7. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 12. 2006

Fata Morgana Eduarda Chmelára

Obávám se, že Eduard Chmelár ve své odpovědi na moji reakci (BL 15.11.2006) zcela nepochopil můj poslední odstavec (o "prostoru, kde skutečné je uměním možného"). Což je možná i moje chyba.

Téměř polovina polemiky je věnována obhajobě OSN před mojí kritikou. Jenže ona to kritika nebyla, spíš konstatování faktu. Trochu jsem tady předběhl argumenty pana Chmelára, který původně nijak nenaznačil, že by OSN v současné podobě mělo být "jeho vládou". Pan Chmelár mi to ovšem vrátil i s úroky. Samozřejmě má pravdu, že OSN je organizací mezinárodní a nadnárodní. Samozřejmě, že příčinou jejích neúspěchů je "nedostatek politické vůle" členských států. Jenže to je podobná logika jako tvrzení, že komunismus byl dobrou myšlenkou, jen ti lidé jaksi zklamali.

Absence této politické vůle ukazuje, jak je světoobčanství v praxi slabé. Je to vzdušný zámek, nikoli realita. Ale i vzdušné zámky -- pokud mají být něčím víc, než jen nezávaznou fantazií -- by se měly řídit pravidly reálného světa s výjimkou toho, co je dopředu vyreklamováno jako odlišné. V našem případě je to právě ona politická vůle.

Dejme tomu, že s těmi druhými -- islamisty, Číňany atd. -- sdílíme zodpovědnost za tento svět. V tom případě s nimi můžeme spolupracovat ve věcech, na kterých se shodneme, a ostatní ponechat stranou. Pokud zůstaneme alespoň jednou nohou na zemi, pak je pravděpodobné, že přinejhorším mnoho nezkazíme. Můžeme projevovat i solidaritu s oběťmi "jinakostí", aniž bychom byli povinni dělat víc, než jsou naši partneři ochotni tolerovat. Takhle v praxi funguje OSN a přes dílčí výhrady souhlasím, že vcelku dobře. Problémy nastanou, pokud od tohoto přístupu očekáváme víc, než nám může dát. Třeba garanci světového míru.

Občanství ovšem potřebuje víc. Potřebuje Zákon v původním -- například biblickém - slova smyslu. Tedy soubor norem, které upravují vzájemné chování, které jsou silnější, než příbuzenské či kulturní svazky (pokud se s nimi neztotožňují) a které jsou aspoň zčásti respektovány. A to napříč celou společností, nikoli pouze kulturními či politickými elitami.

Ve své první polemice jsem zmiňoval případ žen, kamenovaných za morální prohřešky. Při sdílené odpovědnosti jde o věc, kterou můžeme odložit stranou, nelze-li jinak. Při sdíleném občanství -- i kdybychom jej sdíleli pouze my - to nejde. Buď přiznáme islámským zemím právo na takové zákony; to je nutné otevřeně říci. Tím je ovšem naše solidarita citelně zpochybněna. Nebo musíme všechny, kteří mají s takovými zákony a jejich naplňováním co do činění považovat za zločince a podle toho se k nim chovat. To ovšem není zrovna dobrý základ pro "neprohlubování sporů".

Je paradoxní, že morální závazek světoobčanů v popsané podobě lze brát vážně pouze v reálném světě, kde platí, že nemůžeme a tudíž ani nemusíme. Pokud reálné překážky odstraníme, začnou se dílčí požadavky navzájem vylučovat. Vzdušný zámek se mění ve fatu morganu, která se rozplyne, jakmile se pokusíme -- byť jen virtuálně -- přiblížit.

Chmelárova argumentace proti civilizačním střetům napovídá, že mu uniká jejich podstata. Problémem identit zde není to, že rozdělují, ale naopak, že spojují to, co by jinak zůstalo rozdělené. Tím vytváří koalice, které jsou schopny udělat ze sousedského sporu národní či civilizační konflikt.

Světoobčané vidí lidstvo jako jednotu, kterou se něco (třeba kulturní rozdíly) nebo někdo (třeba Huntigton) pokouší rozdělit. Jenže sdílené základní hodnoty, stejně jako respekt, dohoda či pragmatická spolupráce skutečnou jednotu nevytváří. K tomu je nutný výše zmíněný Zákon. Bez něj nejsme schopni čelit konfliktním lidem. Kteří -- jak ukazuje praxe -- nemusí být ani nijak zvlášť silní. Stačí, když jsou silnější než ti, kteří stojí proti nim. Neutrálové se nepočítají. Ti nemohou zvítězit už proto, že nemají co vyhrát.

Může být základem takového Zákona příslušnost k myšlené obci filozofů ? Možná ano, možná ne. V každém případě jde o bitevní pole pro argumenty pana Chmelára. Ale co onou většinou, která nedokáže popsat rozdíl mezi Platónem a Sokratem a ani po tom netouží ? Co těm může Združenie svetoobčanov nabídnout ? Manipulaci ? Moje poznámka o fotbalových fanoušcích nebyla tak ironická, jak se mohlo zdát.

Huntingtonovy závěry jsou skutečně xenofobní, rizika jejich uplatnění jsou zřejmá. Ale ani jejich opak nemusí být tak nevinný, jak se zdá. Multikulturalismus stvořený kulturní a prosazený politickou elitou může mít i takovouto podobu: vy tam dole spolu válčete, jak umíte, my nahoře to "budeme řešit". My si to můžeme dovolit. My jsme kulturní a civilizační problémy překonali. A vaše problémy do našich domovů dosud nedorazily.

Jestliže xenofobní teorie mohou posílit civilizační konflikt na mezinárodní úrovni, pak příliš optimistický multikulturalismus jej může, byť nechtěně, vyvolat v podobě občanské války. Což je ještě horší. Pokud se tak stane, je velmi snadné svalovat vinu na "špatně" píšící intelektuály, Platónem počínaje, Huntigtonem konče. Ale nepožadujeme po lidech víc, než jsou schopni unést ? Nežádáme po nich oběti, které sami nemusíme přinést nebo které pro nás oběťmi nejsou ? Je-li tomu tak, jakou pomoc jsme schopni jim doopravdy nabídnout ?

                 
Obsah vydání       7. 12. 2006
7. 12. 2006 Pražská výzva: obrana proti Neffovým pomluvám cestou práva Vladimíra Al-Maliki Levá
7. 12. 2006 Nikoliv naším jménem
7. 12. 2006 Tři otázky pro Vladimíru Levou
7. 12. 2006 Mohla by se "protiirácká" konference konat na půdě anglického parlamentu?
7. 12. 2006 Iráčtí vládní úředníci obviněni z týrání - kdo je vlastně v Iráku zločinec? Štěpán  Kotrba
7. 12. 2006 Demonstrace za práva bezdomovců
7. 12. 2006 Jak vyřešit konflikt v Dárfúru? Petr  Matyáš
7. 12. 2006 Nepřípustný nátlak na prezidenta republiky
7. 12. 2006 Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu de iure neexistuje
7. 12. 2006 Soukromé, příliš soukromé, aneb internet jako léčka na kariéristy Uwe  Ladwig
7. 12. 2006 Bez názvu Bogdan  Trojak
7. 12. 2006 Co Vojtěch Filip o komunismu řekl a říci nemusel Vojtěch  Filip
7. 12. 2006 Vadasův film o Hučínovi: Chaos emocionálních, neartikulovaných útržků Jan  Čulík
7. 12. 2006 Pravdě podobný příběh České republiky
7. 12. 2006 Příhody s různými anděly a jinými konzervativními nápady z Kanady Miloš  Kaláb
7. 12. 2006 Plný dům jako skutečné terno Meike  Snijder
7. 12. 2006 Full House Meike  Snijder
6. 12. 2006 Stáhněme americká vojska z Iráku
7. 12. 2006 Naučte své děti šifrovat Petr  Nachtmann
7. 12. 2006 Nový svět na obzoru Václav  Dušek
7. 12. 2006 Fata Morgana Eduarda Chmelára Pavel  Urban
7. 12. 2006 Filosofové Dostojevskij a Einstein Bohumír  Tichánek
7. 12. 2006 Inženýrská didaktika František  Augusta
7. 12. 2006 Množství spamů se zdvojnásobilo - nalezl nové způsoby, jak se doručovat
7. 12. 2006 Kmenové buňky - nesdílím váš entusiasmus
7. 12. 2006 Proč jsem ten článek o kmenových buňkách přeskočil?
7. 12. 2006 Přitažlivá implantace kmenových buněk do mozků novinářů Ivan  David
6. 12. 2006 Britská firma chce kmenovými buňkami léčit mrtvici
6. 12. 2006 Národní alokační podfuk
6. 12. 2006 Lákavost a zajímavost univerzity Boris  Cvek
5. 12. 2006 Konflikt o podstatě pod nánosem pomíjivosti Bohumil  Kartous
21. 11. 2006 Hospodaření OSBL za říjen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce