5. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 9. 2005

Volby 2006: společenské elity, zlé umění přetvářky a odvaha

Sledujeme-li pozorně domácí nebo i světový vývoj lidské civilizace, je zřejmé, že má-li se společenství druhu Homo Sapiens vyvíjet k ideálnímu uspořádání, musí se umět ubránit nejrůznějším nástrahám či pokušením. Proto je nanejvýš dobré věnovat pozornost určitým klíčovým pojmům. K pozornosti doporučuji zejména tyto: společenské elity, odpovědnost, přetvářka, výhoda, vize a odvaha.

Společenské elity

Existuje dělba práce, pekař peče a tramvaják řídí elektrický vůz. Dělají-li oba svou práci správně, můžeme mít čerstvé rohlíky i bezpečnou cestu do práce. Selžou-li však společenské elity (tento pojem používám zcela bezelstně a ideálně), jsou následky nedozírné -- viz např. 30. roky 20. století v Německu. Pokud by v Německu existovaly odpovědné elity, mohly zavčas svým dílem zabránit světovému šílenství. Bohužel se tak nestalo.

Domýšlejme více obsah důležitého pojmu "odpovědnost"

Je nutné začít vykládat dějiny nikoliv jako pochybení těch, kteří zlé přímo zavinili, ale především jako pochybení odpovědných elit -- které reagovaly chybně, či nereagovaly vůbec. Tedy právě těch společenských elit, které mají nejen potřebné informace a moudrost předvídat, ale též skrze své vysoké konexe i opravdovou možnost odpovídajícím způsobem jednat. Pokud se tak neděje, existují pouze několik variant, které se zřejmě i různě kombinují:

a)Elity (tedy ty elity, které za elity veřejnost obvykle považuje) skutečnými elitami nejsou, ale pouze se takto tváří, tedy se přetvařují. Je zřejmé, že požitek ve formě veřejného uznání a mocenských i hmotných výhod přitahuje přímo magneticky. Ne každý má v sobě dostatek etiky, aby sebekriticky odmítl post, na který nestačí. Jsme naopak trvale svědky mnoha situací, kdy jsou klíčová místa obsazována lidmi pochybných kvalit. Ano, přetvářka je klíčový fenomén.

b)Elity jako skutečné elity v ideálním smyslu ve společnosti existují, ale jsou mnohem slabší, než "pseudoelity". Jejich vliv je tedy spíše nepatrný, a protože jsou navíc roztříštěné a nekoordinované, nemají dostatek energie a vůle k potřebnému ovlivňování společnosti.

c)Elity sice existují a mají snahu vnášet do společnosti důležité a správné postoje a trendy, ale jejich motivace je nízká, protože moderní společnost západního typu i jim poskytuje vysokou míru komfortu, takže mizí jejich nenahraditelná odpovědná a především varující profesionálně kritická činnost. Též je možné, že elity velmi nešťastně zkombinovaly např. některé rysy východních náboženství (nenásilí) nebo západního křesťanství (nastav druhou tvář) s vlastní pohodlností. V těchto souvislostech to pak již elity v pravém slova smyslu nejsou -- ve společnosti však nikdo vyšší -- bohužel -- neexistuje.

Hurikán Katrina -- nejnovější příklad z USA

Spojené státy americké. Nejsilnější světová ekonomika, která má nejsilnější armádu. Její vůdce (také vidíte stejnou osobu jako já?) vysvětluje světu, že je třeba vést boj proti terorismu. Přestože řada odborníků i různých institucí dlouho předem varovala, že hrozí riziko velkých přírodních katastrof (a povinností centrální vlády samozřejmě je, se na tyto katastrofy připravit), nebyla schopna světová velmoc číslo jedna poskytnout účinnou pomoc potřebným dostatečně intenzivně a včas. To je nepochybný fakt. Argumentem není tvrzení, že "příroda Američany zaskočila". Varovné hlasy existovaly dlouho předem -- nebyly však vyslyšeny. Americké elity selhaly -- nedokázaly zajistit rychlé obnovení protržené hráze ani rychlou pomoc ihned po katastrofě.

Existují v 21. století elity? Kde jsou?

Pochopení souvislosti dvou slov, tj. slova elita a slova odpovědnost je velmi důležité. Ten, kdo není schopen ve správný okamžik realizovat moudrou odpovědnost, nepatří mezi skutečné elity. Též je možné, že v moderní civilizaci již téměř žádné skutečné elity neexistují...

Mechanismus přetvářky sází na slušnost

p> Když jsem při nedělní diskusi sledoval v TV mladého moderátora, který "vyslýchal" vysokého svědka poslední velké aféry v kauze s prodejem státního podílu velké petrolejářské firmy, vůbec jsem mu nezáviděl. Proti němu seděl asi o 20 až 30 let starší člověk, který se dokázal probojovat na velmi vysoké místo ve státní správě a udržet se na něm. . (Mimoděk mě napadá: jakými svými charakterovými črtami asi?) Čas od času se podíval velmi upřímně a neochvějně přímo do kamery -- to na něm bylo opravdu výjimečné -- a jednou při tom dokonce řekl "jsem čistý", dal si velmi záležet na tom, aby to vyslovil pevně a důvěryhodně.

A v tomto okamžiku se běžný slušný člověk neodvažuje bez argumentů odsuzovat či dokonce soudit. Právně se tomu říká presumpce neviny. A tak -- pokud teoreticky "zlá" strana zná tuto zjevnou slabost "dobré" strany, pokud dokáže nasadit ve vhodný okamžik upřímný obličej a pokud ovládá mistrným způsobem psychologii přetvářky, nezbude moderátorovi na konci pořadu nic jiného, než osobě, která na videozáznamu zjevně požadovala úplatek ("to tak pouze vypadalo"), popřát vše nejlepší.

Volby 2006: hledání odpovědnosti a boj proti falešným slibům a přetvářce

Je tedy zjevné, že zatímco pokladní v supermarketu musí za den udělat snad desetitisíce pohybů, aby dostala svou zcela neadekvátně nízkou mzdu (kdyby byly dva hypermarkety vedle sebe, kupovali byste v tom dražším, kde mají zaměstnanci vyšší mzdy?), je možné pomocí mistrné přetvářky přijít velmi rychle k milionovým částkám. V zastupitelském systému zvaném demokracie je k tomu zapotřebí získat hlasy voličů a pak -- ve zcela netransparentním prostředí -- již lze "přikrajovat" svou malou a velkou domů. Ale vlastně není ani nutné získávat hlasy voličů. Dokonce často stačí pouze získat si přízeň a důvěru pouze některých zvolených osob. -- A kdo posoudí, zda vždy platí, že vrána k vráně sedá či vrána vráně oko nevyklove?

Jevy korupce či zneužívání pravomocí pro osobní obohacení existují v mnohem větší míře, než jsme obvykle schopni připustit -- viz např. poslední kauza na Univerzitě Palackého v Olomouci -- podrobnosti ZDE . Případ je o to vážnější, že jde o školství, kdy učitelé by - teoreticky - měli být mravními vzory národa.

Volby 2006: záleží na tom, zda existují elity mezi novináři

p> Před volbami je možné slíbit cokoliv, po volbách jsou sliby již nevymahatelné. Závisí pouze na novinářích, zda jejich bystrému úsudku neuniknout falešní hráči, kteří tvrdí vždy pouze polovinu pravdy -- poukazují na své oponenty, co se jim nepovedlo. Vše spočívá ve schopnosti kontroly.

Dnes např. nikdo přesně neví, jak velké majetky se po roce 1989 privatizovaly a KDO nese dodnes (!) zodpovědnost za případná pochybení. Neexistuje vůle, neexistuje motivace -- a jede se dál. Je pravděpodobné, že současná vládní "národní fronta" (ČSSD, ODS, KSČM...) funguje na principu nejrůznějších vzájemných slibů či alespoň společného mlčení o důležitých věcech.

Vždyť i výše citovaná aféra vznikla až jako produkt aféry ve vedlejší zemi. Velmi chybí transparentnost a -- pokud si ji veřejnost skrze odvážné novináře nevynutí -- bude chybět i nadále. A přitom se zdá být logické, že 99 % veřejnosti, chce dopodrobna sledovat peníze svěřené státu formou daní. Nechce... Jediným vysvětlením pro mě je, že na veřejné finance je napojeno nejrůznějším způsobem snad až 10 % či dokonce 20 % společnosti, která je využívá různými způsoby především ve svůj osobní prospěch. A pokud má právě tato část společnosti i velký vliv v médiích, pak se kruh uzavírá a je tedy samosvorný. To je velmi smutná zpráva. Ve společnosti neexistuje nikdo s upřímnou motivací, protože současný systém je vlastně -- pro tuto 15 % neelitu -- zcela ideální. -- Je to snad příliš pesimistická vize vážený čtenáři?

Zastaví Olomoučané stavbu předraženého Aquaparku z veřejných peněz?

p> Desítky ba stovky miliard korun mizí známým i neznámým způsobem z veřejných rozpočtů. Musím zde připomenout aquapark, který chce olomoucká radnice stůj-co-stůj prosadit a velmi draze postavit proti vůli mnoha Olomoučanů z veřejných peněz, přestože nezávislé studie celý projekt vážně zpochybňují, více ZDE ZDE .

Bez mediální podpory veřejnosti prosadí olomoučtí "zastupitelé" to, co sami chtějí. Zastupují především pouze své zájmy. Celý projekt má stát více než 250 milionů korun a přitom např. blízké a oblíbené rozlehlé koupaliště "Poděbrady" postupně chátrá a zarůstá chaluhami. Vyčištění tohoto krásného přírodního koupaliště by stálo město tisícinu částky. (Nebránilo by ani to, že zřejmě neleží na pozemku města Olomouce, využívají jej především Olomoučané, při dobré vůli by k dohodě snadno došlo.) Důvodem, abych si dovolil spekulaci, může např. být provázanost případných stavebních firem se zastupitelstvem, též si umím představit scénář, kdy celá investice se ukáže jako ztrátová a pak ji -- samozřejmě již "za pakatel" -- koupí někdo předem dohodnutý... Nebo snad myslíte, že uvažuji hloupě, zle či nepřátelsky?

Zdá se, že čím je země bohatší, tím je těžší dohlédnout na dno finančních toků. Politikové se dál a dál zdokonalují ve své schopnosti předstírat a lhát (u korupce mají obě strany stejný zájem -- vše utajit) a občané -- v čím dál tím bohatších zemích (nikdo nedbá varovných hlasů ekologů atd.) si užívají dočasné prosperity... Chybí motivace, chybí odpovědnost, chybí moudrost.

Moderní demokracie potřebuje podrobnou analýzu

Moderní společnost se vyvíjí a transformuje podle svých přirozených zákonitostí. Jsem optimista, věřím, že podstata lidstva je dobrá, že se podaří postupně upozorňovat na největší společenské chyby. Je ale zapotřebí současný stav podrobně analyzovat a přemýšlet, které jevy jsou klíčové a hrají tedy nejzávažnější roli. Stejně jako banky a akcionáři sledují své zisky, což je plně pochopitelné, by odpovědné společenské elity měly začít intenzivně zkoumat, jaké výhody přináší v moderním světě dokonalá schopnost přetvářky. A tyto elity by měly mít schopnost naučit celou společnost této přetvářce čelit. Možná je namístě požádat elity (koho?), aby zvážily, od kterého roku povinné školní docházky bude ideální začlenit tuto látku přímo do výuky...

                 
Obsah vydání       5. 9. 2005
5. 9. 2005 Prázdné, zničené a zoufalé město
5. 9. 2005 Spád událostí mě předběhl Jindřich  Kalous
5. 9. 2005 Dovětek k mediální manipulaci -- pokus o diskusi Bohuslav  Binka
4. 9. 2005 Obří letecký most konečně zachránil oběti
5. 9. 2005 Jabloňové sady 4 Filip  Sklenář
3. 9. 2005 Bush přiznal svou chybu
3. 9. 2005 Temná tvář amerického snu?
31. 10. 2005
5. 9. 2005 Achillova pata supervelmoci Bohumil  Kartous
4. 9. 2005 Stačí tak málo, aby establishment znejistěl Jindřich  Jůzl
5. 9. 2005 Give them enough rope Štěpán  Kotrba
27. 9. 2005
5. 9. 2005 New Orleans a povodně v ČR Petr  Wagner
4. 9. 2005 Krize v Americe a rasismus v Lidových novinách Jan  Čulík
2. 9. 2005 Katastrofa v New Orleansu - vznikla v důsledku války v Iráku?
5. 9. 2005 Nové léky snižují riziko mrtvice na polovinu
5. 9. 2005 Jak být vedle Alex  Koenigsmark
5. 9. 2005 My jsme ta nová generace. My jsme Národní Socialisté! Ondřej  Slačálek
5. 9. 2005 Volby 2006: společenské elity, zlé umění přetvářky a odvaha Michal  Rusek
5. 9. 2005 Grebeníček: poločas rozpadu samce Alfa Irena  Ryšánková
5. 9. 2005 Arthur Schopenhauer do každé knihovny Karel  Dolejší
5. 9. 2005 Kyselina sírová, román, ve kterém se holocaust stává reality-show Josef  Brož
5. 9. 2005 Umění je tyranií, překrucuje skutečnost a chová se k ní jako k děvce Jan  Paul
5. 9. 2005 Vysvětlovat prospěch z umění je jako vysvětlovat zamilovanost Jiří  Holý
5. 9. 2005 Labyrint světa a Ráj grantu Filip  Sklenář
5. 9. 2005 Státní dotace jsou pro umění zhoubné Boris  Cvek
5. 9. 2005 Systém státních dotací je bojem o moc Jan  Samohýl
5. 9. 2005 Má stát dotovat umění?
5. 9. 2005 Benzín za pětatřicet Josef  Vít
5. 9. 2005 Osm rozvojových cílů tisíciletí
2. 9. 2005 Hubnoucí diety a doplňky, které opticky zeštíhlují postavu František  Schilla
5. 9. 2005 Švýcarsko mělo až donedávna velmi pragmatický a humánní postoj vůči drogám Bushka  Bryndová
5. 9. 2005 Proč zůstanu křesťanem a nestanu se muslimem Karel  Sýkora
2. 9. 2005 Kázání o pravdě Stanislav  Heczko
5. 9. 2005 Zastupitelstvo o jízdném aneb impotentní opozice Petr  Jindra, Václav  Votruba
31. 8. 2005 Ubráníme se? -- pokus o stručnou typologii současné mediální manipulace Bohuslav  Binka
1. 9. 2005 Ubráníme se? -- pokus o stručnou typologii současné mediální manipulace Bohuslav  Binka
2. 9. 2005 Ubráníme se? -- pokus o stručnou typologii současné mediální manipulace Bohuslav  Binka
2. 9. 2005 Petr Zvěřina = beránek, který snímá hříchy světa Štefan  Švec
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce