28. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 3. 2006

Popírání a zamlčování

Odsouzení Davida Irvinga v Rakousku za popírání holocaustu u mne s novou naléhavostí vyvolalo otázku, na kterou jsem si neuměl a neumím ani dnes odpovědět. Může to být proto, že pokud se přehoupne padesátka, nemusím být dostatečně bystrý a nedokážu sledovat a pracovat s informačními toky. Nebo je to prostě jen mou intelektuální nedostatečností.

Nevím proč existuje termín holocaust.

Naprostou většinu svého života jsem prožil, aniž bych se s tímto slovem setkal. Věděl jsem co je a co byl fašismus, německý nacismus, norimberské rasové zákony. Z literatury i vyprávění mně blízkých lidí jsem věděl o utrpení Židů v době protektorátu, navštívil jsem Terezín i Osvětim.

Nikdy v minulosti a ani dnes nepochybuji o zrůdnosti největšího protižidovského pogromu v dějinách, který druhá světová válka přinesla. Nepochybuji o tom, že se stal. Nepochybuji o tom, že koncentrační tábor v Osvětimi byl hlavním logistickým centrem Himmlerova konečného řešení židovské otázky.

Nevím, proč jsem si pro toto poznání vystačil bez slova holocaust. Vím ale, že to bylo možné.

Někdy v devadesátých letech jsem se holocaustem setkal poprvé a pak každým měsícem a rokem stále častěji a častěji. Začal jsem pod tímto výrazem chápat jistý množinový pojem pro utrpení Židů v nacistickém Německu, na Německem okupovaných územích a ve státech spolčených s osou Berlín -- Řím -- Tokio.

Utrpení jež začalo degradací Židů na tvory druhého řádu a končilo jejich fyzickou likvidací. Nejsem si zcela jist, ale tak to chápu, že je to "to ono".

Je ale holocaust pojmem týkajícím se utrpení Židů, nebo i těch, které za války potkal stejný či podobný osud? Vztahuje se holocaust jen k rase nebo i k  politickému přesvědčení či sexuální orientaci? I tyto odlišnosti samy o sobě byly jízdenkou do koncentráku s návratem nežádoucím. Jaroušek Plevů, který bydlel u nás v domě a koncentrák přežil, mi vyprávěl, že každý vězeň byl označen buď žlutou hvězdou nebo páskem v červené či růžové barvě.

Anglický výkladový slovník uvádí holocaust jako "burnt sucrifice". V anglicko-českém slovníku se holocaust překládá jako naprosté zničení (zejména ohněm), úplná katastrofa, apokalypsa, masakr. Dalším významem je ona zápalná oběť nebo také vypalování lesa.

Je holocaust v novém pojmovém chápání encyklopedicky definován tak, aby mohl být vymezen i právně, když je za jeho popírání vynesen rozsudek?

Má pojem holocaust něco vydělit či odlišit, vymezuje se vůči něčemu ?

Má nějaký smysl, že čím častěji slyším a čtu o holocaustu a 6 milionech zavražděných Židů, tím řidčeji se setkávám s ostatními fakty o obětech druhé světové války? Kdo je dnes schopen byť v hrubých odhadech říci, jaká byla lidská cena 2. světové války?

Chceme-li ctít nedělitelnost lidských práv nás živých, pak je naší povinností nedělit hodnotově a objemově (četností publikování) ani údaje o našich mrtvých. Válka rozpoutaná evropským fašismem a japonským militarismem stála 26 -- 34 miliónů životů civilních obyvatel.( SSSR 10-15 mil. , Židé 6 mil. , Poláci 4,5 mil. , Číňané 1 mil. , Němci 0,5 mil. , Japonci 0,3 mil. , Francouzi 0,1 mil. , Britové 0,065 mil. ) Na frontách 2. světové války zahynulo 15 mil. vojáků. (SSSR 7,5 mil. , Německo 2,85 mil. , Japonsko 1,5 mil. , Čína 0,5 mil. , Velká Británie 0,4 mil. , USA 0,3 mil. , Francie 0,2 mil. )

V tragické statistice nelze neuvést raněné vojáky - 25 miliónů celkem. ( SSSR 14 mil. , Německo 7,25 mil. , Čína 1,7 mil. , USA 0,57 mil. , Japonsko 0,5 mil. , Velká Británie 0,46 mil. , Francie 0,4 mil. )

Převzato z Ekonom č.18/2005, Pramen: The Harper Encyklopedie. Sv.2 Praha:Forma, 1996, s. 1327.

Uvedené údaje s odstupem dalších desetiletí budou zcela přirozeně předmětem stále klesajícího zájmu. Osobní zkušenosti a zážitky z druhé světové války odchází dnes s těmi, kteří byli tenkrát hodně mladí nebo ještě děti. Já si pamatuji vyprávění o životě v protektorátu a pár pražských proluk po vybombardovaných domech. V 60. letech jsem viděl kolem Drážďan a Berlína hory sutin, které dnes již zarostly a také znetvořené válečné invalidy, s nimiž jsem hovořil svou němčinou předmaturitní úrovně. Ještě hlubší "válečné" poznatky mám z dob studií v Moskvě v první polovině 70. let. Vzpomínky na frontové zážitky, ztracené kamarády a válečná strádání, jež jsem slýchával v ruských rodinách především v dnech výročí vítězství, byly i po třiceti letech ukrutně živé. Vyprávění židovské rodiny v běloruském Vitebsku o několika letech (ještě i poválečného) života v nelidských podmínkách zemljanky bylo o pouhopouhém živočišném přežití. V 90. letech mi pamětník náletů v bavorském Augsburku řekl, že stále ještě cítí pach seškvařeného lidského masa.

Nepopírejme holocaust, nezamlčujme, říkejme pravdu celou.

                 
Obsah vydání       28. 3. 2006
28. 3. 2006 Blair: "Evropský antiamerikanismus je šílenstvím"
28. 3. 2006 Zahleněné myšlení o politice a společnosti Ondřej  Hausenblas
28. 3. 2006 Televizní hlasování je zvrhlost Jiří  Jírovec
28. 3. 2006 Politické posluhování v České televizi Jiří  Jírovec
28. 3. 2006 Krátká paměť Vladimíra Železného Pavel  Pečínka
28. 3. 2006 "V České republice vládne plebejství, ne elita"
28. 3. 2006 Michael  Marčák
28. 3. 2006 Možná Vít  Slíva
28. 3. 2006 Hlas z ledové planety Zdeněk  Jemelík
28. 3. 2006 "Bicí komando" a "ASANACE" opět před soudem Štěpán  Kotrba
28. 3. 2006 Jízda z nákupu Milan  Bureš
28. 3. 2006 Zrušte nedemokratické televizní hlasování
28. 3. 2006 Spalovna je jinými slovy zařízení na energetické využití odpadu František  Lemfeld
28. 3. 2006 Je jaro - nastala opět topná sezóna "alternativních" zdrojů Jan  Hošek
28. 3. 2006 Bezpečnost jako moderní zaklínadlo Ladislav  Žák
21. 3. 2006 Popírání a zamlčování Lubomír  Molnár
28. 3. 2006 Michael  Marčák
24. 3. 2006 Česká televize hrubě zkresluje předvolební situaci v České republice Jan  Čulík
27. 3. 2006 "Většina podniků je obětí absolutních nesmyslů"
27. 3. 2006 Lovecké povídky Václav  Dušek
27. 3. 2006 Británie: Nová generace "elitních žen" mění radikálně společnost
27. 3. 2006 Co se změnilo od dob normalizace? Jan  Čulík
27. 3. 2006 Pravicovost, levicovost, kritičnost a bolševismus Jan  Čulík
27. 3. 2006 "Komunismus je hnus!"
27. 3. 2006 Proč pořád ten strach?: Homofobie jako vyjádření individuálního postoje Věra  Sokolová
25. 3. 2006 Prošetřete, zda je telefonní hlasování v Moravcových pořadech přijatelné Jan  Čulík
24. 3. 2006 Přijde znovu povodeň na dolní Labe? Václav  Houfek
27. 3. 2006 Lidská práva a suverenita: Představy a skutečnost Mesfin  Gedlu
25. 3. 2006 FebioFest: Špinavé peníze mu nesmrdí? Jan  Čulík
27. 3. 2006 Proč pracují učebnice cizích jazyků se zastaralými stereotypy? Zuzana  Geryková
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Extremismus RSS 2.0      Historie >
21. 3. 2006 Popírání a zamlčování Lubomír  Molnár
21. 2. 2006 David Irving jako "mučedník za svobodu projevu"?   
20. 2. 2006 Britský historik David Irving odsouzen na tři roky do vězení   
15. 2. 2006 I osoby s bigotními názory a popírači holocaustu musejí mít právo mluvit   
9. 2. 2006 Dánský list chce publikovat karikatury holocaustu   
7. 2. 2006 Kde skončily peníze pro odškodnění romských obětí?   
7. 2. 2006 Íránské noviny zveřejní kreslené vtipy o holocaustu   
30. 1. 2006 "Boj proti antisemitismu" jako zbraň krajní pravice? Ondřej  Slačálek
21. 1. 2006 Za poškození dobrého jména a demokratické pověsti si může ODS sama Štěpán  Kotrba
21. 1. 2006 Policie už zase dělala pravicovým extremistům ochranku Štěpán  Kotrba
28. 11. 2005 Stane se David Irving mučedníkem za svobodu projevu?   
22. 11. 2005 Rakousko vypracovalo žalobu proti historiku Irvingovi   
21. 11. 2005 Davidovi Irvingovi hrozí dvacetileté vězení Richard  Seemann
18. 11. 2005 Proces s neonacistou Zündelem byl odročen Richard  Seemann
19. 10. 2005 Hitlerovi "čestní árijci" Richard  Seemann