4. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 12. 2006

Je redaktor ČT Martin Rusek nemanželským synem Saddáma Husseina?

Stížnost Radě České televize na porušení Kodexu České televize redakcí zpravodajství a trestní oznámení na redaktora

V sobotu 2. 12. odvysílala Česká televize ve své hlavní zpravodajské relaci reportáž o chystané konferenci Pražská výzva pro Irák, kterou připravil redaktor Martin Rusek.

Černobílé vidění, ideově účelová razance útoku vůči chystané konferenci, plná neověřených dehonestujících informací o jejích účastnících, to vše připomnělo doby dávno minulé, kdy televize nepatřila veřejné službě, ale sloužila úzce utilitárním zájmům jednoho ideově mocenského seskupení.

Proč Alexandr Vondra nechce slyšet pravdu o Iráku ZDE

Ministr zahraničí má strach z Pražské výzvy pro Irák ZDE
tisková zpráva - dementi organizátorů k reportážím ČT ZDE

Pikantní a zároveň smutné na celé záležitosti je, že jsem to byl já, kdo s redaktorem Ruskem odpoledne před odvysíláním hovořil. Nevím, proč se obrátil právě na mě, ale protože jsem jedním z účastníků konference, přeposlal jsem mu obratem podklady, které jsem měl k dispozici, a přidal číslo mobilního telefonu na předsedu Česko-iráckého sdružení, které konferenci spolu s Českým mírovým fórem organizuje. K telefonnímu číslu hlavního organizátora jsem ještě pro pořádek připojil větu, že organizátoři konference jistě poskytnou k reportáži všechny požadované informace, neboť si velmi přejí, aby vše bylo maximálně transparentní. Že redaktor Rusek nebude  organizátory konference, o níž natáčí reportáž, vůbec kontaktovat, by mne ve snu nenapadlo.

Nemám, pravda, o české žurnalistice příliš vysoké mínění, ale dodržení alespoň základních pravidel jsem pokládal za naprosto samozřejmé. Nikdy nebudu zřejmě dost starý na to, abych přestal být naivní! Dobře mi tak.Viděl jsem reportáž, která svým neskrývaným zadáním rozbít chystanou konferenci za každou cenu a zastrašovat její účastníky předčila všechna má očekávání. Bylo v ní vše, co nezbytně patří do arzenálu propagandy. Irelevantní sestřih ilustračních záběrů z těžce zkoušeného Iráku sugestivně doplňovaly jednostranné a naprosto neuvěřitelné "informace", mezi nimiž se obzvláště skvělo sdělení jakéhosi individua o tom, že konferenci financuje ze svého exilu přímo Saddámova dcera!

Iráčani v parlamentu ČR ARCHIV ČT

Zakázána strana Baas v Iráku ARCHIV ČT

PRÁVO/Novinky Organizátoři irácké konference žalují Českou televizi ZDE

ČTK/České noviny, ČT24: Pořadatelé konference o Iráku podali trestní oznámení na ČT ZDEZDE
HN/iHNed: Pořadatelé konference o Iráku žalují ČT ZDE
iDnes: Organizátoři konference o Iráku kritizují Českou televizi ZDE

Neuvěřitelnější nežli toto prohlášení už je snad jenom to, že redaktor Rusek neměl vůbec potřebu se organizátorů zeptat, kdo tedy vlastně konferenci financuje. Stala by se mu totiž nepříjemná věc -- dozvěděl by se, že si účastníci financují vše sami ze svých vlastních prostředků. V reportáži byli dále, opět bez konzultace s organizátory, neslýchaným způsobem pomluveni někteří hosté konference, kteří byli označeni téměř za příznivce diktátora. Jedná se však o intelektuály, kteří byli často za dramatických okolností nuceni ze saddámovského Iráku uprchnout, někteří z nich byli tímto režimem odsouzeni k smrti a jeden ze jmenovaných se dokonce zúčastnil ozbrojeného protisaddámovského boje.

Přes to, anebo právě proto, čeho jsem byl v této reportáži redaktora Ruska svědkem, však musím trvat na tom, že žijeme v demokratické společnosti, kde každý občan, tedy i redaktor ČT Rusek, je svéprávný a plně odpovědný za své činy. Musím trvat na tom, že posláním a úkolem žurnalistiky je pravdivě, nezaujatě informovat, nikoliv zastrašovat, manipulovat a účelově používat neověřené informace a diskreditovat v neposlední řadě i Českou televizi, jejíž určení být zásadním médiem veřejné služby (nikoliv utilitárních ideologizovaných zájmů), bylo touto reportáží přinejmenším vážně zpochybněno.

Byly v ní totiž nejenom pošlapány elementární normy novinářské etiky, ale byly především zcela ignorovány i prosté základy novinářského řemesla -- existuje-li přímý zdroj, informovat se u přímého zdroje a zásadní informace si prostě ověřit! Neověření takové informace (například z důvodů, že ji chce pro její lacinou atraktivnost redaktor použít za každou cenu) pak nemá s nezávislým zpravodajstvím nic společného a stává (s)prostou propagandou, namnoze (jako v tomto případě) faktickým šířením poplašné zprávy a ve své podstatě vyjadřuje i pohrdavý vztah k těm, kteří od televize veřejné služby očekávají seriózní, vyvážené a především ověřené informace.

V čím zájmu je pan Rusek ochoten takto zdiskreditovat nejenom sebe jako novináře, ale i Českou televizi? Nejsem Martin Rusek, abych to v této chvíli bez mrknutí čtenářům sdělil, případně přidal nějakou další neuvěřitelnou pitomost typu financování konference dcerou Saddáma Hussaina a prohlásil například, že mi někdo řekl, že Martin Rusek je de facto Husseinův nemanželský syn. Nebyla by to, věřte, o nic větší hloupost než ono skandální financování.

Opravdu nemíním, na rozdíl od Martina Ruska, sdělovat žádné informace, za nimiž bych si nemohl stát, a proto upřesňuji: nikdy mi nikdo neřekl, že je Martin Rusek nemanželský syn Saddáma Husseina. Vše, co jsem v této poznámce řekl o zmíněné reportáži, považuji zároveň za podnět pro Radu České televize a Stálou komisi pro sdělovací prostředky Parlamentu České republiky. Protože Česká televize je nás všech. I Češi, kteří si přejí mír a obnovu válkou zničeného Iráku jsou koncesionáři. I Iráčané, kteří nalezli politický azyl a druhý domov v Československu či České republice, žijí zde, pracují zde či zde podnikají, platí zde daně a jsou koncesionáři. A i proto mají právo na kvalitní veřejnou mediální službu. Zpravodajství České televize místo toho šíří xenofobii a dělá veřejné službě i České republice v zahraničí i doma ostudu.

Autor je členem PEN Klubu

Kompletní monitor relevantních mediálních zdrojů Britských listů - Newton IT

Pražská konference o Iráku

2.12.2006 ČT1, ČT24 19:15 Události

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
 Několik hostů konference Pražská výzva pro Irák, bude tu příští týden, patří mezi stoupence svrženého diktátora Husajna. Lidé, kteří před Saddámem utekli z rodné země do ciziny, je znají jako členy strany Baas. Fakta, která zjistila Česká televize, potvrdil taky irácký velvyslanec. 

Martin RUSEK, redaktor
Na pražské konferenci o budoucnosti Iráku mají být  podle irácké ambasády v Praze i bývalí členové Saddámovy strany Baas . Iráčané žijící v Česku se bojí, že to jejich zemi uškodí, a ostražité jsou i tajné služby.

Jan ŠUBRT, mluvčí, Bezpečnostní informační služba
My se vždy snažíme zjistit, zda se u nás při různých příležitostech nechtějí setkávat lidé nebo k nám nepřijíždějí osoby, u kterých existuje podezření nebo možné riziko na vazby do teroristického prostředí. V tomto smyslu máme situaci pod kontrolou.

Lenka TICHÁ, redaktorka
Za bezpečnostní riziko považuje pražskou konferenci i bývalý irácký disident Maroof Taha.

Maroof TAHA, bývalý irácký disident
/Nesrozumitelné/ který žije v Holandsku.  To je známá firma. Dodnes hájí Saddáma. 

Martin RUSEK, redaktor
Na oficiálním seznamu hostů jsou podle Iráčanů žijících ve Velké Británii nejmíň  čtyři další stoupenci strany Baas. Jeden z nich, šajch Mohamed Šurmaj al Kosaj, prý navíc aktivně vystupuje proti demokratizaci Iráku. 

Jan ŠUBRT, mluvčí, Bezpečnostní informační služba
Pokud jaksi takový člověk k nám vstoupí, tak já mohu ujistit, že jeho aktivity, kontakty a chování máme pod kontrolou. A v případě, že by začal ohrožovat naši bezpečnost, neujde naší pozornosti. A služba ve spolupráci s policií potom přijme kroky, které případné riziko eliminují.

Lenka TICHÁ, redaktorka
 Pořadatelé konference se brání. Profesor Haitham Alnahi, kterého krajané označili za baasistu, byl podle nich odsouzen za Saddámova režimu v nepřítomnosti k trestu smrti. A i další účastníci konference se prý postavili proti Husajnovi. 

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR - ČSSD
Ještě to můžeme posoudit s panem velvyslancem. A pokud jsou tam problematické osoby a ..., tak není důvod jim dávat prostor. Kdyby nebyla dohoda, tak se konference konat nemusí.

Martin RUSEK, redaktor
Podle Maroofa Tahy má dokonce celou akci financovat Saddámova rodina.

Maroof TAHA,  bývalý  irácký disident
 Odkud maj peníze? Kdo to financuje? Strana Baas, dcera Saddáma, která žije v Jordánsku.  

Lenka TICHÁ, redaktorka
 Kromě Iráčanů žijících v Česku se proti konání konference v Praze bouří  také poslanci ODS. Ti chtějí, aby sociální demokracie setkání s Iráčany na půdě českého parlamentu zrušila.

Strana Baas

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
Co je zmiňovaná strana Baas vlastně zač? Za Saddáma byla v Iráku jediná. Po jeho svržení v roce 2003 přišel zákaz. Zatím naposled se socialistická strana arabské obrody ozvala minulý měsíc, když pohrozila útokem na Bagdád, pokud Husajn skončí na popravišti.

Vendula KREJČOVÁ, redaktorka
Konec šedesátých let minulého století. O získání moci v Iráku usiluje Saddám Husajn. V roce 1979 se mu to daří, nechává se zvolit prezidentem. Strana Baas se stává vládní a jedinou stranou v zemi. Saddám Husajn v jejím čele má jasný cíl - stát se světovým vůdcem arabského lidu. Politickou opozici zastrašuje vraždami, mučením nebo sexuálními útoky proti ženám politických oponentů. Odhady mluví o desetitisících popravených. V roce 1980 začíná osmiletá válka v Íránu. V srpnu 1990 Irák napadá Kuvajt. Ani po skončení války s katastrofální porážkou Husajnovy armády není jeho režim svržen, pokračuje dál. Projevit nesouhlas se Saddámem Husajnem nebo se stranou Baas v té době znamená sebevraždu. Husajnovy vojenské jednotky povraždí třicet až padesát tisíc Iráčanů, kteří proti němu povstali. Až po deseti letech od konce války v Zálivu a teprve když Spojené státy vyhlásí válku proti světovému terorismu je Husajnův režim v roce 2002 obviněn z nedodržování sankcí OSN. Saddám Husajn je svržen. Několik měsíců se skrývá na neznámém místě. V polovině listopadu 2003 je dopaden a strana Baas zakázána. Opozice ji rozpouští. Takzvanou debaasifikací, tedy očištěním státní správy od členů strany, se v současné době zabývá i zvláštní komise.

Na pražské konferenci o Iráku mají být stoupenci Husajna

2. 12. 2006 ČT 1, 23:00 Zprávy

Jorga HRUŠKOVÁ, moderátorka
Na pražské konferenci o budoucnosti Iráku mají být podle irácké ambasády stoupenci svrženého diktátora Husajna. Lidé, kteří před Saddámem utekli z rodné země do ciziny, je znají jako členy strany Baas.  Fakta, která zjistila Česká televize, potvrdil taky irácký velvyslanec.  Iráčané žijící v Česku se bojí, že to jejich zemi uškodí a ostražité jsou i tajné služby.

Konference o Iráku na půdě Poslanecké sněmovny

1.12.2006 ČT 24 22:30 Události, komentáře

UDÁLOSTI DNE

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 Irácká protiamerická opozice  by chtěla mít konferenci v Praze. Na půdě Poslanecké sněmovny a  navíc  pod záštitou jejího místopředsedy Lubomíra Zaorálka. S touto informací přišli poslanci ODS a po sociálních demokratech požadují, aby sněm zrušili. Proti konferenci je taky irácký velvyslanec v Česku. Lubomír Zaorálek ale tvrdí, že chce nejdřív zjistit, kdo vlastně má přijet.

redaktor
Do diskusí se má evidentně zapojit jedna irácká opoziční skupina, všechno má zároveň přenášet arabská televize Al-Džazíra, to tvrdí představitelé ODS a žádají, aby se taková konference v parlamentu nekonala.

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu - ODS
Pokud by k tomu přeci jen došlo a nepodařilo se nám jí odsud dostat, tak už tímto se chci od toho výrazně za Občanskou demokratickou stranu distancovat.

redaktor
Lubomír Zaorálek tvrdí, že mu organizátoři slíbili poslat seznam všech, kteří přijedou diskutovat, zatím ho ale nedostal. Stejně tak chce, aby se na konferenci podílel i irácký velvyslanec. Spolupráce iráckého velvyslance moc pravděpodobně není. Tomu se plánované setkání nelíbí vůbec.

Dhia AL-DABBASS, velvyslanec Iráku v České republice
Myslíme si, že ta konference nemá sloužit demokratickým změnám v Iráku, ale spíš podpoří teroristické a nedemokratické síly.

redaktor
Konferenci Pražská výzva pro Irák organizují česko-irácké sdružení a České mírové fórum. Ti tvrdí, že diskutovat přijedou iráčtí intelektuálové, kteří chtějí vyzvat Evropskou unii, aby se více angažovala v řešení irácké budoucnosti.

Lubomír BROŽEK, České mírové fórum
Jsou to povětšinou disidenti bývalého saddámovského režimu, kteří žijí ve státech Evropské unie.

Alexandr VONDRA, ministr zahraničních věcí
Já vzhledem k situaci v Iráku bych byl opatrný se spojovat s  jednou vyhraněnou skupinou .

redaktor
Na konferenci má podle neoficiálních údajů přijet až sedmdesát hostů, kdo to ale bude, organizátoři pořád pečlivě tají.

ROZHOVOR

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
Na lince je místopředseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek, dobrý večer.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR - ČSSD
Dobrý večer.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
Pane místopředsedo, konference se má konat už za týden. Není to trochu pozdě teď zjišťovat, kdo vlastně přijede a  jestli tam bude i protiamerická irácká opozice ?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR - ČSSD
Paní redaktorko, já nevím, jestli teď jsem schopen vyjasnit..., haló ...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
Ano, slyšíme vás, my vám slyšíme.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR - ČSSD
Ano, ano, já nevím, jestli jsem schopen vyjasnit všechny ty nepřesnosti, které zazněly, protože jich bylo velké množství. Především ta konference se připravuje zhruba měsíc. Měsíc mě organizátoři informují o tom, jak probíhají přípravy. Velká část toho seznamu je dneska známá. Za českou stranu je to těch sedmdesát, zhruba sedmdesát hostů, za stranu iráckou z celé Evropy, převážně z Británie, Švédsko, Holandsko, se jedná asi i patnáct, sedmnáct hostů. Já jsem v průběhu dneška dostal už definitivní seznam. Prozatím jsem měl pouze předběžný těch zvaných a mohu říct, že v této chvíli je k dispozici vlastně kompletní seznam.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
Ano, spory o to, jestli tam bude ...

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR - ČSSD
Já bych rád řekl ...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
Nebo nebude  ta irácká protiamerická opozice , proti čemuž protestuje irácký velvyslanec, ministr zahraničních věcí, o to jde.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR - ČSSD
Víte, mě trochu udivuje to, co jsem slyšel říct pana velvyslance, protože jsem se s ním sešel a já jsem se s ním dohodl, že bude na té konferenci participovat a on s tou konferencí souhlasil. Dokonce jsme se dohodli, že by se mohla pořádat řada podobných konferencí. Plánovali jsme pozvat také poslance z Iráku a i představitele exekutivy. Tak já mám dojem, že tady je asi celá řada nedorozumění, které jsou docela zbytečná. Já dneska vím, že televize Al-Džazíra se té konference například nezúčastní a stejně tak si myslím, že pan velvyslanec bude velmi rychle obeznámen i s tím definitivním seznamem, který jsem dneska obdržel. Takže já tady ty výrazy, že opozice přijede, podle mě pokládám za nepřesné, nevím přesně, kde vznikly. Byl bych rád, kdyby se sedlo k jednomu stolu a ujasnilo se a, všechny tady tyhle nepřesnosti, které během dneška znějí, se prostě vyjasnily. Dovedu si představit ...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
A co tedy budete dělat? Pokusíte se to teď prokomunikovat, nebo rovnou zrušíte konání konference na půdě Poslanecké sněmovny?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR - ČSSD
Já, já předpokládám, že všichni, kdo, kdo byli pozváni, i pan velvyslanec, představitelé politických stran, dostanou také nebo budou mít k dispozici ty seznamy, které už teď jsou hotové, a že bude možné posoudit přesně, jestli je pravda to, co se říká, že se tady chystá nějaké opoziční setkání. Já si myslím, že to pravda není. Na tom setkáním by měla promluvit celá řada velmi známých odborníků, expertů, jako to, co se vytvořilo jako mýtus kolem toho, je pro mě trošku nepochopitelné. Já pouze věřím, že se to podaří rychle vyjasnit, že konference bude a že bude prostě jedna z těch akcí, které podle mě je docela dobré, aby se v naší zemi konaly, protože tím dáváme najevo zájem o situaci například v zemi, ve které je dnes velmi složitá situace, a my bychom měli uvažovat také o tom, jak jí pomoci.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
Pane místopředsedo, děkuji vám, přeju hezký večer.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR - ČSSD
Taky, na shledanou, pěkný večer.

redaktoři

 • Daniel TAKÁČ, redaktor
 • Martin RUSEK, redaktor
 • František KRAMÁŘ, redaktor

Konference o Iráku na půdě Poslanecké sněmovny

1.12.2006 ČT 1 22:30 Události, komentáře

UDÁLOSTI DNE

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
Irácká protiamerická opozice by chtěla mít konferenci v Praze. Na půdě Poslanecké sněmovny a navíc pod záštitou jejího místopředsedy Lubomíra Zaorálka. S touto informací přišli poslanci ODS a po sociálních demokratech požadují, aby sněm zrušili. Proti konferenci je taky irácký velvyslanec v Česku. Lubomír Zaorálek ale tvrdí, že chce nejdřív zjistit, kdo vlastně má přijet.

redaktor
Do diskusí se má  evidentně zapojit jedna irácká opoziční skupina, všechno má zároveň přenášet arabská televize Al-Džazíra , to tvrdí představitelé ODS a žádají, aby se taková konference v parlamentu nekonala.

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu - ODS
Pokud by k tomu přeci jen došlo a nepodařilo se nám jí odsud dostat, tak už tímto se chci od toho výrazně za Občanskou demokratickou stranu distancovat.

redaktor
Lubomír Zaorálek tvrdí, že mu organizátoři slíbili poslat seznam všech, kteří přijedou diskutovat, zatím ho ale nedostal. Stejně tak chce, aby se na konferenci podílel i irácký velvyslanec. Spolupráce iráckého velvyslance moc pravděpodobně není. Tomu se plánované setkání nelíbí vůbec.

Dhia AL-DABBASS, velvyslanec Iráku v České republice
Myslíme si, že ta konference nemá sloužit demokratickým změnám v Iráku, ale spíš podpoří teroristické a nedemokratické síly.

redaktor
Konferenci Pražská výzva pro Irák organizují česko-irácké sdružení a České mírové fórum. Ti tvrdí, že diskutovat přijedou iráčtí intelektuálové, kteří chtějí vyzvat Evropskou unii, aby se více angažovala v řešení irácké budoucnosti.

Lubomír BROŽEK, České mírové fórum
Jsou to povětšinou disidenti bývalého saddámovského režimu, kteří žijí ve státech Evropské unie.

Alexandr VONDRA, ministr zahraničních věcí
Já vzhledem k situaci v Iráku bych byl opatrný se spojovat s jednou vyhraněnou skupinou.

redaktor
Na konferenci má podle neoficiálních údajů přijet až sedmdesát hostů, kdo to ale bude, organizátoři pořád pečlivě tají.

