19. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 4. 2005

Knihovny v ČR nesmějí zpoplatňovat internet

Není pravda, že české knihovny mají právo zpoplatňovat přístup k internetu, píše v souvislosti s rozhovorem o "Knihovně v Ostravě Zdeněk Matušík:

Přečtěte si, prosím, pozorně, znění § 4 Knihovního zákona (viz na konci).

Z něho vyplývá, že knihovny by mohly zpoplatňovat přístup ke zdrojům, za něž musejí samy platit, dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) v souběhu s ustanovením §4 odst. 2 však nesmějí vybírat za "umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního zařízení" - jinými slovy, nesmějí vybírat poplatky za poskytování přístupu ke zdrojům "volného Internetu", což je ovšem převažující část poptávky.

Na http://visk.nkp.cz/2004/StanoviskoMKpoplatkyInter.doc je sice k dispozici ostudný "návod" jak řešit kvadraturu kruhu (patrně jen pod tíhou myšlenky se z něho časem odlouplo stanovisko, že je možné vybírat na amortizaci židlí a stolů, u nichž čtenáři sedí při studiu knih a časopisů, jejichž zpřístupňování je jinak ale bezplatné) - to je ovšem ve zjevném rozporu s Knihovním zákonem č. 257/2001 Sb. ve znění zákona č. 1/2005 Sb.

Na druhé straně ovšem není pravda, že by existovaly paušálně nějaké zákony v zemích Západní Evropy o přístupu do internetu zdarma - zcela určitě to není pravda v Německu (kde ostatně není - s výjimkou jednoho zemského - žádný knihovní zákon) a také v USA neexistuje žádná paušální úprava. Nota bene, na rozdíl od převážné většiny dalších zemí (ne-li všech) se ve veřejných knihovnách v Nizozemsku platí dokonce i za půjčování knih! (§ 15c autorského zákona - viz ZDE).

Zpět ke zpřístupňování internetu: věc nemusí být tak jednoduchá, aby se řešila dle snad již poněkud překonaného konceptu "dohnat a předehnat!".

Jde o racionální zvážení jednotlivých kategorií potřeb ve společenském měřítku, úlohy jejich uspokojování a různých důsledků možných režimů jejich poskytování - v konfrontaci s disponibilními prostředky; a následně o zahrnutí (nebo nezahrnutí) mezi veřejné statky, resp. o způsob a míru zahrnutí.

Nicméně, znění platného knihovního zákona ČR je jednoznačné.

Chápu, že tenhle moment nepředstavoval podstatu diskutovaného problému, ale tím spíš je vhodné uvést věci do reálných souvislostí.

"§ 4

Veřejné knihovnické a informační služby

(1) Veřejné knihovnické a informační služby spočívají ve

a) zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny,

b) poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší,

c) zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy,

d) umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního zařízení.2)

(2) Veřejné knihovnické a informační služby, uvedené v odstavci 1, je provozovatel knihovny povinen poskytovat bezplatně, s výjimkou

a) zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny, které mají povahu rozmnoženin zvukového či zvukově obrazového záznamu,3)

b) zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovních fondů jiných knihoven zprostředkováním jejich rozmnoženin v rámci meziknihovních reprografických služeb,

c) zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovních fondů knihoven v rámci mezinárodních meziknihovních služeb.

(3) Provozovatel knihovny může poskytovat další služby spočívající zejména v

a) umožnění přístupu k placeným vnějším informačním zdrojům pomocí telekomunikačního zařízení,2)

b) kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti,

c) vydávání tematických publikací,

d) poskytování reprografických služeb,

e) poskytování písemných bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší.

(4) Provozovatel knihovny je oprávněn požadovat za poskytování knihovnických a informačních služeb, uvedených v odstavci 2 písm. a) až c), a dalších služeb úhradu skutečně vynaložených nákladů.

(5) Provozovatel knihovny je oprávněn požadovat úhradu nákladů vynaložených na administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů knihovny.

(6) Provozovatel knihovny je povinen zajistit rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám a dalším službám poskytovaným knihovnou.

(7) Provozovatel knihovny vydá knihovní řád, v němž stanoví podrobnosti poskytování knihovnických a informačních služeb."

Pozn. red.: V Británii je ve veřejných knihovnách přístup k internetu zcela zadarmo, ZDE

                 
Obsah vydání       19. 4. 2005
19. 4. 2005 Katolická církev potvrdila svou konzervativní orientaci
19. 4. 2005 Channel 4 News: Závažná témata jako kondomy při AIDS v Africe budou za tohoto papeže potlačena
19. 4. 2005 Ratzinger: "Rocková hudba je nástrojem protináboženství"
19. 4. 2005 "Velký inkvizitor Ratzinger"
19. 4. 2005 Ultrakonzervativní důvěrník Jana Pavla II. bude pokračovat v jeho práci
19. 4. 2005 Reakce z katolických kruhů
19. 4. 2005 Mohou za cynismus veřejnosti vůči politikům novináři?
19. 4. 2005 Prázdný obal Bohumil  Kartous
19. 4. 2005 Je váš šéf psychopat?
19. 4. 2005 Michael  Marčák
19. 4. 2005 Oko za oko, protože jinak to nejde - a basta! Michael  Marčák
19. 4. 2005 Británie: Občan má právo bránit se proti násilníkovi
19. 4. 2005 Demokracie není apriori dobrá, nebo špatná Petr  Kuba
19. 4. 2005 Strana z nouze -- aneb nabídka změny volebního systému! Vít  Klíma
19. 4. 2005 Michael  Marčák
19. 4. 2005 Ještě jednou o švarcsystému a o právním fachidiotismu Vít  Zvánovec
19. 4. 2005 "O čem" ta naše současnost "jako" je Miloš  Dokulil
19. 4. 2005 Británie: radikálně klesají ceny broadbandu
19. 4. 2005 Knihovny v ČR nesmějí zpoplatňovat internet
18. 4. 2005 Knihovna v Ostravě? Jan  Mech
18. 4. 2005 Definiční formule politiky se vyčerpává Petr  Pospíchal
18. 4. 2005 Je ve vás Království Boží ? Petr  Sak
19. 4. 2005 Michael  Marčák
18. 4. 2005 Úloha osobnosti, úzkost, strach, nebezpečí a tajemné síly Ivan  David
18. 4. 2005 Ještě jednou o KSČM -- omluva Josefu Hellerovi a Miloslavu Formánkovi Michael  Kroh
18. 4. 2005 Kečup v žaludku i v hlavě Bohumil  Kartous
18. 4. 2005 Jídlo a realizace v McDonalds Petr  Wagner
16. 4. 2005 Lidé se vyhýbají McDonaldu kvůli tloušťce, LN jej doporučují jako náhradu za školní jídelny! Jan  Čulík
18. 4. 2005 Války a katastrofy jako příležitost k ukradení majetku
19. 4. 2005 Podle nezávislého auditu se zvedl počet návštěv Britských listů za pět měsíců o 41 %
22. 11. 2003 Adresy redakce