28. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Muzeum města Ústí nad Labem: malovaný střelecký terč
24. 3. 2006

Přijde znovu povodeň na dolní Labe?

Historie by měla být učitelkou života, ale tak tomu je ve skutečnosti málokdy. Když se v roce 1995 konala v Děčíně vědecká konference o historii velkých povodní, tak prošla bez zájmu veřejnosti a médií. Vždyť už více než půl století žádná velká povodeň v Čechách nebyla, takže proč se o to zajímat. Až události let 1997 a 2002 nás snad přesvědčily o tom, že ono mimořádné klimatické období bez povodní, které trvalo od počátku 40. let 20.století, muselo jednou skončit.

Ve sbírkách Muzea města Ústí nad Labem se nachází malovaný střelecký terč (ev.č.: U 334), který nechal v roce 1846 zhotovit ústecký měšťan Johan Lumpe. Na terči je v pohledu z vrchu Větruš zachycena katastrofální povodeň z konce března 1845. Tehdy během necelých tří deštivých dnů vystoupila dne 30. března 1845 hladina řeky Labe na svůj zatím nejvyšší známý stav 1235 cm s průtokem asi 5600 m3 za vteřinu.

V Ústí nad Labem voda dosahovala až ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie a zatopila sklep domu na rohu Bílinské ulice, kde je dnes farní úřad a zlatnictví. Voda sahala až k domům v Klášterní ulici, kde je dnes budova České národní banky. Směrem k Trmicím a Předlicím se vytvořilo velké jezero. V místech, kde je dnes tzv. stará vrátnice do ústecké Spolchemie stála tehdy kaplička, která byla až po střechu zatopena.

Strašný proud Labe prakticky smetl domy v blízkosti řeky od Litoměřic a Mělníka až po Drážďany, kde povodeň strhla velký labský most.

V důsledku povodně zmizela i řada labských ostrovů, odkud proud odnesl veškerou půdu včetně vzrostlých stromů, jako tomu bylo např. na ostrově pod Mariánskou skálou v Ústí nad Labem. U Neštěmic odnesla povodeň veškerou půdu z přilehlého ostrova a odhalila tak velké pravěké pohřebiště, které bylo z větší části později zničeno místními obyvateli. Ti zde hledali něco, co by jim pomohlo uhradit strašné škody, které jim přírodní katastrofa napáchala.

Pokud si dnes bude chtít někdo udělat představu o rozsahu tehdejší povodně, můžete si samozřejmě prohlédnout zmíněný střelecký terč. Nebo se můžete vydat k ústeckému vodočtu, na kterém jsou zachyceny úrovně, kterých dosáhla hladina řeky Labe při velkých povodních. Ústecký vodočet se nalézá v ulici Malá hradební na zdi u podjezdu železniční trati. Současná podoba vodočtu je z roku 1995, kdy byl původní poškozený vodočet nahrazen novým a torzo staršího vodočtu z počátku dvacátého století bylo také uloženo do sbírek ústeckého muzea.

Srovnatelně velká povodeň se odehrála v srpnu v roce 2002, kdy se maximální úroveň hladiny přiblížila zmíněnému rekordu z roku 1845, ale v Ústí nad Labem ho nepřekonala. Chybělo jí k rekordu asi tři čtvrtě metru. I když je samozřejmě možné diskutovat o tehdejším a současném profilu koryta řeky Labe a o objektivnosti dobových měření a odhadů, je nepopiratelným faktem, že přibližně dvě třetiny velkých povodní na dolním Labi se odehrává v souvislosti s táním sněhu na přelomu zimy a jara. Bylo tomu tak i v roce 1845, kdy po zimě bohaté na sněhové srážky přišlo prudké oteplení doprovázené deštěm. Uvidíme, jak tomu bude letos.

Literatura:

Oldřich KOTYZA-František CVRK-Vlastimil PAŽOUREK, Historické povodně na dolním Labi a Vltavě, Děčín 1995

Kristina KAISEROVÁ-Vladimír KAISER (ed.), Dějiny města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 1995

Václav HOUFEK a kol., 120 let muzea Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 1996

                 
Obsah vydání       28. 3. 2006
28. 3. 2006 Blair: "Evropský antiamerikanismus je šílenstvím"
28. 3. 2006 Zahleněné myšlení o politice a společnosti Ondřej  Hausenblas
28. 3. 2006 Televizní hlasování je zvrhlost Jiří  Jírovec
28. 3. 2006 Politické posluhování v České televizi Jiří  Jírovec
28. 3. 2006 Krátká paměť Vladimíra Železného Pavel  Pečínka
28. 3. 2006 "V České republice vládne plebejství, ne elita"
28. 3. 2006 Michael  Marčák
28. 3. 2006 Možná Vít  Slíva
28. 3. 2006 Hlas z ledové planety Zdeněk  Jemelík
28. 3. 2006 "Bicí komando" a "ASANACE" opět před soudem Štěpán  Kotrba
28. 3. 2006 Jízda z nákupu Milan  Bureš
28. 3. 2006 Zrušte nedemokratické televizní hlasování
28. 3. 2006 Spalovna je jinými slovy zařízení na energetické využití odpadu František  Lemfeld
28. 3. 2006 Je jaro - nastala opět topná sezóna "alternativních" zdrojů Jan  Hošek
28. 3. 2006 Bezpečnost jako moderní zaklínadlo Ladislav  Žák
21. 3. 2006 Popírání a zamlčování Lubomír  Molnár
28. 3. 2006 Michael  Marčák
24. 3. 2006 Česká televize hrubě zkresluje předvolební situaci v České republice Jan  Čulík
27. 3. 2006 "Většina podniků je obětí absolutních nesmyslů"
27. 3. 2006 Lovecké povídky Václav  Dušek
27. 3. 2006 Británie: Nová generace "elitních žen" mění radikálně společnost
27. 3. 2006 Co se změnilo od dob normalizace? Jan  Čulík
27. 3. 2006 Pravicovost, levicovost, kritičnost a bolševismus Jan  Čulík
27. 3. 2006 "Komunismus je hnus!"
27. 3. 2006 Proč pořád ten strach?: Homofobie jako vyjádření individuálního postoje Věra  Sokolová
25. 3. 2006 Prošetřete, zda je telefonní hlasování v Moravcových pořadech přijatelné Jan  Čulík
24. 3. 2006 Přijde znovu povodeň na dolní Labe? Václav  Houfek
27. 3. 2006 Lidská práva a suverenita: Představy a skutečnost Mesfin  Gedlu
25. 3. 2006 FebioFest: Špinavé peníze mu nesmrdí? Jan  Čulík
27. 3. 2006 Proč pracují učebnice cizích jazyků se zastaralými stereotypy? Zuzana  Geryková
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce