2. 1. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 1. 2007

Peak Oil aneb výběr ze zpráv Rádia Jerevan

Je pozoruhodné (někdy až úsměvné), jak z každé zmínky o "peak oil" ve světovém či domácím tisku dokáží zastánci této specifické větve ekologistické věrouky vytěžit maximum pro další utužení své víry. Přitom již samotný překlad do češtiny, který je hojně těmito lidmi používán, tedy "ropný zlom", je (patrně úmyslně) zavádějící. Matematik (a zřejmě žádný vědec) by vrchol Hubbertovy křivky (připomínající svý tvarem zvon) nenazval zlomem. Protože cílem tohoto komentáře není co největší počet vystrašených lidiček, budu používat v dalším textu raději formulaci "ropný vrchol".

Mým cílem není ani vyvracet teorii vyvrcholení množství těžené ropy (jako stručný úvod do problematiky by mohl sloužit např. článek Pavla Kohouta), ani zpochybňovat potřebu šetřit energiemi. Jen chci poukázat na to, že každá teorie platí jen do té míry, do jaké jsou splněny její výchozí předpoklady.

A to může být právě v případě ropného vrcholu problém. Pravděpodobně správnou teorii, jak platí pro jedno ložisko a více méně neměnnou technologii těžby, nelze aplikovat na celosvětovou těžbu jako celek. S nedávným růstem cen ropy se prudce zvýšily investice do technologie extrakce a každému musí být jasné, že s lepším (a dražším) zařízením a rostoucími náklady mohu udržet těžbu ložiska na vysoké úrovni až do jeho téměř úplného vyčerpání. Investice jdou i směrem dalšího geologického průzkumu a jsou oznamovány stále další a další nová naleziště ropy (v mořích a ve větších hloubkách pod povrchem). Přesto že většině lidí je tedy jasné, že nakonec k vyčerpání ropných zásob jednou nutně dojde, žádný seriózní vědec si dnes netroufne říci, kdy to bude a jak bude vypadat profil budoucího růstu nebo poklesu těženého množství.

A co s tím má společného Rádio Jerevan? Když jsem pod článkem pana Brože objevil odkaz na OPEC Bulletin, pojal jsem jistou nedůvěru. Dosud jsem totiž nezaznamenal, že by OPEC tuto problematiku mediálně řešil(a) a zejména že by docházel(a) k jednoznačným (katastrofickým) závěrům českých peak olejářů ("Ropný zlom do deseti let").

Takže:

  • citovaná pasáž není na stránce 6, jak hlásilo RJ, ale začíná na straně 60 (nepodstatné)
  • maximální produkce by se neměla ani podle teorie vyvíjet podle logistické křivky (která má tvar S) ale podle derivace této křivky (ale každý stejně ví, co autor chtěl říci - nepodstatné)
  • odkazovaný článek sice uznává (nebo spíše hlásá) konec éry levné ropy (což je samozřejmé, neboť v zájmu producentů ropy je, aby to všichni spotřebitelé věděli a smířili se s tím), ale vůbec neřeší, zda světová ekonomika má nebo nemá nejvyšší čas na změny.
  • autor odkazovaného příspěvku neříká, že vrchol "zřejmě nastane ... přibližně v příští dekádě" (a už vůbec ne do deseti let), ale že nastane v "neurčité budoucnosti" (str. 58), přičemž níže je upřesněno, že pesimisté věří, že už nastal (a světe div se -- bez fatálních dopadů na světovou ekonomiku a blahobyt lidstva vůbec), zatímco optimisté jeho nástup datují za rok 2020 až 2030. Většina by se tak prý mohla shodnout na tom, že to nebude trvat dlouho a mohlo by to přijít již během příští dekády.
  • článek neříká, že výše uvedený fakt "nedává světové ekonomice postavené na tomto primárním zdroji mnoho času ke změnám", ale že se blíží konec období, kdy je světová ekonomika poháněna převážně ropou. Hned v dalším odstavci však dodává, že ropný vrchol neznamená, že ropa dojde, ale jen to, že se těžba nebude dále zvyšovat a rostoucí poptávka bude tlačit cenu již jen jedním směrem -- vzhůru (ano, takovéhle poselství bych od OPECu očekával).

Tolik tedy k dvojí možné interpretaci jednoho textu. Článek OPECu je z ekonomického pohledu spíše popisný a pokud má nějaké poslání, pak obhájit vysokou a v budoucnu rostoucí cenu ropy. Země OPEC totiž v současnosti řeší dilema. Na jedné straně je v jejich zájmu co nejvyšší cena ropy, na druhé straně nechtějí přehnanou cenou omezit poptávku po svém zboží. K poklesu poptávky (a tedy i poklesu příjmů) by mohlo dojít jednak v důsledku výrazného zpomalení světové ekonomické aktivity (růstu HDP), nebo v důsledku náhlého přechodu vyspělých zemí k alternativním energetickým zdrojům (tento přechod by však nemusel být vůbec spojen s poklesem ekonomické aktivity a životní úrovně, ba naopak, výzkum, vývoj, výroba a provoz nových technologií by mohly ekonomický růst stimulovat). Pro země OPEC by však mohl zejména druhý scénář znamenat nevratný pokles poptávky po ropě. Pozvolný přechod k alternativním palivům, která budou postupně vyplňovat mezeru mezi rostoucí poptávkou po energiích a stagnující a postupně klesající produkcí ropy však je v článku popisován jako jev naprosto přirozený s tím, že cena ropy by měla fungovat jako faktor, který takovýto hladký přechod umožní.

Naopak článek pana Brože (a jemu podobné zlomové články) se nám naopak snaží pouze naznačit, že něco (ale co?) není v pořádku, že nám vlády a bůhví kdo ještě něco (ale co?) tají a že jestli teď neuděláme nějaký zásadní krok (jaký?), tak budeme brzy hořce litovat.

Skutečnost je ale taková, že tisíce vědců na celém světě vyvíjejí nové technologie (místo planého tlachání v mediích) a vlády vyspělých (ale i většiny rozvojových) zemí řeší energetické koncepce (někdy k pramalé radosti protijaderných ekologistů) a jen tržní cena ropy rozhodne o tom, kdy tyto technologie začnou být rentabilní a které varianty koncepcí budou použity. Byla, je a bude to jen a pouze cena, která ovlivňuje efektivní využívání jakéhokoliv omezeného zdroje mnohem lépe, než by to dokázaly sebeprozřetelnější vládní politiky.

Pro čtenáře, kteří jsou ochotni nechat se převědčit, že katastrofa není jediným možným a zákonitým důsledkem vývoje lidské civilizace, bych závěrem doporučil zajímavou esej o "nevyčerpatelnosti" přírodních zdrojů.

                 
Obsah vydání       2. 1. 2007
2. 1. 2007 Svět v roce 2007 "zaznamená dosud nejteplejší rok, dopad El Niña se sloučí s globálním oteplováním"
2. 1. 2007 Irák bude vyšetřovat, kdo nafilmoval Saddámovu popravu
2. 1. 2007 Léky za zlomek jejich ceny?
1. 1. 2007 Trest smrti jako pornografie
2. 1. 2007 Proces se Saddámem nebyl spravedlivý
2. 1. 2007 Buďme zdravě sebevědomí Václav  Klaus
2. 1. 2007 O studené občanské válce v dnešní ČR
1. 1. 2007 Občanům EU, cestujícím do USA, smějí Spojené státy kontrolovat emaily a transakce na úvěrových kartách
2. 1. 2007 Když už chcete někoho zabít, zabijte ho důstojně! Jan  Paul
1. 1. 2007 Saddám zaléval plevel
31. 12. 2006 Amatérské video z mobilu ukazuje, že se se Saddámem přítomní hádali a uráželi ho
31. 12. 2006 Tak jsme Saddáma umlčeli
30. 12. 2006 Saddám Husajn: diktátor, kterého vytvořila a pak zničila Amerika
31. 12. 2006 Stráže se Saddámovi posmívaly a nenechaly ho spát
31. 12. 2006 Spravedlnost vynucená vítězem
2. 1. 2007 Oslovenie slova Jaroslav  Rezník
2. 1. 2007 Tak to máme za sebou
2. 1. 2007 Povolební krize a ústava II. Zdeněk  Jemelík
2. 1. 2007 Traumatické zaměstnání - učitel v Německu, aneb Co dělat jinak Uwe  Ladwig
1. 1. 2007 Tvrdé pokuty pro Rumuny a Bulhary, kteří se pokusí v Británii pracovat
2. 1. 2007 Milan  Kozelka
2. 1. 2007 Peak Oil aneb výběr ze zpráv Rádia Jerevan Jan  Hošek
1. 1. 2007 ...a abychom na něj vzpomínali v dobrém Ladislav  Žák
1. 1. 2007 Utajená symbologie: vražda tyrana v předvečer 10. tevetu Štěpán  Kotrba
1. 1. 2007 "Budoucnost bude bez náboženství a bez válek," domnívají se myslitelé
30. 12. 2006 Saddám Husajn (1937-2006)
31. 12. 2006 Bez porozumění kulturním tradicím a odlišnostem nepochopíte politiku jiných států Štěpán  Kotrba
31. 12. 2006 Jak sesbírat moudrost civilizace na rozcestí Tibor  Vaško
31. 12. 2006 2006: Britské listy vašima očima
29. 12. 2006 Když máte stovku na krku, vidíte svět, lidi a sebe sama i v roce 2007 z trochu jiné perspektivy Ivo V. Fencl
29. 12. 2006 Vita Caroli IV. Karel  IV.
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
2. 1. 2007 Peak Oil aneb výběr ze zpráv Rádia Jerevan Jan  Hošek
20. 12. 2006 OPEC: ropný zlom do deseti let Michal  Brož
1. 12. 2006 Čaká Venezuelu "farebný prevrat"? Chris  Carsson, Radovan Geist
1. 12. 2006 Pokus o puč proti Chavezovi v roce 2002 organizoval Bush, Chavez nyní vytváří globální alianci proti USA Štěpán  Kotrba
29. 11. 2006 EU-Rusko: Partnery nelze mentorovat Oskar  Krejčí
28. 11. 2006 Talabání dal v pondělí Bushovi facku Štěpán  Kotrba
31. 10. 2006 Anarchie, nebo otevřená společnost? Egon T. Lánský
25. 10. 2006 Kreml -- energetický nepřítel? Oskar  Krejčí
22. 10. 2006 Zelení nebudou nadšeni, Klaus chce uhelné i jaderné elektrárny Štěpán  Kotrba
4. 10. 2006 Klaus: Cesta po dějinách komunismu s tržními prvky Štěpán  Kotrba
8. 9. 2006 Ropný zlom se odkládá. Kde udělali soudruzi chybu? Ivan  Brezina
8. 9. 2006 S ropným zlomem počítá i americká administrativa ve svých strategiích Štěpán  Kotrba
8. 9. 2006 Zpráva o nálezu velkého ropného ložiska je zřejmě jen PR propaganda   
24. 8. 2006 Viac lacnej ropy už nikdy nebude II. Emil  Bédi