19. 6. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 6. 2007

Kubice, Štětina, Čunek, aneb čeho se ještě musíme dožít?

S trochou, ale opravdu jen s trochou politického populismu a demagogie bychom mohli říct: máme vládu složenou z politických stran, které dosáhly volebního vítězství pomocí policejní a politické provokace, vládu, která se udržuje u moci jedině a pouze pomocí politicky i morálně pokleslého přeběhlictví, a která prodlužuje svoji existenci rezignací na nejzákladnější atributy právního státu, nezříkajíc se všech, doslova všech prostředků, včetně zneužití Nejvyššího státního zastupitelství nebo archivů bývalé STB. Z posledního vývoje událostí na naší politické scéně je více či méně jasné, že současná vládní garnitura již nezná, nemá a nevidí žádné meze, za které by již nechtěla jít, a to jak pro zachování svého podílu na moci, tak při špinění s dehonestací svých politických odpůrců.

Poté, co se po roce vyšetřování ukázalo, že tzv. Kubiceho zpráva obsahuje zcela vymyšlená a vylhaná obvinění, a která tedy není a nikdy nebyla ničím jiným, než v evropských poměrech neslýchaným zneužitím policie k zásahu do demokratického průběhu voleb, jeví se tehdejší účast současných ústavních činitelů na její přípravě a zveřejnění noční můrou všech, kteří se obávají o osud právního státu u nás, těch, kteří si právem kladou otázku, čeho všeho jsou někteří současní politici, a to dokonce ve vysokých ústavních funkcí, ještě schopni. Panická hrůza vládní koalice z objasnění všech skutečností, které s touto neuvěřitelnou a dosud ne zcela (pokud jde o její dopad na politické poměry u nás) pochopenou zprávou souvisí, a která se projevuje zejména snahou nepřipustit ve Sněmovně zřízení parlamentní vyšetřovací komise, je z hlediska zájmů vládní koalice zcela oprávněná. Jen zveřejnění některých skutečností, např. záznamů telefonních rozhovorů některých politiků s policisty při přípravě této obludné provokace, by veřejné mínění, bez vážných otřesů, uneslo jen těžko...

Reforma policie halasně publikována ministrem vnitra jako zcela nezbytný a potřebný krok, není ve své značné části ničím jiným, než krokem korespondujícím se snahou vládní koalice znemožnit objasnění všech souvislostí tzv. Kubiceho zprávy na parlamentní půdě, snahou zbránit všemu - včetně trestního stíhání osoby současného ministra vnitra -- co by ukázalo skutečné souvislosti těchto neblahých událostí. Podobné politické poměry vedly na Slovensku až k únosu prezidentova syna. Čeho se ještě dožijeme u nás?

Kauza místopředsedy vlády Čunka je výsměchem všem atributům právního státu hned ze dvou důvodů. Méně frekventovaná, leč podle mého soudu mimořádně významná je skutečnost, že tato kauza posloužila některým senátorům ke zcela bezprecedentní snaze o zneužití parlamentní imunity zvolených zákonodárců k znemožnění vyšetření nepolitického, ale zcela obyčejného kriminálního deliktu jejich kolegy, neboť si dobře uvědomovali, že takové trestní stíhání může, bez dalšího, ohrozit celou vládní koalici. Nářky nad okolnostmi případu, úvahy o politizaci celé věci a její publicitě nejsou ničím jiným, než onou příslovečnou kouřovou clonou, mající přikrýt neuvěřitelné chování těch, kteří jinak nad "zbytnělými" výhodami zákonodárců roní krokodýlí slzy, ale která některé senátory jednou provždy činí nezpůsobilými vyjadřovat se k jakýmkoliv morálním aspektům nejen v této věci. Jejich zjevná ochota cokoliv účelově zdůvodnit je děsivá...

Prim zde ovšem hraje senátor J. Štětina, který se stylizuje do role morální autority jedině způsobilé k vyrovnání se s neblahou minulostí, avšak sám, pocházeje z rodiny vysokého funkcionáře komunistického režimu, neváhá bez jakýchkoliv důkazů obviňovat státního žalobce v Čunkově věci z toho, že jeho rodina měla styky s STB. Rodiny komunistických velvyslanců takové styky neměly? Aby toho však nebylo dosti, pan senátor považuje za možné sám činit nátlak na státní zástupkyni šetřící trestní oznámení Obstovy rodiny na něj pro podezření ze spáchání trestného činu pomluvy. Měla by prý dobře zvážit své kroky, neboť tato kauza prý s případem Čunka úzce souvisí... Státní zástupkyně o tomto senátorově počínání učinila záznam do spisu.

Psát o tom, že nejen v historii českého ani československého parlamentarismu není znám případ, že by člověk obviněný z úmyslného trestného činu zastával ústavní funkci, je asi už zbytečné. Taková věc není a nebyla možná nikde v evropském demokratickém prostředí. Alespoň v tomto Topolánkova vláda vejde do dějin evropského parlamentarismu, i když, jak znám některé její členy, o takovou poctu opravdu nestojí.

Mnohokráte již zmiňovaný krok Nejvyšší státní zástupkyně byl kdekým posuzován především z hlediska zákonných ustanovená § 25 trestního řádu a § 12h Zákona o státním zastupitelství, tedy z hlediska toho, zda Nejvyšší státní zástupkyně mohla, resp. byla zákonem oprávněna takový postup zvolit. To je jistě významné, avšak z obecně politického hlediska jeví se mi důležitější úvaha nad tím, zda státní zastupitelství, které obdrží od právního zástupce obviněného návrh na delegaci věci má povinnost, nebo jen možnost takovému návrhu vyhovět, resp. kdy má možnost takový návrh zamítnout. Poslouchal jsem pozorně vysvětlení Nejvyšší státní zástupkyně na schůzi ústavně -- právního výboru Poslanecké sněmovny a nad některými argumenty - z hlediska pozdějších událostí a výroků -- je dnes na místě významně pozvednout obočí. Sotva lze např. přijmout tvrzení, že při vyšetřování věci došlo k řadě pochybení, která byla zjištěna poté, co NSZ mělo spis k dispozic tři pracovní dny (pět kalendářních), když dozorová krajská státní zástupkyně mající dlouhodobě k dispozici podrobné informace o celém průběhu vyšetřování o žádném pochybení neví, když jeden z hlavních argumentů o nezbytnosti přeložení věci, totiž vyšetřování údajně nepříslušným okresním státním zastupitelstvím, označil vedoucí odboru trestního řízení NSZ dr. Potoczek v Otázkách V. Motavce v ČT 1 v neděli za "nuance právních názorů", atd. atd. Až úsměvně zněla výtka policii, že šetřila majetkové poměry obviněného pět let nazpět, když je, i z tisku, notoricky známo, že obviněný se hájí tím, že právě v této době pilnou prací své peníze shromažďoval a šetřil.

Nechme však malicherností. Péči věnované ze strany NSZ celé věci posoudíme nejlépe z dalšího vývoje případu. Jen namátkou: vzpomeneme-li si na řadu návrhů na vzetí do vazby v nedávné době u mnoha lidí, kteří pak sice nikdy nebyli z ničeho obviněni, ale bylo podezření, že budou ovlivňovat svědky, uvidíme, jak bude z tohoto hlediska posouzeno páteční vystoupení J. Čunka v Poslanecké sněmovně, ve kterém zcela zřetelně vyhrožoval svědkyni a bezpochyby ji tím zcela bezprecedentně z parlamentní tribuny ovlivňoval. Zejména vezmeme-li v úvahu, že k ovlivňování svědkyně již dříve prokazatelně došlo. U každého jiného by se zcela bezpochyby jednalo o důvod vazby, ale u "privilegovaných obviněných"? Uvidíme.

Znepokojující na celé věci je ještě jedna skutečnost. Premiér M. Topolánek při odpovědi na interpelaci v Poslanecké sněmovně ve čtvrtek 14. 6. tvrdil, že práva obviněného Čunka byla při vyšetřování "významně porušena". O ničem takovém se však nikdo, ani Nejvyšší státní zástupkyně, nezmínil (tiskové prohlášení NSZ: "odbor trestního řízení se nezabýval důkazní stránkou věci") a předseda vlády tedy musí mít nějaké jiné informace. A každý, kdo si vzpomena na to, že M. Topolánek znal obsah Kubiceho zprávy předem, neboť skutečnostmi v ní obsaženými argumentoval před jejím zveřejněním v televizní diskusi s J. Paroubkem, musí se ptát, zda předseda vlády náhodou již dnes nezná obsah usnesení, kterým bude celé trestní stíhání Čunka zastaveno. Netvrdím to, jen se ptám...

Naděje však, i v době zjevného selhávání právního státu u nás, umírá naposledy. Je zřejmé, že současný marasmus vládní koalice s ostudným "zeleným razítkem" strany, od které jsme, ví Bůh, očekávali něco zcela jiného, začíná mnohým vadit. Vyšetřovatelé, kteří neváhali i za dnešních poměrů na ministerstvu vnitra, popřít tvrzení Kubiceho, státní zástupci, kteří se nesmiřují s tím, co se o práci, kterou vykonávají, dozvídají z tisku od svých nadřízených nebo telefonem od senátorů, trestní soudci, kteří okamžitě vypracovali svá stanoviska k celé věci a neváhali je poslancům poskytnout, skýtají naději, že právní stát v České republice není to, o čem bychom si museli nechat jen zdát. Bez významné změny politických poměrů se to však neobejde.

                 
Obsah vydání       19. 6. 2007
19. 6. 2007 Česká republika podporuje právo Íránu na jadernou energii
19. 6. 2007 Reuters: Írán tvrdí, že Rusko nepovolí Americe, aby použila radaru v Ázerbajdžánu
19. 6. 2007 Planeta Země je přímo ohrožena bezprostředním nebezpečím
19. 6. 2007 Seriál Fabiana Golga o "korupci v deníku Metro" Jan  Čulík
19. 6. 2007 Protiraketová základna -- a české zájmy Josef  Pokštefl
19. 6. 2007 Naše pořady byly nevyvážené, usoudila interní analýza společnosti BBC
19. 6. 2007 Čína chce koupit všech šest evropských továren společnosti Airbus
19. 6. 2007 Přeháňka Jana  Štroblová
19. 6. 2007 "Omyly, hlouposti a vyložené nesmysly" v Britských listech
19. 6. 2007 Diskurs banalizace - novinařina jako věštění z křišťálové koule Mirek  Vodrážka
19. 6. 2007 Dojem z přednášky profesora Migranjana Zdeněk  Vopat
19. 6. 2007 Osobní kariéra versus veřejný zájem, ohýbání práva a chlap "bez gulí" Zdeněk  Jemelík
19. 6. 2007 Kubice, Štětina, Čunek, aneb čeho se ještě musíme dožít? Stanislav  Křeček
19. 6. 2007 Poslední hlava státu v táboře popíračů - Klaus Petr  Frish
18. 6. 2007 Čína: bohatství na základě vykořisťování, aneb Kdo by si nepřál nezávislé odbory? Uwe  Ladwig
19. 6. 2007 Souvětí nad Diogenem Pavel  Kopecký
18. 6. 2007 Lže český premiér v parlamentě pravidelněji?
18. 6. 2007 Kongres seškrtal rozpočet na základnu v Polsku, protože plánované rakety dosud nejsou k dispozici Karel  Dolejší
19. 6. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. – 31. května 2007
18. 6. 2007 Sarkozyho pravice získala většinu, levice i nadále vzdoruje Josef  Brož
18. 6. 2007 Čekání na velkou změnu Oskar  Krejčí
18. 6. 2007 Radar a víza místo ústavní smlouvy Lukáš  Jelínek
18. 6. 2007 Cipollovy zákony lidské stupidity Jiří  Drašnar
18. 6. 2007 Vychytralost Putinovy nabídky základny v Gabale Štěpán  Kotrba
18. 6. 2007 Jak jsem potkal Rusko Ladislav  Žák
18. 6. 2007 Převládnou v Americe konzervativci, kteří chtějí vojenský útok proti Íránu?
17. 6. 2007 Tučná koryta patří sebevědomým Václav  Dušek
18. 6. 2007 Levicové otroctví Lukáš  Rázl
18. 6. 2007 Pravda a láska Boris  Cvek
18. 6. 2007 Antirakety v Polsku budou mít těžko jaderné hlavice Karel  Dolejší
18. 6. 2007 Palestinci jako laboratorní krysy Daniel  Veselý
18. 6. 2007 O českém šklebu Věra  Říhová
15. 6. 2007 Pane Topolánku, paní Parkanová, bez rozpaků lžete národu! Jan  Neoral
17. 6. 2007 Blair věděl, že Amerika nemá plán na poválečnou znovuvýstavbu Iráku
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Čunkova demise na pokračování RSS 2.0      Historie >
19. 6. 2007 Osobní kariéra versus veřejný zájem, ohýbání práva a chlap "bez gulí" Zdeněk  Jemelík
19. 6. 2007 Kubice, Štětina, Čunek, aneb čeho se ještě musíme dožít? Stanislav  Křeček
13. 6. 2007 Celkem běžná žádost advokátského týmu běžného ministra generálnímu prokurátorovi České republiky Vladislav  Černík
11. 6. 2007 Vláda ve střetu zájmů: právo vs. Čunek Boris  Cvek
8. 6. 2007 Vesecká v kauze Čunek: vrchní policejní komisař měl "nadstandardní vztahy" s korunní svědkyní   
18. 5. 2007 Paroubek a Tejc: Sílí podezření o účelovosti vyšetřování v kauze Čunek ze strany představitelů vládní koalice   
30. 4. 2007 Jiří Čunek ano, či ne?   
19. 4. 2007 Je na čase dát Čunkovi pokoj Darius  Nosreti
16. 4. 2007 Desperate Čunek casts a tawdry tabloid stone Irena  Ryšánková
12. 4. 2007 Jsme opravdu všichni xenofobní rasisté? Stanislav  Křeček
11. 4. 2007 Nesmyslná štvanice na Čunka Ondřej  Šlechta
2. 4. 2007 I opálený Čunek Čunkem zůstane Boris  Cvek
2. 4. 2007 Nezlobte se na zrcadlo, když máte křivé huby Milan  Daniel
27. 3. 2007 Čunek hodlá vymýtit soudní ochranu nájemníka Stanislav  Křeček
21. 3. 2007 Politický program lidovců v jedné větě Boris  Cvek