4. 8. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Duden
4. 8. 2006

D jako Deutsch, D jako Duden

Pokud navštívíte kancelář německého zaměstnance, pak si můžete všimnout lecčehos. Avšak vždy někde v dosahu bude ležet Duden. Slovníky různého formátu s charakteristickou žlutí provázejí německého zaměstnance od středoškolských studií do konce jeho životní dráhy. Již více jak 125 let: Genau immer richtig.

Pokud navštívíte kancelář německého zaměstnance, pak si můžete všimnout lecčehos.

Avšak vždy někde v dosahu bude ležet Duden. Slovníky různého formátu s charakteristickou žlutí provázejí německého zaměstnance od středoškolských studií do konce jeho životní dráhy. Již více jak 125 let: Genau immer richtig.

6. 7. 2005 slavil Duden 125 let. Od 1. 8. 2006 platí nový německý pravopis. 1. 8. 1911 zemřel Konrád Duden (+ 3. 1. 1829).

Pokud někdy navštívíte přednášku vysokoškolského lektora-specialisty na reálie zemí německé jazykové oblasti, pak se zde nezřídka setkáte s fenoménem tzv. otců-zakladatelů.

Lektor vám tak chce přiblížit onen genius loci německého jazykového prostoru, kdy jeho občan nechová ke svým osobnostem jen jakousi "povinnou" úctu, ale bere jako běžnou, avšak váženou součást svého curriculum vitae. Mimořádnou roli hrají svazky s označením Duden.

Nejen v Německu, ale také v Rakousku či v německy mluvících kantonech Švýcarska.

Zatímco Čech si v případě jazykových pochybností listuje v poněkud "neosobních" Pravidlech českého pravopisu, německy mluvící občan nahlédne do zřetelně personifikovaného Dudena.

Pokud chceme blíže nahlédnout na kořeny tohoto fenoménu, pak si připomeňme rok 1871, kdy pruský železný kancléř Bismarck "mit Blut und Eisen" sjednotil Německo. V té době čtyřicetiletý gymnasiální profesor přemýšlí nad "jazykovou roztříštěností žáků z jednoho menšího města a formuluje princip : piš, jak mluvíš. V následujícím roce 1872 pak vydává

"Die deutsche Rechtschreibung. Abhandlungen, Regeln und Wörterverzeichnis mit etymologischen Angaben".

V r. 1876 svolává Bismarckův ministr kultury prvou Konferenci pro vytvoření většího sjednocení německého pravopisu za účasti proslulých lingvistů z celé německé říše a také Konráda Dudena. Na konferenci se vytvořily dva názorové tábory, které se k sobě nedokázaly najít cestu a sám kancléř Bismarck pak její zasedání rozmetal. I to patřilo ke koloritu Německa, revoluce jak vědecké, jazykové či sociální nařizovat(popř. zakazovat ) zhora. Byvší aktivní účastník revolučního roku 1848 se vrací do své ředitelny gymnasia a až do konce života pracuje na revoluci zdola. Krví a železem sjednocené Německo by nemohlo fungovat bez kodifikovaných sjednocených jazykových pravidel.

Roku 1880 vydává svůj tzv. Ur-Duden -- Úplný ortografický slovník německého jazyka v Lipsku,

Roku 1901 přijímají zástupci německých států a Rakousko-Uherska jednotný německý pravopis, za základ je vzat Dudenův ortografický slovník. Duden zakládá redakci Dudena.

V r. 1902 je pravopis rozhodnutím spolkové císařské rady stanoven za závazný. Rakousko-Uhersko a Svýcarsko se k tomu připojují. Do 20. století vstupuje Německo již sjednocené i jazykově.

Roku 1905 odchází Konrád Duden do penze a r. 1911 umírá.

Nynější Dudenova redakce má sídla v Mannheimu, Lipsku, Vídni a Curychu a patří do nakladatelské a encyklopedické skupiny Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG.

Mj. též uděluje cenu Konráda Dudena význačným německým i zahraničním germanistům. Jejím nositelem je také lipský profesor Helbig, jehož knihy tvoří páteř výuky i českých germanistů.

Dudenova redakce též vyhlašuje slova i jejich nicotné protějšky (Unwörter) roku jako např.

1993 Sozialabbau, či 1997 Reformstau nebo neslovo r. 1997 Wohlstandsmüll.

Současná řada "klasických" Dudenů obsahuje 12 svazků od počátečního svazku o pravopisu až po fráze a citáty, čímž popisuje němčinu ze všech možných lexikografických úhlů pohledu.

Další řada Duden-Oxford je více než jen překladový něm.-angl. slovník, ale je základním dílem lexikografickým dílem německo-anglické jazykové komparatistiky.

Velký Dudenův jazykový v 10 svazcích a téměř plní úlohu tzv. jazykového korpusu.

Řada Dudenových učebních pomůcek pokrývá prakticky všechny předměty gymnasiálního studia.

Faktografické a křížovkářské slovníky jsou dobrým společníkem pro volný čas.

Z vetší části jsou Dudeny dostupné též ve formě CD.

