18. 6. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Carlo Maria Cipolla
18. 6. 2007

Cipollovy zákony lidské stupidity

Po zveřejnění článku "Blbci a svině" mi psalo mnoho lidí a tázali se, jestli by se mi náhodou nechtělo přeložit v poznámkách zmíněnou Cipollovu esej do češtiny. Nechtělo a v současné době to ani není možné, ale toto je alespoň její stručné shrnutí.

Italský historik ekonomie Carlo Mario Cipolla (1922-2000), zformuloval teorii lidské stupidity, která je postavena na pěti základních zákonech:

1. Každý, vždy a nevyhnutelně, podceňuje množství blbých jedinců v oběhu.

K tomu Cipolla dodává, že bez ohledu na to jak vysoký je něčí odhad, člověk je opakovaně zděšen dvěma fakty:

a) lidé, které kdysi považoval za racionální a inteligentní, se ukážou být nestydatě stupidní

b) člověk je den po dni, s nikdy nepřestávající monotónností, obtěžován v čemkoliv, co dělá, stupidními individui, která se objeví, náhle a nečekaně, na místech, kde se to nejméně hodí, v nejvíce nepravděpodobných okamžicích.

2. Pravděpodobnost, že určitá osoba je stupidní, je nezávislá na kterékoliv jiné charakteristice dotyčné osoby.

Velice důležité a pro mnohé těžko stravitelné. Stupidita je nediskriminující výsada všech skupin lidí a je uniformně distribuovaná podle konstantních proporcí, nezávisle na velikosti skupiny, individuelním IQ, vzdělání a akademickými tituly; stejně mezi dělníky, studenty, vysokoškolskými profesory a laureáty Nobelovy ceny, mezi ženami a muži, vyvinutými a nevyvinutými společnostmi atd.

Cipolla se také domníval, že stupidita je determinovaná geneticky a ne kulturně.

3. Stupidní člověk je ten, který způsobí ztráty jinému člověku, nebo skupině osob, aniž z toho má jakýkoliv užitek; dokonce může i sám utrpět ztrátu.

Toto je tzv. Zlatý, stěžejní zákon, klíčový aspekt teorie stupidity, který je velice obtížné akceptovat, protože všichni předpokládáme, že lidé v podstatě jednají rozumně. Praxe každodenního života nás ale utvrzuje o pravém opaku. Denně ztrácíme energii, zdraví, náladu a peníze (někdy i život) kvůli kreaturám, které nám toto vše způsobují bez jakéhokoliv rozumného důvodu, jen proto, že jsou jednoduše stupidní.

4. Lidé, kteří nejsou blbí, vždycky podcení škodlivou moc stupidních individuí. Zejména opakovaně zapomínají, že všude a na všech místech a za jakýchkoliv okolností, jednat nebo se družit se stupidními lidmi, se vždycky ukáže být chybou, za kterou jeden těžce zaplatí.

Ignorování tohoto zákona přineslo lidstvu nevyčíslitelné ztráty. Téměř všechny kategorie lidí (viz dole), zejména inteligentní lidé, ale i Bandité, si často myslí, že mohou blby přečůrat nebo je manipulovat, ale ve skutečnosti jim jsou vydáni na milost a nemilost, primárně proto, že si jen těžko dokážou představit proč a jak blbové myslí a jednají.

5. Stupidní člověk je nejnebezpečnější typ člověka.

Z čehož logicky vyplývá, že Blbec je nebezpečnější než Bandita.

Vedle pěti zákonů Cipollova teorie předpokládá, ale jak autor říká, explicitně netvrdí, existenci čtyř kategorií lidí. Kategorie jsou definovány tendencemi k určitému typu chování:

(H) Helpless – bezmocný, bezbranný, nemohoucí, slabý, (někdy taky hapless-smolař)

(I) Intelligent – inteligentní, rozumný, schopný přemýšlet

(B) Bandita – bandita, loupežník, gangster

(S) Stupid – hlupák, stupidní, tupec, blbec, vůl

Cipolla to objasňuje na příkladu, zjevně v termínech základních ekonomických konceptů „utility“ a „externality“:

Jestliže výsledkem Tomova jednání, činu, je osobní ztráta, zatímco Dick z něho má zisk-odměnu-výhodu, Tom jednal bezmocně. Jestliže Tom udělá něco, co přinese zisk jemu a zároveň i Dickovi, Tom jednal inteligentně. Jestliže Tom udělá něco, co mu přinese zisk, ale zároveň to způsobí ztrátu Dickovi, Tom jednal jako bandita. Jestliže se Tom zachová jako blbec, jeho jednání nejenom že způsobí škodu jiné osobě nebo skupině lidí, ale nevyústí v žádnou výhodu nebo zisk pro něho samotného a navíc mu může způsobit ztrátu.

Tyto vztahy mohou být vyjádřeny grafem. Na ose X je zaznamenána míra výhody, kterou získáte z vašeho vlastního jednání a na ose Y je zaznamenána míra výhody, kterou ostatní lidé získají z vašeho jednání. Každá individuelní akce má samozřejmě jinou váhu, podle toho kde se nachází ve vztahu k osám.

Kategorie nejsou statické. Různé typy se mohou za různých okolností chovat odlišně a perfektní exempláře, tzv. čisté typy, jsou vzácné, snad s výjimkou stupidních lidí, kteří ukazují tendence ke konsistentnímu stupidnímu chování. (Přesvědčení, že jeden je neschopen stupidního myšlení či jednání, je obyčejně znakem stupidity.) Sektory mohou být proto dále rozděleny, přidáním sekundárních charakteristik k hlavním typům.

Diagonální linie dělí graf do dvou symetrických oblastí. Individuelní akce, které spadají do oblasti nahoru od diagonály mohou být označeny jako ostatním prospěšné, zatímco akce a typy pod diagonálou jsou pro ostatní škodlivé. Každý základní typ má také poněkud jiné rozložení četnosti (frequency distribution). Podle Cipolly většina banditů a jejich činnost spadá do oblasti Bs - Bandita s rysy stupidity. Pozice M by byla pozice perfektního Bandity – naprostá ztráta pro ostatní, absolutní zisk pro něho.

Co z toho pro nás vyplývá?

Stupidní lidé jsou nesmírně škodliví a nebezpeční (Cipolla považoval blby jako skupinu, za stejně nebezpečnou, ne-li nebezpečnější, než Mafie.) a jsou primárním důvodem, proč jdou země, kultury a civilizace, jak se říká, do hajzlu. Bylo by ale chybou se domnívat, že specifická země je v úpadku proto, že má větší počet blbů. (Procento blbů - sigma faktor, jak bylo řečeno, zůstává řízenou konstantou, příroda jakýmsi způsobem dokáže udržovat frekvenci přirozených jevů stejnou). Důvodem úpadku obvykle je, že a) blbým členům společnosti je ostatními členy dovoleno, aby se stali aktivnější a tím měli větší vliv a b) že dojde ke změně ve složení v ne-stupidní sekci, s relativním úpadkem populace v oblasti “I” “Hi” a “Bi” a proporcionálním vzrůstem populace v “Hs” a “Bs”.

Jinými slovy: Země, kultury a civilizace, které se rozvíjí, mají u moci vysoký počet inteligentních lidí, kteří jsou schopni držet v šachu skupinu blbů a v ten samý okamžik produkovat dostatečný zisk pro sebe a ostatní členy společnosti, což vyústí v progres. V zemích, s kterými to jde z kopce, dojde k alarmujícímu vzrůstu banditů s podtónem stupidity (tzv. blbých sviní, v terminologii Caesare Pavese) mezi lidmi, kteří zastávají mocenská postavení a mezi těmi, kteří nemají žádný vliv, dojde ke stejně znepokojujícímu vzrůstu typu H, jednotlivců, z jejichž činnosti mají prospěch druzí a s kterými si lze beztrestně vytřít zadek. „A tato změna ve složení ne-stupidní části populace nevyhnutelně posílí destruktivní sílu stupidity a učiní úpadek zcela jistým. Země jde do Pekla.“

Tolik Carlo Mario Cipolla. Jestli to tak je a v případě, že ano, kde se v tomto cyklu nachází Česká republika, Evropa, USA nebo celá západní civilizace, si každý musí rozhodnout sám.

Poznámka

"The Basic Laws of Human Stupidity" byly původně napsány v angličtině, údajně někdy na začátku sedmdesátých let 20. století. Nejdřív snad kolovaly mezi Cipollovými přáteli jenom jako fotokopie, potom byly vydány soukromě jako pamflet, dárek k vánocům. Whole Earth Review otisklo text v roce 1987, údajně bez Cipollova svolení (toto je taky verze, z které jsem čerpal) a v roce 1988 byl text spolu s dalším esejem vydán v knižní formě pod titulem "Allegro ma non troppo", což, jak tvrdí někteří mí vzdělanější přátelé, by se dalo přeložit jako „Šťastný, ale ne tak moc“ nebo jako tempo v hudbě „Rychle, ale ne zase moc rychle.“ (?) M. C. Cipolla zemřel v roce 2000. Società editrice il Mulino, která vlastní autorská práva na jeho knihy, přinutila nedávno většinu websites ke stažení textu a těm, kteří tak neučinili, hrozí soudem kvůli tzv. copyright infringement v rámci The Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

                 
Obsah vydání       18. 6. 2007
18. 6. 2007 Lže český premiér v parlamentě pravidelněji?
18. 6. 2007 Kongres seškrtal rozpočet na základnu v Polsku, protože plánované rakety dosud nejsou k dispozici Karel  Dolejší
18. 6. 2007 Jak jsem potkal Rusko Ladislav  Žák
18. 6. 2007 Antirakety v Polsku budou mít těžko jaderné hlavice Karel  Dolejší
18. 6. 2007 Převládnou v Americe konzervativci, kteří chtějí vojenský útok proti Íránu?
18. 6. 2007 Sarkozyho pravice získala většinu, levice i nadále vzdoruje Josef  Brož
18. 6. 2007 Vychytralost Putinovy nabídky základny v Gabale Štěpán  Kotrba
18. 6. 2007 Cipollovy zákony lidské stupidity Jiří  Drašnar
18. 6. 2007 Radar a víza místo ústavní smlouvy Lukáš  Jelínek
18. 6. 2007 Čekání na velkou změnu Oskar  Krejčí
18. 6. 2007 Krvavý epitaf Blairově válce
18. 6. 2007 O českém šklebu Věra  Říhová
18. 6. 2007 Netonální partitury? Milena  Fucimanová
17. 6. 2007 Sarkozy vyhrál francouzské volby, nikoliv však drtivou většinou
18. 6. 2007 Levicové otroctví Lukáš  Rázl
18. 6. 2007 Pravda a láska Boris  Cvek
18. 6. 2007 Palestinci jako laboratorní krysy Daniel  Veselý
18. 6. 2007 Bývalý prezident Chirac ztratil imunitu Simone  Radačičová
17. 6. 2007 Tučná koryta patří sebevědomým Václav  Dušek
18. 6. 2007 Kdo lhal komu nebo co se vlastně stalo, jestliže nikdo nelhal? aneb Topolánkova odpověď na otázku poslance Votavy Uwe  Ladwig
17. 6. 2007 Nová levicová strana v Německu je skutečností Richard  Seemann
17. 6. 2007 Blair věděl, že Amerika nemá plán na poválečnou znovuvýstavbu Iráku
16. 6. 2007 Novinky.cz: Podle Rusů dostanou antirakety v Polsku jaderné hlavice, použití jaderných hlavic u antiraket GBI je technicky možné Petr  Nachtmann
16. 6. 2007 Raketový systém: USA odmietli ruskú ponuku
15. 6. 2007 Pane Topolánku, paní Parkanová, bez rozpaků lžete národu! Jan  Neoral
16. 6. 2007 Falklandy - Malvíny Michal J. Stolár, Martin  Stolár
16. 6. 2007 In memoriam Kurt Waldheim (1918 -- 2007) Richard  Seemann
16. 6. 2007 Deník Independent použil Blairův útok jako reklamu Jan  Čulík
15. 6. 2007 Houpy, houpy, kočka snědla kroupy... Věra  Říhová
15. 6. 2007 Zásoby ropy "začnou klesat za čtyři roky"