28. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 3. 2006

Proč pořád ten strach?: Homofobie jako vyjádření individuálního postoje

Věra Sokolová

Homofobie je neopodstatněný strach z homosexuality, což je přesně to, co nám před týdnem v rubrice LN "Úhel pohledu" předvedl psycholog Josef Zeman ("Za registrované partnerství draze zaplatíme", 18. 3. 2006). Zároveň ukázal, že homofobie zdaleka nespočívá jen ve fyzickém napadání či vulgárních urážkách. Daleko podstatněji, a pro naši společnost i příznačněji, homofobie sídlí a je nebezpečná především ve své diskurzivní, mnohdy i velmi kultivované, rovině. Zatímco rasismus je u nás již dlouho na seznamu nežádoucích společenských jevů, a jeho i velmi skryté projevy dokážeme čím dál snadněji rozšifrovat a odsoudit, homofobie je uznávaná jako zcela přijatelné vyjádření individuálních postojů a etických hodnot. Podstata plnohodnotných a rovnocenných práv homosexuálních občanů však není otázkou osobních názorů či preferencí jednotlivých českých zákonodárců, ale otázkou definice lidských a občanských práv a jako taková by měla být i diskutována.

Zeman názorně předvedl, jakým způsobem diskurzivní homofobie funguje. Hlavně je pečlivě vtěsnaná do mantinelů "vstřícnosti", zdánlivé tolerance a odkázaná na svou vědeckost. Většina těch, kdo se bytostně obávají homosexuality a jsou zásadně proti jejímu zviditelňování v jakémkoliv smyslu, nikdy neopomene zdůraznit, že homosexuály respektují a nic proti nim nemají. Výsledným kruhovým a mocenským argumentačním vrcholem je nicméně vždy odmítnutí homosexuality jako legitimní a plnohodnotné lidské identity, protože "oni" nejsou "my" a společnost je "naše": Neposkytujte "jim" žádné výhody, jimiž by se "jejich" reálné žití mohlo dostat až na úroveň "běžné záležitosti" a už vůbec jim nedávejte "naše" děti, neboť to ohrožuje "naše" hodnoty a budoucnost. Pro své názory si Zeman nárokuje centrální diskurzivní pozici "naší společnosti", takže jakoukoliv kritiku a zpochybnění vlastních argumentů, běžné v diskusi dvou rovnoprávných partnerů, vnímá jako "ideologické pranýřování".

Zeman má pocit, že v "dlouhé a únavné" debatě okolo schvalování registrovaného partnerství (RP) zatím nezaznělo vše potřebné a jal se tuto situaci napravit. Jeho argumenty však bohužel nepřinesly vůbec nic nového. Schválení RP nazval "manipulací s hodnotami většinové společnosti", přestože sociologické průzkumy veřejného mínění od poloviny 90. let pravidelně vykazují, že podpora RP se u nás konsistentně pohybuje mezi 60-70%, takže o žádné manipulaci nemůže být řeč. Zeman zapomíná, nebo spíše nechce vidět, že zastánci RP jsme všichni "my", jimž plnohodnotná lidská a občanská práva všech lidí v "naší" společnosti nejsou lhostejná. V této souvislosti by se manipulací dalo nazvat možná spíše zarputilé téměř patnáctileté odmítání poslanecké sněmovny tento zákon schválit.

Za inovativní rozvedení homosexuální hrozby není možné považovat ani Zemanovu kritiku Cesty malých změn nizozemského sociologa Keese Waldijka, podpořenou zkomolenou verzí argumentů brněnské socioložky Gerlindy Šmausové. Tato metafora, jíž Waldijk použil ke své analýze dlouhého a nutně několikastupňového procesu získávání občanských a lidských práv v souvislosti s homosexuální menšinou, není žádnou feministickou konspirační teorií, ale podstatou historické demokratizace společnosti. Stejným procesem prošly snahy o získání volebního práva všech občanů (tj. všech společenských vrstev, náboženských skupin, ras i obou pohlaví). Stejně postupná byla např. i vítězství hnutí za lidská práva Afroameričanů a dalších rasových a etnických menšin na cestě od otrokářství a kolonialismu. Nepočítáme-li převraty a revoluce, modernizace jako taková je "cestou malých změn".

Rádoby progresivně a odborně znějící Zemanův "respekt rovnosti", založený na "komplementaritě muže a ženy" jako "dvou bytostně různých jedinců", jež autor ale opět používá pouze k varování před nebezpečím homosexuality, zde již také zazněl mnohokrát. Nejedná se o nic jiného, než o zevšeobecnění a poté zacementování rozmanitých osobnostních a fyziologických kvalit do dvou výlučných kategorií, z nichž jedna patří výhradně ženě a druhá výhradně muži. Tento kontroverzní argument, Zemanem prezentovaný jako jediný správný, je možná jen překvapující od psychologa, který nepochybně ví (nebo by alespoň vědět měl), že současná psychologická odborná literatura již zdaleka není jednotná v pohledu na ženy a muže jako bytosti z Venuše a Marsu, jak tomu bylo v dobách Sigmunda Freuda. Neexistence hormonů či osobnostních rysů, jež by náležely pouze jednomu pohlaví a byly nepřítomné u pohlaví druhého, je uznávaným faktem od 50. let minulého století. 150 let asistované reprodukce navíc dávno zpochybnilo všechny teze o výlučnosti a nezastupitelnosti fyzického aktu "přirozeného" početí.

Můžeme tedy hovořit o komplementaritě sociálních rolí, nicméně to je přesně místo, kde může docházet, a v reálném životě zároveň dochází, k jejich prolínání a zastupování. Vzájemnost a prolínání "mužských" a "ženských" rolí však není samozřejmostí jen u homosexuálních párů, ale běžně i u párů heterosexuálních. Celkově totiž většina lidí v naší společnosti již dávno upustila od rigidního a neměnného modelu ženství a mužství právě proto, že z reálného života mají daleko rozmanitější osobní zkušenosti, než nám ukazují prvorepublikové komedie typu Otec Kondelík a ženich Vejvara.

Nejvíc zavádějící je ale Zemanův argument o "přibývání statusových dětí", pokud povolíme umělé oplodňování homosexuálních párů. Zatímco u heterosexuálních párů je podle Zemana "primárním cílem" umělého oplodnění "touha dát život a věnovat se mu", děti narozené z umělého oplodnění v homosexuálních párech jsou podle něj počaté s primárním cílem "obohatit emočně vlastní rodičovskou osobnost", což je "společensky morbidní tendence". Pomiňme otázku, kde Zeman bere právo i schopnost hodnotit motivace lidí mít dítě. Takto dichotomní rozdělení důvodů otěhotnění do dvou jasně oddělených kategorií, navíc dle sexuální orientace, je absurdní. Pro tento argument ani neexistují naprosto žádné vědecké podklady. Neexistuje žádná korelace ani mezi touhou po dítěti a sexuální orientací, ani mezi touhou a možností mít dítě. Všechny páry, které podstoupí umělé oplodnění, jsou v nějakém smyslu neplodné a touží mít dítě. Všichni rodiče, nezávisle na své sexuální orientaci, mohou být dobří nebo špatní. Dlouhodobé výzkumy navíc ukazují, že děti v homoparentálních rodinách nijak nestrádají, ani co se týče lásky rodičů, ani co se týče osobnostních vzorů obou pohlaví. Jsou vystaveny "pouze" vnějšímu tlaku stigmatizace a šikany od okolí, jež jejich rodiče vnímá jako hrozbu pro "svou" společnost. Pokud Zeman hovoří o ideologické a mocenské manipulaci s argumenty, pak je toto možná jeho nejlepší ukázka.

Toto je plná verze článku, který v silně zkrácené verzi vyšel v Lidových novinách. Autorka je Vedoucí katedry genderových studií FHS UK v Praze.

                 
Obsah vydání       28. 3. 2006
28. 3. 2006 Blair: "Evropský antiamerikanismus je šílenstvím"
28. 3. 2006 Zahleněné myšlení o politice a společnosti Ondřej  Hausenblas
28. 3. 2006 Televizní hlasování je zvrhlost Jiří  Jírovec
28. 3. 2006 Politické posluhování v České televizi Jiří  Jírovec
28. 3. 2006 Krátká paměť Vladimíra Železného Pavel  Pečínka
28. 3. 2006 "V České republice vládne plebejství, ne elita"
28. 3. 2006 Michael  Marčák
28. 3. 2006 Možná Vít  Slíva
28. 3. 2006 Hlas z ledové planety Zdeněk  Jemelík
28. 3. 2006 "Bicí komando" a "ASANACE" opět před soudem Štěpán  Kotrba
28. 3. 2006 Jízda z nákupu Milan  Bureš
28. 3. 2006 Zrušte nedemokratické televizní hlasování
28. 3. 2006 Spalovna je jinými slovy zařízení na energetické využití odpadu František  Lemfeld
28. 3. 2006 Je jaro - nastala opět topná sezóna "alternativních" zdrojů Jan  Hošek
28. 3. 2006 Bezpečnost jako moderní zaklínadlo Ladislav  Žák
21. 3. 2006 Popírání a zamlčování Lubomír  Molnár
28. 3. 2006 Michael  Marčák
24. 3. 2006 Česká televize hrubě zkresluje předvolební situaci v České republice Jan  Čulík
27. 3. 2006 "Většina podniků je obětí absolutních nesmyslů"
27. 3. 2006 Lovecké povídky Václav  Dušek
27. 3. 2006 Británie: Nová generace "elitních žen" mění radikálně společnost
27. 3. 2006 Co se změnilo od dob normalizace? Jan  Čulík
27. 3. 2006 Pravicovost, levicovost, kritičnost a bolševismus Jan  Čulík
27. 3. 2006 "Komunismus je hnus!"
27. 3. 2006 Proč pořád ten strach?: Homofobie jako vyjádření individuálního postoje Věra  Sokolová
25. 3. 2006 Prošetřete, zda je telefonní hlasování v Moravcových pořadech přijatelné Jan  Čulík
24. 3. 2006 Přijde znovu povodeň na dolní Labe? Václav  Houfek
27. 3. 2006 Lidská práva a suverenita: Představy a skutečnost Mesfin  Gedlu
25. 3. 2006 FebioFest: Špinavé peníze mu nesmrdí? Jan  Čulík
27. 3. 2006 Proč pracují učebnice cizích jazyků se zastaralými stereotypy? Zuzana  Geryková
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Práva homosexuálů RSS 2.0      Historie >
27. 3. 2006 Proč pořád ten strach?: Homofobie jako vyjádření individuálního postoje Věra  Sokolová
20. 3. 2006 Nej, nej, nej, láska mezi stranou a lidem Ladislav  Žák
17. 3. 2006 Registrované partnerství - krok do Evropy Darina  Martykánová
16. 3. 2006 Ano nebo ne registrovanému partnerství? Luboš  Zálom
16. 3. 2006 Zákon o registrovaném partnerství prošel -- díky několika statečným Irena  Ryšánková
15. 3. 2006 Sněmovna dala 101 hlasů registrovanému partnerství   
2. 3. 2006 Diskuse na serveru novinky.cz jednorázově zrušena Vojtěch  Polák
2. 3. 2006 Deset omylů pana prezidenta   
28. 2. 2006 Kdo radí prezidentovi? Štěpán  Kotrba
23. 2. 2006 Léčení homosexuality? Vojtěch  Polák
22. 2. 2006 Někteří už registrovaní být mohou Vladimír  Koníček
17. 2. 2006 Klaus - prezident jen některých občanů Václav  Beneš
17. 2. 2006 Klausovi: Z chybných premis plyne Váš chybný závěr Jiří  Paroubek
16. 2. 2006 Vzkaz Klause voličům: homosexuálové se nám hnusí... Irena  Ryšánková
16. 2. 2006 Děkujeme, pane prezidente!