19. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 12. 2007

Okupovaná palestinská území: Odepřená důstojnost

tisková zpráva Mezinárodního červeného kříže

Na všech okupovaných palestinských územích -- v Pásmu Gazy i Západním břehu, jsou Palestinci vystaveni útrapám v základních životních záležitostech -- je jim bráněno v tom, co činí lidskou každodenní existenci většiny lidí.

Okupováni

Na všech okupovaných palestinských územích -- v Pásmu Gazy i Západním břehu, jsou Palestinci vystaveni útrapám v základních životních záležitostech -- je jim bráněno v tom, co činí lidskou každodenní existenci většiny lidí. Palestinská území jsou v hluboké humanitární krizi, milionům lidí je odepřena lidská důstojnost. Nejen někdy, ale každodenně.

Pro Palestince není nic předvídatelné. Pravidla se mohou bez jakéhokoli vysvětlení změnit ze dne na den. Žijí ve stále se měnícím prostředí, přizpůsobují se okolnostem, na něž nemají žádný vliv a za stále se snižující možnosti volby.

Uvězněni v Pásmu Gazy

Přestože je Pásmo Gazy uzavřeno, konflikt mezi ozbrojenci a Izraelci neúprosně pokračuje. Palestinští bojovníci téměř každodenně vystřelují směrem na Izrael rakety.

Izraelská armáda podniká pravidelně nájezdy hluboko do Pásma Gazy, útoky ze vzduchu i moře. Palestinské civilní obyvatelstvo zůstává uzavřeno, nemá možnost útoku a je zasahováno vnitro-izraelskými srážkami.

Od ozbrojených srážek mezi Fatahem a Hamasem letos v červnu zůstaly přechody mezi Gazou a Izraelem pro obyvatele Gazy uzavřeny. Studium či léčebná péče na Západním břehu, v Izraeli, Východním Jeruzalému či v zahraničí jsou prakticky vyloučeny s výjimkou pacientů v ohrožení života. A někdy ani jim není dovoleno Gazu opustit. Není možné dovést dostatek antibiotik ani mléka pro děti.

Od jednostranného uvolnění v r. 2005 vybudoval Izrael bezpečnostní pásmo uzavírající Gazu a toto pásmo dále zasahuje již tak přelidněné oblasti Pásma s těžkými důsledky pro obyvatelstvo. Neurčitým rozšiřováním je tak zabíráno stále více zemědělské půdy a je ohrožován na životě každý, kdo se dostane příliš blízko. Půda byla obyvatelům zabavena, domy zbořeny.

Obyvatelé Gazy s úzkostí pozorují, jak se vyprazdňují vlivem blokády police v obchodech. Ceny strmě stouply, jen málo stačí a Gaza bude "cenově nedostupná". Podle Světového potravinového programu ztratilo od června 2007 práci na 80.000 obyvatel Gazy, již tak velká nezaměstnanost se zvýšila na 44%, Mnoho místního průmyslu muselo být uzavřeno, neboť 95% průmyslu je závislé na dovozu surovin. Izrael však omezil dovoz jen na "základní zboží", tedy jen základní potraviny, zatímco dovoz dalších důležitých potřeb nutných k údržbě infrastruktury či provozu místního průmyslu je do Gazy zakázán.

Zemědělci v Gaze si pamatují, jak zelená byla dříve jejich pole. Bohatá úroda citrusů a olivovníků byla exportována do Izraele a Západního břehu. Dnes časté vojenské nájezdy zničily jejich pole a vykácely stromy. 5.000 zemědělců živících se vývozem rajčat či jahod přišli o veškeré příjmy -- jejich plodiny sklizené v létě shnily na přechodech vlivem embarga na vývoz.

Úpadek infrastruktury

Infrastruktura Pásma Gazy je v dezolátním stavu. Před osmi měsíci praskla hráz odpadní nádrže na severu Gazy a stovky tisíc litrů splašků zaplavily beduínskou vesnici, zabily 5 a zranily 16 osob a zničily příbytky tisíců. Od té doby nemohla být řádná oprava provedena, neboť izraelská blokáda znemožňuje dovoz nutných součástek.

Základní služby -- nemocnice, vodovody a kanalizace -- nemohou fungovat, není-li v provozu elektrorozvodná síť. V červnu 2006 zničilo izraelské letectvo elektrárnu v Gaze, která v současnosti pracuje nejvýše na polovinu výkonu. Dodávka elektřiny v Gaze je zcela nespolehlivá a závislá na vnějších zdrojích. Není možné zajistit ani základní potřeby obyvatelstva. Nezbytné služby jsou tak odkázány na generátory, což je riskantní -- jsou závislé na palivu a náhradních dílech, jejichž dovoz rovněž Izrael omezuje.

Omezení života na Západním břehu (Jordánu)

Přístup k půdě

Humanitární situace na Západním břehu se den ode dne zhoršuje. Palestinci mohou jen bezmocně přihlížet konfiskaci jejich půdy. Izraelská osídlení i silnice zabírají víc a více země, kterou rodiny po generace kultivovaly. Vybudováním zdi oddělující Západní břeh, která prochází hluboko palestinskými územími byla řada vesnic rozdělena, velké plochy se staly zemědělcům nedostupné. během léta mohli zemědělci jen bezmocně přihlížet, jak divoký oheň ničí jejich olivovníky za bariérou. Nemohli tomu zamezit -- otevření brány nebylo naplánováno, jiní neměli potřebné povolení. Některé ze stromů byly i padesát let staré -- námaha dvou generací tak byla zničena během jediné noci.

K získání povolení ke vstupu na své vlastní pozemky musí rolník podstoupit boj s byrokratickou mašinerií, kde musí pracně dokládat vlastnické právo, právo k budovám apod. Mnoho rolníků tráví hodiny v kancelářích izraelské civilní správy a častá odmítnutí jsou zdůvodňována bezpečnostními důvody, mezi něž patří i to, že někdo z příbuzenstva byl někdy vězněn.

Přístup k cestám

Mnohé cesty na Západním břehu spojující palestinské vesnice s blízkými městy jsou nyní přerušeny betonovými bloky, příkopy, náspy či ocelovými zábranami. Tyto překážky znemožňují Palestincům přístup k jejich zemi, jejich vodním zdrojům či dokonce skládkám odpadků. Rozdělují jedno společenství ve dvě, oddělují vesnice od měst, oblasti od sebe...

Palestinci ze svých domovů pozorují Izraelce jedoucí po čerstvě vybudovaných silnicích na palestinské půdě spojujících izraelské vesnice navzájem či s Tel Avivem a Jerusalémem. Oni však musejí užívat prašných objížděk, chtějí-li se dostat ke svým školám, do práce, na bohoslužby, do nemocnic či jen na návštěvu k příbuzným. V kdysi vzkvétajícím 177 tisícovém Nábulusu na severu Západního břehu jsou uzavřeny dvě hlavní výpadovky -- lidé nesmí užívat svá vlastní auta, ale musí jet taxíky, což nakonec vyčerpává jejich i tak omezené zdroje.

Sužující osadníci

Palestinci žijící blízko izraelských osadníků byli nejen oloupeni o svou půdu, ale jsou často -- včetně dětí -- vystaveni trápení ze strany Izraelců. Počet trestných činů vůči palestinským obyvatelům na Západním břehu se dle zjištění MVČK v posledních pěti letech ztrojnásobil, nicméně policejní šetření jsou vzácná a stejně většinou končí tím, že "pachatele se nepodařilo identifikovat". Dochází i k ničení zemědělské produkce (kácení hájů apod.)

Výzva umožnit důstojný život

Důstojnost Palestinců je každodenně pošlapávána jak v Gaze, tak na Západním břehu. Izraelská krutá bezpečnostní opatření mají enormní humanitární dopady, zanechávají obyvatelstvo pod okupační mocí jen tak tak přežít, ale neumožňují žít normální a důstojný život.

Izrael má právo chránit vlastní civilní obyvatelstvo. Nicméně vždy musí být respektována proporcionalita mezi oprávněným bezpečnostním zájmem Izraele a ochranou práv a svobod Palestinců žijících pod izraelskou okupací. Dosud však této rovnováhy nebylo dosaženo.

1,4 milionu Palestinců žijících v Gaze platí za konflikt a ekonomická omezení svým zdravím a živobytím. Omezení dodávky elektřiny a paliva dále prohlubuje jejich útrapy a je porušením základních humanitárních principů.

Na Západním břehu pak izraelské osídlení ovlivňuje všechny aspekty života Palestinců, vede ke ztrátě půdy a příjmů, provází život Palestinců násilím ze strany izraelských osadníků. Vyčerpávající omezení pohybu brání k přístupu k práci a vede k bezpříkladným hodnotám nezaměstnanosti a chudoby.

Jen okamžitá, nová a odvážná politická akce může změnit krutou realitu mnohaleté okupace, obnovit normální společenský a ekonomický život palestinských obyvatel a umožnit jim důstojně žít.

Plné znění zprávy ICRC Report The occupied Palestinian territories: Dignity Denied je k disposici ZDE

Pro ČR vydal: Český červený kříž info@cervenykriz.eu

Mezinárodní výbor Červeného kříže -- ICRC (Ženeva) je neutrální, nestranná a apolitická instituce. Misí MVČK je pomoc a ochrana obětí ozbrojených konfliktů a vnitřních násilností, jakož i prosazování mezinárodního humanitárního práva a dohled nad jeho dodržováním. Spolu se 186 národními společnostmi Červeného kříže (Č. půlměsíce, Davidovy hvězdy) tvoří Mezinárodní Červený kříž (Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce).

                 
Obsah vydání       19. 12. 2007
19. 12. 2007 Podle Světové zdravotnické organizace je americké zdravotnictví kvalitou na 72. místě na světě, Británie na 26. místě Jan  Čulík
19. 12. 2007 Proč se Právo bojí vést veřejnou diskusi? Jan  Kavan
19. 12. 2007 V ČR můžete říct bez korekce jakoukoliv pitomost Jan  Čulík
19. 12. 2007 Jak efektivní je "tržní" americké zdravotnictví? Jaroslav  Polák
19. 12. 2007 Britští konzervativci podporují státní zdravotnictví
19. 12. 2007 Okupovaná palestinská území: Odepřená důstojnost
19. 12. 2007 Jaderné elektrárny a rakovina u dětí
19. 12. 2007 Posvátný zápas na stránkách Britských listů aneb co všechno je džihád Jan  Potměšil
19. 12. 2007 Český rozhlas: Hrbáčkův špionážní pomníček Štěpán  Kotrba
18. 12. 2007 Bývalí důstojníci ČSLA i AČR zpochybňují kompetentnost Topolánkovy vlády ve věci radaru
19. 12. 2007 Rozhovor s nebožtíkem Jan  Stejskal
19. 12. 2007 "Demokracie" v Iráku znamená teror pro ženy Lukáš  Lhoťan
19. 12. 2007 Ochrana životního prostředí nejen v Bali, ale i před restauracemi, neboli Hřib za strom Uwe  Ladwig
19. 12. 2007 Proč se vměšuje Česká republika do cizích vnitřních záležitostí
19. 12. 2007 Vánoční přání
30. 11. 2007 Jací jsme
19. 12. 2007 Švejnar, televizní střih a pochybnosti demokracie Anna  Čurdová
19. 12. 2007 Tak nám lhali o radaru
19. 12. 2007 Vlasti Vladimir  Nabokov
19. 12. 2007 Rodiče, včas se seznamte s realitou života
19. 12. 2007 ČT je vnímána jako česká, důvěryhodná, informativní, pro děti, inteligentní a zajímavá
19. 12. 2007 Ropný zlom: Plnou nádrž všem! Lukáš  Rázl
19. 12. 2007 Překvapivé prohlášení: Kuba podepíše Pakt o lidských právech Felipe Pérez Roque
19. 12. 2007 Immanuel Wallerstein: Velký obrat? Zpráva NIE o Íránu Immanuel  Wallerstein
18. 12. 2007 Rozvaha a odříkání je součástí založení rodiny
18. 12. 2007 Myšlenka dne (včerejšího)
18. 12. 2007 Globalizace, spravedlnost a univerzální hodnoty: Wallersteinova kritika evropského univerzalismu Rudolf  Převrátil
18. 12. 2007 Výbor pro prevenci domácího násilí -- zmizí konečně šikana, slídění a domácí násilí z přestupkových řízení? Jan  Potměšil
17. 12. 2007 Britské listy v angličtině?
16. 12. 2007 Hospodaření OSBL za listopad 2007