6. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 2. 2007

Komenský nebo Amerika, slepice nebo vejce

Omlouvám se všem čtenářům uměleckých děl, podepsaných mým jménem, za svévolné nakládání se jmény osob, názvy jevů a popisy historických a současných událostí. Upozorňuji, že jakákoliv podobnost svévolně vypůjčených názvů osob, jevů a událostí se skutečnými osobami, jevy a událostmi je čistě náhodná. Všechna ona umělecká díla jsou jen reprodukcemi a pouhou virtuální hrou fantasie, jejímž cílem není ublížení na cti, zdraví či životě kohokoliv či čehokoliv. Jediným jejich účelem je pobavit čtenáře. Nikdo by je neměl brát vážně, včetně tohoto varování.

Lidský osud je se železnou zákonitostí mechanicky předurčen (0.000000000........1 vteřiny po Velkém Třesku), takže nelze někomu něco osobně vyčítat nebo někoho ve zlé vůli znevažovat. Nezměnitelnost naší povahy a osudu lze překonat pouze pomocí úsměvu a nadhledu.

Naše závislost na textu, jistých kombinací písmen abecedy, se stala tak otřesně povážlivou, že dokáže způsobit větší škody a utrpení, než atomové exploze. Nebýt písma, nebylo by Hirošimy, Nagasaki, Černobýlu a Temelína.

Byl jsem napaden, za to, že jsem v jednom z uměleckých článků mnou podepsaných (Národní ubohost) reprodukoval, že Komenský nemohl emigrovat do Ameriky, neboť ještě nebyla objevena.

Omlouvám se všem čtenářům za hrubé převrácení oficiální historie, ačkoliv jsem pouze popisoval nevěrohodné zasedání Přípravného výboru Negativní strany a neuváděl jsem svůj osobní názor. Přesto se pokusím uvést věci na pravou míru, ačkoliv dějepis a zeměpis patřily na základní škole k mým nejméně oblíbeným předmětům. Prospíval jsem z nich obvykle pouze dostatečně (tj. za 4). Bylo mi nepochopitelné, proč bych se měl učit kvanta nějakých pochybných informací o cizích zemích a minulých dobách, když tyto pravděpodobně nikdy místně a časově nenavštívím. Posléze jsem pochopil, že se jedná pouze o propagandu, jejímž účelem je substituovat v mé mysli pravou povahu skutečnosti.

Avšak nezahálel jsem jako většina mých vrstevníků, kterým dostačovala faktografická silážní potrava jejich mysli a snažil jsem se přijít věci na kloub. Tak například, poměrně mlád jsem úspěšně vyřešil známý paradox zvažující, co bylo první, zda slepice nebo vejce.

Nahlížíme-li na tento problém z hlediska časové linie od naší relativní současné přítomnosti do minulosti (involuce), tak první byla třeba slepice a teprve potom její pohlavní buňka (vejce). Nahlížíme-li na tento problém z hlediska časové linie z minulosti do naší současné přítomnosti (evoluce), bylo první vejce (buňka) a z něj teprve vzniknul organizmus buněk zvaný kur domácí (slepice). Může tomu ovšem být i naopak, neboť se jedná o jev zvaný časoprostorová relativita.

Ohledně tohoto jevu mám určitou povědomost, neboť můj otec byl druhým asistentem Alberta Einsteina (Jednokamene). Stál však pouze ve stínu tohoto velikého vědce. Určitě jste dosud neslyšeli o Lhalbertu Zweisteinovi (Dvojkamenu)? Důvod je prostý. Kámen, který stavitelé chrámu zavrhli, je kamenem úhelným (viz. Bible). Temné doby minulosti lidstva, které skončily minulým tisíciletím, jsou totiž spojeny s popíráním zákona polarity (dvojakosti) a relativity. Jestliže je možný jeden kámen, jsou možné i dva. Jestliže jsou možné dva kameny, je možný i jeden.

Nebo jiný příklad: Již několikrát jsem apeloval na vědeckou veřejnost, které jsem chtěl poskytnout reálné důkazy o tom, že se Slunce točí kolem Země, ale nikdo ze seriózních vědců se mi dosud nikdy neozval. Teorie relativity totiž ještě dostatečně nepronikla do mysli naší veřejnosti (dokonce ani ne do vědecké) a proto moje snahy naráží na zarputilý odpor, zejména těch, kteří mají vypouklou (agresivní) mysl a považují vesmír za zevní, ačkoliv univerzum může být vnitřní a mysl ve svém přirozeném stavu může být dutá.

Abych se vrátil ke Komenskému, tak musím sdělit, že ve zmíněném článku je uveden pohled v časové linii z naší současnosti do minulosti a proto je Komenský uveden jako první a objevení Ameriky jako druhé (čili z tohoto hlediska Komenský nemohl emigrovat do Ameriky, protože ještě nebyla objevena). Vážený kritik se ovšem drží opačné časové linie vedoucí z minulosti do naší současnosti a proto považuje objevení Ameriky za jev prvotní, což připouští možnost emigrace Komenského na tento kontinent.

Nutno dodat, že Ámos Jan si tím, že neemigroval do Ameriky, ušetřil obrovské životní zklamání. Indiáni by totiž jeho skvělou a vyhlášenou pedagogiku vůbec nepotřebovali. Nacházeli v bytostném stavu ráje srdce, ke kterému chtěl Ámos Jan Komenský beznadějně dovést zkažené lidstvo starého kontinentu skrze složitý labyrint světa, který jsme si vytvořili.

Je stejnou pravdou, že se Slunce točí kolem Země, jako že se Země točí kolem Slunce. Pouze v jedné době se zastává oficiálně jeden názor a zastánci druhého názoru se upalují, zatímco v jiné době se úředně zastává druhý názor a jeho oponenti jsou považování za blázny a jsou jim odpírány vědecké tituly, granty a prebendy.

Ve skutečnosti téměř nikdy nikomu, aniž by pořádně věděl proč, nešlo o pravdu, ale pouze o pudový ekonomický prospěch a moc. Podle toho účelově převažoval jeden názor nad druhým, ačkoliv oba jsou dvojakým projevem jediné skutečnosti. My lidé jsme si mohli ušetřit spousty utrpení, válek, krveprolévání, hladomorů a zničenou přírodu, kdybychom nepotlačovali a neničili to, co posléze zastáváme a naléhavě potřebujeme. A tak je tomu tady u nás, v našem Kocourkově, se vším, ačkoliv jednostranné zastávání omezených názorů patří do harampádí minulého tisíciletí.

                 
Obsah vydání       6. 2. 2007
6. 2. 2007 Elita české žurnalistiky aneb na jakou milenku mi stačí peněženka Darina  Martykánová
6. 2. 2007 Gaussovy křivky spotřebitelských vábniček Štěpán  Kotrba
6. 2. 2007 Chvála mrzáků, negrů a vtipů o ženských Štefan  Švec
6. 2. 2007 Američané nakonec "povolili" promítnutí "tajného" videa u soudního slyšení
6. 2. 2007 Nezaviněně jsem upadl do dluhů -- pomůže někdo? Pavel  Burda
6. 2. 2007 Část Zelených odmítá postoje Karla Schwarzenberga Milan  Daniel
6. 2. 2007 Bush navrhuje zredukovat zdravotnickou pomoc pro chudé, aby měl na válku v Iráku
6. 2. 2007 ■ ■ ■ Josef  Palivec
6. 2. 2007 Mezistátní kšefty s nevinnými životy Egon T. Lánský
6. 2. 2007 Michael  Marčák
6. 2. 2007 Prestiž Antonín  Hubený
6. 2. 2007 Oni a my aneb proč je tak málo demonstrantů a tolik nesouhlasících Štěpán  Kotrba
6. 2. 2007 Plošné zvyšování nájmů zasáhne statisíce lidí Jakub  Mračno
6. 2. 2007 Kauza Mlynář & spol. jako důkaz bulvarizace a neprofesionality českých médií Zdeněk  Jemelík
6. 2. 2007 Jak se stát českým klimaskeptikem Ladislav  Metelka
6. 2. 2007 Mudrování českých vědců...
6. 2. 2007 Mlčet by bylo nefér k pravdě Jan  Rovenský
6. 2. 2007 Dr. Pretel by měl být odpovědným vědcem Karel  Dolejší
6. 2. 2007 Spor o všudypřítomný technologický optimismus bez rezervy Karel  Dolejší
3. 2. 2007 BBC informovala o zprávě o globálním oteplování poněkud jinak než česká média...
6. 2. 2007 Stručně panu Brezinovi Ladislav  Metelka
6. 2. 2007 Fredu Singerovi se "nezdá divné, že přijímá peníze od firmy Exxon"
6. 2. 2007 Ivan Brezina protestuje
6. 2. 2007 Ivan Brezina "už nebude psát pro Britské listy" Ivan  Brezina
6. 2. 2007 Když politik chce vyhrožovat, alespoň by měl mít alternativu - aneb ministrem může být mlynář, ale proč to vlastně má být Glos? Uwe  Ladwig
6. 2. 2007 Komenský nebo Amerika, slepice nebo vejce Wenzel  Lischka
6. 2. 2007 Momentky ze Somálska Daniel  Veselý
6. 2. 2007 Tři videa z Iráku Jakub  Rolčík
6. 2. 2007 Ne!
6. 2. 2007 Bude záležet na tom, jak ta mikrovlnná trouba bude velká
6. 2. 2007 Kto stojí za svetovým terorizmom? Násilie západnej "kultúry" Milan  Šupa
6. 2. 2007 Ivan  Votava
5. 2. 2007 Nakonec to nebude tak strašné?
5. 2. 2007 Zimní klauzury na VŠUP, aneb promarněná příležitost Jan  Paul
5. 2. 2007 Kdo je poslední? Tomáš  Koloc
5. 2. 2007 Demokracie pod policejním drobnohledem Štěpán  Kotrba
5. 2. 2007 Peníze nebo život, aneb bezdomovcem snadno a rychle Věra  Říhová
5. 2. 2007 Po stopách Komenského a Cimrmana Alena  Damijo
4. 2. 2007 Martin Komárek: "Komentáře nikoho nepoškodí, protože to jsou názory" Jan  Čulík
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce