3. 8. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Alexandr Lukašenko
3. 8. 2006

Ruský plyn, Bielorusko a hospodársko-politická integrácia I.

Martin Braxatoris

10. 7. 2006 sa začali rozhovory o predajnej cene spoločnosti bieloruskej spoločnosti Beltransgaz, ktorej odpredaj patrí medzi strategické záujmy RF. Do rokovaní vstupuje ruský Gazprom, bieloruský Beltransgaz a holandská banka ABN Amro.

Akciová spoločnosť Beltransgaz bola zaregistrovaná koncom apríla 2003. Ide o nástupnícku firmu sovietskej energetiky. Jej základné imanie tvorí 1,15 trilióna BRR. Ide o plynárenský monopol so stopercentnou účasťou štátu, ktorý využíva takmer 7 000 km plynovodu s priemerom od 100 do 1 400 mm. Každoročne cez tieto plynovody prebieha transport 60 mld. m3 plynu vrátane tranzitu do Európy v objeme 40 mld. m3.

Počiatočné spory

To, že v úlohe sprostredkovateľa bude vystupovať holandská banka a audítorská spoločnosť ABN Ambro, bolo jasné už začiatkom júla. Aktíva tejto banky tvorilo v apríli 975 mld. eur. V roku 1993 bola otvorená filiálka tejto banky v Moskve. Aj keď spoločnosť nemá priame zastúpenie v Bielorusku, aktívne vplýva na trh krajiny tým, že poskytuje úvery ruským firmám pôsobiacim na bieloruskom trhu. Napríklad Gazpromu v roku 2005 poskytla banka úver 1,1 mld. amerických dolárov. V roku 2004 sa banka uchádzala o rolu odhadcu Rosnefti pri neuskutočnenej fúzii s Gazpromom. Banka sa špecializuje okrem iného na investície do nestabilných regiónov.

Otázka výberu spoločnosti, ktorá odhadne cenu Beltransgazu, už raz vyvolala napätie medzi bieloruskou a ruskou stranou. Vo februári 2004 bieloruská strana po nezhodách v stanovení ceny Beltransgazu súhlasila s účasťou nezávislého zahraničného odhadcu v rozhovoroch o predajnej cene. Predtým Bielorusko vyčíslilo hodnotu Beltransgazu na 5 mld. dolárov, zatiaľ čo Gazprom vyjadroval pripravenosť vstúpiť do Beltransgazu pri bilančnej hodnote 650 dolárov. Hovorilo sa o spoločnostiach Ernst & Young, Deloitte & Touche, KPMG a Price Water House Coopers. Napokon sa obe strany dohodli na Deloitte & Touche, rokovania však stroskotali na tom, či pôjde o moskovskú filiálku spoločnosti, ako navrhovala RF, alebo o pobočku v Londýne, ako navrhoval Minsk.

Obe strany už v roku 2002 vyjadrili v Zmluve o rozšírení spolupráce v plynárenskej oblasti súhlas s vytvorením spoločného podniku na báze Beltransgazu, ktorý bol v tom čase ešte štátnym podnikom, v termíne do 1. júla 2004. Po neúspešných rokovaniach o výbere odhadcu tento termín nebol dodržaný. Ide o zmluvu, na ktorú sa nedávno odvolával vicepremiér Bieloruska Vladimír Semaško, podľa ktorého je v nej jasne napísané, že v prípade vytvorenia spoločného podniku ruská strana garantuje Minsku dodávky plynu v cene piatej cenovej zóny RF; na úrovni Smolenskej oblasti, dnes okolo 50 dolárov.

Korene rozporov

Korene problému odpredaja Beltransgazu siahajú do roku 1994. Vtedy Gazprom požadoval ako podmienku odpustenia bieloruských dlhov za plyn objekty bieloruskej energetiky. Eminentný záujem prejavoval o spoločnosť Beltransgaz. Bieloruská vláda poskytla Gazpromu zoznam podnikov, ktoré bola ochotná prenechať kontrole ruskej strany. Na základe tohto zoznamu sa Moskva uspokojila s investíciou do Brestského a Novogrudského závodu.

V roku 1995, keď bieloruský ruský dlh za plyn prekročil sumu 450 miliónov dolárov, Minsk ponúka Gazpromu balík akcií Beltransgazu (vtedy ešte š. p.) vo výške 40 percent. Zvyšný balík by mal byť rozdelený medzi štát (40 percent) a zamestnancov podniku (20 percent). Vtedy prichádza po prvýkrát k nezhode strán v otázke predajnej ceny; Bielorusi požadujú 900 miliónov dolárov, Rusi ponúkajú 90.

V roku 1996 bol podpísaný kontrakt na výstavbu dvoch trás plynovodu Jamal -- Európa. Tento ruský projekt v hodnote 2 mld. dolárov predstavoval v rokoch 1997 -- 2000 65 percent investícií v krajine. V roku 1998 pri pokusoch o obnovenie dialógov o odpredaji Beltransgazu Gazprom odhaduje trhovú cenu dvoch trás Jamal -- Európa na 3 mld. USD, zvyšné plynovody na území Bieloruska (Toržok -- Ivanceviči a Toržok -- Dolina) oceňuje na 400 miliónov. Odpoveďou Bieloruska na tento odhad bolo prijatie Zákona o neprivatizácii štátnych podnikov, ktorý sa týkal aj Beltransgazu.

V decembri roku 1999 bola podpísaná Zmluva o vytvorení zväzového štátu, ktorá obsahovala aj ustanovenie o prijatí opatrení pri príprave na fúziu plynovodných systémov oboch štátov -- Beltransgazu a Gazpromu. Podľa tejto zmluvy, na ktorú sa Minsk často odvoláva pri argumentácii proti zvýšeniu cien plynu pre Bielorusko, mala byť fúzia uskutočnená do roku 2000. Tento termín nebol dodržaný, rovnako ako neskôr, keď bol v Zmluve o spolupráci v rámci jednotného zväzového štátu stanovený termín august 2003. Naposledy nebol dodržaný termín 1. júl 2004 podľa Zmluvy o rozšírení spolupráce v plynárenskej oblasti. V roku 2000 sa tiež Gazprom vzdáva realizácie projektu druhej trasy ropovodu Jamal -- Európa a v dôsledku komplikácií vo vzťahoch s Ukrajinou plánuje výstavbu plynovodu Kobrin -- Veľké Kapušany. Ani tento projekt však nebol zrealizovaný.

V apríli 2002 Bielorusko a RF podpisujú Zmluvu o spolupráci v rámci jednotného zväzového štátu, podľa ktorej budú ceny dodávok plynu do Bieloruska stanovené vo výške vnútroruských pod podmienkou, že sa do augusta 2003 uskutoční fúzia Gazpromu a Beltransgazu. Pokrok prináša aj vyčiarknutie Beltransgazu zo zoznamu podnikov, ktoré podľa Zákona o neprivatizácii štátnych podnikov nemožno odpredať. V apríli 2003 sa Beltransgaz pretransformoval zo štátneho podniku na akciovú spoločnosť, čo bol prvý nevyhnutný predpoklad vytvorenia spoločného podniku.

Účinná zbraň -- dodávky plynu

V lete toho roku, v čase, keď sa mal uskutočniť tender, Lukašenko jednostranne dopĺňa podmienky predaja ustanovené Zmluvou o spolupráci v rámci jednotného zväzového štátu o ďalšie body: za trhovú cena Beltransgazu sa považuje 5 mld. dolárov, nevyhnutná je investícia do modernizácie vo výške 1 mld. USD, ruská strana garantuje rast dodávok plynu niekoľko rokov vopred a 1,103 percenta akcií (čo spochybňuje možnosť získať kontrolný balík) prípadne za zvýhodnenú cenu zamestnancom Beltransgazu. Gazprom, oceňujúc Beltransgaz na 1 mld. USD, zvyšuje na rok 2004 ceny plynu pre Bielorusko. 1. januára 2004 vypršala platnosť zmluvy na dodávky plynu a po tom, ako Bielorusko odmietlo podpísať nový kontrakt so zohľadnením zvýšenia cien, Gazprom prerušuje dodávky plynu pre Bielorusko.

Kým Gazprom prerušil dodávky plynu na základe vypršania zmlúv už prvého januára 2004, spoločnosti Itera a Trans-Nafta vzhľadom na kontrakt z 24. januára pokračovali v dodávkach pre Bielorusko do 8. februára. Už 23. januára sa zišla bieloruská vláda, aby sa zaoberala hroziacou plynovou blokádou. K tomuto kroku Rusko pristúpilo naposledy smerom k Litve a Estónsku v roku 1991 ako odpoveď na odčlenenie od ZSSR. Jadro konfliktu medzi Bieloruskom a RF spočíval v cenách za plyn a tranzit. Gazprom navrhoval cenu vo výške 52 dolárov za 1000 kubických metrov a 0,67 dolára za tranzit tohto objemu na vzdialenosť 100 km. Bielorusko trvalo na cene 46,67 USD a na cene za tranzit vo výške 1,02 USD. Bieloruská vláda považovala zmluvy na rok 2003 za prolongované do uzavretia nových kontraktov, okolnosti ju však donútili zmeniť postoj.

