5. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 9. 2005

Proč zůstanu křesťanem a nestanu se muslimem

Tento článek by nemohl vzniknout nebýt diskusí, které jsem vedl před několika roky s muslimem Olomoucké muslimské obce, panem Hatimem. Proč člověk setrvává věrný víře v Ježíše Krista? Proč se nevzdá své víry v Krista a nenásleduje Mohamedova svědectví? Právě tyto a podobné otázky se pokusím zodpovědět.

Proč zůstanu křesťanem a nestanu se muslimem Tento článek by nemohl vzniknout nebýt diskusí, které jsem vedl před několika roky s muslimem Olomoucké muslimské obce, panem Hatimem. Proč člověk setrvává věrný víře v Ježíše Krista? Proč se nevzdá své víry v Krista a nenásleduje Mohamedova svědectví? Právě tyto a podobné otázky se pokusím zodpovědět. Podle muslimů je islám pokračováním dvou předešlých monoteistických náboženství -- judaismu a křesťanství. Podle muslimů, a tak jak to kodifikuje svatá kniha muslimů -- Korán, je islám završením Boží řeči k člověku.

Nakolik však máme tyto výzvy muslimů brát vážně?

I. První argument, který nám má cosi vypovědět o "statutu" proroka podle Bible. Každý prorok přicházející nabídnout své poselství člověku musel přijít ve jménu יהוה !! Musel přijít ve jménu toho, který se dal poznat jako יהוה Mojžíši. Ono nevyslovitelné jméno יהוה Boží, se překládá v našem ekumenickém překladu jako Hospodin. Jaký je z této mé argumentace závěr? Pokud by pan Mohamed přišel od Boha, potom by musel přijít z pověření יהוה !! (Deu. 18:18-23, Num. 12:6-8) Je výslovně uvedeno, že prorok bude mluvit z pověření יהוה , nebo přinese slovo יהוה .

Ale jak je to s Mohamedem? Kde je v Koránu napsáno, že by Mohamed přinesl slovo יהוה , nebo přišel ve jménu יהוה ?

Na tuto výtku, mně muslimové argumentovali ve své podstatě dvojím způsobem:

1. ﷲ [Allah] nemá jméno. Nakolik je jejich argument oprávněný, dokazuje recitace první súry Koránu, který se nazývá Otvíratelka, nebo jinak Al-Fatiha. Tam se píše -- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [Bismi Allahi rahmani ruahim] Což v překladu znamená "Ve jménu Boha milosrdného a slitovného". Námitka muslimů, že Allah nemá jméno, je tak překonána. Ať už má Allah jméno, nebo tím jménem je Allah sám, jakési jméno Boží v Koránu figuruje!

2. Námitka od muslimů, kterou jsem slyšel, je ta, že židé si zfalšovali Bibli a ono nevyslovitelné jméno יהוה tam "vpašovali" mnohem později. Jednoduše řečeno, v prvních originálech Bible, se Boží jméno יהוה nevyskytovalo! Opět je takový argument neoprávněný! Když navštívíte muzeum Knihy v Jeruzalémě, potom jsou tam rukopisy biblických knih. Biblické knihy, jako je kupříkladu kniha proroka Izaiáše. A v té se ono Boží jméno יהוה vyskytuje! Na výzkumu původu těchto rukopisů se podíleli odborníci z celého světa. Zcela odmítám tezi o tom, že Boží jméno יהוה bylo do biblických knih přidáno později.

Proč se tato věc ocitla v zorném poli našich muslimských přátel? Protože legitimita, schválení Mohameda jako proroka od židů a křesťanů je možná jenom díky onomu יהוה ! Pokud by chtěli židé a křesťané uznat Mohameda za proroka, potom by tento musel přijít ve jménu יהוה , ve jménu Páně! Přinést slovo יהוה !

Proto je snaha muslimů naše námitky anulovat výše popsaným způsobem. A copak Mohamed nepřišel jako posel Boží? Ale jistě přišel, přišel jako رَسُولٌ مِنْ اللَّه [Rasul min Allah]. Ale to pak mohli přijít podobně se svým poselstvím i jiní "proroci" jako Budha, Konfucius, Stalin, Gorbačov. Tak to alespoň tvrdí muslimové.

To je však skrytý synkretismus. Zatímco se biblická víra brání jakémukoliv vměšování jiných kultů do svého náboženství, do vztahu s Bohem. Neváhá islám argumentovat takovým způsobem. Pokud bychom chtěli akceptovat všechny výše uvedené muže, jako proroky, které mají co říct světu, museli by tito přijít ve jménu יהוה a přinést slovo יהוה ! Pokud nepřišli, potom tyto muže i přes jejich moudrost odmítám jako proroky Boží! Možná v uceleném systému islámu jsou tito lidé chápáni jako poslové Boží. Ne tak v křesťanství. Na to, abych tyto muže akceptoval jako proroky, museli by přijít ve jménu יהוה . Potom ale ze stejných důvodů musím odmítnout poselství Mohamedovo.

II. Druhá námitka muslimů je více než podivná. Muslimové při vzájemných rozhovorech s námi křesťany argumentují, že: Přímluvce podle Janova evangelia je Mohamed. (Jan 14:24) Kvůli lepšímu pochopení tento verš budu citovat celý -- "Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl." Šikovnou argumentací spojenou s řečtinou a také arabštinou mě muslimové poněkud překvapili. Podle nich tady to zaslíbení o příchodu přímluvce vypovídá o Mohamedovi. Mohamed má být podle nich ten, který nás naučí všemu. Nakolik je tento argument pravdivý, objasním posléze.

Celá pasáž tohoto Božího slova je záznam jedné s posledních rozhovorů Ježíše Krista ke svým učedníkům. Ježíš v ní zaslibuje příchod Ducha svatého. Je to Duch svatý, který první učedlníky naučil všemu a připomenul jim vše, co Ježíš za svého života řekl. A tady je můj nesouhlas s vysvětlením od muslimů. Pokud by oním zaslíbeným Přímluvcem byl pan Mohamed, copak by mohl tohle všechno splnit vůči učedníkům Ježíše Krista? Jak by mohl Mohamed mluvit s učedníky Ježíše Krista, Janem, Jakubem, Petrem, když Mohamed přišel až o mnoho století později, po jejich smrti! Jak by vůbec s nimi mohl hovořit? Řeč Ježíše Krista je v tomto případě jasná a srozumitelná. Přímluvce je zaslíben především prvním učedníkům, kteří trávili s Ježíšem Kristem jeho pozemskou službu! Zřejmě je tady zdůrazněno to, že naučí a připomene, aby slova učení Ježíše Krista první učedníci mohli také zaznamenat. A my dnes mohli číst Nový zákon svatých písem Bible v takové podobě, jakou máme k dispozici.

Proč by se takto muslimové snažili argumentovat? Protože si musí najít někde obhajobu toho, že islám je pokračováním křesťanství. A tak muslimové hledají biblické texty, které dokazují v Bibli příchod Mohameda a jeho prorockou službu.

Jak vidíte, vážení čtenáři, nejméně tyto dva hlavní důvody mě vedou k jednoduchému závěru. Zůstanu křesťanem a nikdy se nestanu muslimem. Setrvám v milosti Boha Otce a jeho Syna Ježíše Krista.

Pro zopakování to jsou dva důvody, které mě vedly k tomuto rozhodnutí:

1. Každý prorok zaznamenaný v Bibli, přišel ve jménu יהוה , přinášel slovo יהוה . Ale ne tak Mohamed.

2. Zaslíbený Přímluvce, kterého Ježíš zaslibuje, je Duch svatý, nikoliv Mohamed.

                 
Obsah vydání       5. 9. 2005
5. 9. 2005 Prázdné, zničené a zoufalé město
5. 9. 2005 Spád událostí mě předběhl Jindřich  Kalous
5. 9. 2005 Dovětek k mediální manipulaci -- pokus o diskusi Bohuslav  Binka
4. 9. 2005 Obří letecký most konečně zachránil oběti
5. 9. 2005 Jabloňové sady 4 Filip  Sklenář
3. 9. 2005 Bush přiznal svou chybu
3. 9. 2005 Temná tvář amerického snu?
31. 10. 2005
5. 9. 2005 Achillova pata supervelmoci Bohumil  Kartous
4. 9. 2005 Stačí tak málo, aby establishment znejistěl Jindřich  Jůzl
5. 9. 2005 Give them enough rope Štěpán  Kotrba
27. 9. 2005
5. 9. 2005 New Orleans a povodně v ČR Petr  Wagner
4. 9. 2005 Krize v Americe a rasismus v Lidových novinách Jan  Čulík
2. 9. 2005 Katastrofa v New Orleansu - vznikla v důsledku války v Iráku?
5. 9. 2005 Nové léky snižují riziko mrtvice na polovinu
5. 9. 2005 Jak být vedle Alex  Koenigsmark
5. 9. 2005 My jsme ta nová generace. My jsme Národní Socialisté! Ondřej  Slačálek
5. 9. 2005 Volby 2006: společenské elity, zlé umění přetvářky a odvaha Michal  Rusek
5. 9. 2005 Grebeníček: poločas rozpadu samce Alfa Irena  Ryšánková
5. 9. 2005 Arthur Schopenhauer do každé knihovny Karel  Dolejší
5. 9. 2005 Kyselina sírová, román, ve kterém se holocaust stává reality-show Josef  Brož
5. 9. 2005 Umění je tyranií, překrucuje skutečnost a chová se k ní jako k děvce Jan  Paul
5. 9. 2005 Vysvětlovat prospěch z umění je jako vysvětlovat zamilovanost Jiří  Holý
5. 9. 2005 Labyrint světa a Ráj grantu Filip  Sklenář
5. 9. 2005 Státní dotace jsou pro umění zhoubné Boris  Cvek
5. 9. 2005 Systém státních dotací je bojem o moc Jan  Samohýl
5. 9. 2005 Má stát dotovat umění?
5. 9. 2005 Benzín za pětatřicet Josef  Vít
5. 9. 2005 Osm rozvojových cílů tisíciletí
2. 9. 2005 Hubnoucí diety a doplňky, které opticky zeštíhlují postavu František  Schilla
5. 9. 2005 Švýcarsko mělo až donedávna velmi pragmatický a humánní postoj vůči drogám Bushka  Bryndová
5. 9. 2005 Proč zůstanu křesťanem a nestanu se muslimem Karel  Sýkora
2. 9. 2005 Kázání o pravdě Stanislav  Heczko
5. 9. 2005 Zastupitelstvo o jízdném aneb impotentní opozice Petr  Jindra, Václav  Votruba
31. 8. 2005 Ubráníme se? -- pokus o stručnou typologii současné mediální manipulace Bohuslav  Binka
1. 9. 2005 Ubráníme se? -- pokus o stručnou typologii současné mediální manipulace Bohuslav  Binka
2. 9. 2005 Ubráníme se? -- pokus o stručnou typologii současné mediální manipulace Bohuslav  Binka
2. 9. 2005 Petr Zvěřina = beránek, který snímá hříchy světa Štefan  Švec
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce