1. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 3. 2006

V neprospěch Adély Rajdlové

Poté, co Ústavní soud ČR zrušil usnesení Nejvyššího soudu ČR a rozsudek Vrchního soudu v Praze ve věci Adély Rajdlové, odsouzené za údajný pokus o vraždu náhodného společníka z klubové zábavy, se zdálo, že mladá žena bude zachráněna před hrozícím uvězněním. Senát Jaroslavy Maternové Vrchního soudu v Praze se ale vyrovnal s názorem Ústavního soudu ČR tak, že jej obešel verbální kličkou, a nešťastnici přece jen poslal do vězení aspoň na pět let, když sedm let z původního rozsudku by po změně kvalifikace sotva uhájil. Boj o záchranu Adély sice neskončil, neb na řadu znova přišly mimořádné opravné prostředky, nicméně příkaz k nástupu trestu nejpozději do 10. března je tvrdou realitou.

Zdeněk Jemelík v tomto případě není nezávislým publicistou, ale aktivistou.
Autor je spolupracovníkem spolku Šalamoun.

Dalším zoufalým pokusem o odvrácení hrozby vězení je řízení o obnovu procesu, které proběhne u Městského soudu v Praze 2. března na základě návrhu, podaného již 1.6.2004. V této souvislosti bych se chtěl vyrovnat s mravními aspekty dokazování v neprospěch odsouzené. Medializace případu vyvolala veřejnou diskusi, v které se vedle Adélčiných soucitných stoupenců vynořili i nositelé záporných postojů. Záporné argumenty etické povahy jsou důležitou složkou odůvodnění všech rozsudků.

Nebudu zastírat, že odsouzená není jednoznačně kladná hrdinka. Je to veselé, bezstarostné stvoření, které někdy až příliš pojímá život jako nezávaznou hru, v které nejzábavnější hračkou je zrzavý mazlivý kocour Garfield a po něm mladí muži, jejichž intelektuální úroveň není tak důležitá jako dobře vyvinuté svalstvo. Přesto se mi zdá její prostý, přirozený, až lehkomyslný přístup k životu přijatelnější než etická zvrácenost některých hodnotících soudů justice.

Leitmotivem úvah jejích odsuzovačů, který třeba někdy i otevřeně nevysloven zaznívá ve všech rozsudcích, ale i v internetových diskusích, je názor, že mladá žena, která si vyjde do tmy s notně podroušeným mladíkem, si musí být vědoma toho, že cílem pozvání k vycházce asi nebude poklidné pozorování hvězdiček na obloze. Za lehkomyslnost pak musí nést odpovědnost. Několikaletý žalář je zřejmě přiměřeným trestem. Jako by bylo samozřejmé, že přijetím takového pozvání žena dává předem souhlas k libovolnému nakládání se svým tělem. Tak to ale přece není. Žena, která se podvolí namlouvání, má přece stále právo svobodně rozhodovat, jak daleko nechá milostnou hru zajít a nikdo nemá právo lámat její vůli násilím. Poškozený spontánně vypověděl, že ji přiměl ke změně polohy těla; neměl na to právo a i tím mohl vyvolat obavy z útoku.

Setkal jsem se i s rozhořčeným názorem, že Adéla vlastně svého společníka oklamala, když v něm společným odchodem do tmy vyvolala očekávání, jež pak nechtěla naplnit: jako by očekávání vrávorajícího opilce s 1,8 promile alkoholu v krvi zasluhovala respekt, a jako by mladá žena neměla právo nadřadit nad ně své vlastní představy, které nemusely zahrnovat soulož v křoví v průběhu prvního setkání.

V hlubokomyslných úvahách soudců a jejích ostatních kritiků hraje důležitou zápornou roli okolnost, že Adéla měla v kritickou chvíli u sebe nůž. Velká pozornost byla věnována spekulacím o důvodech, proč jej nosila, a zpochybňování jejího vysvětlení. Připusťme, že nůž měla skutečně u sebe pro případ ohrožení, ač sama to vysvětluje jinak. Nepřekvapilo by to: noční Praha je nebezpečné prostředí, Adéla je drobná žena a ze svého okolí zná příhody znásilněných dívek. Jenže podle zvrácených úvah soudců a dalších nenávistníků se držením chladné zbraně stala potenciálně podezřelou z vražedných sklonů. V této zemi máme několik desítek tisíc držitelů krátkých střelných zbraní, kteří při žádosti o vydání zbrojního pasu otevřeně uvádějí jako důvod přání držet zbraň ochranu svého bezpečí a někteří skutečně v sebeobraně zabili a nebyli kvůli tomu obtěžování soudem. Měřeni myšlením Adéliných soudců jsou všichni potenciální násilníci, ne-li přímo nebezpeční jedinci se sklony k vraždě. Snad by bylo rozumné všechny je poslat preventivně za mříže.

Nesmyslnost podezírání z násilnických sklonů odsouzené ostatně prokazuje životní praxe: nikdy před tím, ani nikdy potom se Adéla Rajdlová nedopustila ničeho, co by byť jen vzdáleně připomínalo násilí proti další osobě. A její neagresivnost konstatoval i znalec-psycholog.

Scestné je i hodnocení druhu zbraně, kterou použila, jako zákeřné a útočné a z toho vyplývající mravní odsudek jejího počínání. To je ovšem nesmysl. Zákeřná je taková zbraň, která se tváří, že zbraní není, např. dýka v rukojeti hole. A každá zbraň je útočná nebo obranná, podle okolností, za jakých je použita. Nikdo nevyvrátil jednoznačnými důkazy Adélino tvrzení, že se bránila útoku, popř. že chování svého společníka vyhodnotila jako útok; lze naopak tvrdit, že nůž použila jako zbraň obrannou.

Až zábavně zní moralizování nad ukvapeností jejího jednání i v případě , že by byla vystavena útoku. Provedení všech rozhodovacích úkonů, které podle soudců měla vykonat, než se rozhodla vytáhnout nůž, a pak při směrování ran, by bylo ovšem možné, ale toliko za předpokladu klidu na přemýšlení a dostatku času, asi tak půl hodiny. Takové podmínky ovšem Adéla neměla: vše se odehrávalo rychle, ve tmě, čelila muži, který nad ní měl značnou fyzickou převahu, byla rozčilená, bála se. To nejsou zrovna vhodné podmínky na klidné přemýšlení. Do stejného soudku patří i rozhořčení nad tím, že raněnému neposkytla první pomoc a utekla z místa činu. Je tak těžké pochopit, že se vyděšené děcko nestará, co se děje za jeho zády, když se zbavilo původce svého strachu? Ostatně nikdo nedokázal, že odsouzená věděla, co způsobila. Vždyť to nevěděl ani poškozený. Ten po jejím útěku došel na toaletu klubu s vědomím, že má krvácející ránu na krku. Na toaletě u zrcadla zjistil krvácející poranění na břiše. O třetí ráně, která zasáhla srdeční sval a mohla být smrtelná, se dověděl až v nemocnici, když se po operaci probral z narkózy. Proč měla Adéla vědět o jeho stavu více než on sám? Na to navazují představy, že se snad odsouzená chovala nemravně, když nešla za poškozeným do nemocnice, neomluvila se mu, nezajímala se o jeho zdravotní stav. Nositelé těchto názorů nedbají toho, že odsouzená právem viděla v poškozeném zdroj svých nepříjemností.

Adéle se také vyčítá, že měnila výpovědi, v čemž je spatřována nemravná účelovost. Proměnlivost výpovědí považovali soudci za doklad její nevěrohodnosti. Četl jsem protokoly ze všech jejích výpovědí v přípravném řízení i před soudem a měl jsem možnost položit dodatečné otázky, na které v trestním řízení nedošlo. Především jsem zjistil, že rozdíly mezi jednotlivými výpověďmi se týkají jen nevýznamných podrobností. Jsou svědectvím toho, že odsouzené se některé věci vybavovaly teprve postupně, v průběhu výslechů. Je docela přirozené, že zážitky z šokující události paměť potlačí a vydává je teprve postupně v průběhu rozpomínání. Výsledný obraz skutkového děje je ale naprosto věrohodný, i když se utváří postupně.

Podstatné je, že všechny výše uvedené etické úvahy jsou čistými spekulacemi, které neříkají nic určitého o tom, co se vlastně mezi oběma mladými lidmi přihodilo. Platí proto dále námitka proti rozhodnutím soudů v neprospěch odsouzené, že nedbaly zásady "in dubio pro reo" v součinnosti s presumpcí neviny.

Autor je aktivním spolupracovníkem spolku Šalamoun, který se případem "Adélky vražednice" dlouhodobě zabývá. Toto občanské sdružení požádalo 7. 6. 2004 presidenta republiky o milost pro odsouzenou a 13. 6. 2004 poslalo svá patnáctistránková podání nejvyšší státní zástupkyni a ministrovi spravedlnosti. Zdeněk Jemelík publikuje v řadě různých médiích články o případech, jechž se účastní aktivně jako jedna ze stran sporu on či jeho spolupracovníci. ZDEZDEZDE

                 
Obsah vydání       1. 3. 2006
1. 3. 2006 Monbiot: Všichni jsme vrazi, dokud nepřestaneme používat letadel
1. 3. 2006 Server Tiscali "nešíří dětskou pornografii"
1. 3. 2006 Rusko obviněno z krutého a nelidského zacházení
1. 3. 2006 Novela vysílacího zákona dorazila do Senátu Štěpán  Kotrba
1. 3. 2006 Joker Blonde v roce 2005 Irena  Ryšánková
1. 3. 2006 Vážený soudruhu Grebeníčku, milý Mirku Vojtěch  Filip
1. 3. 2006 Kočka, usmrcená ptačí chřipkou, byla nalezena v Německu
1. 3. 2006 Po nebi létají vložky Petr  Štengl
28. 2. 2006 Liberální voliči v Praze a výzkumy veřejného mínění Josef  Baxa
1. 3. 2006 Úspěch Neumannové : jásat co nejradostněji Oldřich  Průša
1. 3. 2006 Pětatřicátníci, kominíci a trpaslíci Karel  Dolejší
1. 3. 2006 Milionář buduje "katolické nebe"
28. 2. 2006 Ropa, militarizace a zájmy nadnárodních korporací Mesfin  Gedlu
1. 3. 2006 Pospíchal: Licence budou, až naprší a uschne... Filip  Rožánek
28. 2. 2006 Řediteli české televizní češtiny v České televizi Oldřich  Průša
28. 2. 2006 Leden 2006: rekordní počet stažených stránek Britských listů
28. 2. 2006 Český Parnas a kyberkultura Miroslav  Vejlupek
1. 3. 2006 Svět muslimů: dospívající generace je méně emancipovaná
28. 2. 2006 Neschopnost nebo pozůstatky totalitního myšlení Bohumil  Kartous
1. 3. 2006 V neprospěch Adély Rajdlové Zdeněk  Jemelík
28. 2. 2006 Před padesáti lety odhalil Nikita Chruščov Stalinovy zločiny
28. 2. 2006 Stávka doktorů Milan  Valach
28. 2. 2006 Bublifuk George Bushe energetické narkomany nevyléčí Jan  Beránek
28. 2. 2006 Dialog vědy s uměním v červenci v Nových Hradech
27. 2. 2006 Jací jsou ti "muslimové" věznění v Guantánamo?
24. 2. 2006 Jan Čulík a jeho semináře v České republice
25. 2. 2006 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
25. 2. 2006 Čeští studenti mohou studovat v Británii zadarmo Jan  Čulík
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006

Nezávislost soudců nebo soudcovský korporativismus? RSS 2.0      Historie >
1. 3. 2006 V neprospěch Adély Rajdlové Zdeněk  Jemelík
24. 2. 2006 Google odsouzen za porušování autorských práv   
21. 2. 2006 Tři utopické návrhy soudní Vladislav  Černík
21. 2. 2006 Otakar Motejl: Kdyby tomu velel jiný policejní ředitel, vzal by to na bodáky Dalibor "Exx" Záhora, Martin "Juki" Jyrkinen
17. 2. 2006 Další trestní stíhání za "pomluvu"   
17. 2. 2006 Britský soudce podpořil muže z Británie, vězněné v Guantanámu   
25. 1. 2006 Daily Telegraph prohrál odvolání proti Gallowayovi   
20. 1. 2006 Bílý dům Googlu: předejte informace o tom, co kdo vyhledává   
21. 12. 2005 Soud v USA zakázal vyučování "inteligentního designu"   
17. 12. 2005 Kuřáci přišli o svá zákonná práva   
16. 12. 2005 Soudce: Co je to Seznam.cz? Můžete mi říct, kdo na něm je?   
13. 12. 2005 Co stojí za teorií pozitivního práva? Přemysl  Janýr
18. 11. 2005 Právní kontinuita s protiprávním režimem Přemysl  Janýr
26. 9. 2005 Organizovaný zločin v Karlových Varech je silnější než spravedlnost Robert  Kvacskai