respektování Ústavy ČR, všech vysokých zákonů o lidských právech a požadavků kvality a bezpečnosti poskytované péče a při v mezinárodním srovnání odpovídajícím odměňování lékařů i sester. Projekt "Veřejné zdravotnictví jako služba občanům" je projednáván ve veřejné diskusi nazvané "Hranatý stůl" za podpory některých členů Parlamentu a dalších osobností. Po optimalizaci detailů bude k dispozici politické reprezentaci, která se bude chtít ujmout prosazování zájmů všech občanů.

                 
Obsah vydání       9. 1. 2008
8. 1. 2008 Dilema František  Duška
9. 1. 2008 Poplatky za zemřelé
9. 1. 2008 Český rozhlas Radiobulvár: A takhle to vypadá, když rádio řídí Rada Štěpán  Kotrba
9. 1. 2008 Společnost velkolepých cílů Bohumil  Kartous
9. 1. 2008 Michael  Marčák
9. 1. 2008 Dětská chudoba - v Británii i jinde?
8. 1. 2008 Jsou nemocní simulanti a zaslouží trest? Petr  Wagner
9. 1. 2008 Je situace paní Neumannové opravdu tak zoufalá?
9. 1. 2008 BBC a indicie naznačující budoucí realitu v Pákistánu a Afghánistánu Štěpán  Kotrba
8. 1. 2008 Je možno chudým napomoci před "reformou zdravotnictví" použitím výjimečného legislativního prostředku? Vladislav  Černík
9. 1. 2008 Úspěchy lhářů a co s tím Josef  Mrázek
9. 1. 2008 Remcaly by přešel humor, kdyby byli nemocní
9. 1. 2008 Opět na Bělehrad!? Kateřina  Konečná
9. 1. 2008 Životní minimum: omluva čtenářům za ministerstvo zahraničí
9. 1. 2008 ČEZ! ČEZ? Martin  Martínek
9. 1. 2008 Starosti a radosti na prahu dalšího roku Egon T. Lánský
9. 1. 2008 TASR: Nežná revolúcia: Scenár silového riešenia existoval Oskar  Krejčí
8. 1. 2008 Soud rozhodl, že Rathovo tvrzení o korupčních aktivitách ODS a Dalíka není nepravdivé
8. 1. 2008 Klvaňa selhal na celé čáře: základnu odmítá 70% občanů
8. 1. 2008 Editor pořadu Newsnight: BBC případ dvou "diplomatů" vyhoštěných z Afghánistánu vyšetřuje Jan  Čulík
9. 1. 2008 Profízlovaná země Zdeněk  Jemelík
9. 1. 2008 Průvodce šarí'ou - cesta k pramenům islámského práva Jan  Potměšil
9. 1. 2008
9. 1. 2008 Mají osmičky v letopočtech nějakou specifickou vypovídací hodnotu? Miloš  Dokulil
9. 1. 2008 Poodhalují nám média roušku zahalující budoucnost? Miloš  Dokulil
9. 1. 2008 Umění "děsí" už dlouho Jan  Paul
9. 1. 2008 ■ ■ ■ Jiří  Gold
9. 1. 2008 Do toho, potrestejte Ztohoven! Michal Z. Čenko
9. 1. 2008 Britské vládní kursy asertivity pro muslimky
9. 1. 2008 Až promluví Babičky... Marie  Haisová
8. 1. 2008 Neprofesionalita nebo Profesionálové? Jan  Zeman
8. 1. 2008 Vendelín Čtvrtek: Odložený happyend příběhu o zachráněném bezdomovci - část 2 Ivan  David
8. 1. 2008 Problém je, že myšlení bolí Jiří  Vlasák
8. 1. 2008 Průvodce šarí'ou - historický vývoj islámského práva Jan  Potměšil
8. 1. 2008 Stále otevřenější propojení ODS s krajní pravicí
4. 1. 2008 Jan Čulík, Knihy za ohradou
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007