ROZHOVOR

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
Na lince je místopředseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek, dobrý večer.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR - ČSSD
Dobrý večer.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
Pane místopředsedo, konference se má konat už za týden. Není to trochu pozdě teď zjišťovat, kdo vlastně přijede a jestli tam bude i protiamerická irácká opozice?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR - ČSSD
Paní redaktorko, já nevím, jestli teď jsem schopen vyjasnit..., haló ...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
Ano, slyšíme vás, my vám slyšíme.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR - ČSSD
Ano, ano, já nevím, jestli jsem schopen vyjasnit všechny ty nepřesnosti, které zazněly, protože jich bylo velké množství. Především ta konference se připravuje zhruba měsíc. Měsíc mě organizátoři informují o tom, jak probíhají přípravy. Velká část toho seznamu je dneska známá. Za českou stranu je to těch sedmdesát, zhruba sedmdesát hostů, za stranu iráckou z celé Evropy, převážně z Británie, Švédsko, Holandsko, se jedná asi i patnáct, sedmnáct hostů. Já jsem v průběhu dneška dostal už definitivní seznam. Prozatím jsem měl pouze předběžný těch zvaných a mohu říct, že v této chvíli je k dispozici vlastně kompletní seznam.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
Ano, spory o to, jestli tam bude ...

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR - ČSSD
Já bych rád řekl ...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
Nebo nebude ta irácká protiamerická opozice, proti čemuž protestuje irácký velvyslanec, ministr zahraničních věcí, o to jde.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR - ČSSD
Víte, mě trochu udivuje to, co jsem slyšel říct pana velvyslance, protože jsem se s ním sešel a já jsem se s ním dohodl, že bude na té konferenci participovat a on s tou konferencí souhlasil. Dokonce jsme se dohodli, že by se mohla pořádat řada podobných konferencí. Plánovali jsme pozvat také poslance z Iráku a i představitele exekutivy. Tak já mám dojem, že tady je asi celá řada nedorozumění, které jsou docela zbytečná. Já dneska vím, že televize Al-Džazíra se té konference například nezúčastní a stejně tak si myslím, že pan velvyslanec bude velmi rychle obeznámen i s tím definitivním seznamem, který jsem dneska obdržel. Takže já tady ty výrazy, že opozice přijede, podle mě pokládám za nepřesné, nevím přesně, kde vznikly. Byl bych rád, kdyby se sedlo k jednomu stolu a ujasnilo se a, všechny tady tyhle nepřesnosti, které během dneška znějí, se prostě vyjasnily. Dovedu si představit ...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
A co tedy budete dělat? Pokusíte se to teď prokomunikovat, nebo rovnou zrušíte konání konference na půdě Poslanecké sněmovny?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR - ČSSD
Já, já předpokládám, že všichni, kdo, kdo byli pozváni, i pan velvyslanec, představitelé politických stran, dostanou také nebo budou mít k dispozici ty seznamy, které už teď jsou hotové, a že bude možné posoudit přesně, jestli je pravda to, co se říká, že se tady chystá nějaké opoziční setkání. Já si myslím, že to pravda není. Na tom setkáním by měla promluvit celá řada velmi známých odborníků, expertů, jako to, co se vytvořilo jako mýtus kolem toho, je pro mě trošku nepochopitelné. Já pouze věřím, že se to podaří rychle vyjasnit, že konference bude a že bude prostě jedna z těch akcí, které podle mě je docela dobré, aby se v naší zemi konaly, protože tím dáváme najevo zájem o situaci například v zemi, ve které je dnes velmi složitá situace, a my bychom měli uvažovat také o tom, jak jí pomoci.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
Pane místopředsedo, děkuji vám, přeju hezký večer.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR - ČSSD
Taky, na shledanou, pěkný večer.

redaktoři

 • Daniel TAKÁČ, redaktor
 • Martin RUSEK, redaktor
 • František KRAMÁŘ, redaktor

Protiamerická irácká opozice chce jednat v Praze

1.12.2006 ČT1 19:15 Události

Jolana VOLDÁNOVÁ, moderátorka
Dobrý večer, máme pro vás Události.

Roman PISTORIUS, moderátor
Vítáme vás.

Irácká protiamerická opozice by chtěla mít konferenci v Praze na půdě Poslanecké sněmovny a navíc pod záštitou jejího místopředsedy Lubomíra Zaorálka. S touto informací přišli poslanci ODS a po sociálních demokratech požadují, aby sněm zrušili. Proti konferenci je taky irácký velvyslanec v Česku. Zaorálek ale tvrdí, že chce nejdřív zjistit, kdo vlastně má přijet.

redaktor
Do diskusí se má evidentně zapojit jedna irácká opoziční skupina, všechno má zároveň přenášet arabská televize Al-Džazíra, to tvrdí představitelé ODS a žádají, aby se taková konference v parlamentu nekonala.

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu - ODS
Pokud by k tomu přeci jen došlo a nepodařilo se nám ji odsud dostat, tak už tímto se chci od toho výrazně za Občanskou demokratickou stranu distancovat.

redaktor
Lubomír Zaorálek tvrdí, že mu organizátoři slíbili poslat seznam všech, kteří přijedou diskutovat, zatím ho ale nedostal. Stejně tak chce, aby se na konferenci podílel i irácký velvyslanec.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR - ČSSD
Pokud se to nepovede, pokud se shodneme na tom, že nemáme, že není dostatečně připravena tato konference, tak se konat nebude.

redaktor
Spolupráce iráckého velvyslance moc pravděpodobná není. Tomu se plánované setkání nelíbí vůbec.

Dhia AL-DABBASS, velvyslanec Iráku v České republice
Myslíme si, že  ta konference nemá sloužit demokratickým změnám v Iráku, ale spíš podpoří teroristické a nedemokratické síly .

redaktor
Konferenci Pražská výzva pro Irák organizují česko-irácké sdružení a České mírové fórum. Ti tvrdí, že diskutovat přijedou iráčtí intelektuálové, kteří chtějí vyzvat Evropskou unii, aby se více angažovala v řešení irácké budoucnosti.

Lubomír BROŽEK, České mírové fórum
Jsou to povětšinou disidenti bývalého saddámovského režimu, kteří žijí ve státech Evropské unie.

Dhia AL-DABBASS, velvyslanec Iráku v České republice
Vůbec nevím, kdo má na konferenci přijet, nejsou pozváni ani současní poslanci iráckého parlamentu.

Alexandr VONDRA, ministr zahraničních věcí
Já vzhledem k situaci v Iráku bych byl opatrný se spojovat s jednou vyhraněnou skupinou.

redaktor
Na konferenci má podle neoficiálních údajů přijet až sedmdesát hostů, kdo to ale bude, organizátoři pořád pečlivě tají.

Roman PISTORIUS, moderátor
Kde bude nakonec konference irácké opozice a proč si podrobnosti nezjistil místopředseda sněmovny dřív, na to se přímo Lubomíra Zaorálka budou ptát i Události, komentáře na tomto programu ve dvacet dva třicet.

redaktoři

 • Martin RUSEK, redaktor
 • František KRAMÁŘ, redaktor
 • Daniel TAKÁČ, redaktor

Protiamerická irácká opozice chce jednat v Praze

1. 12. 2006 ČT 24 22:00 Zprávy

Michal SCHUSTER, moderátor
Irácká protiamerická opozice by chtěla mít konferenci v Praze, a to na půdě Poslanecké sněmovny a pod záštitou jejího místopředsedy, sociálního demokrata Lubomíra Zaorálka. S touto informací přišli poslanci ODS a po ČSSD požadují, aby tento sněm zrušili. Proti konferenci je taky irácký velvyslanec v Česku. Zaorálek ale tvrdí, že chce nejdřív zjistit, kdo vlastně má přijet.

redaktor
Do diskusí se má evidentně zapojit jedna irácká opoziční skupina, všechno má zároveň přenášet arabská televize Al-Džazíra, to tvrdí představitelé ODS a žádají, aby se taková konference v parlamentu nekonala.

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu - ODS
Pokud by k tomu přeci jen došlo a nepodařilo se nám ji odsud dostat, tak už tímto se chci od toho výrazně za Občanskou demokratickou stranu distancovat.

redaktor
Lubomír Zaorálek tvrdí, že mu organizátoři slíbili poslat seznam všech, kteří přijedou diskutovat, zatím ho ale nedostal. Stejně tak chce, aby se na konferenci podílel i irácký velvyslanec.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny České republiky - ČSSD
Pokud se to nepovede, pokud se shodneme na tom, že nemáme, že není dostatečně připravena ta konference, tak se konat nebude.

redaktor
Spolupráce iráckého velvyslance moc pravděpodobná není. Tomu se plánované setkání nelíbí vůbec.

Dhia AL-DABBASS, velvyslanec Iráku v České republice
Myslíme si, že ta konference nemá sloužit demokratickým změnám v Iráku, ale spíš podpoří teroristické a nedemokratické síly.

redaktor
Konferenci Pražská výzva pro Irák organizují česko-irácké sdružení a České mírové fórum. Ti tvrdí, že diskutovat přijedou iráčtí intelektuálové, kteří chtějí vyzvat Evropskou unii, aby se více angažovala v řešení irácké budoucnosti.

Lubomír BROŽEK, České mírové fórum
Jsou to povětšinou disidenti bývalého saddámovského režimu, kteří žijí ve státech Evropské unie.

Dhia AL-DABBASS, velvyslanec Iráku v České republice
Vůbec nevím, kdo má na konferenci přijet, nejsou pozváni ani současní poslanci iráckého parlamentu.

Alexandr VONDRA, ministr zahraničních věcí /nestraník/
Já vzhledem k situaci v Iráku bych byl opatrný se spojovat s jednou vyhraněnou skupinou.

redaktor
Na konferenci má podle neoficiálních údajů přijet až sedmdesát hostů, kdo to ale bude, organizátoři pořád pečlivě tají.

Michal SCHUSTER, moderátor
Kde nakonec bude konference irácké opozice a proč si místopředseda sněmovny nezjistil podrobnosti dřív, na to se Lubomíra Zaorálka zeptá už za chvíli Daniela Drtinová v Událostech, komentářích na ČT 1 a ČT 24. Začínají ve dvacet dva třicet.

redaktoři

 • Martin RUSEK, redaktor
 • Daniel TAKÁČ, redaktor

Protiamerická irácká opozice chce jednat v Praze

1. 12. 2006 ČT 24 19:15 Události

Jolana VOLDÁNOVÁ, moderátorka
Dobrý večer, máme pro vás Události.

Roman PISTORIUS, moderátor
Vítáme vás.

Irácká protiamerická opozice by chtěla mít konferenci v Praze na půdě Poslanecké sněmovny a navíc pod záštitou jejího místopředsedy Lubomíra Zaorálka. S touto informací přišli poslanci ODS a po sociálních demokratech požadují, aby sněm zrušili. Proti konferenci je taky irácký velvyslanec v Česku. Zaorálek ale tvrdí, že chce nejdřív zjistit, kdo vlastně má přijet.

redaktor
Do diskusí se má evidentně zapojit jedna irácká opoziční skupina, všechno má zároveň přenášet arabská televize Al-Džazíra, to tvrdí představitelé ODS a žádají, aby se taková konference v parlamentu nekonala.

Petr TLUCHOŘ, předseda poslaneckého klubu - ODS
Pokud by k tomu přeci jen došlo a nepodařilo se nám ji odsud dostat, tak už tímto se chci od toho výrazně za Občanskou demokratickou stranu distancovat.

redaktor
Lubomír Zaorálek tvrdí, že mu organizátoři slíbili poslat seznam všech, kteří přijedou diskutovat, zatím ho ale nedostal. Stejně tak chce, aby se na konferenci podílel i irácký velvyslanec.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR - ČSSD
Pokud se to nepovede, pokud se shodneme na tom, že nemáme, že není dostatečně připravena tato konference, tak se konat nebude.

redaktor
Spolupráce iráckého velvyslance moc pravděpodobná není. Tomu se plánované setkání nelíbí vůbec.

Dhia AL-DABBASS, velvyslanec Iráku v České republice
Myslíme si, že ta konference nemá sloužit demokratickým změnám v Iráku, ale spíš podpoří teroristické a nedemokratické síly.

redaktor
Konferenci Pražská výzva pro Irák organizují česko-irácké sdružení a České mírové fórum. Ti tvrdí, že diskutovat přijedou iráčtí intelektuálové, kteří chtějí vyzvat Evropskou unii, aby se více angažovala v řešení irácké budoucnosti.

Lubomír BROŽEK, České mírové fórum
Jsou to povětšinou disidenti bývalého Saddámovského režimu, kteří žijí ve státech Evropské unie.

Dhia AL-DABBASS, velvyslanec Iráku v České republice
Vůbec nevím, kdo má na konferenci přijet, nejsou pozváni ani současní poslanci iráckého parlamentu.

Alexandr VONDRA, ministr zahraničních věcí
Já vzhledem k situaci v Iráku bych byl opatrný se spojovat s jednou vyhraněnou skupinou.

redaktor
Na konferenci má podle neoficiálních údajů přijet až sedmdesát hostů, kdo to ale bude, organizátoři pořád pečlivě tají.

Roman PISTORIUS, moderátor
Kde bude nakonec konference irácké opozice a proč si podrobnosti nezjistil místopředseda sněmovny dřív, na to se přímo Lubomíra Zaorálka budou ptát i Události, komentáře na tomto programu ve dvacet dva třicet.

redaktoři

 • Martin RUSEK, redaktor
 • František KRAMÁŘ, redaktor
 • Daniel TAKÁČ, redaktor

Zdroj monitor Newton IT

                 
Obsah vydání       4. 12. 2006
4. 12. 2006 James Wolfensohn: Světu budou vévodit Čína a Indie
4. 12. 2006 Kofi Annan: Život v Iráku je nyní horší než za Saddáma Husajna
4. 12. 2006 Konference o Iráku bude, ale jinde Štěpán  Kotrba
4. 12. 2006 Je redaktor ČT Martin Rusek nemanželským synem Saddáma Husseina? Lubomír  Brožek
4. 12. 2006 Írán zablokoval přístup k Wikipedii, k Amazonu a YouTube
4. 12. 2006 Litviněnkova smrt je "zneužívána proti Putinovi"
4. 12. 2006 Riziko polonia-210 v britských letadlech bylo "nesmyslně zveličeno"
4. 12. 2006 Komunální volby na Slovensku vyhrál Ficův Směr
4. 12. 2006 Prezidentské volby ve Venezuele vyhrál Chavez
4. 12. 2006 Británie posílá zpět do Darfuru oběť opakovaného znásilnění
4. 12. 2006 Londýnští řidiči budou asi platit přes 1000 Kč denně za jízdu autem do práce
4. 12. 2006 BORATománie jako důkaz blbosti intelektuálů Štefan  Švec
4. 12. 2006 Posilování Jiří  Nezval
2. 12. 2006 Pomoc problémovým regionům podle Murphyho a ODS Petr  Wolf
4. 12. 2006 Potřeba odlišnosti Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
4. 12. 2006 Prečo sa Američania domáhajú reformy zdravotnej starostlivosti Branislav  Lichardus
4. 12. 2006 Podejte trestní oznámení na ÚDV
4. 12. 2006 Stěhovací vůz Jan  Řezáč
3. 12. 2006 Miliony osob, cestujících do USA, klasifikovány jako "teroristické riziko"
2. 12. 2006 USA: Korupce je "druhé povstání". Stojí 4 miliardy dolarů ročně
3. 12. 2006 Prý chtěl vydírat čelné ruské špiony a podnikatele
3. 12. 2006 Rusko má v současnosti v Británii víc než 30 špionů
3. 12. 2006 Pinochet utrpěl infarkt
2. 12. 2006 Proč Alexandr Vondra nechce slyšet pravdu o Iráku Štěpán  Kotrba
4. 12. 2006 Bezpečnost na prodej Ladislav  Žák
4. 12. 2006 Frývaldovský incident: dvě možnosti, obě špatné
4. 12. 2006 Diskuse o IQ je sporem virtuálním, ať už z dámské či pánské strany Petr  Wagner
4. 12. 2006 Co mi říká mé jazykové IQ Tomáš  Koloc
4. 12. 2006 Je i více hloupých mužů než žen
4. 12. 2006 Britské listy v Bulharsku
3. 12. 2006 Negroponte srovanal Irák s Vietnamem
2. 12. 2006 KSČM: Rvačka o střechu nad hlavou skončila defenestrací Václava Exnera Štěpán  Kotrba
21. 11. 2006 Hospodaření OSBL za říjen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

České volby v roce 2006 a povolební pat RSS 2.0      Historie >
4. 12. 2006 Je redaktor ČT Martin Rusek nemanželským synem Saddáma Husseina? Lubomír  Brožek
30. 11. 2006 Přinesou Vondrovy "dobré styky" do Česka americkou základnu? Štěpán  Kotrba
29. 11. 2006 David ze Vsetína Oskar  Krejčí
22. 11. 2006 Konstruktivní dialog? Oskar  Krejčí
20. 11. 2006 USA chtějí na summitu v Rize prosadit plnou globalizaci NATO Jiří G. Müller
19. 11. 2006 Objevil Ameriku Miloslav "Kraken" Junek
18. 11. 2006 Citáty dne - z kongresu ODS   
18. 11. 2006 Dopis nestranného publicisty místopředsedkyni ODS Bohumil  Doležal
18. 11. 2006 Topolánek plive na demokracii Boris  Cvek
18. 11. 2006 Jsem rád, že si politici uvědomili, že je demokracie založená na kompromisu Jan  Čulík
16. 11. 2006 Proč se ODS chce znemožnit Boris  Cvek
16. 11. 2006 Nedohoda versus dohoda Jiří  Pehe
15. 11. 2006 Havířov: Historie se opakuje, jednou jako drama a podruhé jako fraška Josef  Baxa
15. 11. 2006 Pokud jde o reálnost předčasných voleb...   
15. 11. 2006 "Kdyby to nevyšlo a vládli Paroubek, Rath a Filip, budu v pozici demokratů z roku 1948"   

Teroristická hrozba a politické hry RSS 2.0      Historie >
4. 12. 2006 Je redaktor ČT Martin Rusek nemanželským synem Saddáma Husseina? Lubomír  Brožek
4. 12. 2006 Litviněnkova smrt je "zneužívána proti Putinovi"   
4. 12. 2006 Riziko polonia-210 v britských letadlech bylo "nesmyslně zveličeno"   
4. 12. 2006 Konference o Iráku bude, ale jinde Štěpán  Kotrba
3. 12. 2006 Prý chtěl vydírat čelné ruské špiony a podnikatele   
3. 12. 2006 Rusko má v současnosti v Británii víc než 30 špionů   
2. 12. 2006 Italský expert na terorismus kontaminován poloniem-210   
2. 12. 2006 Kuřáci kouří polonium   
2. 12. 2006 Má IHT v propočtech chybu?   
2. 12. 2006 Proč Alexandr Vondra nechce slyšet pravdu o Iráku Štěpán  Kotrba
1. 12. 2006 Litviněnko byl obětí "ruských agentů jednajících na svou pěst"   
1. 12. 2006 Jak funguje radiační monitor britských letišť? Štěpán  Kotrba
1. 12. 2006 Kdo vlastně touží po "otevření dveří" do USA? Štěpán  Kotrba
1. 12. 2006 Relativně jedovatý alfa zářič Jiří  Jírovec
1. 12. 2006 Ministr zahraničí má strach z Pražské výzvy pro Irák Štěpán  Kotrba

Pražská výzva pro Irák RSS 2.0      Historie >
4. 12. 2006 Je redaktor ČT Martin Rusek nemanželským synem Saddáma Husseina? Lubomír  Brožek
4. 12. 2006 Konference o Iráku bude, ale jinde Štěpán  Kotrba
2. 12. 2006 Proč Alexandr Vondra nechce slyšet pravdu o Iráku Štěpán  Kotrba
1. 12. 2006 Ministr zahraničí má strach z Pražské výzvy pro Irák Štěpán  Kotrba

Daniela Drtinová RSS 2.0      Historie >
4. 12. 2006 Je redaktor ČT Martin Rusek nemanželským synem Saddáma Husseina? Lubomír  Brožek
1. 9. 2006 Policejní odposlechy Klausových poradců: RRTV zahájila s Českou televizí správní řízení Štěpán  Kotrba
25. 8. 2006 Opravdu může za všechny problémy v ČT David Borek? Jan  Richter
9. 6. 2006 ČT: "Jednání o nové vládě pokračují"   
7. 6. 2006 Objektivita České televize a Kubiceho předvolební kompromateriály   
12. 5. 2006 Unionistický stranický sekretariát Štěpán  Kotrba
4. 5. 2006 ČT1: Události, komentáře policejního prezidenta Husáka Štěpán  Kotrba
7. 4. 2005 Proti rudé hvězdě a proti modrému ptáku Zdeněk  Hrabica
11. 11. 2003 V České televizi je revolucionářů dost   
27. 2. 2002 Miroslav Tajč: "Milan Knížák nepoužívá Národní galerii pro vlastní kšefty"   
2. 11. 2001 Jak bude ČT vypadat za Jiřího Balvína? Programové schéma Filip  Rožánek