18. februára 2004 o 10. hodine moskovského času RF úplne prerušila prívod plynu na územie Bieloruska vrátane tranzitu. Znamenalo to, že Bielorusko bolo úplne odrezané od plynu, ktorý už nemohlo kradnúť pre svoje potreby z tranzitného plynu pre Európu. Plyn v objeme 360 miliónov kubických metrov z podpísaného kontraktu s Trans-Naftou z 12. februára stačil len na 5 -- 6 dní. Navyše Minsku hrozili miliardové pokuty, keďže okrem Bieloruska a ruskej Kaliningradskej oblasti boli prerušené dodávky plynu aj pre Poľsko a Litvu.

Odpoveďou Lukašenka bolo 19. februára odvolanie veľvyslanca Bieloruska Vladimíra Grigorieva z Moskvy a slová o energetickom terorizme, v ktorých sa ako tradične odvolával na pokrvné vzťahy bieloruského a ruského národa. Lukašenko tiež argumentoval Zmluvou o vytvorení zväzového štátu z decembra 1999. Vyhrážal sa aj vystúpením Bieloruska z colnej únie s RF. V ten istý deň uzatvárajú Beltransgaz a Trans-Nafta dohodu, na základe ktorej RF obnovuje dodávky plynu pre Bielorusko v cene 46,68 USD za 1000 m3. Ďalší kontrakt bol podpísaný 28. februára 2004, čím sa však problémy ešte nevyriešili. Definitívna dohoda upravujúca aj ceny za tranzit však bola uzavretá až 8. júla toho roku. V nej je cena plynu upravená vo výške 46,68 dolára a cena za tranzit vo výške 0,75 USD na 100 km.

Dohoda

Tieto spory treba vnímať v kontexte dohody na najvyššej úrovni medzi prezidentmi oboch krajín z 2. septembra 2003 v Soči, kde sa Lukašenko s Putinom dohodli o dodávkach plynu pre Bielorusko za trhové ceny. Napriek tomu sa Lukašenko už v tú istú jeseň vrátil k myšlienke vnútroruských cien za plyn pod podmienkou uskutočnenia fúzie Beltransgazu a Gazpromu. Od tohto momentu do jari 2004 nebol dosiahnutý žiaden pokrok ani v otázke odpredaja akcií Beltransgazu ani v otázke cien za plyn.

V roku 2005 zamestnanci bieloruského monopolu súhlasili s odpredajom svojho podielu akcií za ich nominálnu cenu štátu, čím sa odstránila jedna z hlavných námietok Gazpromu. V tomto roku uzavretá Zmluva o dodávkach plynu na rok 2006 ponecháva ceny plynu na nezmenenej úrovni 46,68 USD. Podmienkou je však vytvorenie spoločného podniku s Gazpromom na báze Beltransgazu. Ešte v januári 2006 na zasadaní Euroázijského ekonomického spoločenstva (EAES) Lukašenko ďakoval Putinovi za to, že táto zmluva uchováva ceny plynu na pôvodnej úrovni. V súčasnosti Bielorusko kupuje plyn za spomenutú cenu pri podmienke, že Bielorusko bude všetok plyn kupovať od Moskvy. Z podpísanej dohody vyplýva, že v roku 2006 Gazprom dodá Bielorusku 21 mld. kubických metrov plynu, pričom cena za tranzit je stanovená analogicky podľa podmienok z roku 2005.

Ďalší obrat

Rozhodnutie zvýšiť cenu plynu na svetovú úroveň oznámil už v marci 2006 prezident Gazpromu Alexej Miller bieloruskému ministrovi energetiky Alexandrovi Agejevovi. Akákoľvek nižšia cena by musela byť kompenzovaná "objektmi bieloruskej energetiky", t. j. fúziou spoločností Gazprom a Beltransgaz.

V apríli Agejev odpovedal, že Bielorusko fúziu nechystá a miesto nej predložil päť alternatívnych projektov. Z nich je známe vybudovanie druhej trasy plynovodu Jamal -- Európa, výstavba podzemnej plynovej nádrže na plyn, účasť na stavbe hydroelektrárne v Brestskej oblasti a modernizácia fabriky Grodno-Azot. Odpredaj Beltransgazu predtým stroskotal na dohode o predajnej cene -- Lukašenko zaň požadoval 5 miliárd dolárov, Moskva zas ponúkla okolo 700 miliónov, čo malo zodpovedať polovici reálnej hodnoty. Aj všetky predchádzajúce ruské ponuky sa od roku 1998 pohybovali v rozmedzí 306 -- 1000 miliónov dolárov.

