18. 6. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 6. 2007

Pravda a láska

"Co je pravda?" Tak se ptal Pilát muže, kterého měl za nevinného blázna a kterého měl ze strachu před politickými výhrůžkami mocného kléru vydat k brutální popravě. Téhož muže se jeden z těch, kdo ho nenáviděli, již dříve ptal, co je to láska. A teď mohl dostat i odpověď... Ježíš mu řekl, ať srovná chování kněze či levity, již nepomohli neznámému zbitému člověku, ležícímu ve škarpě, s aktivní, jasnou pomocí, kterou projevil Samařan, příslušník komunity spíše heretické, pohrdané a méněcenné.

Mnozí lidé jsou na slova "pravda" a "láska" přímo alergičtí a mohou mít k tomu mnoho, často smíšených, důvodů. Základním problémem obou pojmů je to, že ve světě pravda ani láska, a to bohužel ani v náznaku, nepanují.

Chytrý člověk hledá za vším tu pravou příčinu, neboť velkohubý povrch klame a je pouze prostředkem k sobeckému cíli, a i světec sám sebe velice často usvědčí, že selhává. V temnotách a šeru pozemské existence se zdá, že pravda a láska jsou pouze snem bláznů, kteří nepohlédli životu do očí, nebo zas mantrou pyšných moralistů, ukájejících tak svůj chtíč po moci, či konečně výsměchem technokratů, v jejichž rukou se tyto dva pojmy smýkají jako nitky loutkářovy. Lidé potom dotčeně a uraženě nevěří v pravdu nebo lásku, cítí se podvedeni, zraněni a uráženi. Ale zároveň cítíme, že je výhodnější být od pravdy i lásky svobodný, necítit se jimi vázán. Člověk se pak může plněji věnovat tomu, co se jemu chce, co žádá jeho ego, jeho chtíč, jeho kořistnický a požitkářský pud. Jenže ono to tak úplně hladké a snadné není, protože člověk uprostřed společnosti chápe sám sebe prostě jinak, těžko přistoupí na to, aby byl svým okolím, svými dětmi a vlastně i sám sebou považován za lháře, sobce, za požitkářské zvíře bez svědomí.

Paradoxem pravdy a lásky je to, že ačkoli jsou stále pošlapávány a ačkoli nikdo z nás pravdu a lásku nemůže ztělesňovat, garantovat, přece je bez nich lidský život nemyslitelný. Aniž by bylo nutné a vlastně i možné pravdu definovat, zdá se zřejmé, že své děti nebudeme učit, aby soustavně lhaly a aby nehledali pravdu. Základní důvěra v mezilidské komunikaci stejně jako možnost se na něčem shodnout, vytvořit projekt a něčeho dosáhnout vyžadují přesvědčení, že pravda existuje. A stejně tak možnost, že náš společný názor bude překonán mnohem lepším návrhem někoho třetího. Transcedence pravdy, její neuchopitelnost a nedefinovatelnost jsou -- navzdory věkovité frustraci kontinentální evropské filozofie z nedosažené jistoty -- velikým ponaučením člověku o tom, že žije z kořenů, které jej absolutně přesahují, že není tím, kdo má v rukou moc definitivně vykládat a stanovovat věci. Ovšemže, říkalo se, že právě to, že nemůžeme vědět, zda Bůh je, že nedosahujeme pravdy v její absolutní čistotě, nutí ke skepsi vůči náboženské víře. Ale ta, jak lze vidět z mnoha pasáží Nového zákona, může být tím nejintimnějším, nejosobnějším uznáním transcendence pravdy v osobním vztahu k ní a nikoli pyšným, tezovitým nárokem na vystižení nekonečna lidskými (!) slovy dogmatu.

Stejně jako pravdu, ani lásku nemůže ovládnout, zfalšovat nějaký Velký bratr. Lidství je bez schopnosti milosrdenství, soucitu, ušlechtilé vstřícnosti, nezištné pomoci nemyslitelné, byť je možná takových ryzích činů v našich životech tuze málo. Navzdory těm, kdo v lásku odmítají věřit a kdo ji degradují na pud, srovnatelný s chováním štěnice, potencialita lásky, její zkalené sice, ale přece světlo, dává životu rozměr smysluplnosti, svobody a důstojnosti, vymykající se ze spárů egoismu a chtíče. Všichni cítíme onen rozdíl mezi nezištností, obětí pro druhého a čirou pomocí z lásky na jedné straně a mezi přirozenou snadností pudů a sklonů, které krouží kolem ega jako mouchy kolem lejna. A i když je lásky málo, i když nikdo z lidí nemůže být jejím dokonalým příkladem a garantem -- proto také nemůže být nikým ukradena a zůstává tu stále pro všechny, tak jako ne kněz, prostředník Boží, ale Samařan pomohl pocestnému -- přec je láska nejvyšší a nejkrásnější nadějí lidstva, smyslem, podstatou života jako života věčného.

                 
Obsah vydání       18. 6. 2007
18. 6. 2007 Lže český premiér v parlamentě pravidelněji?
18. 6. 2007 Kongres seškrtal rozpočet na základnu v Polsku, protože plánované rakety dosud nejsou k dispozici Karel  Dolejší
18. 6. 2007 Jak jsem potkal Rusko Ladislav  Žák
18. 6. 2007 Antirakety v Polsku budou mít těžko jaderné hlavice Karel  Dolejší
18. 6. 2007 Převládnou v Americe konzervativci, kteří chtějí vojenský útok proti Íránu?
18. 6. 2007 Sarkozyho pravice získala většinu, levice i nadále vzdoruje Josef  Brož
18. 6. 2007 Vychytralost Putinovy nabídky základny v Gabale Štěpán  Kotrba
18. 6. 2007 Cipollovy zákony lidské stupidity Jiří  Drašnar
18. 6. 2007 Radar a víza místo ústavní smlouvy Lukáš  Jelínek
18. 6. 2007 Čekání na velkou změnu Oskar  Krejčí
18. 6. 2007 Krvavý epitaf Blairově válce
18. 6. 2007 O českém šklebu Věra  Říhová
18. 6. 2007 Netonální partitury? Milena  Fucimanová
17. 6. 2007 Sarkozy vyhrál francouzské volby, nikoliv však drtivou většinou
18. 6. 2007 Levicové otroctví Lukáš  Rázl
18. 6. 2007 Pravda a láska Boris  Cvek
18. 6. 2007 Palestinci jako laboratorní krysy Daniel  Veselý
18. 6. 2007 Bývalý prezident Chirac ztratil imunitu Simone  Radačičová
17. 6. 2007 Tučná koryta patří sebevědomým Václav  Dušek
18. 6. 2007 Kdo lhal komu nebo co se vlastně stalo, jestliže nikdo nelhal? aneb Topolánkova odpověď na otázku poslance Votavy Uwe  Ladwig
17. 6. 2007 Nová levicová strana v Německu je skutečností Richard  Seemann
17. 6. 2007 Blair věděl, že Amerika nemá plán na poválečnou znovuvýstavbu Iráku
16. 6. 2007 Novinky.cz: Podle Rusů dostanou antirakety v Polsku jaderné hlavice, použití jaderných hlavic u antiraket GBI je technicky možné Petr  Nachtmann
16. 6. 2007 Raketový systém: USA odmietli ruskú ponuku
15. 6. 2007 Pane Topolánku, paní Parkanová, bez rozpaků lžete národu! Jan  Neoral
16. 6. 2007 Falklandy - Malvíny Michal J. Stolár, Martin  Stolár
16. 6. 2007 In memoriam Kurt Waldheim (1918 -- 2007) Richard  Seemann
16. 6. 2007 Deník Independent použil Blairův útok jako reklamu Jan  Čulík
15. 6. 2007 Houpy, houpy, kočka snědla kroupy... Věra  Říhová
15. 6. 2007 Zásoby ropy "začnou klesat za čtyři roky"