12. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 7. 2005

Advokátní komora prolamuje dosavadní mlčení?

Odpověď na článek JUDr. Václava Mandáka "Cenzura v Bulletinu advokacie?"

V Britských listech odpovídá šéfredaktor Bulletinu advokacie JUDr. Václav Mandák na můj článek "Je advokátní komora skutečně garantem kvality právních služeb poskytovaných advokáty?". JUDr. Mandák se přitom zaměřuje na úvodní slova Cenzura v Bulletinu advokacie a již zcela opomíjí podstatu mého příspěvku z 30. 6. 2005, kterým jsem upozornil na určitou pasivitu advokátní komory jako zákonného garanta právních služeb poskytovaných advokáty.

Mé upozornění na závažná sdělení advokáta JUDr. Marka Steinera advokátní komoře, na která advokátní komora odmítá odpovídat (celkem 9 dopisů JUDr. Steinera advokátní komoře bez odpovědi!), JUDr. Mandák ve svém příspěvku zcela opomíjí.

Podobně se JUDr. Mandák nezmiňuje o mých předcházejících článcích v Britských listech, jež se úzce dotýkají České advokátní komory (Advokátní komora a agenti StB v Britských listech z 28. 4. 2005, Advokátní komora rezignovala na důstojnost advokátů v Britských listech z 13. 5. 2005).

JUDr. Mandák tvrdí, že nemám rád advokátní komoru a Bulletin advokacie. A neopomíjí uvést, že ví, proč je nemám rád. V roce 2000 jsem byl uznán kárně vinným a kárně potrestán a po pětiletém sporu jsem dosáhl zrušení kárného rozhodnutí advokátní komory soudem. Podle JUDr. Mandáka šlo o "bagatelní věc" a můj postoj je projevem "osobní zaujatosti ve snaze vyvolat dojem o hrubém potlačování kritických názorů".

Podobný způsob argumentace, kdy někdo ví, co si kdo myslí a proč si to myslí (JUDr. Mandák ví, koho nemám rád a proč ho nemám rád) je bohužel v české právní argumentaci běžný. Nerozhodují fakta, ale to, co si určitá osoba (zde JUDr. Mandák) domýšlí o tom, co si někdo jiný (v daném případě jde o mne) myslí. Další oblíbenou formou univerzální odpovědi a pokleslé právní argumentace je soustředění se na jednu, pokud možno nepodstatnou věc a pomlčení o zbývající části problematiky (viz obsah mého článku v Britských listech z 30. 6. 2005 a odpověď JUDr. Mandáka v Britských listech z 11. 7. 2005).

Avšak i při takto omezené odpovědi na mé články o advokátní komoře se JUDr. Mandák zásadně mýlí. Ze skutečnosti, že jsem advokátní komoru upozornil na špatnou úroveň Bulletinu advokacie a nastínil některé problémy přece nelze dovozovat kdo koho či co nemá rád.

Je faktem, že jsem se na advokátní komoru obrátil dopisem již v únoru tohoto roku a následně komoře zaslal další dopisy. Do dnešního dne jsem neobdržel jedinou věcnou odpověď advokátní komory. Proto jsem přistoupil k publikování problematiky profesních komor na stránkách Profitu (č. 10/2005 z 7. 3. 2005) a v Britských listech. O odborné úrovni Bulletinu advokacie musím pochybovat. Samozřejmě že nikdo nepožaduje po redakci Bulletinu advokacie, aby obsah čísel předkládala k odsouhlasení vedení advokátní komory. Je na redakci, aby dostála se ctí požadavkům na odborný právnický tisk. Musím však trvat na tom, že Bulletinu advokacie v tomto směru ujíždí vlak. Jak jinak komentovat dopis JUDr. Mandáka z 22. 3. 2005, kterým mi sděluje, že rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o publicitě advokáta jeho bulletin nezveřejní, neboť toto rozhodnutí by pro informaci čtenářů (tj. advokátů!) "nemělo valný význam". Nicméně judikát Nejvyššího správního soudu o publicitě advokáta význam má, neboť byl následně uveřejněn v odborném právnickém časopise Právní rádce č. 4/2005, který otiskl mé podrobné pojednání o uvedeném judikátu (bude také převzato do automatizovaného systému právních informací ASPI).

Je snad vizitkou odbornosti, když před důležitým soudním judikátem o advokacii (Nejvyšší správní soud!) dá Bulletin advokacie přednost životopisu známého advokáta -- udavače a agenta StB? Upozornil jsem na tento stav (odmítání odborných témat o advokacii na straně jedné a chvalozpěvy na udavače na straně druhé) vedení advokátní komory. Nedostal jsem žádnou odpověď. Až poté jsem publikoval v Britských listech článek "Advokátní komora a agenti StB".

Jelikož se JUDr. Mandák hned v úvodu svého článku soustředil na mé údajné kárné provinění z roku 2000 (zrušeno v roce 2005 soudem) a věc označil za bagatelní, uvedu alespoň v krátkosti, oč šlo.

Dne 1. ledna 2000 jsem zahájil činnost v advokacii a v souladu s pravidly pro publicitu informoval veřejnost o zahájení činnosti. Učinil jsem tak oznámením vytištěným na ručním papíře zaslaným v obálce z ručního papíru. Oznámení jsem zaslal některým kolegům, redakcím časopisů, v nichž jsem publikoval, přátelům a těm, kteří mne dříve znali jako podnikového právníka. Jistý ostravský advokát JUDr. P. K. na mne počátkem ledna 2000 učinil udání, že jsem se dopustil nedovoleného nabízení právních služeb a snížil důstojnost advokátního stavu. Předpokládal jsem, že něco takového advokátní komora musí jako exces odmítnout. Bohužel komora na mne podala kárnou žalobu a byl jsem shledán vinným z nedovolené reklamy a snižování důstojnosti advokátního stavu. Odvolací kárný senát rozhodnutí potvrdil, stejně jako Městský soud v Praze. Teprve Nejvyšší správní soud v roce 2004 poukázal na nezákonnost kárného rozhodnutí s tím, že "to, co je dovoleno, nemůže být současně zakázáno" a Městský soud v Praze, vázán rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, kárné rozhodnutí advokátní komory z roku 2000 zrušil. JUDr. Mandákovi se z pozice šéfredaktora Bulletinu advokacie možná zdá věc bagatelní. Já jsem však v lednu 2000 v advokacii začínal a křivé nařčení a následné kárné řízení mne nesmírně poškodily. Můj tehdejší významný klient se o věci dověděl. Nepravdivé informace o tom, že jsem "snížil důstojnost advokátního stavu nedovolenou reklamou" se mne citelně dotýkaly. Bylo těžké se bránit a stále všude vysvětlovat, že jsem se vlastně ničeho nedopustil. Autor udání, povzbuzen podáním kárné žaloby, mne hrubým způsobem v dopise osočil. Jeho lživá tvrzení o tom, že jsem se dopustil něčeho nezákonného, která advokátní komora z mně dosud neznámých důvodů akceptovala, mi tak v začátku výkonu advokacie způsobila škodu nejen morální. Trvalo pět let, než se advokátní komoře dostalo ústy Nejvyššího správního soudu poučení, že to, co je dovoleno, nemůže být současně zakázáno. Podle JUDr. Mandáka věc bagatelní, podle mne nezákonná diskriminace při zahájení činnosti v advokacii a poškození ve svobodné soutěži advokátů.

Jsem rád, že advokátní komora reagovala alespoň na můj článek v Britských listech z 30. 6. 2005, když už opomenula odpovědět na mé dva předcházející příspěvky. Doufám jen, že když ne na stránkách Bulletinu advokacie, tedy alespoň na internetových stránkách České advokátní komory www.cak.cz v rubrice Pro média, z médií bude zmíněn článek JUDr. Mandáka v Britských listech z 11. 7. 2005 v části Z pera advokátů nebo Napsali o nás, popřípadě Také se nás týká. Neobávám se, že by mé články v Britských listech, opomíjené v těchto přehledech tisku na stránkách advokátní komory, zapadly. Četné čtenářské ohlasy, a to i z řad kolegů advokátů, tomu rozhodně nenasvědčují. Dosavadní poměry v komoře diskusi příliš nepřejí. Advokátní komora sice v březnu 2005 zřídila diskusní forum na svých internetových stránkách, kde jsou do dnešního dne pouhé tři příspěvky, z nichž ten první z března 2005 je upozornění správce systému, že může být zjištěno, kdo je autorem příspěvku nebo odpovědi. Výměna názorů mezi mnou a advokátní komorou v tisku je proto věc, kterou hodnotím pozitivně. Advokátní komora tím prolomuje dosavadní mlčení. Možná, že podobná výměna názorů bude jednou možná i v Bulletinu advokacie.

                 
Obsah vydání       12. 7. 2005
12. 7. 2005 Police zatkla v souvislosti s londýnskými atentáty několik osob
11. 7. 2005 Clarke chce, aby vlády v EU zaznamenávaly informace o všech mobilních a emailových komunikacích
11. 7. 2005 "Během jediné hodiny jsme měli padesát záběrů od veřejnosti"
12. 7. 2005 Jak je to se soudnictvím v České republice Jaroslav  Štemberk
12. 7. 2005 FIJ Božena  Správcová
12. 7. 2005 ČR: Nezaměstnanost v červnu 2005: 8,6 procent
12. 7. 2005 Varování muslimským studentům v Británii: Buďte opatrní
12. 7. 2005 Reagujeme na výpady vůči České advokátní komoře
12. 7. 2005 Advokátní komora prolamuje dosavadní mlčení? Aleš  Uhlíř
11. 7. 2005 Cenzura v Bulletinu advokacie? Václav  Mandák
12. 7. 2005 Příbalový leták k červencovému dešti Bohumil  Kartous
12. 7. 2005 Evropská unie na rozcestí Josef  Vít
12. 7. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 18. -- 24. června 2005
12. 7. 2005 Srebrenická tragedie - jen srebrenická?? Josef  Vít
12. 7. 2005 "Nesmysly a faktické chyby" v článku Josefa Víta
12. 7. 2005 Přívoz na Vltavě nabízí cyklistům nové možnosti
12. 7. 2005 Rakouští sociální demokraté otevřeli své archivy Richard  Seemann
12. 7. 2005 Pavel Kohout umlčuje, ale neuvádí žádné argumenty František  Hájek
12. 7. 2005 Není jen liberalismus, existuje i alternativní ekonomie Josef  Vít
12. 7. 2005 Na "zlatého Stalina", pane Víte! Jan  Faltýsek
12. 7. 2005 Důchodová reforma začíná. Jak skončí? Josef  Vít
12. 7. 2005 Prázdniny německých neonacistů
11. 7. 2005 20 let od útoku na Rainbow Warrior Miroslav  Šuta
11. 7. 2005 Chybí nám idealismus Boris  Cvek
11. 7. 2005 Policejní stát Přemysl  Janýr
11. 7. 2005 Jíme ropu a zemní plyn Jindřich  Kalous
10. 7. 2005 Noriko's Dinner Table: An outstanding Japanese film Ema  Čulík
10. 7. 2005 Večeře u Noriko: Vynikající japonský film Ema  Čulík
11. 7. 2005 Otroctví dnes Jindřich Jonáš Bláha
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce