17. 8. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 8. 2007

Schwarz odmítá, že by Golga nechtěli odvézt, kdyby nezaplatil

tečka za případem "Záchranka" s vyjádřením ředitele pražské záchranné služby

Ředitel Schwarz se v komunikaci s redakcí po prověření okolností dnes ráno zastal svých zaměstnanců a vysvětlil, že pacientův stav už na místě zásahu nevyžadoval akutní převoz, pacient se probral z bezvědomí, komunikoval a tak posádka přistoupila k řešení administrativy. Proto požadovala už na místě doklad totožnosti a doklad o zdravotním pojištění. To potvrdil redakci BL i Golgův kolega. Zaměstnanci záchranky odmítají, že by odmítli pacienta převézt, pokud by nezaplatil, ale že ho ještě na místě informovali, že pokud nepředloží doklad o pojištění, bude mu předepsán k úhradě. "Platba na místě v kanceláři byla aktivitou přítomných kolegů pacienta, kteří sami peníze posádce předali. Rozhodně to nebylo tak, jak je popsáno a co je předmětem kritiky," tvrdí ředitel Schwarz. Podle něj je každý cizinec povinen informovat se před příjezdem do ČR, jaké zde platí podmínky zdravotní péče. Informace by měl podat občanovi jeho zastupitelský úřad. Fakturu Golgo dostal po převozu v nemocnici. "Kde je důvodem léčby přítomnost alkoholu a drog, neplatí žádná zdravotní pojišťovna," vysvětluje obecně ředitel záchranné služby s tím že u tohoto pacienta ale žádný test na přítomnost alkoholu či THC prováděn nebyl.

Jak probíhala následná péče v nemocnici, kam naši záchranáři pacienta řádně a v pořádku předali, nevím, ale to už patří do jiné oblasti a nesouvisí s naší činností. Údajně pacient sám odešel bez ošetření. A ještě jeden důležitý fakt, uváděná a kritizovaná fakturace byla provedena až v nemocnici, protože záchranáři již neměli nový prázdný formulář faktury a vypůjčili si jej až v nemocnici od druhé posádky, která byla předání pacienta v nemocnici náhodně přítomna s jiným pacientem. Platba na místě v kanceláři [redakce deníku Metro, kde Fabiano Golgo omdlel a kam byla záchranná služba volána - pozn. aut. ] byla aktivitou přítomných kolegů pacienta, kteří sami peníze posádce předali.

Přestože se náš zaměstnanec choval velmi profesionálně a slušně, dodržel stanovená pravidla a nebylo ohroženo zdraví ani život pacienta, je popis události napsán bulvární způsobem. Domnívám se, že pan doktor Čulík napsal své rozhořčené vyjádření pod vlivem okolností a z neznalosti celé problematiky i ovlivněn nepravdivými a neúplnými informacemi o celé události. Nehodí se, aby vysokoškolsky vzdělaný člověk uváděl, že se jedná o nehoráznou, nelidskou a fašistickou praxi, když popis neodpovídá skutečnosti.

Zaměstnanci záchranné služby, záchranná služba a ani náš zřizovatel nejsou zodpovědní za to, jakým způsobem "stát" nastavil poskytování zdravotní péče a její úhradu. Nic není zadarmo a ani poskytnutí zdravotní péče není od pádu komunismu v ČR zdarma. Zcela běžně se v zemích EU i jinde ve světě platí za poskytnutou zdravotní péči vč. práce záchranné služby.

V rozhovoru jsem jako příklad uvedl osobní zkušenost z Rakouska, kdy záchranná služba odmítla poskytnout jakoukoliv péči mému kamarádovi, který si zlomil na sjezdovce ruku, jen proto, že nebyl pojištěn. Podobné zkušenosti má tisíce našich občanů z cest po Evropě i jinde po světě, takže Vaše sdělení a názory pana doktora Čulíka jsou zcestné a nepravdivé.

Příklad Velké Británie by se dal také popsat jako socialismus v kapitalistické zemi.

Ano, máte pravdu, tam je zdravotnictví státní a proto není zdravotní pojištění potřeba pro úhradu práce záchranné služby, která je stejně jako zdravotní péče placena ze státní pokladny. U nás jsou tímto způsobem ze složek IZS hrazeny pouze činnosti policie a hasičů, ZZS nikoliv.

Není pravdou, že by zaměstnanci pacientům vyhrožovali tím, že je neošetří a neodvezou, dokud nezaplatí. Pokud máte takové případy, tak je předložte, ale pokud to jsou jen Vaše dojmy a úsudky, tak byste je jakožto seriozní novinář neměl uvádět.

Stejně jako další nepravdivá tvrzení či úvahy, že lidem, kteří utrpí vážné zranění nebo je postihne infarkt a nebo budou zraněni jakožto účastníci dopravní nehody nebude dokud nezaplatí poskytnuta péče, je nehorázné, nelidské a demagogické stejně jako fašismus, na který se odvolává pan doktor Čulík. Považuji takovéto sdělení za pomluvu hraničící s šířením poplašné zprávy, protože matete veřejnost a nepravdivě informujete o skutečnosti, která může mít dopad na jejich zdravotní stav. Poškozuje to zdravotnické záchranné služby v ČR a práci záchranářů i lékařů, kteří dělají náročnou a zodpovědnou i nenahraditelnou práci.

A na závěr k informacím o nemožnosti dohledat data v databázi o výjezdu k panu Golgovi. Máme i jinou práci a řešíme i jiné úkoly a problémy, než je aktuální dohledávání údajů o zásahu. To že se nepodařilo ihned nalézt záznam o zásahu není důvodem k pochybnostem nebo spekulacím a podezřením, co se to u nás děje podivného, ale pouze fakt, že příslušný zaměstnanec, který má oprávnění vstupovat do databáze pacientů má dovolenou a druhý kolega musel sloužit kvůli nedostatku lékařů na sanitním voze. Náhradní způsob zjišťování informací trvá déle a do konce pracovní doby se nepodařilo údaje nalézt, protože dispečerky na operačním středisku museli plnit především (kromě hledání v databázi víc než dva měsíce starý záznam) příjem, vyhodnocení a předání tísňových výzev.

Nic nebrání tomu, abyste nás navštívil a poznal osobně, jaká je realita práce ZZS, stejně tak navštívil i jiné ZZS v ČR nebo příště než budete chtít psát zajímavou reportáž o naší práci, tak se zeptal protistrany na její pohled na věc a shromáždil všechna fakta, abyste nepsal nepravdu a nikoho tím zcela zbytečně a nespravedlivě nepoškodil.

Ředitel záchranné služby popírá, že by záchranáři podmiňovali odvoz pacienta platbou a nic takového neprokázalo ani svědectví Golgova kolegy, který za něj provedl hotovostní úhradu. Pokud pacient (v tomto případě Golgo) zašle dodatečně doklad, že má platné zdravotní pojištění (ve fotokopii nebo scanu) záchrance, ta mu hotovostně zaplacenou částku vrátí a bude úhradu požadovat po pacientově zdravotní pojišťovně. Stejně tak může pacient (Golgo) postupovat i vůči své pojišťovně, pokud jeho zdravotní pojištění kryje toto riziko. Pokud pojišťovně zašle doklad o zaplacení částky v hotovosti, ta mu peníze vrátí. Ale to je pacientova volba, zda takto bude postupovat. Pravdou zůstává, že informace o vrácení peněz v případě dodatečného prokázání existence zdravotního pojištění jsem na internetových stránkách ZZS HMP nenašel. Přívětivost stránek pro cizince turisty - texty a specifické návody v několika cizích jazycích, s ohledem na vysvětlení podstatných podmínek, rozdílů a podstaty systému péče v ČR - prostě elektronická komunikace a její ergonomie a srozumitelnost , to je něco co ještě i pražské záchrance schází.

Schwarz ale kategoricky vyloučil, že by účastníci nehody nebo člověk v bezvědomí nebyl neodkladně ošetřen. Přitom sdělil, že náhlá ztráta vědomí (z přepracování, únavy, horka, dehydratace, stresu) tvoří až polovinu zásahů ZZS, druhou největší část tvoří srdeční a cévní příhody, dopravní nehody jen několik procent.

Problém, který zůstává a který nevyřeší ani ředitel záchranky, ani novináři, je absurdní složitost pravidel individuálních úhrad, kontroly a zúčtování s "konkurujícími si" pojišťovnami. Ale to je problém individualizace a privatizace odpovědnosti za rizika, prosazovaný pravicovým konceptem zdravotní péče s postupnou minimalizací inherence státu. Pokud se stát zbavuje odpovědnosti za péči o zdraví občanů (ale i turistů či zahraničních pracovníků) a privatizuje celou tuto oblast, vede to mnohdy k disgustaci, vyjádřené Golgem i velmi emocionálně Čulíkem. Turista, žijící jinak v Skotsku, kde je tato zdravotní péče v rukou státu a není zde riziko bankrotu zařízení, nepochopí, že pro někoho je úhrada výkonu podstatnou součástí přežití zařízení. Stejně tak Brit, nezvyklý nosit u sebe občanský průkaz (který doteď neexistoval) či pas i na procházku po městě či večeři, nepochopí , co ho může potkat v cizině, která je součástí EU, pokud místním zákonům a pravidlům poskytování péče nevyhoví. Turista nejspíše ani nepochopí, že česká Horská služba není součástí záchranného systému, i když na Sněžku se za lyžařem se zlomenou nohou se nevypraví sanitka, ale právě dobrovolní záchranáři HS.

Ředitel záchranky redakci potvrdil, že pražští záchranáři jsou vybaveni letáčky pro cizince, kde v pěti jazycích vysvětlují náležitosti pro cizince té které země, navštívící Prahu. Česká republika má nicméně - a to je záležitostí mezinárodních smluv - pro cizince z Brazílie jiný režim, než pro občany EU či než pro občany bývalého RVHP. A ještě jiné podmínky platí pro občany Velké Británie - v onom "socialismu v kapitalistické zemi". Diskuze o tom, jaký má být nastaven v České republice, v Británii či v EU systém zdravotní péče jako takový, je ovšem na jinou debatu a jiný, neméně důležitý článek. O české sociální a zdravotní politice a hranici pravicových reforem.

Nicméně - podstatné je, zda záchranáři dodrželi v konkrétním případě postupy a zákony, které platí. Zde nelze říci v tuto chvíli nic jiného, než že nejspíše ano. Zda jsou tyto postupy optimální, srozumitelné a akceptovatelné i cizinci se zažitou zkušeností s jinými zdravotními systémy, je otázkou stále a to otázkou zůstane. Ale to i je problém sjednocování legislativy, ale i praxe s Evropou, do jejíž Unie jsem se připojili teprve nedávno. Je to otázka i postupné integrace nebo naopak dezintegrace Evropské unie. Zda budou platit všude jedna pravidla, či budou ve všech 25 či více zemích "národné špecifiká". To je otázka politiky a a politické vůle občanů ČR, ale i dalších zemí EU.

V tomto kuse Fabiano Golgo do doby, než se stane občanem některé země EU, nehraje, ředitel záchranky se domnívá, že úhradu by měl provádět stát. Záchranáři mají zachraňovat.

                 
Obsah vydání       17. 8. 2007
17. 8. 2007 Rusko obnovuje strategické lety svých vojenských bombardérů
17. 8. 2007 Rusko vykázalo ruské vysílání BBC ze svých domácích frekvencí na FM
18. 8. 2007 Zemřela "národní instituce", novinář "svědek století"
18. 8. 2007 Tisková zpráva ČSSD o tom, že se Paroubek nepo... Štěpán  Kotrba
18. 8. 2007 Paroubkova reakce je paranoidní a nepřiměřená, ale... Jan  Čulík
17. 8. 2007 Maksudov byl propuštěn z českého vězení
17. 8. 2007 Schwarz odmítá, že by Golga nechtěli odvézt, kdyby nezaplatil Štěpán  Kotrba
17. 8. 2007 Železářská firma dostala od Pentagonu milion dolarů za dvě podložky v ceně 19 centů
17. 8. 2007 Kořeny nelidského systému v českém zdravotnictví Petr  Wagner
17. 8. 2007 Herec a senátor Tomáš Töpfer je pro radar Jakub  Rolčík
17. 8. 2007 To fakt necháte ty lidi umřít? Jan  Čulík
17. 8. 2007 Provedené výkony nejsou ze zdravotního pojištění plně hrazeny
17. 8. 2007 Provedené výkony nejsou ze zdravotního pojištění plně hrazeny? Štěpán  Kotrba
16. 8. 2007 Záchranka pro cizince? Zaplaťte předem, ošetření bude později a lékaři a zdravotní sestry na vás budou sprostí Fabiano  Golgo
17. 8. 2007 Pasti života Bohumil  Kartous
17. 8. 2007 Cena pevných svazků s obyvateli České republiky Štěpán  Kotrba
17. 8. 2007 Nature Precedings Boris  Cvek
16. 8. 2007 Co je české, to je hezké? Jiří  Pehe
17. 8. 2007 Čechy Čechům aneb xenofobní Luboš Palata Štěpán  Kotrba
17. 8. 2007 ČT vybírá neobjektivně hospodářské "odborníky"
17. 8. 2007 Ztohoven České televize Štěpán  Kotrba
17. 8. 2007 Asymetrie mezi většinou a menšinou na příkladě Lužických Srbů Měrćin  Wałda
16. 8. 2007 S Klvaňou jednat nebudeme
16. 8. 2007 Život za dvě tisícovky Štěpán  Kotrba
15. 8. 2007 Německý tisk psal o německé boxerské mafii i dezerci Kubáců v uvozovkách, německý novinář byl falešný Štěpán  Kotrba
16. 8. 2007 Johann Cook: Svätá zem ako jedna krajina
16. 8. 2007 Ambulance for foreigners? Pay first, get treated later Fabiano  Golgo
16. 8. 2007 CIA rediguje Wikipedii
16. 8. 2007 NATO východu zahajuje diplomatickou ofenzívu Štěpán  Kotrba
17. 8. 2007 Praha očima Uwe Ladwiga Uwe  Ladwig

Léková politika, zdravotnictví RSS 2.0      Historie >
17. 8. 2007 Schwarz odmítá, že by Golga nechtěli odvézt, kdyby nezaplatil Štěpán  Kotrba
17. 8. 2007 Kořeny nelidského systému v českém zdravotnictví Petr  Wagner
17. 8. 2007 Provedené výkony nejsou ze zdravotního pojištění plně hrazeny   
17. 8. 2007 Provedené výkony nejsou ze zdravotního pojištění plně hrazeny? Štěpán  Kotrba
17. 8. 2007 To fakt necháte ty lidi umřít? Jan  Čulík
16. 8. 2007 Záchranka pro cizince? Zaplaťte předem, ošetření bude později a lékaři a zdravotní sestry na vás budou sprostí Fabiano  Golgo
16. 8. 2007 Trestný čin Petr  Wagner
3. 8. 2007 Zážitek ze zdravotnictví   
3. 8. 2007 Podřízení pracují tak, jak pracují nadřízení Petr  Wagner
2. 8. 2007 Praha chce od státu zdravotní službu, platit ale nehodlá Ivan  David
30. 7. 2007 České zdravotnictví: šetření na úkor pacientů   
27. 7. 2007 Euthanasií na bolesti českého zdravotnictví po jedenácti letech Jaroslav  Kuba
27. 7. 2007 Ještě jedno vysvětlení o zdravotnictví v Libyi Petr  Wagner
24. 7. 2007 Bush, zdraví a vzdělání Fidel Castro Ruz
16. 7. 2007 Žádní zdraví v psychiatrických léčebnách nejsou Ivan  David