28. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 3. 2006

Lidská práva a suverenita: Představy a skutečnost

"Neznalost je černější než noc!"

Africké přisloví

Za prvního uživatele termínů "právo" nebo "povinnost", ke kterým se záhy připojilo slovo "humanitární", se považuje profesor mezinárodního práva pařížské university I Mario Bettati. Jeho myšlenku dodatečně zpopularizoval Bernard Kouchner, jeden ze zakladatelů humanitární organizace Médecins sans frontières (MSF). Hlavní záměr obou protagonistů, tj. napadnout zažité chápání pojmu "státní suverenity", kterého se často používalo jako obrany proti kritikám porušování lidských práv v různých zemích světa, získal na počátku 90. let hodně stoupenců, zvlášť díky změnám na mezinárodní scéně, které slibovaly "nový světový řád," pro nějž, jak se všeobecně předpokládalo, budou demokracie, mezinárodní zákonnost a respektování lidských práv hlavní prioritou.

Navzdory velkolepým záměrům ovšem nejasnosti kolem tohoto pojetí "práva" a "povinnosti" vyvolaly mnoho otázek a kritiky. Za prvé nebylo jasné, zdali jde o záležitosti morální, nebo principiální; v druhém případě by to znamenalo jejich zakomponování do mezinárodního práva. Za druhé, jak je známo, lidská práva mají v růzých zemích různé právnicko-obsahové interpretace, z čehož vyplývá, že práva jednotlivců (a skupin) jsou chráněna různě v různých zemích. Za třetí se znovu vynořil letitý problém rozdělující "chudé" a "bohaté"; mají se upřednostnit práva politická, nebo sociálně ekonomická? V neposlední řadě princip suverenity, o nějž šlo pánům Bettatimu a Kouchnerovi, předpokládá, že nelze soudit státy porušující lidská práva, pokud nepřijmou autoritu soudu; suverenita je nekompatibilní s působením podobného mechanismu připomínajícího "mezinárodní policejní služby;" státy a vlády to prostě nepřipustí.

Všichni jsme si rovni, někteří však ještě rovnější

Doktrína o obhajobě lidských práv třeba i za pomoci nátlaku, jako jsou různá embarga nebo dokonce vojenský zásah, chce podtrhnout skutečnost, že humanitarismus, tj. idea společné humanity, je nejvyšší hodnotou, která nezná žadné hranice a je třeba ji zajistit za každou cenu. To je pochopitelné a obhajitelné, a to jak morálně, tak i právnicky. Všechny státy světa, alespoň formálně, souhlasily, že budou respektovat lidská práva, včetně práva na život, osobní svobodu a integritu. Žádná země by neměla být immunní vůči otázkám porušování lidských práv; ani by neměla být osvobozena od mezinárodní kontroly a kritiky.

Ovšem říká se, že události, ze své podstaty, jsou příhodami, které ruší rutinní procesy. Proto také většina prognóz o budoucnosti bývá převlečenou projekcí zažitých zvyků a touhy po nich. Tři roky po invazi do Iráku je jediným nezpochybnitelným výsledkem této války odstranění Saddáma Hussejna. Zatímco hlavní argumenty, na jejichž základě byl útok proti Iráku rozpoután - legitimní preventivní úder proti zbranim hromadného ničení a režimu spolčenému s mezinárodními teroristy z al Kajdy - se ukázaly jako falešné, humanitarismus a právo na intervenci se nyní zpětně invokují k ospravedlnění vojenských operací, kterým chybí manadát OSN a dnes ohrožují regionální i mezinárodní mir. To znamená, že válka v Iráku, ale i brutální letecké bombardování proti Srbsku v r. 1999 otevřely novou etapu vývoje mezinárodní politiky, v níž některé státy ve jménu humanitarismu a lidských práv mohou klidně porušit Chartu OSN, tj. jediný mezinárodní nástroj, kterým se řídí vztahy mezi státy a jejich základem je státní suverenita.

Snad je správné tady připomenout, že původní rozhodnutí učinit princip suverenity základním kamenem Charty OSN bylo reakcí na jeho flagrantní porušování evropskými fašistickými režimy a konsekventní hrůzy světové války. Ve svém historickém vystoupení v ženevském Paláci národů v roce 1935, tři roky před mnichovským diktátem, etiopský císař Haile Selassie I. přesně charakterizoval nebezpečí, které se skrýválo v nerespektování suverenity Etiopie fašistickou Itálií a ve lhostejném postoji evropských mocností v podobě rozsudku smrti nad Společností národů.

Že dnes tento princip porušují státy, které si o sobě myslí, že jsou majáky demokracie a svobody, leč za účelem ochrany lidských práv, se stejnou brutalitou, není vůbec důvodem k jeho podceňování, naopak je to důvodem znepokojujícím a žádajícím ze strany světového společenství větší ostražitost.

OSN jednomyslně přijala princip suverenity, aby co nejúčinněji zabránila nové válce; státy měly právo se bránit proti agresorovi, ale hrozilo jim, že budou a priori mezinárodně odsouzeny, pokud samy vyvinou agresi.

Na druhé straně je třeba současný názor, že státy musí respektovat lidská práva všech lidí pod svou jurisdikcí, vnímat jako demokratický a pokrokový. Ovšem jeho uplatnění nelze dosáhnout potlačováním suverenity, zvlášť v té fromě, jak to dělají USA a jejich spojenci, a je pouhou maskou jejich egoistických zájmů neslučitelných s repektováním lidských práv.

Navíc je třeba si uvědomit, že skutečnost, že to se děje beztrestně bez ohledu na mezinárodní zákonnost, nejen zesměšňuje, ale i diskvalifikuje současnou rozmluvu o lidských právech obecně, jakož i snahy všech obhájců lidských práv nevyjímaje ty, kteří dokonce kvůli lidským právům sami sebe zavírají do klece.

Stejně tak se mění v groteskní výkřik horlivá propaganda médií nebo útočná prohlášení politiků, vedená například proti Lukašenkovu Bělorusku; zvlášť když se o něm píše, že "(Lukašenko) má skutečnou lidovou podporu, zvlášť na venkově; mnoho Bělorusů si ho cení za to, že udržuje ekonomickou stabilitu země, včas platí důchody a vyhnul se post-kumunistickým zmátkům, které zachvátily řadu zemí" (BBC 20. března).

Lidská práva nejsou módní záležitostí bez obsahu a historie. Nelze je ani zaměňovat za mnohdy účelnou démonizaci jednoho či více "neoblíbených politiků". Proto je třeba odsoudit veškerá dnes množící diletantní chápání lidských práv, které má všechny předpoklady k tomu, aby se změnilo v opakování té až donedávna známé rétoriky o "svobodném světě" jako o opaku "komunistické totality".

V té době kterákoliv protikomunistická diktatura patřila do "svobodného světa"; jediným kritériem bylo zařadit se do globálního protikomunistického tažení. Dnes ovšem idea "svobodného světa", spolu se svou "přítěží," jakou představují např. Batista, Suharto, Bokasa, Salazar, Amin, Pinochet apod., stejně jako "komunistická totalita", kterou představoval Sovětský svaz, je už dávno pryč.

Jedinou správnou zkouškou skutečných úmyslů nového chápání lidských práv musí být pečlivé zkoumání jejich fungování, kořenů a cíle.

Jedině potom se lze úspěšně ubranit tláku toho, co zjevně je neoliberální diktát a jeho horlivých stoupenců, samozvaných obhájců lidksých práv, jejichž cílem je rozsévat tmařství o skutečných příčínách globálního porušování lidských práv, a tím změnit princip lidských práv v nástroj lokajství a nové formy zotročování.

Autor je původem etiposký politolog, výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů v Praze se specializací na společnost a politiku současné Afriky.

                 
Obsah vydání       28. 3. 2006
28. 3. 2006 Blair: "Evropský antiamerikanismus je šílenstvím"
28. 3. 2006 Zahleněné myšlení o politice a společnosti Ondřej  Hausenblas
28. 3. 2006 Televizní hlasování je zvrhlost Jiří  Jírovec
28. 3. 2006 Politické posluhování v České televizi Jiří  Jírovec
28. 3. 2006 Krátká paměť Vladimíra Železného Pavel  Pečínka
28. 3. 2006 "V České republice vládne plebejství, ne elita"
28. 3. 2006 Michael  Marčák
28. 3. 2006 Možná Vít  Slíva
28. 3. 2006 Hlas z ledové planety Zdeněk  Jemelík
28. 3. 2006 "Bicí komando" a "ASANACE" opět před soudem Štěpán  Kotrba
28. 3. 2006 Jízda z nákupu Milan  Bureš
28. 3. 2006 Zrušte nedemokratické televizní hlasování
28. 3. 2006 Spalovna je jinými slovy zařízení na energetické využití odpadu František  Lemfeld
28. 3. 2006 Je jaro - nastala opět topná sezóna "alternativních" zdrojů Jan  Hošek
28. 3. 2006 Bezpečnost jako moderní zaklínadlo Ladislav  Žák
21. 3. 2006 Popírání a zamlčování Lubomír  Molnár
28. 3. 2006 Michael  Marčák
24. 3. 2006 Česká televize hrubě zkresluje předvolební situaci v České republice Jan  Čulík
27. 3. 2006 "Většina podniků je obětí absolutních nesmyslů"
27. 3. 2006 Lovecké povídky Václav  Dušek
27. 3. 2006 Británie: Nová generace "elitních žen" mění radikálně společnost
27. 3. 2006 Co se změnilo od dob normalizace? Jan  Čulík
27. 3. 2006 Pravicovost, levicovost, kritičnost a bolševismus Jan  Čulík
27. 3. 2006 "Komunismus je hnus!"
27. 3. 2006 Proč pořád ten strach?: Homofobie jako vyjádření individuálního postoje Věra  Sokolová
25. 3. 2006 Prošetřete, zda je telefonní hlasování v Moravcových pořadech přijatelné Jan  Čulík
24. 3. 2006 Přijde znovu povodeň na dolní Labe? Václav  Houfek
27. 3. 2006 Lidská práva a suverenita: Představy a skutečnost Mesfin  Gedlu
25. 3. 2006 FebioFest: Špinavé peníze mu nesmrdí? Jan  Čulík
27. 3. 2006 Proč pracují učebnice cizích jazyků se zastaralými stereotypy? Zuzana  Geryková
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce