9. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 1. 2008

Monitor Jana Paula:

Umění "děsí" už dlouho

Nepozornost, vyvolaná už předem vytvořeným názorem mě nepřekvapuje, a tak se ani nedivím, že Pavlu Cholevovou můj článek "Ztohoven půjdou k soudu, jenomže co vlastně bude souzeno?" nadzvedl, protože ona už dávno ví, co je umění. Svůj text nebudu dodatečně obhajovat, čtenář si vytvořil svůj vlastní pohled, nepotřebuji ho přesvědčovat.

Jestliže jsem ale zmínil, že určit umění je složité v době, kdy uměním je údajně všechno, co je za umění prohlášeno, tak to ještě neznamená, že tento názor sdílím. Konstatoval jsem pouze radikální postoj deklarovaný výstavou Dokumenta, abych nastínil krajní názorovou hranici. Pavla Cholevová také pokládá otázky, na které skupina Ztohoven už odpověděla, jenomže autorka jim zřejmě buď neporozuměla a nebo podle ní odpověděli špatně.

Ve své reakci kromě jiného píše, cituji: "Na takových "uměleckých" počinech mi vadí ta lež, podlost, klam, zneužití něčí důvěry v něčí renomé. Dělat si slávu na podvodu druhého. Umění by mělo obohacovat, nebo dávat podněty k zamyšlení, ale ne nutit lidi nedůvěřovat preventivně komukoliv, byť sebevíc slušnému nebo věrohodnému." No, to je přesně to, co zase vadí skupině Ztohoven na médiích a nemyslím že neoprávněně.

Názor autorky jejich obavy jen potvrzuje a mé taky. Podle ní děsit lidi lží ve jménu slušné instituce (sic!) není umění ani omylem. Když si Eduard Manet dovolil v roce 1863 vystavit dnes nevinný obraz Snídaně v trávě, vyvolal tím na Salonu zděšení také a takových příkladů lze uvést z oblasti umění řadu. A nikdo soudný dnes nepochybuje o tom, že Manet umělec byl a umění vytvářel, dokonce velké umění.

Navíc o co méně děsí sama média občany svými zprávami? Dobře, namítnete, že to je pravda zobrazené reality, avšak o co menší je pravda záměru skupiny Ztohoven ukázat, že ona realita může být i jinak, než jak ji lidé prostřednictvím médií přejímají? Cožpak dějiny médií nejsou současně i dějinami manipulací, propagandy a ideologií? Jako kdyby se zprávy promítaly v médiích sami ze své vůle, bez vědomí těch, kteří je třídí, zpracovávají a zveřejňují.

Štěpán Kotrba zase ve své textu Umělecké dílo v kontextu společnosti http://www.blisty.cz/2008/1/4/art38122.html reaguje na můj názor (umělecké dílo by mělo být posuzováno jen ve svém záměru) když píše, že záměr umělce může být jiný, než je kvalita jeho vyjádření. No právě, vždyť o to jde, jakým způsobem přece naplní svoji představu (a tu má, předpokládám, každý umělec), tak je jeho dílo kvalitní. A jestliže je nekvalitní, pokud k tomu nějakou analýzou dojdeme, tak se mu jednoduše nepodařilo záměr naplnit.

Proto tvrdím, že pochopení záměru je klíčem k posouzení kvality díla, protože přece nejde vůbec jen o formální, tedy stavební složku díla, když forma je pouze jedna jeho polovina, tedy ta, která nese sdělení a na tom, jaké je, zpětně forma závisí. Nepochybuji o tom, že o dualitě či propojení obsahu a formy Štěpán Kotrba moc dobře ví. Nemohu si pomoci, ale v případě akce skupiny Ztohoven nesla forma zpracování jasný obsah a záměr naplnila.

Ano, umělec bude vždy hodnocen za dosažený účinek svého díla, to je sice logické, ale atomový hřib skupiny Ztohoven vyděsil jenom některé diváky, mnozí jiní naopak záměr pochopili a vyděšeni nebyli. Lze také z historie vyjmenovat řadu příkladů, kdy se umění stalo politickým činem a přesto zůstalo uměním, třeba zrovna Picassova Guernica. "U Guerniky je i dnes politické úplně všechno," říká v TV dokumentu ČT Piccasova Guernica prof. Durano z Bilbaa.

Necítím se být žádným obhájcem skupiny Ztohoven, naopak, považuji jejich atomový hřib z vizuálního hlediska za ne moc přesvědčivý (o to menší důvod, aby děsil), spíše amatérský, ale pokud napíše pan Kotrba že šlo o propagandu politického názoru, měl by uvést jakého. To by mě fakt zajímalo, nic takového tam nevidím a rád se nechám poučit. Důrazná formulace ideového záměru (třeba tvrzení: bereme si slovo) ještě není politický názor.

Stejně tak Kotrbovo tvrzení, že jde v případě skupiny Ztohoven o užité umění, ještě neříká nic o umění. No jistě, užité umění je pak všechno umění, pravda, z hlediska jeho společenské užitnosti a nebo nakonec užitečnosti? Mě dojmologie vždycky pobaví schopností absurdní dezinterpretace smyslu názorové výměny. Buď jak buď, jsou jisté artefakty "užitého" umění, které jsou prostě užitější, či užití schopnější, třeba jen proto, protože jsou lidem více k užitku.

                 
Obsah vydání       9. 1. 2008
8. 1. 2008 Dilema František  Duška
9. 1. 2008 Poplatky za zemřelé
9. 1. 2008 Český rozhlas Radiobulvár: A takhle to vypadá, když rádio řídí Rada Štěpán  Kotrba
9. 1. 2008 Společnost velkolepých cílů Bohumil  Kartous
9. 1. 2008 Michael  Marčák
9. 1. 2008 Dětská chudoba - v Británii i jinde?
8. 1. 2008 Jsou nemocní simulanti a zaslouží trest? Petr  Wagner
9. 1. 2008 Je situace paní Neumannové opravdu tak zoufalá?
9. 1. 2008 BBC a indicie naznačující budoucí realitu v Pákistánu a Afghánistánu Štěpán  Kotrba
8. 1. 2008 Je možno chudým napomoci před "reformou zdravotnictví" použitím výjimečného legislativního prostředku? Vladislav  Černík
9. 1. 2008 Úspěchy lhářů a co s tím Josef  Mrázek
9. 1. 2008 Remcaly by přešel humor, kdyby byli nemocní
9. 1. 2008 Opět na Bělehrad!? Kateřina  Konečná
9. 1. 2008 Životní minimum: omluva čtenářům za ministerstvo zahraničí
9. 1. 2008 ČEZ! ČEZ? Martin  Martínek
9. 1. 2008 Starosti a radosti na prahu dalšího roku Egon T. Lánský
9. 1. 2008 TASR: Nežná revolúcia: Scenár silového riešenia existoval Oskar  Krejčí
8. 1. 2008 Soud rozhodl, že Rathovo tvrzení o korupčních aktivitách ODS a Dalíka není nepravdivé
8. 1. 2008 Klvaňa selhal na celé čáře: základnu odmítá 70% občanů
8. 1. 2008 Editor pořadu Newsnight: BBC případ dvou "diplomatů" vyhoštěných z Afghánistánu vyšetřuje Jan  Čulík
9. 1. 2008 Profízlovaná země Zdeněk  Jemelík
9. 1. 2008 Průvodce šarí'ou - cesta k pramenům islámského práva Jan  Potměšil
9. 1. 2008
9. 1. 2008 Mají osmičky v letopočtech nějakou specifickou vypovídací hodnotu? Miloš  Dokulil
9. 1. 2008 Poodhalují nám média roušku zahalující budoucnost? Miloš  Dokulil
9. 1. 2008 Umění "děsí" už dlouho Jan  Paul
9. 1. 2008 ■ ■ ■ Jiří  Gold
9. 1. 2008 Do toho, potrestejte Ztohoven! Michal Z. Čenko
9. 1. 2008 Britské vládní kursy asertivity pro muslimky
9. 1. 2008 Až promluví Babičky... Marie  Haisová
8. 1. 2008 Neprofesionalita nebo Profesionálové? Jan  Zeman
8. 1. 2008 Vendelín Čtvrtek: Odložený happyend příběhu o zachráněném bezdomovci - část 2 Ivan  David
8. 1. 2008 Problém je, že myšlení bolí Jiří  Vlasák
8. 1. 2008 Průvodce šarí'ou - historický vývoj islámského práva Jan  Potměšil
8. 1. 2008 Stále otevřenější propojení ODS s krajní pravicí
4. 1. 2008 Jan Čulík, Knihy za ohradou
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007