Jazykový korektor pro německý MS OFFICE či Open Office je z z dílny Dudenova institutu.

Duden institut též poskytuje telefonické poradenství, i typu, jak správně utvořit minulý čas od "downloudovat nebo, že správně německy je ta SMS a švýcarsky to SMS.

Duden tak přežije vilémovské Německo, Tisíciletou říši, rozdělená a znovusjednocená Německa, anšlus Rakouska, nevadí mu ani trvalá neutralita Švýcarska, poválečná neutralita Rakouska a "nerozpustí" se ani v EU. Ani "Wšeobjímající"pavučina WWW jej neabsorbuje a tím nezbaví jeho identity. W jako Wikipedia se k němu chová s respektem. A poslední, 24. vydání Dudena obsahuje "poslední novoněmecká" slova jako USB-stick, sudoku či telenovela.

Mezi 100 mil. německy mluvícími občany v případě (nejen jazykových) pochybností zní ono okřídlené: "Schlag im Duden nach!". Již více než 125 let.

podrobnosti ZDEZDEZDE

Duden ZDE

                 
Obsah vydání       4. 8. 2006
6. 8. 2006 Den násilí ohrozil mírovou iniciativu OSN
6. 8. 2006 Kuba popírá, že má Castro nevyléčitelnou rakovinu Fabiano  Golgo
6. 8. 2006 Izraelští piloti "raději nebombardují"
5. 8. 2006 Izraelci bombardováním usmrtili 33 zemědělských dělníků
5. 8. 2006 Spojené státy a Francie se dohodly o rezoluci OSN o Libanonu
5. 8. 2006 Kam zmizela v českých médiích zásada nestrannosti? Jan  Čulík
5. 8. 2006 Může za to Radiožurnál
5. 8. 2006 Hloupost není matkou objektivity Bohumil  Kartous
5. 8. 2006 Lula tvrdí, že má Fidel Castro rakovinu Fabiano  Golgo
5. 8. 2006 Brazilian President leaks that Fidel Castro has cancer Fabiano  Golgo
5. 8. 2006 Lula: Zdá se, že přijdeme o přítele
5. 8. 2006 Je to možné?
5. 8. 2006 Česká televize manipuluje diváka
5. 8. 2006 6. srpna: Patnácté narozeniny internetu
4. 8. 2006 Izrael bombardoval silnici spojující Libanon se světem
4. 8. 2006 USA a Británie: V Iráku by mohlo dojít k občanské válce
4. 8. 2006 Bzum, bzum, bzum, bzum Věra  Říhová
4. 8. 2006 Komise pro vyšetřování 11. září 2001 se cítí úmyslně podvedena Pentagonem Michal  Brož
4. 8. 2006 A léto běží, vážení Oldřich  Průša
4. 8. 2006 Blair hájí svou libanonskou politiku
4. 8. 2006 Dvě třetiny Britů odmítají nahrazení jaderných zbraní Trident
4. 8. 2006 Žádná tajemství Kateřina  Rudčenková
4. 8. 2006 Druhá supervelmoc se vrací na scénu Martin  Kunštek
4. 8. 2006 Převody peněz ze zahraničí do ČR
4. 8. 2006 D jako Deutsch, D jako Duden Vladislav  Černík
4. 8. 2006 Kdo vyhrál volby? Voliči Jaromír  Sembdner
4. 8. 2006 Co bude se školstvím po prázdninách? František  Augusta
4. 8. 2006 Docenit skladování energie Bohumír  Tichánek
3. 8. 2006 "Spor o smysl českých dějin neskončil" Jan  Stern
3. 8. 2006 Milan Dvořák: "Chci uvést věci na pravou míru"
4. 8. 2006 Lidé by měli být opatrní při hledání práce v zahraničí
4. 8. 2006 Sestavení vlády: o jaký typ zkoušky jde? Michal  Petřík
4. 8. 2006 Má Černého Petra Topolánek, anebo Paroubek? Miloš  Dokulil
4. 8. 2006 Obézní spodek Sandra  Wain
3. 8. 2006 Kterak si ODS v Ústí nad Labem představuje veřejné služby Vít  Pokorný
4. 8. 2006 Dvě koule
3. 8. 2006 Impérium a suverenita Frank  Simoulay
3. 8. 2006 Palestina, Libanon a Izrael: Složitý svět vzájemných nenávistí Jakub  Rolčík
3. 8. 2006 Castro: Bitva idejí bude pokračovat Fidel Castro Ruz
3. 8. 2006 Ruský plyn, Bielorusko a hospodársko-politická integrácia I. Martin  Braxatoris
7. 8. 2006 Dát si vlastní program za klobouk Jiří  Jírovec
4. 8. 2006 Paroubek jde do izolace
2. 8. 2006 Pane Cveku, probuďte se! Jiří  Jírovec
3. 8. 2006 Právem dražšího Alex  Koenigsmark
6. 8. 2006 Hospodaření OSBL za červenec 2006
6. 8. 2006 Hospodaření OSBL za červen 2006
28. 7. 2006 Archiv od října 1996 do září 2001