Reakciou Minsku na neochotu ruskej strany zachovať status quo cenovej politiky bola májová hrozba bieloruského premiéra Sergeja Sidorského vystúpiť zo Zväzu Ruskej federácie a Bieloruska. Sidorskij argumentoval tým, že zvyšovanie cien plynu odporuje Zmluve o vytvorení zväzového štátu. Vtedy Bielorusko po prvýkrát v histórii pripustilo teoretickú možnosť vystúpenia z budúceho štátneho zväzku. Sidorskij v prípade zachovania cien ponúkol fúziu spoločnosti Gazprom a Beltransgaz.

Lukašenkove manévre

Začiatkom júna Lukašenko v odpovedi na prvé oficiálne oznámenie o zvýšení cien provokatívne vyhlásil, že Bielorusko je pripravené platiť za plyn požadovanú sumu v prípade, že RF proporcionálne zdvihne ceny plynu pre západné štáty. V inom návrhu Lukašenko súhlasil so zvýšením cien plynu v prípade, ak Gazprom proporcionálne zvýši ceny na vnútroruskom trhu, čím by si bieloruské podniky zachovali konkurencieschopnosť v regióne. V druhej polovici mesiaca však Minsk zmierňuje tón a splnomocnenec prezidenta Bieloruska v RF Vasilij Dolgolev pripúšťa možnosť stanovenia kompromisnej ceny. Dolgolev konštatoval, že nepovažuje vyhlásenie predsedu predstavenstva Gazpromu Alexandra Riazanova o cene 200 dolárov za 1 000 kubických metrov plynu za oficiálne stanovisko ruskej vlády a logicky spájal otázku konečnej ceny so vstupom Gazpromu do Beltransgazu.

O deň neskôr Lukašenko na samite EAES v rozpore s predchádzajúcimi vyhláseniami o vystúpení zo zväzu deklaroval plnú podporu rozvíjaniu integračných procesov v postsovietskom priestore. Treba si však uvedomiť, že slová o pokrvnom vzťahu bieloruského a ruského národa a o ich spoločnom štáte patria k tradičnej rétorickej výzbroji A. Lukašenka. Neustále odvolávanie sa na Zmluvu o vytvorení zväzového štátu možno chápať len s rezervou; na jednej strane stojí deklarovaná ochota vstúpiť do zväzu, na základe ktorej Bielorusko kupuje lacný ruský plyn, na druhej strane stojí absencia reálnych krokov v oblasti legislatívy, monetárnej politiky a energetiky predovšetkým vo vzťahu k fúzii spoločností Gazprom a Beltransgaz.

Analýza bola publikovaná na stránkach Spoločnosti pre strednú a východnú Európum www.ssve.sk. Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       3. 8. 2006
3. 8. 2006 Palestina, Libanon a Izrael: Složitý svět vzájemných nenávistí Jakub  Rolčík
3. 8. 2006 "Spor o smysl českých dějin neskončil" Jan  Stern
3. 8. 2006 ■ ■ ■ Viola  Fischerová
3. 8. 2006 Kterak si ODS v Ústí nad Labem představuje veřejné služby Vít  Pokorný
2. 8. 2006 Máte pravdu, s těmi brdskými lesy si to ještě rozmyslím
2. 8. 2006 Politici, kteří koušou Jaklovou Štěpán  Kotrba
3. 8. 2006 Michael  Marčák
3. 8. 2006 Ruský plyn, Bielorusko a hospodársko-politická integrácia I. Martin  Braxatoris
3. 8. 2006 Impérium a suverenita Frank  Simoulay
3. 8. 2006 Izrael terčem velkého množství raket
3. 8. 2006 Jakoby se stalo Darius  Nosreti
3. 8. 2006 Právem dražšího Alex  Koenigsmark
2. 8. 2006 Ruský generál kritizuje americký program Národní raketové obrany (NMD)
2. 8. 2006 Free tekno cola Ladislav  Žák
2. 8. 2006 Izrael postupuje do hloubky libanonského území, syrský zásah nepravděpodobný Karel  Dolejší
3. 8. 2006 Lavicoví aktivisti Juraj  Ďurina
3. 8. 2006 Slovensko potrebuje novú politiku Radovan  Geist
2. 8. 2006 Válka není řešení Oskar  Krejčí
1. 8. 2006 Platí stále odluka církve od státu? Bohumil  Kartous
3. 8. 2006 Nový silniční zákon Alex  Koenigsmark
2. 8. 2006 Cizí protiraketová základna v Česku? Stanislav  Kaucký
3. 8. 2006 Castro: Bitva idejí bude pokračovat Fidel Castro Ruz
3. 8. 2006 Zrada na voličích Alex  Koenigsmark
2. 8. 2006 Válka o ropu jinými metodami Štěpán  Kotrba
28. 7. 2006 Archiv od října 1996 do září 2001