17. 10. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 10. 2005

Zdravotnictví: Právo na informace

Opět se otevírá právo pacientů, příbuzných a pozůstalých nahlížet do zdravotnické dokumentace, která prozatím v Čechách podléhá zvláštnímu režimu. Protože je toto téma hodně medializované, pokusím se o nahlédnutí několika z mnoha aspektů tohoto tématu.

Především co si představujeme pod právem nahlédnout do dokumentace?

Prvotním zájmem nemocných, příbuzných či pozůstalých bude asi jakási snaha o posouzení, zda je (byla) léčba prováděna "správně", tj. v souladu s obecnými pravidly a soudobými poznatky medicínské vědy. Eventuelní odhalení chyb při léčbě a jejich korekce či penalizace.

Dalším zájmem může být konzultace postupů s nezúčastněným odborníkem či laikem.

Na tomto místě cítím potřebu vyjasnit laické veřejnosti účel zdravotnické dokumentace. Ať už má jakoukoliv (papírovou, elektronickou) podobu, je to nástroj. Nástroj, kde si lékař pro sebe, sestry a kolegy uchovává informace. Kolik a jakých léků se má dát, jaká byla provedena konsilia, jaká se mají provést vyšetření, jaký je průběh léčení nebo hospitalizace. Udržet informace v hlavě lékař nemůže. Dokumentace je databáze. Neříká příliš mnoho o tom, zda je (byl) pacient léčen správně. Může existovat formálně bezchybná dokumentace u katastrofálně léčeného pacienta a naopak zcela perfektně léčený pacient u katastrofální dokumentace. Asi nejvíce očekávaná informace o "správnosti léčby" v ní nebývá. Kromě toho u těžkých pacientů na JIPech má nezřídka rozsah slušné encyklopedie.

Právo na informace a právo na nahlížení do zdravotnické dokumentace není totéž. Informace jsou k dispozici. Problém je spíš orientace v nich. Na běžné zdravotnické dotazy google vydá miliony odkazů.

Zdravotnická dokumentace ovšem obsahuje řadu citlivých údajů. Mám nechat rozvést manželství pro sdělení diagnózy pohlavně přenosné choroby partnerovi?

Lékaři jsou lidé, kteří jednají. A kdo něco dělá, nutně někdy něco pokazí. Ale nevěřte, že tuto informaci najdete ve zdravotnické dokumentaci. Ta je opravdu jen jedním z mnoha medicínských nástrojů. Odpověď na otázku zda je (bylo) není (nebylo) postupováno správně, je totálně o něčem jiném než o podání zdravotní karty, případně chorobopisu komukoliv.

Bylo by potřeba definovat, co chtějí laici přesně vědět. Jakou informaci získat. A pak podle cíle volit prostředky. Možná, že jedním z nich je i zpřístupnění zdravotnické dokumentace, ale osobně tomu moc nevěřím.

                 
Obsah vydání       17. 10. 2005
17. 10. 2005 Rumunský gang Fabiano  Golgo
17. 10. 2005 Řecko potvrdilo ptačí chřipku
17. 10. 2005 Jak se ubránit před ptačí chřipkou
17. 10. 2005 Euronews po česku Fabiano  Golgo
17. 10. 2005 Harold Pinter - Londýnem opomíjený Londýňan Jan  Čulík
17. 10. 2005 Jak se nedělají rozhovory Jan  Čulík
17. 10. 2005 Autorské právo, písmo svaté a veřejná služba Štěpán  Kotrba
17. 10. 2005 Brak Filip  Sklenář
17. 10. 2005 Dopis Max  Park
17. 10. 2005 Letter Max  Park
27. 10. 2005
17. 10. 2005 Zdravotnictví: Právo na informace Petr  Wagner
25. 10. 2005
17. 10. 2005 Nesmyslným preferováním silniční dopravy se zvýšení cen benzínu promítá do cen zboží František  Hájek
17. 10. 2005 Hlavní architekt si bude rozhodovat sám Jan  Mech
17. 10. 2005 Každý něco pro vlast Václav  Dušek
31. 10. 2005
17. 10. 2005 Umění je paměť, stopa po živých... Irena  Zítková
17. 10. 2005 Konzervativci a komunisté Ondřej  Slačálek
17. 10. 2005 Učitelé na vás kašlou! Jan  Paul
17. 10. 2005 Odpor v EU proti orwellovské směrnici
17. 10. 2005 Ptačí chřipka a paní Müllerová Lubomír  Brožek
17. 10. 2005 Karel Marx a jeho dědictví Jiří  Stehlík
14. 10. 2005 Saddáma Husajna bude zastupovat britský obhájce
17. 10. 2005 Ukrajina: Šarvátka o výklad dějin
14. 10. 2005 Pocit marnosti Jindřich  Kalous
14. 10. 2005 Nigérie chce trestně stíhat rozesílání spamů
14. 10. 2005 Dědictví Margaret Thatcherové
8. 10. 2005 Hospodaření OSBL za září 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce