25. 10. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 10. 2005

Nemá ten Klaus možná nakonec trochu pravdu ?

Před několika lety jsem v rámci jakési předvolební kampaně navštívil jednu obec u Prahy a na otázku, co zde lidi nejvíce trápí, jsem se dozvěděl, že je to prý kriminalita. Zeptal jsem se tedy, jaký trestný čin zde byl v poslední době spáchán, ale bylo mě téměř dotčeně odpovězeno, že žádný, neboť oni jsou slušná obec slušných lidí. Ale kriminalita je trápí, neboť se o tom nejvíc píše v novinách.

Vzpomněl jsem si na tuto příhodu, když jsem si přečetl před několika dny zprávu organizace Transparency International (TI) o tom, že Česká republika si ve "vnímání korupce" nikterak nepolepšila, ale právě naopak: je v páté desítce zemí spolu např. s Namibií, Řeckem a Slovenskem. A napadla mě kacířská myšlenka, zda to s tím "vnímáním korupce" není trochu podobné, jako s tou kriminalitou v oné obci.

A to jistě ne tak, že by "vnímání korupce" vznikalo jen na základě publicity tohoto problému, ale jistě si můžeme klást mnoho otázek. Jakpak se asi zjišťuje "vnímání korupce" v takových státech, jako je Namibie - která je prý na tom stejně, jako Česká republika - nebo v takové Botswaně, Spojených arabských emirátech a Ománu, tedy v zemích, které jsou na tom v onom seznamu nesrovnatelně lépe než my. O co zcela konkrétně jsou lepší poměry v Jižní Africe, která je o jedno místo před ČR, a z jakých zcela konkrétních důvodů je např. Kostarika o jedno místo za námi? Jakpak se asi liší názory obyvatel (a místních expertů) Botswany a Ománu od názorů našich občanů, že je zde "vnímání" mnohem příznivější? Bere se v úvahu i fakt, že samotný termín "korupce" má zcela jiný význam - a to i historicky - např. v arabských státech, než v Evropě? Nepřipomíná to vše spíše loterii, než seriozní průzkum? TI zveřejní své nelichotivé mínění o naší republice, opozice, ať již sedí v Parlamentě nebo v redakcích nejrůznějších medií, pitváním tohoto údaje masivně využije k útokům na vládu, lidé si to přečtou a shlédnou na obrazovkách a výsledek je zřejmý: vnímání korupce se opět bezpochyby zvýšilo.

Umím si v této chvíli představit rozzlobeného čtenáře, který se právě vrátil ze stavebního úřadu, z Pozemkového fondu, z jednání s památkáři nebo z jiné instituce, kde mu bylo, jistě nikoliv výslovně, ale zato zcela zřetelně naznačeno, co se od něj očekává, aby jeho žádost byla vyřízena stejně kladně a rychle, jako jeho vtipnějšímu sousedovi a rád bych takového čtenáře uklidnil: rozhodně si, jak už jsem naznačil shora, nemyslím a ani netvrdím, že by u nás korupce nebyla nebo že by nebyla problémem, který by se měl stát věcí zcela veřejnou a hodnou pozornosti všech, a politiků především.

Bylo by to ostatně také obtížné tvrzení: při napsaní těchto řádek sleduji televizní reportáž o tom, jak těžké stavební stroje likvidují, na příkaz stavebního úřadu, "načerno" postavenou chatu nějakého chudáka v Královehradeckém kraji, když jiná významná stavba tamtéž zůstává bez povšimnutí tohoto, na obyčejné lidi tak bdělého, orgánu. Když jsem nedávno na téže obrazovce viděl celé městečko dřevěných staveb v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, postavené stejně "načerno" ruským podnikatelem za blahovolné a doslova nestydaté přízně karlovarského stavebního úřadu a ostatně celé politické a samosprávné representace kraje.

Možná by ze strany M. Topolánka bylo užitečnější, kdyby se jako předseda ODS dotázal členů této strany, kteří mají v tomto kraji v rukou moc, jak je možné, že tento stav existuje, než se bít v televizní Sedmičce 23. 10. v politická prsa, jak oni po volbách s korupcí zatočí.

Nepopírám existenci korupce jako významného společenského fenoménu hodného výrazné pozornosti, jenom tvrdím, že sotva existuje racionální a exaktní důvod pro tvrzení, že naše republika je v něčem tak obtížně uchopitelném, jako je "vnímání korupce", na tom nebo onom místě ve světě, a tvrdím, že publikování takovýchto seznamů nemůže mít takový význam pro boj s korupcí, který mu snad autoři, jistě v dobré víře, přisuzují. Ammesty International pracuje s ověřitelnými seznamy vězněných osob, s ověřitelnými svědectvími o mučení a jiných násilnostech. Má Transaprency International k dispozici podobné, k hodnocení potřebné verifikované údaje? Kladu si otázku, nakolik jsou metody TI pro sestavování takových seznamů stejně racionální. Může vůbec být míra vnímání čehokoliv vůbec exaktně zjištěna?

Nevím, kolik pracovníků má TI v České republice, ale jejich stanoviska na půdě Poslanecké sněmovny jsou poněkud jednotvárná: vše, co navrhne vláda, je špatné a nedostačující, a co poslanci schválí, jakbysmet. Lze jistě uvítat další z pragmatických kroků předsedy vlády, který má v úmyslu se s pracovníky TI sejít a nechat se poučit o jejich názorech a snad i doporučeních. Snad budou reálnější a kvalifikovanější, než ty dosavadní.

Nemá ale nakonec pravdu Václav Klaus, pokud varuje před - mírně řečeno - přeceňováním vlivu, významu a smyslu podobných organizací a jejich sdělení? Organizací bez odpovědnosti komukoliv a čemukoliv, kromě svých vlastních představ a cílů, byť sebeušlechtilejších? Organizací, které bez politické odpovědnosti přijímají, publikují a vynucují si pozornost  tvrzeními, která mohou být v politickém zápase snadno zneužita, pokud se jim přičte větší význam, než ve skutečnosti mají, resp. měla by mít? Neboť není snad cesta do každého pekla dlážděna především dobrými úmysly?

                 
Obsah vydání       25. 10. 2005
25. 10. 2005 New York Times: Jak se major Zeman stal agentem CIA
25. 10. 2005 BBC zlikviduje rozhlasové vysílání v 10 jazycích
25. 10. 2005 Zemřela Rosa Parksová Irena  Ryšánková
25. 10. 2005 Začnou Češi jednat proti korupci? Jan  Čulík
25. 10. 2005 Nemá ten Klaus možná nakonec trochu pravdu ? Stanislav  Křeček
25. 10. 2005 Podzimní F. X. Svoboda
25. 10. 2005 Kdo platí, a tudíž kdo je Transparency International Štěpán  Kotrba
4. 11. 2005
25. 10. 2005 Chudé země jsou plné starých rozbitých počítačů
25. 10. 2005 Obřízka snižuje riziko HIV u mužů o 60 procent
25. 10. 2005
25. 10. 2005 Polsko by mohlo přijít v Bruselu o hlasovací právo, varuje EU
25. 10. 2005 O pohrdání soudem a o svobodě projevu
31. 10. 2005
25. 10. 2005 Fanatický ateista Monbiot? Stanislav A. Hošek
25. 10. 2005 Štěpán Kotrba: Opice si nechodí pro instrukce do režie Filip  Rožánek
27. 10. 2005
24. 10. 2005 Na rektora kandidovaly dvě osoby, které se měly právo samy volit! Jiří  David
24. 10. 2005 Jan Paul nepsal o všem
24. 10. 2005 Štvanice Štěpán  Kotrba
24. 10. 2005 Ti, kteří zaručeně znásilňují a vraždí
24. 10. 2005 Je Evropská unie před zánikem?
23. 10. 2005 Newyorská konference o ropném zlomu Jindřich  Kalous
24. 10. 2005 Evropská komise o ropném zlomu
8. 10. 2005 Hospodaření OSBL za září 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce