11. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 7. 2005

Cenzura v Bulletinu advokacie?

30. června uveřejnily Britské listy příspěvek JUDr. Aleše Uhlíře, advokáta ve Frýdku-Místku, "Je advokátní komora skutečně garantem kvality právních služeb poskytovaných advokáty?" s výmluvným doprovodným titulkem "Cenzura v Bulletinu advokacie."

Aleš Uhlíř nemá rád Českou advokátní komoru a v oblibě nemá ani Bulletin advokacie, tj. odborný a stavovský měsíčník, který Komora vydává. Myslím, že vím proč. V roce 2000 byl na počátku své advokátní praxe Komorou uznán vinným kárným proviněním v oblasti profesní reklamy.

Šlo o natolik bagatelní věc, že kárný orgán upustil od uložení kárného opatření. Na základě opravných prostředků dr. Uhlíře prošla věc mimo jiné i dvěma soudními instancemi a po pětiletém maratónu skončila pro něho úspěšně, tj. zproštěním kárné obžaloby.

Aleš Uhlíř vůči Komoře zatrpkl a dal tomu průchod m.j. i textem, který zaslal k otištění v Bulletinu advokacie. Podrobně v něm popsal svůj kárný případ a připojil obecnou kritiku Komory s názorem, že povinné členství advokátů v Komoře by mělo být nahrazeno členstvím dobrovolným, "neboť navenek pěkná předsevzetí ... skrývají snahu zachovat si mocenskou pozici nad každým příslušníkem profesní skupiny ... ." Redakce příspěvek neuveřejnila -- jednak pro zčásti subjektivní hodnocení vlastní kárné věci autora, jednak i proto, že pokud jde o otázku členství v Komoře , " redakce neodmítá otisknout příspěvek na toto téma, muselo by se však jednat nikoliv o komentář k jednomu kárnému rozhodnutí, ale o obecnější argumentaci, která by pak mohla být podnětem k širší diskusi."

Po tomto odmítnutí autor svůj článek s mírnými úpravami publikoval v jednom neprávnickém týdeníku a redakci už jen zaslal nesouhlasnou repliku ve formě dopisu.

Ve svém posledním příspěvku opět kritizuje nejen Komoru, ale i Bulletin advokacie. Je věcí Komory, zda a jak bude reagovat. Nemohu však zůstat netečný k těm částem textu, týkajícím se časopisu, za který redakčně odpovídám.

Autor si vzal na mušku nejprve letošní oslavy 15. výročí svobodné advokacie. Aby jeho text působil přesvědčivěji, spojil údaj o "rozsáhlých studiích advokacie v českých zemích" na stránkách Bulletinu advokacie s informací o historii novodobé advokacie na webových stránkách Komory, kde prý v obšírném textu o dějinách advokacie jsou advokacii od r. 1948 do r. 1989 vymezeny pouhé čtyři řádky. Smysl je zřejmý. Čtenář má tak získat dojem, že toto období je Komorou účelově přehlíženo, aby je nemusela blíže hodnotit. Ve skutečnosti jde však jen o rámcovou informaci pro širší okruh zájemců, v níž je každý historický úsek advokacie popsán pouze sumárně několika řádky. O zmíněném období se tam lze dočíst toto: "Advokacie, zdecimovaná již v letech 1939-1945, prošla po roce 1948 dalšími zásahy. Soukromé praxe zanikly, režimu nepohodlní advokáti byli zbaveni svých oprávnění; ti, kteří se nechtěli s dobovým marasmem smířit, se vystavovali riziku osobních problémů či byli odsouváni do ústraní. Přes zostřený státní dohled se v rámci advokátních poraden předávaly tradice a zvyklosti z  dob, kdy advokacie byla svobodnou."

To se zdá Alešovi Uhlířovi příliš málo a je mu to další záminkou ke kritice Komory a jejího časopisu s širšími profesními, ale i politickými náznaky.

Autor si dále stěžuje na to, že byla ignorována "soudní rozhodnutí, významná pro výkon advokacie" (tj. především, že nebyl otištěn jeho komentář k vlastní kárné věci) a na to, že posléze cenzorským zásahem do monitoringu tisku týkajícího se advokacie Komora vyřadila z přehledu tisku pro Bulletin advokacie jeho články o advokacii uveřejněné v  Britských listech a v některých tištěných časopisech.

Především musím konstatovat, že redakce nepředkládá nikomu k odsouhlasení obsah jednotlivých čísel, ani žádnému orgánu Komory, včetně (jen občasné) rubriky "TISK O ADVOKACII", v níž uvádí některé žurnalistické ohlasy na působení advokacie. Převážně jde o ohlasy více či méně kritické a ty otiskuje náš časopis stejně důsledně, jako ohlasy kladné. To, že v  této rubrice nebyly zmíněny publikované články Aleše Uhlíře, je pro něho ovšem nepochybným důkazem prováděné cenzury. Autor však přehlédl, že rubrika "TISK O ADVOKACII" do posledních čísel, v níž by zmínka o jeho článcích přicházela v úvahu, do časopisu vůbec zařazena nebyla.

Chtěl bych čtenáře Britských listů ujistit, že Bulletin advokacie jako odborný i stavovský časopis soustavně otiskuje též kritické příspěvky zaměřené do vlastních řad. O tom se může přesvědčit každý zájemce, protože všechna čísla jsou uveřejňována na webových stránkách Komory. Časopis se ovšem řídí svými redakčními hledisky, která odpovídají jeho koncepčnímu zaměření. Stává se tak, že některé příspěvky jsou odmítány. Označovat to za "hrubý cenzorský zásah" je nepochopením a v daném případě i projevem osobní zaujatosti ve snaze vyvolat dojem o hrubém potlačování kritických názorů.

Autor je šéfredaktor Bulletinu advokacie

                 
Obsah vydání       11. 7. 2005
11. 7. 2005 "Během jediné hodiny jsme měli padesát záběrů od veřejnosti"
11. 7. 2005 Jíme ropu a zemní plyn Jindřich  Kalous
11. 7. 2005 Policejní stát Přemysl  Janýr
10. 7. 2005 Počet mrtvých stoupne na 70
10. 7. 2005 Náš způsob života není hlavním bojištěm ve válce proti terorismu
11. 7. 2005 Vztah církve a pracujícího lidu Štěpán  Okač
11. 7. 2005 Clarke se domnívá, že lze sledovat a archivovat veškerou telefonickou a emailovou komunikaci Štěpán  Kotrba
11. 7. 2005 Chybí nám idealismus Boris  Cvek
10. 7. 2005 Večeře u Noriko: Vynikající japonský film Ema  Čulík
10. 7. 2005 Noriko's Dinner Table: An outstanding Japanese film Ema  Čulík
11. 7. 2005 Pro ty, kteří byli minulý týden na dovolené
11. 7. 2005 20 let od útoku na Rainbow Warrior Miroslav  Šuta
11. 7. 2005 Cenzura v Bulletinu advokacie? Václav  Mandák
11. 7. 2005 Otroctví dnes Jindřich Jonáš Bláha
11. 7. 2005 Jděte a učte se! Pavel  Kohout
11. 7. 2005 Potreby treba neustále vymýšľať Igor  Daniš
11. 7. 2005 Reality show VyVolení: z majiteľov televízie, z produkčného štábu i zamestnancov televízie JOJ sa stanú pornoproducenti
11. 7. 2005 V ceně elektřiny z jaderné elektrárny platíme vše
11. 7. 2005 Sedmimegapixelový fotomobil s vodotryskem Štěpán  Kotrba
11. 7. 2005 Urban legends, eco legends a science legends Štěpán  Kotrba
9. 7. 2005 Dobře informované HN: zpráva o tom, co se teprve stane Štěpán  Kotrba
11. 7. 2005 Softwarové patenty - slovo na rozloučenou Jaroslav  Zvěřina
8. 7. 2005 The Petersburg Myth lives on in Sunless City Ema  Čulík
8. 7. 2005 Petrohradský mýtus žije dál v Městě bez slunce Ema  Čulík
7. 7. 2005 The City of the Sun lies under some patchy cloud Ema  Čulík
8. 7. 2005 Sluneční stát leží tak trochu pod mrakem Ema  Čulík
8. 7. 2005 Slnečný štát: Sociálny gýč Igor  Daniš
8. 7. 2005 Ostravske dřysty po britsku Štěpán  Kotrba
8. 7. 2005 Štěpán Kotrba: "My Češi jsme tak výjimeční, že nám nikdo, kdo není jedním z nás, nemůže porozumět" Jan  Čulík
7. 7. 2005 Mediaprint&Kapa Pressegrosso versus akcionáři PNS Petr  Vidomus
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce